دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد مطالعات فنی، مالی، اقتصادی طرح – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

جدول شماره 11: هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف شرح مبلغ
1 هزینه مطالعات مقدماتی، تهیه طرح و… (معادل 3/0% سرمایه ثابت) 261482
2 هزینه تاسیس و اخذ مجوزها (معادل 2/0% سرمایه ثابت) 174322
3 هزینه های جاری در دوره اجرای طرح (هر ماه 4 میلیون ریال) 60000
4 هزینه های اخذ وام (تسهیلات) 65000
5 سایر هزینه های پیش بینی نشده (5/2% اقلام فوق) 14020
جمع كل: 574824

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برای برآورد كل سرمایه ثابت اقلام فوق را جمع و بدین ترتیب حجم كل سرمایه ثابت بدست می آید:

جدول شماره 12: برآورد كل سرمایه ثابت

(ارقام به هزار ریال)

ردیف شرح ارزش ریالی ارزش دلاری جمع كل
1 ماشین آلات خط تولید 9350 82315000
2 تجهیزات و تاسیسات عمومی 1163800 1163800
3 لوازم و اثاثیه اداری و دفتری 175000 175000
4 زمین 500000 500000
5 ساختمان و محوطه سازی 2842900 2842900
6 هزینه‌های پیش بینی نشده (5/3%) 163859 163859
7 هزینه های قبل از بهره برداری 574824 574824
جمع كل: 000/383/735/78

بنابر این جمع كل سرمایه ثابت معادل: 000/383/735/87 ریال

11-4- نحوه تامین سرمایه گذاری كل طرح

سرمایه كل از مجموع سرمایه ثابت و در گردش بدست می آید:

ریال 900/535/672/96= 900/152/937/8 + 000/383/735/87

نحوه تامین این سرمایه به شرح زیر تامین می گردد:

جدول شماره 13: نحوه تامین سرمایه گذاری طرح

(ارقام به هزار ریال)

ردیف شرح درصد و سهم سرمایه گذاران درصد و سهم منابع بانكی جمع كل سرمایه گذاری
1 سرمایه ثابت 20% 6/17547076 8% 4/70188306 87735383
2 سرمایه در گردش 50% 45/4468576 50% 45/4468576 9/8937152
مجموع 05/22015653 85/74656882 9/96672535

هزینه های تولید:

برای تولید هر محصول علاوه بر سرمایه گذاری مورد نیاز جهت احداث كارخانه و خرید تجهیزات می بایست هزینه هائی برای تولید سالیانه و در طول دوره فعالیت در نظر گرفت، این هزینه های شامل حقوق پرسنل، هزینه های انرژی و… می باشند، این هزینه ها بخشی به عنوان هزینه های ثابت و بخشی به عنوان هزینه های متغیر هستند كه در محاسبه قیمت تمام شده باید سهم هر كدام را جداگانه منظور و سپس به قیمت تمام شده دست یافت، لذا محاسبه این هزینه ها از طریق جداول زیر عملی خواهد بود.

12-4- برآورد هزینه های ثابت تولید

هزینه های ثابت، مخارجی هستند كه با تغییر سطح تولید (توقف یا كاهش) تغییر نمی‌كنند، مثل هزینه های استهلاك بیمه، كارمزد، بانك و… برای محاسبه این هزینه ابتدا می بایست هزینه های استهلاك، تعمیر و نگهداری و هزینه های عملیاتی محاسبه گردند، سپس با جمع بندی این هزینه ها، میزان هزینه های ثابت را محاسبه نمود.

الف) هزینه های نگهداری و تعمیرات

جدول شماره 14: هزینه تعمیر و نگهداری

شرح هزینه درصد كل جمع كل هزینه (هزار ریال)
ماشین آلات خط تولید 3% 2469450
تاسیسات عمومی 3% 4/349
ساختمان و محوطه 2% 49658
لوازم و اثاثیه اداری 5% 8750
جمع كل: 2562772

ب) هزینه های عملیاتی

جدول شماره 15: هزینه عملیاتی

شرح هزینه مبلغ كل (هزار ریال)
هزینه های فروش 5/0% 462500
هزینه های غیر پرسنلی دفتر مركزی 12000
سایر هزینه های پیش بینی نشده 3/0% 5/1423
جمع كل: 5/475923

­­­­

ج) هزینه های استهلاك

جدول شماره 16: هزینه استهلاك

شرح هزینه درصد كل جمع كل هزینه (هزار ریال)
ماشین آلات تولیدی 6% 4938900
تاسیسات عمومی 5% 58190
ساختمان و محوطه 5% 142145
اثاثیه اداری 7% 12250
جمع كل: 5151485

بنابراین با محاسبه هزینه های فوق براساس جدول شماره 17 هزینه های ثابت تولید محاسبه می گردد:

جدول شماره 17: هزینه های ثابت تولید

شرح هزینه درصد كل جمع كل هزینه (هزار ریال)
حقوق كاركنان 85% 1715980
انرژی مصرفی 20% 90944
هزینه استهلاك 100% 5151485
هزینه تعمیر و نگهداری 10% 256277
هزینه های پیش بینی نشده 2% هزینه های فوق 144293
جمع هزینه های تولید 7358979
هزینه بیمه كارخانه 2/0% 162000
هزینه  عملیاتی 15% 71388
هزینه كارمزد تسهیلات 100% برای یكسال 2300000
جمع كل هزینه ها: 9892367

13-4-هزینه های متغیر تولید

هزینه های متغیر آندسته از هزینه ها هستند كه با تغییر سطح تولید (كاهش یا افزایش) تغییر می كنند. اقلامی همچون مصرف مواد اولیه، هزینه انرژی و اضافه كاری پرسنل، جمع این هزینه ها در جدول شماره 18 آمده است.

جدول شماره 18: هزینه های متغیر تولید

شرح هزینه درصد كل جمع كل هزینه (هزار ریال)
مواد اولیه و بسته بندی 100% 40507500
حقوق كاركنان 15% 302820
انواع انرژی مصرفی 80% 363775
تعمیر و نگهداری 90% 2306495
هزینه های پیش بینی نشده 2% هزینه های فوق 869612
جمع هزینه های تولید 44350200
هزینه های  عملیاتی 85% 404534
جمع كل: 44754735

14-4- قیمت تمام شده محصول

با محاسبه هزینه های ثابت و متغیر تولید، می توان با عنایت به ظرفیت سالیانه و اسمی طرح كه برابر 5000 تن (000/000/5 كیلوگرم) می باشد، به قیمت تمام شده محصول براساس جدول زیر دست یافت.

جدول شماره 19: برآورد كل هزینه سالیانه

شرح جمع هزینه (هزار ریال)
هزینه های ثابت تولید 989236
هزینه های متغیر تولید 44754735
جمع كل هزینه ها 45743971
45743971 = مجموع هزینه های سالیانه = قیمت تمام شده
5000 ظرفیت اسمی

ریال 9148 = قیمت تمام شده هر كیلو محصول

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment