دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد موفقیت سازمانی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

-روش تحقیق

جهت تعیین روش های تحقیق مناسب برای این تحقیق، از طبقه بندی روش ها تحقیق IS که توسط گالیوس ارائه شد استفاده کردیم. در طبقه بندی او، گالیوس استفاده از روشهای تحقیق مورد پژوهش را برای تحقیق سازمانی دفاع کرد. دلیل دیگر جهت انتخاب مورد پژوهشی بعنوان یک روش تحقیق، حوزه تحقیق ما که نیازمند یک زمینه بر اساس تحقیق است، بنابراین CSF های ابتکار تجاری برای بررسی تجارت واقعی آن را مطلوب می کند. داده ها از کل شش ماه جمع آوری شدند. دسترسی به Woolwich از طریق تماس فردی با سطح مدیریت ارشد حاصل می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برای هدف این تحقیق، ما از تعریف ین از روش پژوهش استفاده کردیم. او آن را به عنوان بررسی و تحقیق تجربی که پدیده همزمان با متن و زمینه واقعی آن را بررسی می کند، مخصوصاً در زمانی که سدها و موانع بین پدیده و متن دارای مدارک و شواهد بارز و کافی نباشد، تعریف می کند.

بنابراین، شرح پژوهشی روشی مناسب برای پدیده های مورد مخاطب است که محققین خیلی کم یا اصلاً بر آن کنترل دارند، بنابراین تلاش می شود که آن را ثابت و معتبر کرد، که منابع علمی از شواهد خارج از آزمایشگاه می باشد.

داده ها برای این شرح پژوهشی روشی مناسب برای پدیده های مورد مخاطب است که محققین خیلی کم یا اصلاً بر آن کنترل دارند، بنابر این تلاش می شودکه آن را ثابت و معتبر کرد، که منابع علمی از شواهد خارج از آزمایشگاه می باشد.

داده ها برای این شرح پژوهشی با استفاده و بکارگیری تعدادی از داده های جمع آوری شده از وسایلی نظیر مصاحبه، مشاهده و رجوع به اسناد تاریخی جمع آوری می شود. این وسایل و بکارگیری آنها در زیر توضیح داده می شود.

1-4 مصاحبه ها

مصاحبه ها خیلی بیشتر از ابزار جمع آوری داده ها برای اجرای یک تحقیق کیفی استفاده می کند. دوبین و روبین مصاحبه ها را بدین صورت تعریف کرد، هرگونه تأیید و تصدیق یا رد شفاهی از مشاهدات یا هر گونه پاسخ رسمی، غیر رسمی یا سطحی به سئوال را می توان مصاحبه گفت. مصاحبه ها بعنوان یک ابزار ابتدایی جهت جمع آوری داده ها، همانطوریکه آنها اطلاعات عمیق و مستدل را در ارتباط با سئوال یا موضوع تحقیق خاصی ارائه می کنند، بکار گرفته می شود. مصاحبه ها در سری هایی با سطوح متفاوت از کارمندان (از مدیران گرفته تا تهیه کنندگان) کنترل و هدایت می شود. برطبق نیاز به احتیاج این کنترل صورت می گیرد. جدول 2 انواع مصاحبه ها و سایر جزئیات مربوط به آن را نشان می دهد. در زمانی که مصاحبه ها رسمی باشد آن ها تنها بر روی تحقیق و ثبت تأکید می کنند.

مصاحبه های غیر رسمی در محیط و شرایط غیر رسیم نظیر غذاخوری، کافه تریا، بار و آبجو فروشی صورت می گیرد و ثبت نمی شوند.

2-4 مشاهدات

تکنیکه های مشاهده همچنین جهت کسب درک عمیق تر موضوعات بکار برده می شود.

عمل نکردن یک پدیده است، اغلب با وسایل و ثبت آن برای اهداف علمی و سایر اهداف همراه است. کلیه حس ها که روندهای انسانی در این فعالیت از حس بویایی تا حس چشایی، بینایی، لامسیه و شنوایی درگیر هستند. داده های جمع آوری شده از مشاهدات برای هدف توصیف محل ها، فعالیتها، مردم وسایلی که از مشاهدات پیش بینی شده دیده می شود استفاده می شود.

بخش مشاهده این تحقیق محدود به دو دوره از هر دو روز کاری در Woolwich می باشد. در طی دوره سپری شده در سازمان های تحت بررسی، محقق قادر به مشاهده دیدگاههای مفید و جالب در موضوعات سازمانی مربوط به بانک اینترنتی که در بخش بعدی ارائه شده هستند.

3-4 بررسی اسناد شرکت

به منظور افزایش داده های جمع آوری شده با استفادهاز مصاحبات و مشاهدات و به منظور بررسی داده ها جهت بررسی اعتبار، چندین منبع از داده های ثانویه(در جدول 3 ارائه شده) نیز بکار برده می شود.

 

4-4 تحلیل داده ها

بوگدان و تایلار تحلیل داده های کیفی را چنین تعریف کردند کاربر روی داده ها، سازمان بندی داده ها، تقسیم بندی آن ها در واحدهای معنی دار، ساخت آن ها، بررسی جهت الگوها و مدل ها، کشف و دسترسی به آنچه که مهم بود و آنچه که قابل یادگیری است و تصمیم گیری درباره چیزی که دیگران می خواهند بگویند. تحلیل با تعریف موضوعات ارائه شده از داده های خام، یک روش گاهی اوقات بعنوان ” کد باز” ارائه می شد، آغاز می شد. این تکنیک به کمک به انعکاس و ارائه درک و برداشت فاکتورهای اصلی از جنبه های متفاوت بود. بر طبق تحلیل داده های کیفی، فاکتورهای مهم یافته شده و دسته بندی شدند. هدایت و کنترل این نوع تحلیل از این (1993) در جایی که او این روند را ” یک تئوری فاکتور برای شرح پژوهش ” نامید انتخاب شد.

کشفیات تحقیق بصورت گزارش شرح پژوهش نوشته می شود و از طری اسپانسر ملی تحقیق به Woolwich جایی که اطلاعات دیگر است فرستاده می شود. پس بعضی از اصطلاحات اصلی، اسپانسر موافقت کرد که این کشفیات توضیح درستی از ابتکار و ابداع بانک اینترنتی در Woolwich بود.

5- پیش زمینه – بانک woolwich

Woolwich یکی از تأمین کننده های رهبرسرویس های مالی شخص UK با بیش از 7.000 کارمند و دارایی 304 میلیون در سال 2-2001 است. در سال 1897 تأسیس شد، و اکنون یکی از بانک های اصلی در بریتانیای کبیر با بیش از 400 شعبه که در سراسر کشور پراکنده است می باشد. تابستان 1997 woolwich تغییر عمده و بارزی مشاهده شد زمانی که در بورس اوراق بهادار لندن به عنوان Woolwich تغییر عمده و بارزی مشاهده شد زمانی که در بورس اوراق بهادار لندن بعنوان Woolwich تأسیس شد، که جامعه شرکت و ساختمان سرمایه گذاری تا شرکت محدود عمومی را تحت پوشش قرار داد. در سال 2000 توسط گروه بارسلای جایگزین شد که یکی از گروههای بانک اصلی در اروپاست. به هر حال Woolwich نام مشهور و بارز آن را حفظ کرد و ادامه به ارائه سرویس ها و محصولات جدید خود به مشتریان کرد. یک شرکت خیلی خلاق و شور و شوق معروف آن برای ابزارهای فنی است که جلودار سرویس های مالی از طری کانال های الکترونیکی است.

1-5 woolwich با پلان باز

پلان باز توسط Woolwich به منظور ارائه دارایی های شخصی همراه با در دسترس قرار دادن آن ها از طری کانال های متفاوت نظیر شعب، تلفن، اینترنت، تلویزیون های دیجیتالی و تلفن های پروتکالی مناسب بی سیم (WAP) طراحی شده است. این یعنی بسیاری از مشتریان و با دسترسی به تلفن و اینترنت همیشه دسترسی به دارایی های آنها دارند.

به منظور دسترسی گسترده، Woolwich ها بطور مداوم بر روی تکنولوژی شدیداً سرمایه گذاری می کنند و بسیاری از تغییرات سازمانی را انجام می دهند، که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد. در سال 2000، Woolwich ها به تأمین کننده ان لاین، و بهترین تأمین کننده بانک سال در جایزه مالی آن لاین هفتگی مخترعین سال 2000 رأی دادند.

پلون باز از خانواه Woolwich بطور گسترده معتقد هستند که منبع اصلی برای غلبه آن توسط گروه بارسلای می باشد. مدیر بهبودهای تجاری – اینترنتی Woolwich این رادر زمانی که او بیان کرد که بارسلای عقیده پلان باز را می پسندد، Woolwich را کنترل می کند و اکنون ان ها مدل جدید پلان باز را تحت پوشش بارسلای افتتاح کرد، تأیید کرد. بارسلای مدل پلان باز را در سال 2001 آغاز کرد.

2-5 منابع جهت مشارکت در تجارت اینترنتی

از دوره تأسیس شرکت در سال 1997، استراتژی خانواده Woolwich تأکید بر تنظیم و سازگاری با دنیای جدید چندین نمایندگی توزیع فراتر از شبکه شعب قدیمی داشتند. دلیل اصلی پشت آن باور مدیریت اصلیی بود که برندگان این سازمان ها بودند که تکنولوژی های جدید را با تجارت و کار قدیم ترکیب می کردند تا راه حل تلفیقی فراهم کنند که این راه حل برآورد کننده نیاز مشتریان باشد. دلیل دیگر محیط با قدرت تغییر سریع در صنعت بانک دارای جزئی با شرکت کنندگان جدید نظیر اسمیل یا اِگ بود که تکنولوژی ها و سرویسه ای مالی را با استفاده از مدل های تجاری خلاق فراهم می کردند. همچنین بلوغ و شکوفایی وسایل تکنولوژی اینترنتی سرویس های مناسب          ( اینترنت، تلفن های wap ، itu و غیره) برای مشتریان ارائه می شد. همواره با تعد مبنی بر کمترین هزینه موجود بود. خانواده Woolwich تصمیم گرفتند که یک رهبر خلاق در حوزه تجارت – اینترنتی نسبت به تجارت دارو و در پشت کلیه رقیبان خود باشند. پیشرفت و بهبود تصویر شرکت برای مشتریان و نیز سرمایه گذاران موضوع اصلی دیگر به حساب می آمد.

افزایش حفظ مشتری و مشتری مداری، بواسطه عمق ارتباط و سرویس، نیز هدف مهمی محسوب می شد. تکنولوژی اینترنت بعنوان فراه کننده اصلی برای این هدف دیده می شد چرا که اطلاعات غنی را در ارتباط با مشتری فراهم می کند، که این امکان را به خانواده Woolwich می داد تا بر طبق نیازهای مشتری به صورت فردی سرویس های مالی را شخصی سازی کنند، بنابر این ارتباط غنی و محکم می شود و ساوواس چنین گزارش کرد که مشتریانی که با سرویس itv و بانک داری wap خانواده Woolwich قرارداد بسته اند 65% بیشتر برای بانک سودمند بوده اند که این مسئله به خاطر این است که این کانال ها مشتریان با درآمد بالا را جذب می کنند. Woolwich همچنین مشتریان را از مناطقی نظیر Scottich Highlands جایی که در گذشته بانک داری وجود نداشته کسب کردند.

3-5 CSFS در تجارت اینترنتی در Woolwich

تقریباً بر طبق نظر کلیه شرکت کنندگان در این تحقیق، تجارت اینترنتی یک اختراع خیلی موفق برای Woolwich محسوب می شود، در کسب موافقت و رضایت مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید موفق بوده است. در زیر خلاصه ای از فاکتور ما که برای موفقیت در بانک داری – اینترنتی در Woolwich بحرانی و حیاتی محسوب می شود، ارائه شده است.

1-3-5- درک مشتری

این فاکتور به نظر می رسد که کلیدی برای موفقیت در Woolwich محسوب می شود. آن ها سرمایه گذاری سنگینی را بر تکنولوژی کردند که به آن ها قدرت داد تا اطلاعات گسترده و عالی مشتریان را جمع آوری و تحلیل کنند. در مرحله اول آن ها از یک سیستم با نام Quickstream استفاده کردند که به آن ها در تحلیل رفتار مشتری در طی ملاقات آنها از وب سایتشان کمک می کرد. به منظور حمایت مشتری جهت کانال های اینترنتی مدیر و مسئول آن گفت این داده خیلی برای اهداف خرید و فروش و طراحی مفید و سودمند هستند. اخیراً آن ها شروع به استفاده از نرم افزاری به نام webtrend کرده اند که هوم پیج(home page)   که مردم وارد آن می شود، چطوری بواسطه این هوم پیج از آن عبور می کنند و چطور سایت را ترک می کنند ثبت می کند. بر طبق گفته مدیر بهبود تجارت اینترنتی این مسئله ما را قادر می سازد تا فعالیت های تبلیغاتی مان را ارزیابی کنیم و همچنین فیدبک ثابتی را بر روی سرویس ها و موضوعات قابل دسترس مان داشته باشیم (طرح وب سایت و غیره). Woolwich طراحی برای بکارگیری از نرم افزاری با نام ابزار اندازه گیری – وب داشت. یک عامل است که می تواند ببیند مشتری داخل وب سایت آن هاست، می تواند گزارش دهد که چه مدت ان در هر صفحه خاص تکی بوده اند. بررسی این اطلاعات روی صفحه به صورت زنده، یک فروشنده می تواند پیغامی بر روی صفحه مشتری تایپ کند و پیشنهاد کمک به او بدهد. هدف این اختراع توسعه سرویس های مشتری آن ها و افزایش میزان فروش بود. ترکیب این فاکتور با سایر فاکتورها به آن ها کمک می کند.

تا اصل مشتری مداری را گسترش دهند.

2-3-5 انعطاف پذیر سازمان

Woolwich بطور قابل ملاحظه ای برحسب ساختارهای سازمان و روندهای تجاری به منظور ایجاد – web تغییر کرد. گروههای جدیدی نظیر تیم توسعه تجارت – اینترنتی وجود دارد که قبلاً نبوده اند، اما سایر روندهای تجاری جدید در پشت این روند قرار گرفته اند. بر طبق گفته مدیر بهبود تجارت – اینترنتی ما به روشی غلطی آن را انجام دادیم، طراحی مجدد روندهای تجاری معرفی تجارت اینترنتی را نسبت به سایر روش ها دنبال می کند. بر طبق روندهای تجارت با طراحی مجدد، پیش طرح به منظور ایجاد اطمینان از اینکه روندها بازدارنده نباشد بالقوه تغییر می کند.

روندهای زیادی وجود دارد که در نهایت تلفیق و خودکار شده اند. تعداد کارمندان کاهش نیافته در عوض نقش آن ها تغییر کرده و همه آن ها هماهنگ برای فروش شده اند. توانایی جهت تأکید بر فروش منجر به میانگین محصول 6/3 شده که این میانگین توسط هر کدام از مشتریان حفظ می شود، که در دهه 2000 این  مقدار از مقدار میانگین رقیبان آن بیشتر بوده است.

این تغییر اساسی از وجود یک جامعه ساختمانی رهنی تا بر یک مشتری متمرکز شده و تلفیق می شود. بانک دلیل دیگری برای غلبه و اجرا توسط بارسلای برد. متخصص تکنیکی اصلی Woolwich ، متذکر شد که بارسلای می رود تا از تجربه مدیران Woolwich برای تغییر خود به روشی ساده تر استفاده کند. به همین دلیل است که تعداد زیادی از مقامات اصلی دربارسلای از کارمندان Woolwich هستند. بعنوان مثال رئیس سابق Woolwich جانشین رئیس بارسلوی می باشد.

3-3-5- بازار خاص و ویژه کانال اینترنتی Woolwich از قدرت و منجر به فردی محیط اینترنت آگاهی دارند. Woolwich خواهان روشی متفاوت خرید جهت فروش محصولات است. مدیر آنها برای حمایت مشتریان کانال های اینترنتی متذکر شد. کانال های اینترنتی کلاً یک روش جدید برقراری ارتباط با مشتریان را ایجاد کردند و ما یک حوزه مشخص شده در عملکرد خریدمان داریم که در ارتباط با کانال اینترنتی است. بدین معنا که تجارت اینترنتی روش را تغییر می دهد سازمان و بخش خرید به منظور کنار آمدن با روش های جدید با خرید کار می کند. اکنون تأکید بر درک مشتری و بکارگیری از برداشت ها برای رسیدن به ارتباط غنی با مشتریان است.

4-3-5- دایوری سریع سرویس ها

تجارت اینترنتی انتظارات مردم با توجه به زمان افزایش داده است و از آن برای دلیوری سرویس استفاده می شود. در حالی که در گذشته، مردم آمادگی قبول دو روز تأخیر در انتقال پول را داشتند. اکنون بلادرنگ این مدت زمان کاهش یافته است. همانطوری که مدیر بهبود و پیشرفت تجارت اینترنتی می گوید مردم پول را در حساب هایشان به گردش در می آورند   مستقیماً به شعبه می روند  وآن را دریافت می کنند. سرویس WAP شدیداً به منظور این هدف در روزهای شنبه بکار گرفته می شود. مردم سرویس های دیگری نظیر وام یا رهن سریع را نیز می خواهند. این تقاضا برای سرویس های فوری یک فاکتور موفقیت، اساسی می شود و Woolwich آن را به عنوان فرصتی برای کسب تجارت بیشتر می بیند.

5-3-5- تلفیق کانال ها و سیستم ها

دلیوری اینترنت نیاز به تلفیق گسترده روندهای تجاری و سیستم های اطلاعات (IS) است. متخصص تکنیکی رئیس Woolwich توضیح می دهد که Woolwich برای تلفیق سیستم ها و کانال های متفاوت از لایه وسیله میانی استفاده می کند. این لایه که بوجود آورنده ارتباط معمول با کلیه سیستم های موجود است، آن ها را قادر می سازد تا سریعاً سیستم جدیدی بعنوان رابط اضافه کنند که باید تنها یک بار با یان لایه نسبت به رنج کلی سیستم های متفاوت به اجرا دربیاید. علاوه بر این، رئیس تجارت اینترنتی در Woolwich گفت: این وسیله میانی این امکان را برای ما فراهم می کند که از طرح مبنای رقیب استفاده کنیم. کارهایی نظیر بررسی حساب ها که بعنوان اهداف تجاری در این وسیله میانی محسوب می شوند توسط کلیه کانال ها می توان از آن استفاده شود. این مسئله کانال های قابل تعویض را ایجاد می کند و به بانک اجازه می دهد تا کانال ها یا سرویس های جدیدی را بدون آسیب یا از بین بردن سیستم های اصلی اضافه کند. همانطوریکه در شکل 1نشان داده شده این وسیله از طریق کلیه کانال ها برای کلیه سرویس ها در دسترس است. به شما گفتم که با این طرح در طی مصاحبه تان پیش بروید- سیر نزولی در صورتی که این وسیله میانی در حال پیشرفت باشد رخ می دهد که می تواند اثر زیادی را بر کلیه کانال ها وارد کند. طرح تکنولوژی در شکل 1، Woolwich را قادر می سازد تا به سادگی مدل تجاری خود را با احتیاجات جدید تجارت اینترنتی سازگار کند، بدون لمس کامپیوترهای بزرگ بازمانده که در محیط بانکی استفاده می شود. این مسئله این اطمینان را حاصل می کند که سیستم شکل گرفته و منابع متخصص تجارت- اینترنتی در سیستم های بازمانده به روز درآمده فرسوده می شود. این طرح به Woolwich اجازه می دهد تا سیستم های جدید اضافه می شود تا سریع ظرفیت سیستم ها را افزایش دهند.

6-3-5- دسترسی 24 ساعته سرویسها

با ظهور و دستیابی تجارت – اینترنتی، دلیوری فوری تنها خواسته نبود، در دسترس بود همیشه سرویس جنبه دیگری بود که بطور گسترده توسط مشتریانی که از آن استفاده می کردند انتظار می رفت و خواهان ان بودند. در Woolwich سرویس ها 24 ساعته در دسترس هستند، به جز نیم ساعت در ساعت 2 نیمه شب که ساعت در صبح دوشنبه زمانی که آنها باید سیستم را جهت محافظت خاص کامپیوترهای بزرگ پایین بیاورندف است. جهت محافظت کانال های اینترنتی، مراکز اصلی آن ها نیز 24 ساعت روز در سراسر سال باز هستند.

7-3-5 دسترسی منابع

دسترسی انسانی و منابع مالی در کلیه انواع پروژه ها ضروری است. در پروژه های تکنولوژیکی جدید نظیر بانک داری اینترنتی – کمبود منابع انسانی متخصص می تواند نقص سرور باشد Woolwich این مشکل را با اجرای برنامه آموزشی خیلی گسترده برای بعضی از کارمندان موجود که به دقت انتخاب شده اند، برطرف کرده است. به عنوان مثال، مدیر بهبودهای تجارت اینترنتی بیان کرد زمانی که WAP بکار گرفته می شود، هیچ کس در کشور نیست که درباره اجرای تکنولوژی WAP سرویس های مالی بداند بنابراین تصمیم گرفتیم که هفت نفر از پرسنلمان را به هلیسینکی جهت آموزش بفرستیم. این افراد در برگشت نشان از آموزش WAP را اجرا کردند. که نیاز به دستور است، تا افراد سایر سازمانها نظیر یونی سی به آنجا بیایند. و آموزش ببینند. با توجه به منابع مالی، به عنوان مدیر ارشد مشکلی در پشت این پروژه ها وجود ندارد.

8-3-5- حمایت از مدیریت ارشد

حمایت از مدیریت ارشد بطور گسترده بعنوان یک فاکتور موفق اصلی در پروژه های تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد Woolwich، مدیر آن در زمان اجرای پروژه، جان استوارت که برروی پلان باز کار می کرد، سرمایه ای بدست می آورد و در اجرای روز به روز پروژه شرکت می کند.

بدون تعهد مطلق وی ما نمی توانستیم آن را اجرا کنی: مدیر بهبودها و پیشرفت های تجارت اینترنتی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment