دانلود پروژه رشته پزشکی درباره بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باكتریال – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در نتایج بدست آمده سطح پروتئین CSF در نوزادان گروه كنترل بسیار بالا و متغیر بود. ( Max=1g/l )

سطح پروتئین CSF، 6 ماه پس از تولد شروع به كاهش می كند تا به اندازه حدود 0.3g/l می رسد. این پروتئین مجدداً در دوران بلوغ شروع به افزایش می كند Q به مقادیر بالغین نزدیك می شود. همچنین در این مطالعه سطح پروتئین CST در كسانی كه EV-PCR مثبت داشتند در مقایسه با كسانی كه EV-PCR منفی داشتند بالاتر گزارش شد ( اگر سنی 4 ماه تا 14 سال ).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به طور كلی مقدار پروتئین CSF یك فاكتور وابسته به سن است و نمی توان مقادیر ذكر شده برای بزرگسالان را به كودكان نیز تعمیم داد همچنین نتایجی به دنبال مثبت شدن EV-PCR بدست آورده شده ضرورت تعیین گروهای كنترل مناسب برای دست یابی به یك مقدار استاندارد از پروتئین نرمال CSF را روشن تر می سازد.16

بحث و نتیجه گیری

با بررسی داده‌ها به این نتیجه می رسیم كه مننژیت باكتریال در پسران بیشتر از دختران دیده می شود و بیشترین شیوع را در سنین 2 ماهگی تا 7 سالگی دارد، در بررسی كتب Text هم ذكر شده كه مننژیت چركی در پسران بیشتر از دختران دیده می‌شود و بیشترین شیوع را در سنین 2 ماهگی تا 2 سالگی دارد.

در تابلوی بالینی هنگام مراجعه تب شایعترین دلیل مراجعه بوده بعد از تب در گروه سنی زیر 2 ماهگی شیر نخوردن و بی‌قراری و بیحالی شایعترین علایم بوده اند و در دو گروه سنی بالاتر تهوع، استفراغ و سردرد بعد از تب شایعترین علایم بوده اند. این نتایج با منابع مطابقت دارد بطوریكه ذكر شده در شیر خواران كوچك تحریك پذیری، بیقراری و شیر نخوردن قابل توجه می باشد و معمولاً تب وجود دارد. كودكان بزرگتر ممكن است دچار اغتشاش شعور و كمر درد شوند و معمولاً علائم كرنینگ و برودزینسكی در صورت تشخیص مننژیت باكتریایی وجود دارند. تشنج و اغما ممكن است بروز كنند.

و در جای دیگر ذكر شده عفونت حاد سیستم عصبی مركزی شایعترین علت تب همراه با علایم و نشانه های بیماری سیستم عصبی مركزی در كودكان است.

در بررسی قند خون هنگام مراجعه تغییرات گسترده ای وجود داشته اما میانگین قند خون در هر 3 گروه در محدوده نرمال بوده است و فقط دو نفر هیپوگلسیمی داشتند كه مربوط به گروه سنی زیر 2 ماه بوده كه احتمالاً به علت شیر نخوردن بوده است.

وجود لوكوسیتوز در گروه سنی زیر 2 ماه شاخص مناسبی برای تشخیص مننژیت باكتریال به شمار نرفته حال آنكه در دو گروه سنی بالای 2 ماه حدود نیمی از بیماران لوكوسیتوز واضح داشته اند.

نكته قابل توجه این است كه در 101 نفر (7/82%) تعداد نوتروفیل ها 50% تعداد WBCها را تشكیل می دهد كه 17 نفر (7/89%) در گروه سنی زیر 2 ماهگی، 58 نفر (84%) در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی و 26 نفر (4/76%) در گروه سنی بالای 7 سال قرار دارند. در كتب منابع در تشخیص مننژیت باكتریال اشاره ای به WBC در خون نشده زیرا معیار اصلی تشخیص براساس آنالیز مایع CSF است.

میانگین سطح BUN و Cr در گروه سنی زیر 2 ماه در محدوده بالاتر از سطح طبیعی بوده ولی در دو گروه سنی دیگر میانگین سطح BUN و Cr در محدوده قابل قبول قرار داشتند، در این مورد مطالعه مشابهی انجام نشده است.

هایپوناترمی و هایپوكالمی در گروه های سنی بالای 2 ماه یافته نسبتاً شایعی به شمار می‌رود، در حالیكه در گروه سنی زیر 2 ماه این الكترولیت ها در محدوده نرمال قرار داشتند. در مورد هایپوكالمی در كتب منابع و مقالات اشاره ای نشده اما هایپوناترمی بسیار مهم تلقی شده است و علت آن ایجاد سندرم ترشح نامتناسب هورمون آنتی دیورتیك (SIADH) است كه باعث احتباس بیش از حد مایع و افزایش خطر ازدیاد فشار داخل جمجه می شود و در میزان مایع درمانی نقش بسزایی دارد. میزان ایجاد این سندرم در 50-30 درصد بیماران مشخص شده است. (1و2)

ارزش كشت خون در این بررسی در تایید تشخیص مننژیت بسیار ضعیف بوده چون برای (4/52%) 64 مورد هیچ گونه اطلاعاتی ثبت نشده و از طرفی در سایر موارد (2/44%) 54 مورد منفی و تنها (27/3%) 4 مورد مثبت ذكر شده است. براساس منابع كشت خون در 90-50 درصد بیماران مثبت است.

در بررسی لكوسیت های CSF به این نتیجه رسیدیم كه این متغیر از ارزش تشخیصی بالایی برخوردار است و این ارزش با بالا رفتن سن بیشتر می شود بطوریكه در گروه سنی بالای 7 سال 100% موارد لكوسیت افزایش یافته است، و در همین بررسی باز به این نتیجه رسیدیم كه در 7/87% موارد نوتروفیل بیش از 50% تعداد لكوسیت های CSF را تشكیل می دهد. البته در 4/2% موارد هم اطلاعاتی در مورد درصد نوتروفیل CSF نداشتیم. در 9/9% موارد باقی مانده یا از نوع مننژیت TB بوده‌اند یا كشت و اسمیر مثبت داشته اند و یا تشخیص صرفاً براساس پاسخ به درمان بوده است.

در منابع هم ذكرشده كه در مننژیت باكتریایی حاد تعدادWBC درCSF 60000-100 (2) و در جای دیگر 1000-100 (1) می باشد كه PMNها اغلب آن را تشكیل می دهند. در مننژیت باكتریایی بد درمان شده تعداد 10000-1 (2) و در جای دیگر 10000-5 (1) كه معمولاً PMNها غالب هستند ولی اگر درمان برای مدت طولانی باشد، مونونوكلئرها غالب هستند. در مننژیت سلی هم تعداد 500-10 كه ابتدا اغلب پلی مورفونوكلئر و سپس اغلب لنفوسیت و منوسیت هستند.

در بررسی نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون شاخص نسبتاً خوبی برای تشخیص به شمار می رود و این نسبت با افزایش سن ارزش بیشتری می یابد به نحوی كه در گروه سنی بالای 7 سال، 1/73% نسبت كمتر از 50% و 3/92% نسبت كمتر از 60% داشته اند. براساس كتب مرجع هم گلوكز CSF كاهش می یابد و معمولاً زیر 40 (كمتر از 50% گلوكز سرم) می رسد (1)و(2). در جای دیگری ذكر شده كه هیپوگلیكوراشی (كاهش سطح گلوكز مایع مغزی نخاعی) ناشی از كاهش انتقال glc توسط بافت مغزی می‌باشد(1). میزان گلوكز نرمال در سنین 4-0 هفتگی در مایع CSF mg/dL1046 می باشد (1).

بررسی میزان پروتئین CSF هم یافته با ارزشی در تشخیص است زیرا 3/57% افزایش پروتئین CSF را نشان می دهند، البته شاید بتوان با تغییر معیار افزایش پروتئین به نتیجه قطعی تری رسید.

براساس كتب مرجع میزان پروتئین CSF در مننژیت باكتریایی حادmg/dL500-100 و در مننژیت باكتریایی بد درمان شده 100 یا بیشتر است. میزان پروتئین در CSF نوزاد سالم mg/dL4584 است. (1)و(2)

افزایش سطح پروتئین مایع مغزی نخاعی تا حدی به علت افزایش نفوذپذیری عروق سدخونی- مغزی و فقدان مایع آلبومین مویرگ ها و وریدهایی است كه از فضای زیر سخت شامه رد می شوند. ترانسودای ممتد ممكن است منجر به تجمع مایع در فضای زیر سخت شامه گردد كه معمولاً در مرحله بعدی مننژیت حاد باكتریایی دیده می شود(1).

در مورد كشت CSF همانند كشت خون نتایج خوبی نداشتیم كه احتمالاً به علت پایین بودن دقت كار آزمایشگاه و درمان ناقص آنتی بیوتیكی می باشد، در كل 9/4% كشت مثبت و 9/77% كشت منفی گزارش شده بود. در منابع آمده كه كشت CSF در 80-70 درصد بیماران مثبت است (4).

در رنگ آمیزی نمونه های CSF هم تنها 14 مورد (4/11%) میكروارگانیسم مشاهده شده بود و براساس منابع رنگ آمیزی گرم CSF در بسیاری از بیماران (90-70%) مبتلا به مننژیت باكتریایی مثبت است(1).

با توجه به این نتایج تب علامت بسیار مهمی در طب اطفال می باشد و همراه بودن آن با سایر علائم كه البته برحسب سن متفاوت هستند می تواند كه علامت هشدار دهنده‌ای باشد تا تشخیص مننژیت باكتریال از نظر دور نماند. از طرف دیگر در میان یافته های آزمایشگاهی در این بررسی CSF در مقام بالاتری نسبت به خون قرار دارد به خصوص با ارجحیت Neut در CSF و همین طور در CSF نسبت به قند خون همزمان.

در یافته های آزمایشگاهی خون هم مهمترین نكته لوكوسیتوز با ارجحیت Neut می‌باشد.

البته نتایج كشت خون و CSF در مقایسه با مقادیر ذكر شده در منابع تفاوت فاحشی دارد كه احتمالاً ناشی از عدم دقت و كارآیی لازم در منابع آزمایشگاهی بیمارستان می باشد و نیاز به بررسی دارد زیرا در نهایت شروع داروی انتخابی و درمان دقیق براساس این یافته هاست.

نتایج:

با گردآوری داده ها و دسته بندی آنها و استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS كیفیت هر متغیر را در جمعیت مورد نظر مورد بررسی قرار دادیم و به این نتایج رسیدیم كه:

مننژیت باكتریال در پسران شایعتر از دختران است و در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی شایعتر از سایر سنین است. شایعترین علت مراجعه تب می باشد.

2 نفر (6/1%) هیپوگلیسمی در زمان مراجعه داشتند.

در بررسی لكوسیتوز 46 نفر (7/37%) لكوسیتوز داشتند.

افزایش BUN در 57 نفر (7/46%) و افزایش Cr در 28 نفر (9/22%) تعیین شد.

47 نفر (5/38%) هیپوناترمی و 16 نفر (1/13%) هیپوكالمی داشتند.

در مجموع در 4 مورد (27/3%) B/C مثبت، در 54 مورد (2/44%) B/C منفی و در 64 مورد (4/52%) گزارشی ثبت نشده بود.

در مورد رنگ CSF در 53 مورد (4/43%) شفاف بی رنگ و در 69 مورد (5/56%) كدر بود.

در بررسی تعداد WBC در CSF 112 نفر (8/91%) افزایش لكوسیت وجود داشته كه با غالبیت نوتروفیل ها بود.

در 69 نفر (5/56%) كمتر از 50% بود.

در بررسی پروتئین مایع CSF 70 نفر (3/57%) افزایش پروتئین مشخص شد.

در مجموع در 6 مورد (9/4%) كشت CSF مثبت شد.

بحث:

در بررسی متغیرها نتایج با كتب Text هم خوانی داشتند البته در مورد BUN و Cr خون و پتاسیم خون در كتب Text نكته ای یافت نشد و كشت خون و CSF هم نیاز به بررسی دارد.

واژه های كلیدی: مننژیت باكتریال، كودكان، تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی، سن، جنس.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment