دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد مثبت نگری – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مثبت نگری نوعی سرمایه عاطفی است که هزینه های کنترل و نظارت رسمی را کاهش می دهد و افراد را متقاعد به رفتار مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده می نماید. نقطه مقابل آن وجود بیزاری، ترس، عصبانیت، ناامیدی و نگرانی خواهد بود. مثبت نگری زمانی بوجود می آید که افراد احساس نمایند درکشان از خودشان تأیید شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در دنیای لجام گسیخته کنونی، که مادیات در دنیای لجام گسیخته کنونی، که مادیات همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف، احساسات و بشردوستی و نوع پرستی می رود که به فراموشی سپرده شود. در دنیایی که فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز رو به افزایش است؛ چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی، جز تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی های روانی نجات دهد.اما سؤال اینجاست که مثبت اندیشی مقوله روان شناختی است یا جامعه شناختی؟ آیا ویژگی های فردی موجب شاخص ها و معیارهای مثبت نگری است یا این که فضا و شرایط اجتماعی است که ما را به مثبت نگری رهنمون می کند؟ در این مقاله سعی شده است هم رویکرد روانشناختی و هم رویکرد جامعه شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  • مثبت اندیشی از نظر روان شناسی

زندگی سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است. همه انسان ها حق و اختیار دارند در زندگی موفق شده و با شادمانی و نشاط زندگی کنند، ولی دستیابی به شادی و شادابی و موفقیت در هر زمینه، فقط به همت و تلاش افراد بستگی دارد، هیچ کس جز خود شخص نمی تواند موفقیت ها و شادابی ها یا غم ها و شکست ها را برای خویشتن فراهم سازد. چگونه است که گروه اندکی، احساس خوشبختی و سعادت می کنند، در حالی که عده زیادی از خود ناراضی هستند. به طور کلی، هر کس حوادث و القائات بیرونی را با توجه به باورها و بینش خود تفسیر و توجیه می کند. در واقع حقیقت همه چیز از افکار و ذهن انسان سرچشمه می گیرد، یعنی انسان ساخته و پرداخته افکار خویش است، در واقع تو همان هستی که می اندیشی این ذهن ماست که از ما انسانی موفق و قوی می سازد، یا برعکس آن عمل می کند.

روان شناسان معتقدند که اندیشه ها و پندارهای ماست که کیفیت زندگی ما را می سازند، اندیشه ها هستند که موجب موفقیت یا شکست، عامل سلامتی یا مریضی، باعث خوشبختی یا بدبختی ما هستند. با اندیشه های مثبت است که انسان سرشار از شور و شوق و اشتیاق، احساس خوشبختی، تندرستی و آرامش می کند و با افکار منفی است که احساس شکست، بدبختی، مریضی، بیچارگی و بدبینی می کند. با اندیشه های مثبت است که توانمندی ها، اعتماد به نفس و خودباوری ها قویاً افزایش می یابند، در حالی که با افکار منفی احساس ناتوانی، حقارت و خودکم بینی ها در انسان تشدید گردیده و در نتیجه بسیاری از امراض روحی و جسمی گریبان گیر فرد می شود. جای تأسف است که اکثر مردم بدون این که خود متوجه باشند، با تکرار اندیشه های مجرب، انرژی های خود را بر ضد خویش به کار برده و سبب بدبختی های خود می شوند!

وقتی اندیشه های منفی را در سر داریم، آنها را خواسته یا ناخواسته هر روز چند هزار مرتبه تکرار می کنیم، در نتیجه افکار منفی قوی تر می شوند و جای بیشتری در ذهن به خود اختصاص می دهند در نهایت تمام بخش تولید فکر را تحت نظارت خود می گیرند و به مجموعه افکارمان، ماهیت منفی می دهند. با این روند، بدون این که بخواهیم و ندانسته، بخش عظیمی از توانایی های (بالقوه و بالفعل) خود را ناتوان ساخته و بیهوده هدر می دهیم در نتیجه بی حوصله، کم اشتها، پریشان حال، بدخواب و افسرده… می شویم و به ناراحتی های قلبی و عروقی و فشار خون و درد دیگر دچار می شویم، به عبارت ساده سموم حاصل از نگرانی، خشم، ترس، ناکامی و منفی بافی ما را به سوی بیماری و نابودی می کشاند.انسان برای بقا و بهتر زیستن همیشه تلاش می کند، در این حرکت مهم ترین مسأله بهره مندی از تفکر مثبت است و این تلاش، بشر را به سرمنزل آرامش و آسایش جسم و روح سوق می دهد. گواه آن سفارش بسیاری از بزرگان دین است که انسان را به اندیشه مثبت رهنمون کرده اند.

  • مثبت اندیشی از نظر جامعه شناسی

مثبت نگری حاصل تعامل آرام و بدون مشکل با محیط اجتماعی است که پیامد آن مجموعه ای از تمایلات مبتنی بر رضایت مندی، خوش بینی، امید، اعتماد و اطمینان خاطر در فرد است. نقطه مقابل آن وجود بیزاری، ترس، عصبانیت، ناامیدی و نگرانی خواهد بود. مثبت نگری زمانی بوجود می آید که افراد احساس نمایند درکشان از خودشان تأیید شده است. مثبت نگری نوعی خیر عمومی است که پیامد و حاصل آن را باید در تشریک مساعی، طراوت اجتماعی، وفاق اجتماعی، عواطف مثبت، زندگی انجمنی و مشارکت اجتماعی جستجو کرد. مثبت نگری نوعی سرمایه عاطفی است که هزینه های کنترل و نظارت رسمی را کاهش می دهد و افراد را متقاعد به رفتار مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده می نماید. سرمایه ای که به واسطه استفاده از آن زایش تازه ای پیدا می کند، زیرا وقتی افراد از عواطف مثبتی که دیگران ابراز می دارند استفاده می کنند به نوعی عواطف مثبت تازه ای را تولید می کنند.مهمترین تأثیر مثبت نگری بر زندگی عادی یا روزمره این است که در صورت وجود مثبت نگری زندگی روزمره معطوف به آینده خواهد بود و افراد جامعه از گذشته نگری منفی و داشتن کنش های آنی و لحظه ای رهایی پیدا خواهند کرد. آنها پذیرای برنامه داشتن و کنش های عقلانی معطوف به هدف خواهند شد؛ کنش هایی که آنها را وادار به تلاش و کوشش مضاعف و نیل به اهداف متعالی تر می نماید به گونه ای که نوعی آینده گرایی و آینده اندیشی را در افراد جامعه تقویت می نماید که خود می تواند پیامدهای مثبت متعددی را به دنبال داشته باشد.

هر چند که مثبت نگری در نگاه نخست و نقطه آغازین از خود فرد شروع می شود و تجلی آن را در فرد می بینیم اما حاصل آن در تجربه جمعی فرد که در فرآیند تعامل اجتماعی شکل می گیرد دیده می شود؛ تجربه ای که نمونه آن را در جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می بینیم. جوامع منعطف، بالنده و پویا در قیاس با جوامع سخت و ایستا و بسته از آمادگی بیشتری برای مثبت نگری برخوردار هستند زیرا جوامع و فرهنگ های بسته بیشتر خصلت جرم گرایانه دارند که بیشتر آن مولد نوعی بدبینی هستند.

فرهنگ جامعه تأثیر بسزایی در مثبت نگری یا برعکس آن در منفی نگری دارد. در جامعه ای که بدی، زشتی، ظلم و شرارت وجود دارد این امر باعث می شود تا افراد هر روز با آن بدی ها روبه رو شوند و کم کم عادت کنند تا فقط زشتی ها را تداعی نمایند. اگر منفی نگری در جامعه ای شایع شود کودکان و نوجوانان آن جامعه با مشاهده منفی گرایی تحت تأثیر قرار می گیرند و همان طور که تئوری یادگیری مشاهده ای بیان می کند این نگرش و رفتار را یاد می گیرند و بروز می دهند.تقویت ارزش های اخلاقی مثبت در جامعه مدیون کار و تلاش، صداقت، تعاون و همکاری، احترام به یکدیگر و تقویت عزت نفس در سطح فردی و در سطح ملی و تقویت عملکرد، کارایی سازمانی و حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و می تواند مثبت نگری را در بین افراد جامعه تقویت نمایند. علاوه بر این تقویت غرور ملی می تواند زمینه را برای مثبت اندیشی فراهم نما ید و از موانعی که باعث پیشرفت مثبت نگری می گردد می توان عدم احساس موفقیت و کارا بودن و نرسیدن به آ رزوها و آرمان ها و ناامیدی و بدبینی را نام برد.متن زیر بیانی از خانم ویرجینیا ستیر درمانگر انسان دوست است و می تواند بیانگر مثبت اندیشی و عزت نفس باشد.

جامعه شناختی و به تعبیری این فضا و شرایط اجتماعی است كه ما را به مثبت نگری رهنمون می كند یا ویژگی های فردی ،شاخص ها و معیارهای مثبت نگری كدام است؟ برای یافتن پاسخ  این قبیل سوالات به سراغ دو تن از كارشناسان این دو عرصه رفتیم.
دكتر غلامرضا غفاری جامعه شناس و دكتر مصطفی تبریزی دكترای تخصصی مشاوره.
* آقای دكتر غفاری از نظر جامعه شناسی مثبت نگری چه مفهومی دارد؟
– مثبت نگری حاصل تعامل آرام و بدون مشكل با محیط اجتماعی است كه كنشگران اجتماعی مخاطب آن هستند و پیامد آن مجموعه ای از تمایلات مبتنی بر رضایتمندی، خوش بینی، امید، اعتماد و اطمینان خاطر در فرد است. نقطه مقابل آن وجود بیزاری، ترس، عصبانیت، ناامیدی و نگرانی خواهد بود.
مثبت نگری زمانی بوجود می آید كه افراد احساس نمایند دركشان از خودشان تأیید شده است. زمانی كه پی ببرند نتایج را در مقیاس های فردی و فرافردی متناسب با موقعیت و سرمایه گذاری خود دریافت می نمایند و نسبت به رفتارهای خود و رفتارهای دیگران از ارزش یابی و اطمینان لازم برخوردارند.
مثبت نگری نوعی خیرعمومی است كه پیامد و حاصل آن را باید در تشریك مساعی، طراوت اجتماعی، وفاق اجتماعی، عواطف مثبت، زندگی انجمنی و مشاركت اجتماعی جست وجو كرد. مثبت نگری نوعی سرمایه عاطفی است كه هزینه های كنترل و نظارت رسمی را كاهش می دهد و افراد را متقاعد به رفتار مطابق با هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده می نماید. سرمایه ای كه به واسطه استفاده از آن زایش تازه ای پیدا می كند، زیرا وقتی افراد از عواطف مثبتی كه دیگران ابراز می دارند استفاده می كنند به نوعی عواطف مثبت تازه ای را تولید می كند، زیرا فرایند دوستی، تشریك مساعی، امید، اعتماد و اطمینان فرایندهایی هستند كه هرچه  ازآن ها بیشتر استفاده شود، آنها از قوام و پایداری بیشتری برخوردار می شوند، در نتیجه انگیزش عاطفی مثبت غالب مثبت نگری احترام به تعهدات و انرژی انجام كارها را افزایش می دهد به گونه ای كه انرژی عاطفی مثبت تعهد به انجام وظایف را در مقیاس های فردی و سازمانی در دوره های مختلف خصوصی (خانواده) و عمومی (محیط كار) را تقویت می نماید.
* آقای دكتر تبریزی مثبت نگری از منظر روان شناسی چه پاسخی دارد؟
– مثبت اندیشی و مثبت نگری یعنی دیدن چیزهای خوب در این دنیا، ممكن است دو زندانی از پنجره زندان بیرون را تماشا كنند. یكی سوسوی ستاره ها را در آبی آسمان ببیند و احساس دوست داشتن پیدا كند و زندانی دیگر زباله ها را تماشا كند و احساس منفی را تجربه كند. آدم ها اصولاً مثبت نگر هستند اما اطرافیان با رفتارها و گفتارهایشان آنها را به سوی منفی نگری و منفی اندیشی سوق می دهند.
* مثبت نگری بر روند زندگی عادی افراد چه تأثیری می گذارد؟
– دكترغفاری: مهم ترین تأثیر مثبت نگری بر زندگی عادی یا روزمره این است كه در صورت وجود مثبت نگری زندگی روزمره معطوف به آینده خواهد بود و افراد جامعه از گذشته نگری منفی و داشتن كنش های آنی و لحظه ای رهایی پیدا خواهند كرد. آنها پذیرای برنامه و داشتن كنش های عقلانی معطوف به هدف خواهند شد. كنش هایی كه آنها را وادار به تلاش و كوشش مضاعف و نیل به اهداف متعالی تر می نماید به گونه ای كه نوعی آینده گرایی و آینده شناسی را در افراد جامعه تقویت می نماید كه خود می تواند پیامدهای مثبت متعددی را به دنبال داشته باشد.
* در این میان فرهنگ و جامعه چه نقشی دارند؟
– دكتر غفاری: هر چند كه مثبت نگری در نگاه نخست و در نقطه آغازین آن از خود فرد شروع می شود و تجلی آن را در فرد می بینیم اما حاصل آن در تجربه جمعی فرد كه در فرایند تعامل اجتماعی شكل می گیرد، دیده می شود، تجربه ای كه نمونه فرافردی آن را در جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می بینیم. جوامع منعطف، بالنده و پویا در قیاس با جوامع سخت و ایستا و بسته از آمادگی بیشتری برای مثبت نگری برخوردار هستند زیرا جوامع و فرهنگ های بسته بیشتر خصلت جرم گرایانه دارند كه بیشتر آن مولد نوعی بدبینی هستند.
برعكس جوامع و فرهنگ های باز مولد نوعی خوش بینی از حال اجتماعی و بیشتر متمایل به عام گرایی هستند كه مقدم بر مثبت نگری در افراد هست.
* دكتر تبریزی به نظر شما فرهنگ چه تأثیری در مثبت نگری دارد؟
– من معتقد هستم كه فرهنگ مصاحبه تأثیر بسزایی در مثبت نگری یا برعكس آن در منفی نگری دارد .در جامعه ای كه بدی و زشتی و ظلم و شرارت وجود دارد این امر باعث می شود تا افراد هر روز با آن بدی ها روبرو شوند و كم كم عادت كنند تا فقط زشتی ها را تداعی نمایند.
اگر منفی نگری در جامعه ای شایع شود كودكان و نوجوانان آن جامعه با مشاهده منفی گرایی ها تحت تأثیر قرار می گیرند و همان طور كه تئوری یادگیری مشاهده ای بیان می كند این نگرش و رفتار را یاد می گیرند و بروز می دهند.
* دكتر غفاری مثبت نگری و واكنش های مردم در برابر آن ناشی از چیست؟
– مثبت نگری هم ناشی از امید اجتماعی است و هم مولد امید اجتماعی است و علاوه بر این امید و نوع نگاه به مسائل و واقعیت های اجتماعی هم متأثر از نظام انتظارات كنشگران اجتماعی است و این نظام انتظارات نسبت انتظار جامعه را به مسائل مختلف اجتماعی مشخص می نماید.
* به نظر شما چگونه می توان جایگاه مثبت نگری را در میان مردم افزایش داد؟
– دكترغفاری: تقویت ارزش های اخلاقی مثبت در جامعه مدیون كار و تلاش، صداقت، تعاون و همكاری و احترام به یكدیگر و تقویت عزت نفس در سطح فردی و در سطح ملی و تقویت عملكرد، كارایی سازمانی و حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می تواند مثبت نگری را در بین افراد جامعه تقویت نمایند علاوه بر این تقویت غرور ملی می تواند زمینه را برای مثبت نگری فراهم نماید و ازموانعی كه باعث پیشرفت مثبت نگری می گردد  می توان عدم احساس موفقیت و كارا بودن و نرسیدن به آرزوها و آرمان ها و ناامیدی را نام برد.
* مثبت نگری در خانواده شكل می گیرد یا جامعه؟
– دكتر تبریزی: بنظر من خانواده اولین كانونی است كه كودكان از آن همه چیز را یعنی مذهب، اخلاق، روش های ارتباط و نگرش ها را یاد می گیرند .چون تعامل كودك با خانواده بیشتر از تعامل با هر سیستم اجتماعی دیگری است و هزاران ساعت را در فضای تعاملات خانواده مِی گذرانند. بنابراین مثبت اندیشی نیز از خانواده آموخته می شود. البته خود خانواده نیز یك سیستم باز است و از جامعه تأثیر می گیرد یعنی از سایر سیستم های تعاملی مثل مدرسه، تلویزیون، سیستم حكومتی و امثال آن. بهتر است بگوییم مثبت اندیشی مثل هر پدیده دیگر حاصل تعاملات سیستم اندر سیستم اندر … می باشد.
* دكتر غفاری به نظر شما نقش خانواده در مركزیت است یا جامعه؟ آیا ریشه مثبت نگری را در فرهنگ هم می توان یافت؟
برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment