دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد ترس در کودکان – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

چگونگی بوجود آمدن ترس در كودكان

كودكان ترس و اضطراب را از طریق یادگیری ( خصوصا شرطی شدن ) فرا می گیرند، گرچه بسیاری از روان شناسان معتقدند زمینه ترس از هنگام تولد در نوزاد وجود دارد.در مورد ترس از طریق شرطی شدن مثالی در باره طفلی به نام آلبرت بیان می نماییم . در آزمایشگاه به آلبرت خرگوش سفیدی را نشان دادند ، كودك هبچگونه احساس ترسی از خودنشان نداد ولی به محض آنكه دست خود را برای لمس كردن حیوان، دراز نمود آزمایش كننده دو قطعه آهن را محكم پشت سر او بهم كوبیدند،با شنیدن این صدای بلند آلبرت تكانی به خود داد و بطرف جلو خم شد. در دفعات بعد، پس از چند بار تكرار عمل فوق، كودك حالت ترس نسبت به خرگوش سفید نشان داد و علاوه بر آن به تدریج از اشیاء مشابه سفید رنگ ( مانند پوست سفید و موش و سگ سفید ) نیز می ترسید.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ترس های مفید و ترس های مخرب

ترس در بعضی موارد برای حفظ و بقاء كودك مفید است ( فرضا ترس از سرعت كه با سرعت حركت می كند) گاه ترس می تواند به كودك كمك كند، پاسخهای جدیدی بیاموزد.ترس از اتومبیلهای سریع طریقه عبور از خیابان را به كودك یاد می دهد، ولی واكنشهای ترسناك شدید مانند گریستن ، فرار كردن ، فرار كردن ، لرزیدن، به بزگسال چسبیدن و نظایر آنها با رفتار سازنده مغایرت دارند.برای ثبات هیجانی باید بسیاری از این پاسخ ها را با واكنشهای سازنده دیگر جایگزین نمود.نتایج یكی از تحقیقات نشان می دهد ، ترس از اشیاء واقعی یا محركهای غیر عادی ( مانند حركتهای ناگهانی،اشیاء غیر عادی، افراد بیگانه ) بتدریج باازدیاد سن كودك كاهش یافت در مقابل ترس از محركهای تخیلی ( ترس تاریكی ، كابوس و…) بیشتر شدو ظاهرا” رشد مفاهیم ذهنی كودك و درك بیشتر او ازجهان همراه با كاربرد زیادتر علائم، واكنشهای هیجانی او را تحت تاثیر قرار می دهد. ترس اطفال قابل پیش بینی نمی باشد و در تمام سنین كودكی تفاوت های فردی چشمگیری در مورد ترس وجود دارد. یك محرك می تواند بر طفلی بسیار ترس آور بوده ولی برای دیگری بی تفاوتی باشد .جالب اینكه كودكی ممكن است در یك موقعیت خاص دچار وحشت شود در حالیكه در وضع دیگری همین محرك برایش بی تاثیر باشد.

روشهای ازمیان بردن ترس

از اطفال نمی توان انتظار داشت كه ترس آنها خود بخود رفع شود. باید محركهای جدیدی جانشین محركهای ترسناك شوند تا ترس كودك از میان برود.خوشبختانه بابهره گیری از اصول یادگیری مخصوصا” اصل خاموشی می توان در از میان بردن ترس كودكان اقدام نمود. در این مورد مثالی ذكر می گردد.فرض كنیم كودكی از گربه بترسد. اگر ضمن نشان دادن گربه ای به طفل ( محرك نامطبوع و ترسناك ) به او مقداری شیرینی ( محرك مطبوع ) نیز بدهیم و چند بار این كیفیت راتكرار نمائیم كودك پاسخ مثبت تری به شیئ كه قبلا” برایش ترسناك بوده است، خواهد داد . در اینصورت پاسخهای ترسناك نیز بتدریج از میان می رود و پاسخ ترسناك كم كم ناپدید خواهد شد. زیرا ارتباط محرك ( گربه ) و پاسخ ( ترس از گربه ) ضعیف شده و از بین می رود. در بررسی دیگری ترس كودكان از تاریكی بصورتی كه شرح می دهیم از میان رفت. به چند كودك كه از تاریكی می ترسیدند گفته شد چنانچه در اطاق تاریكی جستجو كنند وسیله جالبی ( اسباب بازی، عروسك و…)خواهند یافت. با این روش ارتباط میان محرك ترس آور ( تاریكی ) و پاسخهای اضطراب آور و ترسناك ضعیف شده ، در نتیجه پاسخهای دوری كننده نیز بتدریج از بین رفتند. باید توجه داشت كه هر قدر كودك بزرگتر شده و كاربرد لغاتش بیشتر شود می توان از توضیحات كلامی نیز برای تقویت روش رفع ترس استفاده نمود. مادران می توانند با استفاده از روش توضیحات كلامی ، بعلاوه تشویق فرزند برای مقابله با محركهای ترس آور، وحشت او را از میان ببرند. در مورد كودكان توضیح كلامی تاثیر چندانی ندارد، زیرا كودك نمی تواند كلمات و لغات را با محركهای ایجاد كننده ترس ارتباط دهد.

اضطراب و عوامل ایجاد كننده آن

همانند ترس ، اضطراب هم سبب ناراحتی كودك شده و او را مجبور می كند، رفتار خاصی ایجاد نمایدو در ابتدای بحث باید متذكر شویم كه اضطراب به میزان كم غالبا” اثرات سازندگی دارد و بعنوان محركی برای خلاقیت ، حل مسائل و فعالیت مؤثر می باشد ولی اگر اضطراب شدت یابد سبب از كار افتادگی فرد شده ، او را بیقرار و ناراحت می كند. دوره دوم كودكی ( 6 – 3 سال) مرحله مهمی است كه ضمن آن اضطراب بوجود می آید و در این دوره كودك باید با بسیاری از عوامل و محركهایی كه ایجاد اضطراب می كند مقابله نماید، در نتیجه فرصتهای بسیاری برای كسب اضطراب خواهد داشت.كودك در مورد نشان دادن آزادانه احساسات پرخاشگرانه ، جنسی و اتكایی خود دستخوش اضطراب می گردد و اضطراب كودك خصوصا” هنگامیكه كودك دیگری متولد می شود، شدت می یابد، زیرا او احساس طرد- شدگی نموده و تصور می كند محوریت خود را از دست داده است و دیگر او را دوست نداشته یا كنار گذاشته شده است . در ظاهر هم گاهی نحوه برخورد والدین و فامیل این گمان را تشدیدمی نماید. منشاء اضطراب از روابط اولیه كودك و والدین است. تنبیه شدید و محدویت، فشار والدین به كودك برای ظاهر ساختن رفتار های دشوار، بدگویی و ارزشیابی منفی از رفتار و كوششهای كودك ، تضاد در رفتار با او وكیفیاتی مشابه آنچه ذكر گردید،ازجمله عوامل ایجاد كننده اضطراب در كودكان محسوب می گردد.

اثرات اضطراب در رفتار اجتماعی و فعالیت ذهنی كودك ظاهر می شود، تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد، پسران مضطرب نا كفایتی و احساس نا ایمنی خود را در فعالیتهای اجتماعی و بازی نشان داده و تمایل به بازیهای ابتدایی و كودكانه تر دارند. اضطراب هنگامی در یادگیری تسهیل بوحود می آورد كه مورد یادگیری ساده بوده و پاسخ دقیقی مد نظر باشد. ولی اگر موضوع پیجیده و مشكل باشد اضطراب در یادگیری مطالب اخلال خواهد نمود، كودكان بسیار مضطرب در یادگیری – های كلامی ، پاسخهای نامربوط و نا مفهوم می دهند وهر قدر مطلب یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها نیز شدت زیادتری خواهد یافت و در هر حال اضطراب در یادگیری و فعالیت كودكان اختلال ایحاد می كند. گاه صدای كودك و تكلم او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بدیهی است اضطراب در كلاسهای بالاتر برای دانش آموزان مزاحمت بیشتری خواهد داشت.همچنین از تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت كه اضطراب با ازدیاد سن كودك باعث می شود در فعالیتهای ذهنی و تحصیلی نا ملایماتی را تجربه كند بعبارتی با افزایش سن بین اضطراب و فعالیت های كودك همبستگی منفی وجود دارد.

وسائل دفاعی مقابله با اضطراب

از آنجائیكه اضطراب كیفیتی نا مطلوب و نامطبوع است ، هر كس می كوشد روشهایی برای مقابله یا مبارزه با آن انتخاب كند . وسائل دفاعی كه از سوی بخش های شخصیت فرد بسیج می شوند، پاسخ هایی بمنظور اجتناب یا تخفیف اضطراب می باشند و به فرد فرصت می دهند آرامتر زندگی كند.

عواملی كه باعث اضطراب در دانش آموزان می شود :

فشار و سخت گیری بیش از حد والدین بر فرزندان

كاهش اعتماد بنفس

محیط فیزیكی نامناسب

تناقض در رفتار والدین

عوامل خانوادگی و ارثی ( گاهی نگرانی های والدین و اضطراب آنها به فرزندان نیز منتقل می شود ).

اثرات نگرانی بر كودكان را می توان به عوامل زیر نسبت داد:

نگرانی موجب توقف فكر كودك برمشكلات و ناراحتی ها می شود.

نگرانی موجب اختلال در تمركز حواس می شود وكودكِ مضطرب نمی تواند به خوبی حواس خود را در كارها جمع كند.

نگرانی و اضطراب قدرت تصمیم گیری و اراده را از آنها سلب می كند.

موجب می شود كه فكر آنها در مورد برخی چیزها بیش از حد مشغول شود و به مطلب و موضوع درسی بی توجه شوند.

كودك را بدبین می كند و همواره فرآیند و رویدادهای ناگوار را پیش بینی می كند.

فكر كودك را متمركز بر مشكلات میكند به طوریكه هر ساعت به یك مساله خطرناك می اندیشد.

اضطراب و عدم اعتماد بنفس باعث وابستگی او به دیگران میشود و او خود را ناتوان احساس میكندو نمی تواند با اطمینان و قاطعیت عمل كند. احساس گیجی و سر درگمی می كندو قدرت مقابله با مشكلات را از دست میدهد. توان كنترل خویش را ندارد. اینگونه كودكان قادر به آرامش و خواب راحت نیستند.احساس خستگی و كوفتگی و ضعف جسمانی دارند. سر درد ،درد قفسه سینه ،دردپا یا دست،درد شكم و سو هاضمه و كم اشتهایی به سراغشان می آید.

چرا كودكان از تاریكی می ترسند؟

برخی کودکان قادر نیستند در تاریکی بخوابند. وحشت برخی کودکان از تاریکی، برخلاف تصور بعضی از والدین که آن را تلاش کودک برای جلب توجه می دانند، می تواند ناشی از شب کوری باشد. پژوهشگران می گویند که این ناراحتی نادر و تشخیص طبی آن دشوار است. چشم اکثر مردم پس از مدت کوتاهی به تاریکی عادت می کند، اما چشم برخی از کودکان، که ظاهرا از هیچ گونه ضعف بینایی رنج نمی برند و در محیط پرنور به خوبی می بینند، به تاریکی عادت نمی کند.

پژوهشگران بیمارستان عمومی “گارتناول” در شهر گلاسکو در اسکاتلند با انتشار نتایج تحقیقات خود در “نشریه پزشکی بریتانیا” یکی از دو نوع ناراحتی مادرزادی شب کوری را تشریح کرده اند. والدین یک دختربچه سه ساله که او را نزد پزشکان برده بودند گفتند که بچه بی وقفه از نابینایی در تاریکی شکایت می کند. او به سختی به خواب می رفت و در تاریکی قادر به حرکت از یک اتاق تاریک به اتاق تاریک دیگر نبود، در حالی که می توانست به سوی محیط روشن حرکت کند. پدر و مادر کودک او را تنها پس از آن که مشخص شد خواهر سه ماهه اش به ضعف بینایی مبتلا است نزد پزشک بردند. مورد دوم به یک دختربچه دو ساله مربوط می شد که علاوه بر مشکل بینایی در تاریکی دائم به اشیا برخورد می کرد و زمین می خورد. این دختر بچه نیمه شب درحال گریه از خواب برمی خاست اما به اتاق خواب پدر و مادرش نمی رفت و شدیدا وحشتزده می شد. او همچنین از سایه می ترسید. پزشکان دریافتند که در خانواده این کودک، مشکلات بینایی از جمله شب کوری سابقه دار است. به این کودک چراغ قوه ای داده شد تا در تاریکی با خود حمل کند و اتاق خواب او شب ها روشن نگاه داشته شد. به نظر می رسد به این ترتیب وحشت او از شب برطرف شده باشد. گروه پژوهشگران که سرپرستی آن را “گوردون داتون”، متخصص چشم به عهده داشت، نوشت: “نابینایی شبانه در کودکان می تواند باعث وحشت عمیق از تاریکی شود.” وی افزود: “تشخیص این ناراحتی و اختیار دادن به کودک برای کنترل نور محیط می تواند زندگی خانوادگی را متحول کند.

نتیجه گیری وخلاصه

برخی كودكان هیچگاه بطور جدی معنای ترس را درك نمی كنند، اما بسیاری از آنها با مجموعه ای از تجربه های ترسناك در طول زندگی شان روبه رو می شوند. تقریباً همه كودكان حداقل برای مدتی از تاریكی می ترسند. این ترس اغلب 2 تا 3 سالگی ظاهر می شود. ترس از تاریكی در میان كودكان متفاوت و در حال تغییر است هرگاه كودك را در غلبه بر ترسش موفق دیدید موفقیت او را تحسین كنید

وقتی كودك نشان داد ترسش از تاریكی از میان رفته است او را برای تماشای فیلم مورد علاقه اش به سینما ببرید در یك كودك 2 ساله ترس از نشستن روی لگن دستشویی، طبیعی است ولی در یك كودك 8 ساله همان ترس كاملاً غیرعادی و بی اساس است احساسات و ترس در كودك را بی ارزش نشمارید و هیچ گاه به خاطر ترسیدنش او را تحقیر نكنید و بدانید كه بی توجهی به چیزهایی كه او را می ترساند كمكی به حل مشكل نمی كند.شما نمی خواهید فرزندتان در تمام طول زندگی اش نگران وقایعی که ممکن است رخ دهد باشد. وقتی کودک با اقدامات احتیاطی آشنا شد، به او بیاموزید چگونه مثبت نگر باشد و با اعتماد به نفس عمل کند بیشتر اوقات ترس کودک از دزدها غیرمنطقی است، اما نگرانی او کاملا واقعی است. به او یادآوری کنید تا هنگام بروز ترس، آرام نفس بکشد و کلمه « آرام » را زمزمه کند. بیم از جدایی نیز خواب كودك را برهم میزند. بیشتر بچه ها، شبها وحشت میكنند. امكان دارد كودكتان از خوابیدن به این خاطر سرباز زند كه نخواهد از بیداری و تمام چیزهایی كه به وی اطمینان خاطر میبخشد خلق و خوی كودك، نشانگر انواع بیم و هراس هایی است كه به آنها مبتلا میشود. ممكن است پیوسته به سر و صدا حساسیت داشته باشد، مثلاً  رعد و برق او را بترساند.اكثر كودكان دوست ندارند در تاریكی كامل و یا در اتاقی كه درش بسته است بخوابند . هیچ فایده ای هم ندارد كه ما به كودكمان بیاموزیم كه در تاریكی كامل بخوابد تردیدی نیست كه تمام افراد بشر زمانی احساس ترس و اضطراب می كنند، ترس و اضطراب پایه های جسمانی و روانی داشته و همراه با عواطف و هیجانهای نامطبوع و ناخوشایند هستند. كودكان ترس و اضطراب را از طریق یادگیری ( خصوصا شرطی شدن ) فرا می گیرند، گرچه بسیاری از روان شناسان معتقدند زمینه ترس از هنگام تولد در نوزاد وجود دارد ترس در بعضی موارد برای حفظ و بقاء كودك مفید است ( فرضا ترس از سرعت كه با سرعت حركت می كند) گاه ترس می تواند به كودك كمك كند، پاسخهای جدیدی بیاموزد از اطفال نمی توان انتظار داشت كه ترس آنها خود بخود رفع شود. باید محركهای جدیدی جانشین محركهای ترسناك شوند تا ترس كودك از میان برود

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment