دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بعنوان مثال در تحقیقی كه تقی زاده و همكاران برروی دانشجویان ورودی جدید در سالهای تحصیلی 79 و 80 و 81 دانشگاه علوم پزشكی ارومیه انجام داده اند چنین آمده است كه سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و كارآمدی هر جامعه ایفاء می كند. با توجه به نقش دانشجویان در پویایی جامعه، بررسی بهداشت روانی دانشجویان همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یافته های نتایج آنان نشان داد كه 10% كل دانشجویان ورودی 79، 13% از كل دانشجویان ورودی 80 و 90% از كل دانشجویان ورودی 81 مشكوك به اختلالات روانی بودند كه بصورت: اختلال در عملكرد، اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی در پاسخ دانشجویان به سوالات مشاهده شد. بین دانشجویان بومی و غیربومی و دختر و پسر از نظر سلامت روانی تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا نتیجه گیری نمودند لازم است ضمن ارزیابی های روان شناختی و بالینی دانشجویان بخصوص گروه پزشكی و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در زمینه های آموزشی، تحصیلی، آموزش مهارتهای ارتباطی، همانند روشهای حل مسئله و… در جهت ارتقاء سطح سلامت روانی دانشجویان گامهای مثبتی برداشته شود. از جمله عوامل موانع رشد و شكوفایی علمی دانشجویان پزشكی را چنین ذكر نموده است ورود به دانشگاه ی بسیار حساس در زندگی نیروهای كارآمد، فعال و جوان هر كشوری است كه غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی آنها همراه می باشد. در كنار این تغییرات، به انتظارات و نقش‌های جدیدی نیز باید اشاره نمود كه همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شكل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توام بوده، عملكرد و بازدهی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته قبولی، ناسازگاری با سایر دانشجویان در محیط خوابگاهی، كافی نبودن امكانات رفاهی و اقتصادی از جمله شرایطی هستند كه می تواند مشكلات و ناراحتیهای روانی را بوجود بیاورد. (3)

لذا چنانچه دانشجو از ابتداء با بهداشت روانی لازم تحصیل را شروع ننماید چگونه می تواند جهت توسعه علمی و فناوری جامعه خود نقش اساسی ایفاء نماید.

این اختلالات علاوه بر اثرات نامطلوب شخصی در جوانان، مشكلات اجتماعی عدیده‌ای را برای جوامع در بر خواهد داشت. لذا شناخت آن حائز اهمیت بسیاری است. از آنجا كه دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر كشور می باشند لذا سلامت روانی آنها از اهمیت ویژه ای در جهت یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار می باشد.

علاوه برآن رفعتی و احمدی(1382) نیز در مورد افسردگی در خصوص دانشجویان گروه پزشكی- پرستاری دانشگاه علوم پزشكی شیراز انجام داده اند.

نتایج نشان داد كه 60% دانشجویان افسرده هستند، 345 آنها افسردگی كم، 4/18% متوسط و 6% نسبتاً شدید و 6/1% افسردگی شدید دارند. نتایج این تحقیق نیز موید این امر است كه هنوز درصد بالایی از دانشجویان افسردگی دارند كه بایستی به مشكلات آنان توجه بیشتری معطوف گردد. (8)

همچنین در مورد مشكلات آموزشی از سرپرستاران دانشگاه علوم پزشكی شیراز نظر خواهی بعمل آمده است توسط رضایی و همكارانش نتایج موید این امر است.

كه ارتباط اساتید با پرسنل و بیماران در تمامی بخشها در حد خوبی گزارش شده است. بر طبق پژوهش نمره آموزش ارتباط پزشك، بیمار از كمترین سطح 5/27% برخوردار بوده است كه با توجه به اهمیت و ضرورت مهارتهای ارتباطی پزشكان در درمان بیماران و پیشگیری از بیماریها توصیه می شود كه در برنامه های آموزشی رسمی پزشكی، اهمیت، محتوی و تكنیكهای مهارتهای ارتباطی لحاظ گردیده و آموزش داده نشود. (9)

7-1- جدایی از فرایند توسعه ملی و عدم شفاف سازی: عوامل عدیده ای موجب جدایی دانشگاههای كشورهای در حال توسعه از فرایند توسعه ملی و عدم شفاف سازی می شود؛ لازم است تاكید شود كه توسعه ناموزون[1] از جمله آفات موجود در كشورهای در حال توسعه است. توسعه ناموزون به صورت بخشی و یا منطقه ای وجود دارد. جدایی از فرایند توسعه ملی وبرون گرا بودن دانشگاههای كشورهای در حال توسعه موجب عدم تطابق با تقاضای بازار كار می‌شود. این كاستی در كشورهای پیشرفته صنعتی نیز وجود دارد ولی در زمینه های در حال توسعه بسیار شدیدتر است. دانش آموختگان مورد نیاز بازار نیستند و دانشگاه به نیاز بازار نمی پردازد. در این میان، ناتوانی مزمن كشورهای توسعه نیافته و دچار بودن به توسعه ناموزون نیز مزید بر علت است. (7)

از این رو همواره خیلی از دانش آموختگان بیكار و یا شاغل با نابه‌جایی های شغلی[2] در جامعه وجود دارد قرار می گیرند. (1999و Eshiwani) وقتی آموخته‌های دانشگاه برای مشاغل بكار نیاید، مدرك گرایی كمابیش رواج می‌یابد. (1999و Chitinis) زیرا مدرك مجوزی برای تصدی از یك شغل و برخورداری از مزایای آن خواهد شد. متاسفانه جدایی از فرایند توسعه ملی و عدم شفاف سازی سبب شده است كه دانشگاه بخصوص علوم پزشكی و جامعه به توسعه یكدیگر یاری نكنند. از این رو تقلید از توسعه یافتگان، شیوه رایج هم در جامعه و هم در دانشگاه می شود. پذیرش نظریه‌ها و مدلها بدون آزمون و بدون بومی كردن و ملی كردن روشهای درمانی- پیشگیری- بهداشتی گروه پزشكی از جمله آفات این روند جدایی است. (7)

نكته بسیار مهم این است كه جهانی شدن موجی تنومند است كه در پی برداشتن مرزهای ملی و رواج حاكمیت شركتهای فراملیتی بر كشورها و كمرنگ نمودن اقتدار ملی است. به هر تقدیر افزون بر 160 كشور جهان از این موج استقبال نموده اند. اگر حكومتهای منفرد در برابر این حركت جهانی به آسانی باقی بمانند. اگر مرزهای خود را نگشایند متروك می مانند و پایان متروك بودن بسیار گران است.

همچنین بعبارتی ساختار مدیریتی از دولتی به سمت و سویی خصوصی نمودن آن نیز بایستی با دقت بسیار انجام پذیرد. البته خصوصی سازی غیر نهادینه نیز چیزی جز آسیب به ساختار سیستم های بهداشتی- درمانی و بالطبع آموزشی نخواهد داشت.

چاره كار فراهم آوردن تمهیدات و پیوستن هوشمندانه به حركت جهانی شدن است. (7)

2- راهكارهای تولید علم در گروه پزشكی

1-2- توجه مجدد به ساختار نظام آموزش عالی در جهت طرح توسعه نظام علمی كشور: رمضانی در مقاله خود بنام مشكلات كنونی دانشگاهها و نظام توسعه علمی كشور چنین توصیه می كند ابتدا به روش شناختی طرح توسعه نظام علمی كشور كه دارای پنج مولفه است بدقت بررسی مجدد بعمل آید و آنها عبارتند از: كاوش و مرور منابع، شناخت اجمالی نظام علمی، طراحی اولیه نظام علمی كشور بخصوص در بخش پزشكی، مطالعه الگوی مبنا، و بالاخره استخراج ساختار طرحهای نظام علمی كشور. وی توسعه علمی كشور را به عنوان فرایند اصلی منظور یاد می كند و می گوید این فرایند به دو زیر فرایند تقسیم می شود كه عبارت است از: زیر فرایند توسعه آموزش عالی و زیر فرآیند توسعه پژوهش.

لذا روش شناسی به كار گرفته براساس رویكرد سیستمی و شكل گراست. كمبود ظرفیت، تنوع رشته ها. تنوع دانشجویان كاستی بودجه، پیدایی دانشگاههای نوظهور و رقابت تنگاتنگ از جمله مشكلات فراگیر است. علاوه بر این دانشگاههای در حال توسعه با مشكلات جدایی از فرایند توسعه ملی و موانع توسعه نیافتگی روبرو هستند. دانشگاههای كشورهای در حال گذار با مشكلات تداخل بین مالكیت و مدیریت و خصوصی سازی غیر نهادینه دست به گریبان هستند.

در بخش دوم به ارائه طرح توسعه نظام علمی كشور می توان پرداخت طرح مذكور بمنظور توسعه علمی به عنوان ابزار عمده توسعه ملی، بازنگری و تحول نظام آموزش عالی و نظام پژوهشی كشور، همگامی نظام علمی با فرایند جهانی شدن و تهیه قانون نظام علمی كشور تعیین شده است. مدل طراحی شده برای طرح حاصل تركیبی از رویكرد سیستمی، مدلهای كنترل كلاسیك، روشهای تحلیل مطالعات استراتژیك و مهندسی اطلاعات می باشد. روش شناختی، بشكل فرایندگر می باشد.

در بخش ساختاری نیز الگوی خود را چنین ارائه می دهد كه بنظر می رسد با پی‌گیری و بررسی مجدد آن بتوان تا حدی به این مهم دست یافت.

2-2- لزوم همكارهای علمی و بین‌المللی در راستای توسعه علمی: نسبت هزینه‌های ملی در زمینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی[3] از دیرباز معرف خوبی از وضعیت علمی یك كشور تلقی می شده است. با توجه به این امر نیومن در مقاله‌ای به بررسی ساختار شبكه های همكاری علمی پرداخته است (2001و Newman)؛ وی مبنای همكاری را اشتراك تالیفی[4] می داند و به بخش آن در انتشار مقالات در حوزه‌های پزشكی- فیزیك نظری و كامپیوتر می پردازد. او در بررسی مقالات پزشكی از مرجع معتبر مدلاین[5] استفاده كرده و نشان داده است كه طی پنج سال اخیر از سال 1995 تا 1999 برای انتشار حدود 000/163/2 مقاله ثبت شده در این مرجع حدود 000/500/1 مولف دخیل بوده اند.

هر مقاله بطور متوسط دارای 75/3 نویسنده بوده است و میانگین مقالات به ازای هر نگارنده حدود 4/6 مقاله بوده است. همچنین در طی این دوره پنج ساله هر مولف بطور متوسط با حدود 18 مولف دیگر مقاله مشترك داشته است كه خود این افراد نیز با مولفین دیگر حلقه ها و زنجیره هایی را تشكیل می داده اند.

نكته بسیار جالب در مطالعه نیومن این است كه تمامی این زنجیره ها و شبكه‌های همكاری علمی به نوعی به یكدیگر باز می گردند و یك حلقه غول آسا[6] را تشكیل می‌دهند. این حلقه در برگیرنده حدود 000/395/1 مقاله یا 6/92% كل مقالات می‌باشد. به عبارت دیگر بیش از 6/92% مقالات منتشر شده طی پنج سال گذشته مربوط به مولفینی بوده است كه در یك یا چند شبكه عضو بوده و همكاری علمی داشته اند و تنها حدود 7% مقالات مربوط به همكارانی بوده كه به این شبكه متصل نبوده اند. به بیان دیگر وارد نشدن به سلسله دانشمندان فعال و منزوی بودن باعث خارج شدن از جرگه انتشار و ارتقائ در نظامهای بین‌المللی می گردد.

نیومن در تحقیق خود به نكته بسیار جالبی دست یافته است كه براساس محاسبه او فاصله بین هر دانشمند یا دانشمند دیگر بطور متوسط شش نفر است. یعنی هر شخصی كه بطور تصادفی انتخاب شود از طریق زنجیره همكاران خود كه آنها نیز به همكاران دیگر متصل هستند، بعد از پیمودن به طور متوسط شش نفر می تواند به هر شخص دیگری دسترسی پیدا كند. (1967 و Milgram) این محاسبات همگی بر فرضیه جهان كوچك[7] صحه می گذارند و در واقع جهان دانشمندان نیز جهان بسته و كوچكی به شمار می رود. (7)

برای ارتقاء علمی نیز لازم است حتماً از طریق همكاری و هم تالیفی به یكی از حلقه‌های این زنجیره تو در تو دستیابی داشت.

لذا در گروه پزشكی كه این مهم دارای اهمیت وافرتری بنظر می رسد زیرا كه با تمامیت فیزیكی و رومی و معنوی انسانی سر و كار داشته و تاثیرگذار در گروه علم‌گرا و تولید علم و جامعه كه مصرف كننده علم است خواهد داشت.

یكی از زمینه های دیگر مهم همكاری علمی، استفاده از فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی گوناگونی است كه از سوی بنیادهای علمی مختلف به دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی، دانشمندان و محققان كشورهای جهان سوم اعطا می شود. در كشور انگلستان، انجمن سلطنتی[8] سهمیه مشخصی بر گذراندن سه ماه فرصت مطالعاتی یا تحقیقاتی برای دانشمندان ایرانی در نظر گرفته است.

شورای فرهنگی آموزشی انگلستان[9] كه در ایران نیز دفتر دارد، و فرهنگستان بریتانیا[10] نیز فرصتهای مشابهی برای دانشمندان و محققان كشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورند. با وجود تحریمهای اقتصادی امریكا برمند ایران، برخی از ادارات دولتی آمریكا قادرتند با همتاهای ایرانی خود وارد تبادلات علمی شده و بورسهای مناسبی برای رشد علمی دانشمندان ایرانی فراهم آورند از این دست می توان به موسسه ملی سرطان امریكا[11] و موسسه ملی سلامت[12] اشاره كرد كه از طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف بهداشت و پزشكی از جمله سرطان استقبال می كنند واتحدیه جهانی مبارزه با سرطان[13] نیز بورسهای مختلفی برای دانشمندان كه در تحقیقات مرتبط با سرطان نقش دارند، اعطا می كند. كه می بایست در این موارد اطلاع رسانی كافی شده و زمینه های موافقتهای پژوهشی و همكاری های داوطلبانه جهت امضاء هیئت علمی و كلیه پژوهشگران فعال و علاقمند در هر مرتبه ای جهت رشد فزاینده علم و شكوفایی جامعه ایرانی فراهم گردد.

3-2- پیدایی دانشگاهها نو ظهور و ایجاد مفهوم جامعه یادگیرنده[14]: پیش از این دانشگاههای سنتی تنها مرجع پاسدار دانش و فناوری نو به حساب می آمد. با پیدایی تسهیلات ارتباطات واطلاعات، بسیاری از نمودهای واقعی، رقبای مجازی یافته اند. مانند كتابخانه مجازی و فروشگاه مجازی، دانشگاههای مجازی نیز در حال افزایش است، این دانشگاهها خدمات آموزش عالی عرضه می كنند ولی در واقع فاقد نمودهای مجسم وعینی دانشگاههای مرسوم هستند.

از طرفی جایگاه و موضوعیت آموزش و دانش در زندگی روزمره یك شهروند، ابعاد تازه ای را مطرح ساخته است و هر كس باید الگوی آموزشی مادام العمری برای خود داشته باشد و باید بیاموزد كه چگونه یاد بگیرد (2002و Brown).

از سوی دیگر به الگوهای آموزشی بر اثر تحولات ساختاری، هرچه بیشتر از انعطاف و تنوع برخوردار شده و از حالت چهره به چهره به نیمه حضوری و در نهایت حالت مجازی پیدا كرده اند. آموزش غیر رسمی[15] نیز اهمیت روز افزون پیدا كرده است، نظامهای آموزش عالی ناگزیر باید نسبت به تمام این تحولات از خود واكنش نشان داده و به تناسب تحول یابند. (15)

تحولات ساختاری جامعه ایران را نیز باید به تحولات ساختاری در جهان افزود. با جمعیت جوان و مطالبات رو به رشد، به علاوه مشاركت جوییهای دائم التزاید زنان، روز به روز تقاضای دسترسی به آموزش عالی را افزونتر می سازد. طبق آخرین مقاله مرداد 83 در روزنامه همشهری بنام شیب تند تولید علم ذكر می كند با آنكه شیب رشد علمی كشور بسیار تند بوده است باید هنگام قضاوت درباره آن احتیاط بیشتری به خرج داد بخصوص كه برخی مدیران براساس این شیب تند پیش بینی كرده اند كه كشور می تواند در مدت زمان اندكی به پای تولید علمی كشورهای پیشرفته برسد. تولید علمی رشته های پزشكی در سال 2003 چشمگیر بوده است و نسبت به سال قبل از آن 53% افزایش یافته است. براساس اطلاعات استخراج شده از مقالات چاپ شده در مجلات نمایه در پایگاه اینترنتی «آی.اس.آی» تولید علمی سال 2003 ایران با مشاركت حدود 4 هزار نفر محقق ایرانی و بیش از هزار محقق خارجی همكاری حاصل شده است. براساس ساتار معرفتی تولید علمی سال 2003 رشته شیمی با اختیار داشتن 22% از كل مقالات مقام اول، پس از آن پزشكی با 16% مقام دوم و مهندسی و فیزیك رده های بعدی می باشند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment