دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد بیماری ترومای چشمی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ترومای سر و انواع آن

ضربه به سر در بچه ها و بزرگسالان ، از علل مرگ و میر بشمار می رود علل ضربه مغزی شامل تصادف اتومبیل ، Child abuse ، سقوط و اصابت ساچمه تفنگ و غیره می باشد . در بچه ها به علت بسته نبودن درزهای جمجمه فضا جهت گسترش ادم یا هماتوم وجود دارد ولی در بالغین كه درزها بسته است ، جای گسترش ندارد ریسك بیشتری دارد . سربچه ها نسبت به بدنشان بزرگتر بوده و آسیب پذیری بیشتری دارد . همچنین استخوانها نازكتر بوده و شكستگی زودتر ایجاد می گردد و می تواند ایجاد شكستگی Ping-pong نماید . آسیب به مغز بچه ها از درجه خفیف تا شدید متغیر است . در كودكان محتوای آب مغز بیشتر و مقاومت نسبت به هیپوكسی بیشتر است كه در اینها مغز دچار هیپرامیا می شود و كمتر ادم دیده می شود یعنی محتوای خون در داخل رگ افزایش می یابد و از آن خارج نمی شود . در آسیب خفیف ، معمولاً GCS 14 و 15 است . در آسیب متوسط از 8 تا 13 و در نوع شدید از 3 تا 7 است كه پیش آگهی را بدتر می كند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آسیب به مغز باعث عوارضی از قبیل خونریزی زیر پوست ، شكستگی جمجمه ، آسیب به عروق مغزی و خونریزی ، كانتوژن مغز ،‌خونریزی داخل جمجمه ای و … می شود كه هركدام می تواند باعث تغییر عملكرد یا فلج اعصاب كرانیال از جمله اعصاب حركتی چشم شود . از اینرو بررسی تغییرات عملكردی اعصاب حركتی چشم پس از تروما به سر ،‌ضروری می باشد .

بیان مسأله و اهمیت موضوع

با توجه به افزایش حوادث منجر به ضربات وارده به سر بویژه حوادثی كه ناشی از تصادفات اتومبیل و موتور سیكلت است و شیوع نسبتاً زیاد اینگونه حوادث در منطقه یزد این موضوع مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است . عدم رعایت صحیح مقررات و اصول ناصحیح در عبور و مرور از جمله عواملی است كه ضربات شدید به سر را باعث می شود . درگیری اعصاب كرانیال و بخصوص اعصاب حركتی چشم نیز یكی از عوارض این حوادث محسوب می گردد كه بطور عمده عصب چهارم را كه مستعد به تروماست درگیر می سازد . در این مطالعه انواع فلج عصبی عضلات چشم در بیماران تروما به سر بررسی شده است .

شایان ذكر است اطلاعات حاصل از این طرح ، بعلت شرایط ویژه و كثرت سوانح منجر به ترومای سر در شهر یزد ، می تواند بعنوان یك تحقیق قابل قبول در تعیین وضعیت بیماران تروما به سرتلقی گردد . با این حال این مطالعه تنها بیمارانی را شامل می شود كه به بخش جراحی مغز و اعصاب ارجاع داده شده اند و امید است نتایج آن راهگشای مطالعات آتی قرار گیرد .

مروری بر مطالعات مشابه

طبق تحقیقات آقای Chen و همكارانش كه در سال 2005 در تایوان بعمل آمده است ، ترومای سر معمولاً در وقایع ورزشی ایجاد می شود و فلجهای ایزوله زوج سوم معمولاً با ضربه های شدید به سر همراهند كه نتیجة آن آسیب مستقیم یا غیر مستقیم به عصب می باشد .(3) در این تحقیق یك مورد فلج ایزوله III كه در ارتباط با ترومای سر می باشد گزارش شده است . طبق این مشاهدات چنین نتیجه گیری شد كه فلج یكطرفه زوج سوم در ارتباط با ترومای بسته سر نادر است .(تا 15% موارد )‌و در اغلب موارد ، آسیب متوسط تا شدید سر دیده می شود .

در مطالعه دیگری كه آقای Elstron با بررسی 2 بیمار انجام داد ، چنین نتیجه گیری كرد كه در اثر ترومای بسته سر كه منجر به فلج زوج سوم شود ، نقایص نورولوژیك بصورت پایدار باقی خواهد ماند . .(3) آسیب ایزوله بطور غیر معمولی در اثر ترومای Minor رخ داده است كه در 2 مورد CT نرمال گزارش شده است . پس بطور كلی فلج ایزوله زوج سوم در آسیب های شدید دیده می شود كه اینها MRI و CT اسكن و MRA غیر طبیعی خواهند داشت . طبق این مطالعه ، آسیب ایزوله III می تواند در ترومای خفیف سر رخ دهد كه در آن یافته های تصویر برداری چیزی را نشان    نمی دهد . مكانیسم آسیب می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد . در بیمارانی كه یافته های تصویری آنها منفی است ، علت آسیب مستقیم است كه می تواند باعث كندگی عصب ، كاهش خونرسانی و … باشد .

در تحقیق دیگری كه Yilmaz و همكارانش در سال 2003 انجام دادند دیده شد كه فلج دو طرفه زوج ششم پس از تروما یك حالت بسیار نادر است . فلج یكطرفه زوج VI معمولاً پس از شكستگی های حفره كرانیال میانی رخ می دهد و Hyperextension گردن معمولاً در مكانیسم فلج دو طرفه زوج 6 نقش دارد . (4)

طبق گزارش دیگری ، فلج دو طرفه عصب 6 پس از ترومای گردن مشاهده شده است كه در این گزارش هرچند بیمار دچار سانحه شده است ولی در رادیو گرافی هیچ گونه شكستگی دیده نمی شد.

یك مورد فلج دو طرفه زوج 6 پس از شكستگی مهره گردنی گزارش شده است كه در آن مكانیسم آسیب شامل كانتوژن عصب و كشش آن حدس زده می شود . .(5)

طی مطالعات دیگری گسترش فلج دو طرفه زوج 6 در بیمارانیكه هیچ ضایعه نورولوژیك اضافی یا شواهد رادیولوژیك پس از ترومای متعدد نداشته اند گزارش شده است . طی تحقیقی كه Advani و Baumann در سال 2003 عنوان كردند. به غیر از شواهد فلج دو طرفه زوج ششم معاینات نورولوژیك بیمار پس از تروما كاملاً نرمال بود .(6) در گزارشی در سال 1997 توسط Lahbabi و همكارانش ، درمان فلج زوج 6 پس از تروما را بصورت حمایتی اعلام كردند و گفته شد كه عمده موارد فلج زوج 6 طی 6 ماه بهبود یافتند و دخالت جراحی تا پایان این مدت توصیه نشده است.(7)

براساس مطالعه دیگری در سال 2003 توسط Nieder muller و همكاران آمده است ، پس از پونكسیون كمری فلج دو طرفه زوج 6 رخ داده است كه مكانیسم آن مربوط به كشش عصب پس از كاهش فشار CSF بوده است.(8)

طی مطالعاتی در سالهای 1989 و 1990 توسط Sabates و همكارانش ، در 181 بیمارتروما به سر یافته های زیر مشاهده شد : شایعترین علت تروما ، تصادف با وسیله نقلیه موتوری بوده است (57% موارد ) ضربه مستقیم به سر در 15% و آسیب های وارده ناشی از سقوط در 63% بیماران مشاهده شده است .

26% آنها از شكستگی جمجمه رنج می برند و 35% كل بیماران نیز نقایص میدان بینایی را عنوان می كردند كه شایعترین آن میدان دید تونلی بود . بیش از 88% دید و یا بالاتری داشتند و شكایت 33% بیماران از یك فلج كرانیال بوده است . نكته جالب آنكه در 75% بیماران ، بهبودی بدون مداخله – حاصل شده است . نكته دیگر آنكه در این مطالعه شدت تروما با استفاده ناصحیح از كمربند ایمنی ، مستقیماً در ارتباط بوده است . نهایتاً عمده مشكلات بینایی با یك Refraction ساده بهبود یافته است و عمده دو بینی ها با گذشت زمان بهتر شده و فقط 15 مورد به عمل جراحی نیاز پیدا كرده است .

با وجود تمام مطالعات انجام شده كه ذكر آن رفت ، تاكنون مطالعات محدودی در زمینه بررسی انواع فلج اعصاب حركتی چشم در میان بیماران تروما به سر ثبت شده است .

اهداف ، فرضیات و سؤالات پژوهشی

هدف كلی : بررسی فلج اعصاب كرانیال حركتی چشم (3و 4و 6)‌در تروماهای مغزی

اهداف ویژه :

  • تعیین توزیع فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال حركتی چشم ها
  • تعیین توزیع فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال برحسب نوع تروما
  • تعیین توزیع فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال بر حسب نوع ضایعه مغزی
  • تعیین توزیع فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال برحسب سن
  • تعیین توزیع فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال برحسب جنس

سؤالات پژوهشی

  • میزان فراوانی فلج انواع اعصاب كرانیال حركتی چشم ها چقدر است ؟
  • تروما چه سهمی در فلج اعصاب كرانیال حركتی چشم ها دارد ؟
  • آیا نوع ضایعه مغزی روی میزان فلج اعصاب كرانیال مؤثر است ؟
  • نقش سن در ابتلا به فلج اعصاب كرانیال چیست ؟
  • آیا جنس تأثیری در میزان ابتلاء فلج اعصاب كرانیال دارد ؟

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment