دانلود پروژه رشته فیزیک در مورد استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چکیده

دو استراتژی مهم و پرکاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس[1] و استراتژی مومنتوم[2] می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. استراتژی مومنتوم(عاریت گرفته شده از فیزیک و قانون دوم نیوتن)، شامل حرکت در جهت مشابه بازار است و اعتقاد دارند که روندهای اخیر ادامه پیدا می کنند. در مقابل استراتژی معکوس شامل حرکت در جهت مخالفت بازار می باشد و اعتقاد دارد که روندهای اخیر برخواهند گشت. این استراتژی ها در مقابل فرضیه کارایی بازار قرار می گیرند. و آن را به چالش می کشند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یکی از روشهای آزمون و ارزیابی سودمندی این استراتژی ها شبیه سازی پرتفوی ها در یک دوره زمانی بر اساس این استراتژی ها و مقایسه بازدهی آنها می باشد.

مقدمه

هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راه ها و تدوین و بکارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود[3] و بازدهی اضافی حاصل نماید. در مقابل تئوری نوین مالی [4]و جوهره اصلی آن یعنی فرضیه بازار کارآ[5] بر این اعتقاد است که نمی توان بر بازار پیروز شد و بازدهی بیش از حد متوسط بازار حاصل کرد. در این پارادایم ادعا می شود که هیچ گونه روندی در قیمت و بازدهی بازار وجود ندارد و نمی توان از روندهای بازار سود کسب کرد.[6]

در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفوی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعدد اخیر سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است، استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده اند و امروزه در حال تأیید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جامعه آکادمیک می باشند. حجم زیادی از تحقیقات به این موضوع می پردازند و ادبیات گسترده ای در این مورد شکل گرفته است. این استراتژی ها بر روانشناسی، رفتار جمعیت و جو بازار متکی هستند.

مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که این جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد. و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوی اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها برمی گردند، بنابر این برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجوع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند.

جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارآیی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکردهای گذشته آن می باشد. بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارآیی بازار ایجاد نماید(هان وتانکز، 2003).

معرفی و مقایسه مومنتوم و معکوس

استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی[7] موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار[8] قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته[9] و فروش سهام بازنده گذشته[10] قابل دستیابی می باشد(جاگادیش و تیتمن، 1993). اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی) را در گذشته تجربه کرده اند،گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد) را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.

مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود[11] است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی[12] در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت[13] می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی(بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت[14] است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. (گرینبلات و تیتمن، 1991، 1989).

در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلون ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روند دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند(وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل  می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابر این به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد(هان وتانکز، 2003).

به نظر می رسد که تغییرات قیمت سهام یک مومنتوم، سستی، لختی یا تکانه[15] معنی داری را داشته باشد که باعث می شود که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با همان علامت دنبال شود. قواعد فیلتر این روندها را اگر وجود داشته باشد مشخص میسازد. همچنین قیمت اوراق بهادار ممکن است که سری الگوهای برگشتی[16] را داشته باشد که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با علامت معکوس دنبال می شود. همبستگی سریالی به خوبی می تواند یک الگوی برگشت را نمایان سازد ولی قواعد فیلتر آن را بیش از حد برآورد می کند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که در دوره های نگهداری متفاوت، استراتژی های متفاوت می توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت(کمتر از سه ماهه) روندها بر می گردند و بنابراین استراتژی معکوس مناسب است. این خود می تواند بخاطر خود همبستگی ی و نیز هزینه های معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت( سه تا دوازده ماهه) بنظر می رسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می کنند که این خود می تواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت(سه تا پنج سال) به نظر می رسد که استراتژی معکوس سودمندتر است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.

بنابراین استراتژی ها در مجموع شامل یک روش ساده می باشند که در آن پرتفوی ها بر اساس معیار بازدهی در دوره مشخصی از زمان گذشته تشکیل و برای دوره مشخصی از زمان آتی نگهداری می شوند. این استراتژی ها به دنبال ایجاد بازدهی اضافی بر اساس قابلیت پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمت ها بر اساسس عملکرد گذشته می باشد.

ادبیات موضوعی

ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده ی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است. بعلاوه مطالعات دانشگاهی و آکادمیک، مدیران پرتفوی و مشارکت کنندگان حرفه ای بازار نیز اعتقاد دارند که خرید و فروش بر مبنای استراتژی مومنتوم و معکوس می تواند منجر به بازدهی[17] اضافی گردد. این استراتژی ها امروزه از استراتژی های غالب سرمایه گذاری در بورس های دنیا می باشند و به صورت گسترده ای توسط سرمایه گذاران فردی و نهادی استفاده می شوند.

دی بونت و تالر(1987، 1985) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی[18] را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی[19] گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.

ریچارد(1997) با استفاده از بازدهی ماهانه روی شاخص های 16 کشور در دوره 1970-1995 اثبات کردند که استراتژی مومنتوم به بازدهی اضافی در حدود 4/3 درصد در سال منجر می شود ولی برای افق های بالاتر از یک سال بازنده های گذشته نسبت به برندگان 8/5 درصد در سال بهتر عمل می کردند.[20]

 1. 1. Contrarian strategy
 2. momentum strategy
 3. beating the market
 4. modern finance theory
 5. efficient market hypothesis(EMH)
 6. riding the trend

7.serial correlation / autocorrelation

 1. spectrom
 2. past winners
 3. past losers
 4. earning momentum
 5. surprise

13.industry momentum

 1. price momentum
 2. interia
 3. 16. reversal
 4. abnormal return/ excess return
 5. decile

19- price reversal

20-outperform

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment