دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد مفهوم واقعی تغییر جنسیت – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

كودكانی كه بالای سه سال داشتند، جنسیتی كه قبلا برای آنان تعیین شده بود حفظ كردند. بافت این شواهد بیانگر حساس بودن نحوه رفتار بزرگسالان نسبت به كودك خردسال – زیر سه سال – است. پوشیدن لباس پسرانه به كودك، دادن نام پسرانه به وی و ترغیب او به داخل شدن در فعالیتهای سنتی پسران تاثیرات عمده ای در ایجاد هویت جنسی مردانه دارند. بر خلاف باور متداول، كالبدشناسی همواره تعیین كننده سرنوشت جنسی افراد نیست (آزاد،حسین-1380).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

البته این یافته ها نباید به این شكل تفسیر شوند كه تشویق عطوفت و مهربانی در یك پسر یا جسارت – و حتی پرخاشگری- در یك دختر بچه كوچك لزوماً منجر به اختلال هویت جنسی میشود. در واقع، بیشتر كودكان دارای اختلال هویت جنسی، حتی اگر مداخله تخصصی نیز در كار نباشد در بزرگسالی نیز تغییر جنسیت گرا نمی شوند، هر چند بسیاری از آنها گرایش همجنس خواهی نشان میدهند. پژوهشگرانی كه در این زمینه فعالیت میكنند، به جنبه های وابسته بودن مردانگی و زنانگی به فرهنگ، تفاوت بین فعالیتهای لذت بخشی كه به طور نوعی بیشتر مربوط به جنس مخالف هستند، و اعتقاد واقعی (فرهنگ) فرد به اینكه متعلق به جنس مخالف است، آگاهی دارند (جهانفر،شایسته،مولایینژاد،میترا -1380).

میدانیم كه اكثریت وسیعی، از پسربچه ها كم سن و سال بازیهای دخترانه میكنند و دخترهای كم سال به میزان زیاد بازیهای پسرانه انجام میدهند، بدون آنكه تعارضهای هویتی داشته باشند. البته این بدان معنا نیست كه پسرهای دختر صفت در معرض فشارهای روانی شدید نیستند. هر جامعه ای كه پسرهایی با رفتار دخترانه دارد، آنها را به دشواری تحمل میكند. به عكس دخترهای میتوانند صفت پسرانه داشته باشند و همچنان با استانداردهای قابل پذیرش رفتار برای دخترها همرنگی كنند. در هر حال اختلال هویت جنسی كودكی و اختلال تغییر جنسیت در بزرگسالی بسیار نادر است. به بیان دیگر، شیوع آنها بسیار كمتر از عده پسربچه هایی است كه با عروسك بازی میكنند و دختر بچه هایی است كه در بازیهای ورزشی شركت میجویند (آزاد،حسین -1378).

در واقع هر رفتار یا علاقهای را نباید وابستگی تناسلی در نظر بگیریم، مگر آن كه به كالبد شناسی دستگاه تولید مثل مربوط باشد. كودكان باید از این آزادی برخوردار باشند كه هم به راههای قراردادی و هم به راههای غیر سنتی رفتار كنند، بی آنكه در معرض خطر تنبیه از سوی والدین یا همسالان باشند. پسر بچه كوچكی كه به عروسك تمایل نشان میدهد و دختر بچه كوچكی كه به عروسك رغبت ندارد نباید نسبت به هویت خود دچار شك و نگرانی كرد. اگر در بحث خود یك گام پیش برویم، آیا اگر افكار قالبی مربوط به نقش جنسی در میان نباشد تغییر جنسیت گرایی فی نفسه وجود خواهد داشت؟ (جهانفر،شایسته،مولایینژاد،میترا -1380).

بنابراین مردی كه دارای ویژگیها و علائمی است كه به طور سنتی زنانه تلقی میشوند بیشتر خود را واجد حالت مردانه بهنجار مینگرد تا حالت بیمارگونه زنی كه در جسم یك مرد اسیر است. ممكن است او نیازمند آن باشد كه از نظر جاذبه جنسی مورد پذیرش اعضای هم جنس خود قرار گیرد. البته جاذبهای كه تغییر جنسیتگراها آن را به عنوان دگرجنسخواهی در نظر میگیرند (آزاد،حسین-1380).

روانپزشك معروف جانبرادوس واتسون [1] (1878-1958) معتقد بود كه جنسیت محصول نحوه تربیت بچه ها است. در صورتی كه بچه ها متناسب با جنس خود رفتار نمایند مورد تشویق قرار میگیرند و در غیر اینصورت تنبیه میشوند. به عقیده وی رفتار والدین، دوستان و جامعه تاثیر عمیقی بر تكامل جنسی كودكان دارد. اختلالات مربوط به هویت جنسی با احساس ناراحتی مداوم فرد از جنس بیولوژیك یا نقش جنسی اش تعریف میشود. اما فرد هویت جنسی وضعیتی روانی است كه با احساس فرد در مورد زن یا مرد بودن مشخص میشود به عبارت دیگر مفهومی است مشخص از خود به عنوان مرد یا زن در نظر دارد (جهانفر،شایسته،مولایینژاد،میترا -1380).

نقش جنسی با هویت جنسی فرق دارد، نقش جنسی عبارت است از الگوی رفتاری فرد كه انعكاس از احساس شخصی فرد در مورد هویت جنسی اش میباشد. به عبارت دیگر نقشی است كه فرد بر حسب ویژگیهای جنسی در اجتماع ایفا میكند، به آن نقش جنسی گویند جنس یا جنسیت بیولوژیك : ویژگیهای آناتومی یا آناتومیك و فیزیولوژیكی است كه مرد یا زن بودن فرد را مشخص میكند. جهت یابی جنسی[2] عبارت است از گرایش و جهت گیری پاسخهای جنسی فرد مثلا همجنس گرایی به سوی جنس مخالف[3] یا گرایش به هر دو جنس. این مفهوم دربرگیرنده رفتارهای فرد در انتخاب نوع لباس و اشیاء و نیز زندگی رویایی فرد میباشد (آزاد،حسین-1380).

فرد ترانسكسوآل فردی است كه به طور مداوم برای رهایی از صفات اولیه و ثانویه جنسی خود تلاش كرده و مایل است ویژگیهای جنسی مخالف را كسب كرده و مانند افراد جنس مخالف خود لباس پوشیده و زندگی كند و لباسهای جنس مخالف را نیز دوست دارد (جهانفر،شایسته،مولایینژاد،میترا -1380).

اختلال هویت جنسی نوجوانان و بزرگسالان

علائم و نشانه ها در نوجوانان و بزرگسالان شبیه به هم است. نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به این اختلال میل دارند كه متعلق به جنس مقابل باشند و این میل خود را به ابراز میكنند. این افراد مكرراً سعی میكنند كه به عنوان عضو جنسی مقابل پذیرفته شوند و آرزو میكنند كه مثل فردی متعلق به جنس مقابل رفتار كنند و دیگران هم مثل جنس مقابل با آنها رفتار كنند. بعلاوه آنها تمایل دارند خصوصیات جنسی جنس مقابل را كسب كنند و ممكن است معتقد باشند با جنسیت عوضی به دنیا آمده اند و عبارات شخصی از این قبیل بیان میكنند: «من احساس میكنم زنی هستم كه در جسم مردانه به دام افتاده ام » یا بر عكس این جمله را میگویند (آزاد،حسین-1380).

نوجوانان و بزرگسالان اغلب برای تغییر جسمانی خود درخواست اقدامات طبی و اعمال جراحی دارند. هر چند اصطلاح نارضایتی جنسی [4] در (DSM.TV.TR ) به كار نرفته، بسیاری از روانشناسان بالینی این اصطلاح را مفید دانسته اند و احتمالا همچنان از آن استفاده میكنند بعلاوه نارضایتی جنسی در دهمین تجدید نظر طبقه بندی آماری و بینالمللی بیماریها و مشكلات بهداشتی وابسته «ICD-10» منظور شده است. خود این افراد نیز در اشاره به خود از این اصطلاح استفاده میكنند. این افراد اشتغال ذهنی مداوم با خلاصی از خصوصیات جنسی ثانویه و اولیه و كسب خصوصیات جنسی جنس مقابل دارند و همیشه تمایل دارند همچون عضوی از جنس مقابل زندگی كنند و لباس بپوشند. اكثر مطالعات گذشته نگر نارضایان جنسی حاكی از مشكلات هویت جنسی در دوران كودكی است. ولی مطالعات آینده نگر كودكان دچار اختلال هویت جنسی نشان میدهد كه معدودی از آنها در آینده از جنسیت خود ناراضی هستند و در پی آن خواهند آمد. این اختلال در مردان شایعتر از زنان است. بزرگسالان مبتلا به این اختلال از این شاكی هستند كه پوشیدن لباسهای جنس تعیین شده آنها ناراحتشان میكند، بنابراین شبیه جنس مقابل لباس میپوشند و در فعالیتهای مرتبط با آن جنس شركت میجویند، آنها آلت تناسلی خود را نفرت آور میدانند و این احساس ممكن است منجر به درخواستهای مداوم برای جراحی آن ناحیه شود. این میل ممكن است به تمام امیال دیگر شخص نیز غلبه كند (آزاد،حسین-1380).

ترانسكسوالیسم اولیه مرد

افراطی ترین شكل وارونگی هویت جنسی است. در این اختلال یك فرد مذكر از نظر تشریحی، جسمی طبیعی دارد و خود نیز به طبیعی بودن آن واقف است خود را مونث میداند و به هر گونه تلاش دست میزند تا جسم خود را بر طبق هویت جنسی خود تغییر دهد. تشخیص بالینی خیلی زود داده میشود. همچنین بیمار موقع معاینه در هر سنی در حین داشتن جسم مردانه طبیعی، زنانهترین رفتار را (طبیعی طبق معیار فرهنگی خود) دارد. هیچ دورهای از زندگانیش برای لحظه ها و ماهها و سالها با ظاهر نرمال در نقش خاص مردهای آن فرهنگ (روابط با غیرهمجنس- ازدواج- اشتغال به مشاغل مردانه، خدمت سربازی، فتیشیسم یا هر گونه قرائن حاكی از ارزش دادن به رجلیت) ظاهر نشده و از روزهای نخستین كه رفتارهای نشان دهنده هویت جنسی آغاز شده (بین یك یا دو سالگی) همیشه رفتار همجنس مقابل را داشته اند، چنین سابقه ای كه با مشاهدات مستقیم از شخص ترانسسكسوال از دوران كودكی تا به حال در هیچ یك از اختلالات هویت جنسی مشاهده نمیگردد (آزاد،حسین-1380).

كلمه اولیه در این تشخیص هول اختلال از اولین سالهای زندگی شروع شده و تمام عمر بدون تغییر مانده بكار برده میشود. در مقابل ترانس سكسوال ثانویه یك اختلال اكتسابی مربوط به دوره های بعدی زندگی است. ترانس سكسوال بدون آنكه به فكر مردی تشریحی خود باشد با احساس زن بودن بطور مصمم دنبال روشها و اعمال تغییر جنسیت میگردد. و یا این آرزو كه برتر از تمام امیال اوست ممكن است به اقدامات زیر دست بزند :

استفاده از استروژن برای ایجاد پستان و شكل زنانه ، الكترولیز برای از بین بردن موهای مشخص كننده مردی، جراحی برای ایجاد آلت تناسلی زنانه به كمك درآوردن بیضه ها و قطع آلت مردی و ایجاد واژن مصنوعی ، حالا چنین مردی میتواند در جامعه در نقش یك زن ظاهر شود؟ (جهانفر،شایسته،مولایینژاد،میترا -1380).

ترانسسكسوال ثانویه در مرد

افراد مذكری كه از نظر تشریحی بدنی طبیعی داشتند و در طبقه بندی ترانس سكسوال اولیه قرار نگرفتند اما با این وجود این افراد بر اساس احساس قوی زنانه انتساب به جنس مقابل را خواهانند و در طبقه ترانسسكسوآل ثانویه گنجانده میشوند. از این اصطلاح چنین برمی آید كه فرم آشكار اختلال همراه با اولین رفتار مربوط به هویت جنسی پدیدار نشده بلكه بعدها در هر سنی پس از دوران كودكی ظاهر میشود. این بیماران سابقه دوره های كوتاه یا بلند داشته اند كه ضمن آن حالتی مردانه داشته و به طور موفقیت آمیز در نقش مردهای فرهنگ خود ظاهر شده اند. این افراد با ازدواج كردن، كاركردن مثل مردهایی كه از نظر دیگران مردانگی آنها قبول است، استفاده از رجلیت خود برای كسب لذت (روابط یا جنس مقابل- هم جنسگرایی – یادگارخواهی و رفتارهای منفی دیگر) نشان میدهند كه پیوند خود را به طور كامل با مردانگی و مردبودن خود نگسسته اند، به عبارت دیگر این افراد گروه ناهمگونی را تشكیل میدهند كه وجوه مشترك چندانی با هم ندارند (كاپلان،سادوك).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment