دانلود پروژه رشته پزشکی با موضوع شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

 1. افكار راجعة مربوط به مرگ ، اندیشة خودكشی با نقشه و یا كوشش برای خودكشی : بیماران افسرده دارای افكار خودكشی هستند اما فقط 10 تا 15% آن ها دست به خودكشی می زنند .
 2. 90% بیماران افسرده دچار اضطراب می شوند .
 • × علایم كلیدی افسردگی اساسی دو مورد اول می باشند .
 • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • × در برخی از بیماران افزایش اشتها ، افزایش وزن و افزایش خواب مشاهده می شود . این افراد در دستة آتی پیك قرار می گیرند .
 • × افسردگی در بچه ها و نوجوانان به صورت ترس از مدرسه ، وابستگی زیاد طفل به مادر ، فرار از مدرسه ، سوء استفاده از داروها و مواد مخدر یا انحرافات جنسی ظاهر می شود .

تشخیص :

 • × برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی ، بیمار باید حداقل 5 مورد از علائم خلق پایین ، از دست دادن احساس لذت و علاقه ، كاهش وزن ( یا افزایش وزن ) ، بی خوابی ( یا پر خوابی ) ، احساس خستگی ، كندی سایكوموتور ، احساسی پوچی و بی ارزش ، احساس گناه ، ناتوانی در تمركز و افكار مربوط به مرگ را حداقل برای دو هفته داشته باشند . به شرط آن كه عملكرد او مختل شده باشد .

اختلال افسردگی با الگوی فصلی :

در این گروه علایم افسردگی در زمستان و پائیز ایجاد می شود و در تابستان و بهار بر طرف می گردد . علایم این بیماران شامل پرخوابی ، پرخوری و كندی فعالیت سایكوموتور می باشد . احتمالاً در این بیماران متابولیسن ملانین دچار اشكال است .

اختلال افسردگی با شروع پس از زایمان :

به صورت افسردگی شدید ظرف مدت 4 هفته پس از زایمان ظاهر می شود .

 • × تفاوت ترس ( Fear ) با اضطراب ( Anxiety )، ترس همانند اضطراب یك علامت هشدار دهنده است ، اما :
 • × ترس پاسخی است كه به خطری كه برای ما شناخته شده است و معمولاً این خطر در خارج از وجود ما می باشد و كیفیت غیر تناقضی ( Nonconflictal ) دارد .
 • × اضطراب پاسخ به خطری است كه برای ما ناشناخته و بیگانه است ، این خطر در دوران وجود ما می باشد و كیفیتی مبهم و تناقضی (Confilcual ) دارد .

اختلالات تطابقی

 • × ممكن است در پاسخ به وقایع استرس زای زندگی علایم هیجانی یا رفتار نابهنجاری در افراد ایجاد شود . اگر این علایم یا رفتارها در مدت 3 ماه از آغاز عامل استرس زا به وجود آیند و از نظر بالینی قابل توجه باشند . ( یعنی سبب اختلال قابل توجه در عملكرد اجتماعی فرد شده یا دسترس واضح بیش از آن چه از شدت عامل استرس زا انتظار می رود به وجود آورده باشند . ) تشخیص اختلالات تطابقی گذاشته می شود .
 • × در صورتی كه علائم بیش از 6 ماه به طول بیانجامد ، اختلال را مزمن و در صورتی كه كمتر از 6 ماه دوام داشته باشند آن را حاد می نامند .
 • × علایم اختلال تطابقی در بیماران متفاوت و متنوع است اما در مجموع خصوصیات افسردگی اضطرابی و در مواردی تظاهرات هر دو اختلال شایعترین دسته را تشكیل می دهند .
 • × با توجه به علایم و نشانه های غالب ، بیماران مبتلا به اختلال تطابقی در زیر گروههای زیر قرار می گیرند:
 1. اختلال تطابقی با خلق افسرده ؛
 2. اختلال تطابقی با اضطراب ؛
 3. اختلال تطابقی با مخلوط اضطراب و خلق افسرده ؛
 4. اختلال تطابقی با اختلال سلوك ؛
 5. اختلال تطابقی با مخلوط اختلال هیجانات و سلوك ؛
 6. اختلال تطابقی طبقه بندی نشده ؛
 • × شدت عامل یا عوامل استرس زا همواره پیش بینی كنندة ‌شدت اختلال تطابقی نمی باشد . معمولاً پس از برطف شدن عوامل استرس زا بیمار هم بهبود می یابد ، اما این امر همیشه صادق نیست . در صورت ادامه یافتن عامل استرس زا ممكن است بیماری مزمن شود .
 • × در تشخیص افتراقی این اختلال واكنش سوگ و PTSD قرار می گیرند :
 1. واكنش سوگ بطور موقت سبب اختلال عملكرد اجتماعی و شغلی بیمار می شود ، اما واكنش نسبت به عامل استرس زای ایجاد كننده اش ، قابل انتظار پیش بینی است . بنابراین اختلال تطابقی به شمار نمی آید .
 2. در PISD علایم پس از یك حادثة دردناك و آسیب رسان كه خارج از محدودة تجربیات و وقایع معمول است ، ایجاد می شود ، حال آن كه در اختلال تطابقی عامل استرس زا شدید یا غیرطبیعی نمی باشد .
 • × پش آگهی اختلال تطابقی با درمان مناسب ، مطلوب است .
 • × درمان انتخابی بیماری تطابقی روان درمانی است . در موارد خاصی می توان از اثرات دارو درمانی بهره جست .

خودكشی :

ایپدیمولوژی :

 • × جنس : خودكشی موفق در مردها 3 برابر بیشتر از زن ها دیده می شود كه این میزان برای همة سنین ثابت است . اما زن ها 4 برابر بیشتر از مردها اقدام به خودكشی می كنند .
 • × روش : مردها بیشتر از روش هایی چون اسلحة گرم ، داد زدن و پریدن از ارتفاع استفاده می كنند و زن ها بیشتر ترجیح می دهند از خوردن مقادیر زیاد داروهای روان گردان و با سم استفاده كنند . ( این مطلب درصد بالای خودكشی های موفق را در مردان توجیه می كند . )
 • × سن : میزان خودكشی با بالا رفتن سن افزایش می یابد .
 1. در مردها پس از 45 سالگی میزان خودكشی به اوج می رسد و در زن ها بیشترین میزان خودكشی پس از 50 سالگی مشاهده می شود .
 2. افراد مسن كمتر از افراد جوان دست به خودكشی می زنند ولی بیشتر موفق می شوند .
 • × نژاد : خودكشی در سفید پوستان دو برابر سیاه پوستان است .
 • × مذهب : میزان خودكشی در كاتولیكها كمتر از پروتستان ها و یهودیان است .
 • × وضعیت تأهل : ازدواجی كه با دارا بودن فرزند تقویت شود ، از خطر خودكشی می كاهد .
 • × شغل : هرچه وضعیت اجتماعی فرد بالاتر باشد ، خطر خودكشی او بیشتر خواهد بود.

كند ذهنی :

 • × بهرة‌ هوشی ( IQ ) مساوی یا كمتر از 75 را در صورتی كه علایم آن پیش از سن 18 سالگی بروز كند كند ذهنی می نامند .
 • × شیوع MR 1% بوده ، در پسر بچه ها 5/1 برابر دختر بچه ها می باشد .
 • × از علل كروموزومی و متابولیك MR سه بیماری سندرم داون ، سندرم كروموزوم X شكننده ( Fragilex Sgndrome ) و فنیل كنونوری (PKU) بیشترین موارد آن را در ایالات متحده سبب می شوند .
 • × اختلالات كروموزوم های غیرجنسی همواره با افت بهرة هوشی MR همراه می باشند و این در حالی است كه اختلالات كروموزوم های جنسی گاه MR ایجاد نمی كنند ، به عنوان مثال بهرة هوشی بیماران مبتلا به سندرم ترنر یا كلاین فلتر طبیعی یا نزدیك به طبیعی است ( حتی گاهی در سندرم ترنر IQ بالاتر از حد طبیعی دیده می شود . )
 • × مهمترین معیار برای ارزیابی كند ذهنی بررسی بیمار از نظر تكامل كلامی و اختلالات مربوطه است .
 • × در حال حاضر بهترین و پذیرفته ترین تست ارزیابی بهرة هوشی اطفال میزان و تست و چلر ( Wechter – In telliyehce Scale ) می باشد .
 • × در حال حاضر در كشورهای پیشرفته ، به صورت معمول برای تمام خانمهای باردار بالای 35 سال بین هفته های 14 و 16 انجام آمینوسنتز جهت تشخیص اختلالات جنینی مسبب MR توصیه می شود .
 • × از روش های دیگر تشخیصی ، نمونه برداری از پرزهای كوریون بین هفته های 8 تا 10 قابل ذكر است .
 • × به صورت طبیعی خواب انسان از دو فاز فیزیولوژیك با نام های و non تشكیل شده است . خواب non دارای 4 مرحله می باشد از زمانی كه انسان به خواب می رود . تا لحظه ای كه اولین فاز خواب را تجزیه كند ، معمولاً 90 دقیقه به طول می انجامد . به این زمان دورة نهفتگی خواب

  ( Lateheg ) اطلاق می شود كاهش این زمان معمولاً در بیماری های افسردگی و ناركولپسی دیده می شود .

اختلال فلج خواب ( Sleep paralgsis ) :

در این حالت صبح هنگام ، زمانی كه بیمار می خواهد از بستر برخیزد . معمولاً در حدود 1 دقیقه قادر به حركت دادن اندامهای خود نخواهد بود .

كابوس ( Nightmare ) :

تقریباً همیشه در خلال خواب ایجاد شده . هر زمان از شب ممكن است رخ دهد . هنگام بیداری در صبح بخوبی به یاد آورده می شود معمولاً پاتولوژیك نبوده ، در مواردی كه به علت كثرت كابوس ها بیمار دچار دیسترس شود ، می توان موقتاً از داروهایی همچون سه حلقه ای ها یا بنزود یا زپین ها كه خواب را كم می كنند استفاده كرد .

اختلال وحشت خواب ( Disorder Sleep Terror ):

در این حالت ، بیمار در خلال اول شب ، در حالی كه در مراحل 3 و 4 فاز non خواب می باشد ، به صورت ناگهانی با جیغ و فریاد بیدار شده ، علایم اضطرابی شدید را از خود بروز می دهد . سپس به خواب رفته ، صبح هنگام كه بیدار می شود ، هیچیك از وقایع شب قبل را بیاد نمی آورد وقوع آن به صورت منفرد دریچه ها شایع بوده ، ندرتاً نیاز به درمان پیدا می كند تكرار این حملات می تواند پیش درآمد صرع لوب تمپورال باشد دیازپام قبل از خواب می تواند تا حدی اختلال را مرتفع سازد .

صبحت كردن در خواب ( Sleep Talking ) یا ( Somboloqeey ):

حرف زدن در خواب رخدادی شایع بوده ، معمولاً محدود به بیان نامفهوم چند كلمه می باشد . اما در صورتی كه سخن به دراز بكشد ، معمولاً مضمون حرف ها مسائل و مشكلات زندگی بیمار است و نه آنچه بیمار در خواب می بیند . معمولاً نیاز به درمان ندارد .

راه رفتن در خواب ( Sleep Walking ) یا ( Somnambalism ) :

در این حالت بیمار در خلال مراحل 3 و 4 فاز non خواب از خودش رفتارها و حركات پیچیده ای را بروز داده ، كه در نهایتا منجر به ترك بستر و راه رفتن می شود ممكن است منجر به بیداری بشود و یا نشود . هنگام صبح بیمار راه رفتن خود را بیاد نمی آورد .

بی خوابی ( Insomnia ) :

شایعترین شكایت خواب بوده ، به معنای دشواری در شروع و یا تداوم خواب می باشد . در موارد گذرا شایعترین علت آن اضطراب می باشد .

نكته: به صورت طبیعی ساعت بیولوژیك انسان دارای سیكل 25 ساعته می باشد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment