دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در پایان پژوهشگر امید دارد، با انجام این پژوهش بتواند میزان آگاهی و نگرش پرستارن را در ارتباط با بیماری MS و از آن مهمتر ، نقشهای متعدد آنها در مراقبت از این بیماران ، افزایش داده چرا كه اعتقاد بر اینست كه ایفای نقشهای گوناگون علاوه بر بالا بردن كیفیت مراقبتها ، باعث افزایش انگیزه‌ و حتی توسعه حرفه پرستاری شده كه باز خورد آن، ارمغانی برای سیستم بهداشت ودرمان یك جامعه بدنبال خواهد داشت و از این طریق در كاهش بار اقتصادی جامعه نیز نقش مهمی را به عهده دارد و همة‌ موارد فوق منوط به اینست كه پرستاران بدانند از چه نقشی و در چه موقعیتهایی استفاده نمایند. ( یزدی، 1381 ، ص 1).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اهداف پژوهش:

هدف كلی: تعیین تأثیر آموزش نقشهای پرستاری ، بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسكلروزیس در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی شهر تهران ،1382.


اهداف ویژه:

 • تعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران، نسبت به ماهیت بیماری MS قبل و بعد از آموزش.

2- تعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران، نسبت به نقشهای آموزشی، حمایتی، مراقبتی در ارتباط با مراقبت از بیماران مبتلا به MS قبل و بعد از آموزش.

3- تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران، نسبت به نقشهای آموزشی ، حمایتی، مراقبتی در ارتباط با مراقبت از مبتلایان به MS قبل وبعد از آموزش،

4- مقایسه میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران ،نسبت به ماهیت بیماری MS قبل و بعد از آموزش.

5- مقایسه میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسه به دانشگاههای علوم پزشكی تهران، نسبت به نقشهای آموزشی ، مراقبتی ،حمایتی در ارتباط با مراقبت از بیماران مبتلا به MS قبل و بعد از آموزش.

6- مقایسه نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران، نسبت به نقشهای آموزشی ، مراقبتی ، حمایتی در ارتباط با مراقبت از بیماران مبتلا به MS قبل و بعد از آموزش.

فرضیه‌های پژوهش

 • آموزش ماهیت بیماری MS باعث افزایش آگاهی پرستاران نسبت به این بیماری می‌شود.
 • آموزش نقشهای پرستاری در مورد مبتلا‌یان به MS باعث افزایش آگاهی پرستاران نسبت به نقشهای آموزشی، مراقبتی، حمایتی، خود در ارتباط با مراقبت از بیماران میشود.
 • آموزش نقشهای پرستاری در مورد مبتلایان به MS ،باعث نگرش مثبت پرستاران نسبت به نقشهای مراقبتی ،آموزشی حمایتی خود در ارتباط با مراقبت از این بیماران می شود.

« تعریف واژه‌ها»

آموزش ( نظری): پوتروپری ( 2003 ) می‌نویسد: آموزش فرایندی متقابل برای ارتقاء یادگیری و عملی هوشیارانه و سنجیده در جهت كمك به افراد برای كسب آگاهی و مهارتهای جدید می‌باشد(ص 262 ).

عملی: منظور یك برنامه آموزشی است كه هدف آن دادن اطلاعات در مورد نقشهای حمایتی ، آموزشی ، مراقبتی پرستاران در ارتباط با بیماری ومراقبت از بیماران مبتلا به MS می‌باشد كه طی دو جلسه 60 دقیقه‌ای از طریق سخنرانی و جزوه آموزشی می‌باشد.

 • تأثیر آموزش ( عملی): در این پژوهش تأثیر آموزش ازطریق مقایسه نتایج حاصله از آموزش در مورد نقشهای حمایتی، مراقبتی ،آموزشی در مراقبت از مبتلایان به MS و ماهیت بیماری MS، به صورت تعیین اختلاف امتیاز قبل و بعد از آموزش بدست می‌آید و به درجه خوب، متوسط و ضعیف درجه‌بندی می‌گردد.
 • – پرستار ( نظری): مكوف[1]( 2000 ) می‌نویسد: پرستار فردی است كه از افراد بیمار ، صدمه دیده ،‌ناتوان و … در بیمارستان مراقبت می نماید. (ص 278).

عملی:منظور كلیه افرادی می باشند كه دارای مدرك كارشناسی و یا كارشناسی ارشد بوده و شاغل د در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی تهران باشند.

 • نقشهای پرستاری: ( نظری): كراون[2] ( 2000 ) می نویسد : نقشهای پرستار به مجموعه‌ای از رفتارهای منظم گفته می‌شود كه دیگران از فرد انتظار دارند( ص 42 ).
 • عملی: نقش مراقبتی ، حمایتی، آموزشی پرستار مورد نظر می‌باشد.
 • نقش آموزشی: (‌نظری): آموزش بیمار یكی از مسئولیتهای مهم پرستار است كه با آموزش توانایی وی برای تغییر و پیشرفت در جهت كسب اعتلای سلامتی و تندرستی افزایش خواهد یافت( نوغانی 1378 ، ص 128).
 • عملی: منظور پژوهشگر آموزشهایی است كه توسط پرستاران به بیماران مبتلا به MS و خانواده آنها راجع به بیماری ( ماهیت، علل وعوامل …) و مراقبتهای لازمه در مورد( ضعف، اسپاسیتی و …) در زمان بستری در بیمارستان و یا هنگام ترخیص و یا هنگام مراجعه به درمانگاه داده می‌شود.
 • – نقش مراقبتی: ( نظری): پوتروپری ( 2003) می‌نویسند: پرستار در نقش مراقبتی به مددجو جهت دستیابی به سلامتی از طریق فرایند بهبودی كمك می‌كند ( ص 73 ).
 • عملی: منظور اقدامات لازم در اختلال حركت جسمی، دفع ادرار، یبوست ، پنومونی ، زخم بستر، ضعف، اسپاسیتی كه پرستاران جهت ارتقاء ،حفظ سلامتی و تندرستی بیماران مراجعه كننده به درمانگاه یا در زمان بستری در بیمارستان و هنگام ترخیص می دهند.

بخش حمایتی : (نظری): تیلور[3] ( 2001) می‌نویسد: محافظت از فرد، قانون و تإمین مراقبت تمام درد جویان براساس اعتقادی كه فرد در تصمیم گیری در مورد سلامتی و زندگی‌اش دارد (ص‌365).

– عملی: منظور اقدامات لازمه جهت جلوگیری از مصدوم شدن بیمار به علت اختلالات حسی، بینایی و اختلالات تغذیه‌ای است كه پرستاران برای مبتلایان به MS انجام می‌دهند.

– مراقبت : (نظری): عبارتست از كلیه اقداماتی كه توسط اعضاء حرف بهداشتی در جهت كمك به بیماران و اعتلای سلامتی آنها ارائه می گردد. ( هاشمی ، 1378 ، ص 3 ).

عملی: منظور از مراقبت در این پژوهش كلیه اقداماتی است كه پرستاران جهت حمایت مراقبت، آموزش، بیمار مبتلا به MS و خانواده آنها ادامه می‌دهند و شامل برطرف كردن اختلال حركتی ، تكرر ادرار، یبوست، پنومونی، اختلال در بلع، آتاكسی ، ضعف، خستگی، زخم بستر و حتی آموزشهای لازمه، به جهت اختلال جنسی، تقابل غیر مؤثر و اختلال فرایند فكری و بیماری MS (ماهیت علل ، درمان…) می باشد.

 • بیماری MS: (نظری): بیماری MS یك بیماری مزمن و پیشرونده و دژنراتیو است كه پوشش میلین ( اطراف اكسون) راههای هدایتی در سیستم اعصاب مركزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (وركمن[4] ، 2002 ، ص 946 ).
 • آگاهی : نظری: میزان اطلاعات و دانسته‌های فرد می‌باشد كه بواسطه تجربه،‌یادگیری و تحولات فردی حاصل می شود (افروز، 1379، ص 11).
 • عملی: منظور امتیازی است كه واحد های مورد پژوهش در پاسخ به سؤالات پرسشنامه دربارة بیماری MS ( ماهیت ، علل ،عوامل…) و نقشهای حمایتی، مراقبتی ، آموزشی خود در ارتباط با مراقبت از بیمار مبتلا به MS در دو مرحله قبل و بعد آموزش بدست می‌آورند و درسه سطح آگاهی خوب ،متوسط و ضعیف درجه بندی می‌گردد.
 • – نگرش: سالمی( 1381) می‌نویسد: نگرش: تمایل به رفتار یا تفكر یا شیوه‌ای خاص می باشد (ص 27 ) .
 • عملی: نگرش واحدهای مورد پژوهش نسبت به بیماری MS ( ماهیت ، علل …) و نقشهای حمایتی ،آموزشی ، مراقبتی خود در ارتباط با مراقبت از مبتلایان به MS در دو مرحله قبل و بعد از آموزش از طریق پرسشنامه سنجیده و براساس مقیاس لیكرت[5] مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد كه نمونه ها باید نظر خود را در ارتباط با هر عبارت بر روی برگه مخصوص كه از « كاملاً موافق» شروع و با « موافق» ، « نامصمم» ، مخالف و «كاملاً مخالف» ادامه می‌یابد ، مشخص نماید برای نمره‌گذاری از ارقام ( 5 و 4 و 3 و 2 و 1 ) استفاده خواهد شد.
 • بیمارستان : نظری: پرتوپری ( 2003 ) می نویسند: بیمارستان یك مركز بزرگ مراقبتهای بهداشتی است كه مددجویان جهت تشخیص ، درمان ،بستری و تا زمان بهبود كامل به آنجا مراجعه می‌نمایند( ص 29 )
 • بیمارستانهای آموزشی: عملی: مراكزی هستند كه وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی شهر تهران بوده وعلاوه بر درمان، آموزش كلیه دانشجویان پزشكی ، پرستاری و … را به عهده دارند و بیماران نیز جهت دریافت خدمات به آنجا مراجعه می‌نمایند.

پیش‌فرضهای پژوهش:

 • بیماری مولتیپل اسكلروزیس یكی از ناتوان‌كننده‌ترین بیماریهای عصبی در بالغین جوان می‌باشد (برونر، 2000 ، ص 1719).
 • استرسهای روی نقش مهمی در پیدایش یا تشدید بیماری MS دارند (سلطانزاده، 1380، ص 408).
 • با ایجاد تغییراتی در پرستاری، نقشهای پرستاران نیز گسترش یافته بطوریكه ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماریها و نیز توجه به مددجو بعنوان یكی از وظایف پرستاران تأكید شده است (پوتروپری[6]، 2003 ، ص 222).
 • پرستار در هرحوزه‌ای كه مشغول به كار است لزوماً یك معلم و عاملی درجهت تحقق سلامتی می‌باشد (مهاجر، 1381، ص 11).
 • پرستاران درنقش مراقبتی اقدامات لازم را جهت ارتقاء، حفظ سلامتی و تندرستی بیماران انجام می‌دهند (اسدی، 1379 ، ص 23).
 • پرستاران باید درایجاد محیطی امن برای بدست آوردن مجدد سلامتی بیمار، كوشش نمایند. (پوتروپری، 2003 ، ص 223).
 • سطح آگاهی پرستاران بعنوان اولین افرادیكه دربرآوردن نیازهای انسان عكس‌العمل نشان می‌دهند بایستی مرتباً افزایش یابد. (برونر، 2000 ، ص 24).
 • نگرش قابل مشاهده نبوده، بلكه براساس الگوی رفتاری افرادی می‌توان فهمید كه نسبت به موضوع دارای چه نگرشی هستند (سالمی، 1381، ص 140).
 • آموزش به فراگیر كمك می‌كنند تا دانش، مهارت و نگرشهای موردنیاز را كسب نماید. (اسدی، 1379، ص 14).

محدودیتهای پژوهش:

محدودیتهای پژوهش را می‌توان ، 2 دسته تقسیم نمود.

 • محدودیتهای دراختیار پژوهشگر: 1- سرو صدای محیط و عدم تمركز نمونه های مورد پژوهش می‌باشد كه با آموزش در محیطی آرام و مناسب به طور نسبی كنترل خواهد شد.
 • وضعیت عاطفی و روحی پرستاران است كه بر نحوه پاسخگویی آنها تأثیر دارد كه پژوهشگر با مراجعه در زمان و مكان مناسب و از قبل تعیین شده آنرا بطور نسبی كنترل خواهد كرد.
 • محدودیتهای خارج اختیار پژوهشگر: تأثیر تبلیغات و رسانه‌های گروهی و تمایل و انگیزه پرستاران نسبت به آموزش می‌باشد.

اهمیت پژوهش:

همانطوركه می‌دانیم مشخصه بارز بیماری MS ، غیرقابل پیش‌بینی بودن آنست كه بوسیلة عودهای مكرر و بهبودیهای نسبی و مكرر آن و یا پیشرفت آن بارزتر می‌شود و طیف گسترده‌ای از علائم را برای خود ایجاد می‌كند برخی از مبتلایان حداقل این مشكلات را دارند و برخی دیگر همة‌ این مشكلات را و این علائم ممكن است در ابتدا ظاهر شده و سپس از بین رفته و مجدداً تكرار شود یا آنكه درطول زندگی فرد دیگر تكرار نگردد. (لیزیك[7]، 2001 ، ص 1). بسیاری از این علائم به درمانهای فارماكولوژیك و غیر فارماكولوژیك پاسخ می‌دهند لذا مدیریت و تدبیراندیشی صحیح درمورد علائم MS باید هدف‌ نهایی متخصصان سلامتی و بهداشت باشد (همان منبع، ص 7). درمان این علائم نیاز به همكاری تیم چند تخصصی دارد و پرستاران بعنوان یكی از اعضاء این تیم، نقش كلیدی برای آموزش بیمار و خانواده آنها، درمان علائم و حمایت آنها به عهده دارند (هیكی، 2003 ، ص 682).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment