دانلود پروژه رشته حقوق در مورد مشاركت تجارتی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

تفاوت میان مشاركت تجارتی و مشاركت مدنی:

با عنایت به اینكه مشاركت مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشد و برعكس مشاركت تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین باید تفاوتهای زیادی از نظر عملكرد و آثار حقوقی میان مشاركت تجارتی و مشاركت مدنی وجود داشته كه ما در این مبحث اهم تفاوتهای این دو نهاد را مورد بحث قرار می دهیم:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- تداوم تجاری مشاركت قراردادی

2- امكان شكایت علیه شریك در مشاركت تجارتی (J.V)

3- نفی وكالت متقابل در مشاركت تجارتی (شركتی) (J.V)

4- تداوم تا حصول نتیجه در مشاركت تجارتی (J.V)

طبقه بندی قراردادهای مشاركت تجاری (J.V) به اعتبار نوع فعالیت

1) قراردادهای اكتشاف نفت:

اولین قرارداد نفتی مشاركت تجارتی كه طرفین آن از ملیتهای متفاوت بودند. بین شركت دولتی نفت مصری و شركت ایتالیایی در فوریه 1957 منعقد شد شركت اخیر در ماه اوت همان سال با شركت ملی نفت ایران (N.I.O.C) قراردادی منعقد ساخت كه از این تاریخ به بعد قراردادهای مختلفی بین شركتهای امریكایی و اروپائی و ژاپنی از یك سو و كشورهای خاورمیانه و افریقایی از سوی دیگر منعقد شده است. در قراردادهای نفتی معمولاً مواردی از قبیل مدت همكاری، تقسیم، منفعت، تعیین هیات مدیره و هزینه عملیات نسبت به سهم طرفین و اینكه هر یك از طرفین حق دریافت هرگونه اطلاعات در مورد عملكرد پروژه مشترك از طرف دیگر را دارد مورد توجه قرار می گیرد.

2) قراردادهای امور ساختمانی:

یكی دیگر از مسائل انجام طرحهای ساختمانی است و در این زمینه به طور مكرر از وجود مشاركت تجارتی استفاده شده به این صورت كه ابتدا طرفین قرارداد برای مذاكره در خصوص مفاد قرارداد موافقت اصولی می نمایند و سپس به نسبت به چگونگی انجام طرح به توافق برسند در این نوع قراردادها مدت همكاری با تاریخ شروع و اتمام آن مشخص می شود و طرفین تعهد به عدم رقابت می نمایند هر یك از طرفین از انتقال سهم الشركه خود و ایجاد واحد حقوقی مشابه ممنوع می شوند وظایف هر یك از طرفین در انجام پروژه ضمن قرارداد مشخص می شود در مورد مسوولیت نیز هر یك از طرفین مسول انجام امور مربوط به خود بوده و جبران خسارت طرف مقابل و اشخاص ثالث را به عهده خواهد داشت ولی در مورد مسائل مشترك مسئولیت به میزان سهم هر یك تقسیم خواهد شد و هر یك از طرفین مسئول پرداخت مالیات خود می باشد.

در خصوص امور مالی هزینه های اختصاصی هر یك از طرفین به عهده خود او بوده و هزینه هایی كه در اثر كار مشترك ایجاد می شود به هر دو طرف تحمیل خواهد شد این قبیل هزینه ها عبارتند از:

هزینه های بانكی، حق بیمه، بودجه اداره مشترك و….

3) قراردادهای امور بانكی:

پس از توسعه دامنه فعالیت (J.V) به مسائل نفتی، اخیراً شاهد بكارگیری آن در زمینه امور بانكی نیز هستیم در این خصوص موافقتهای قراردادی ساده ای برای تقسیم سود و زیان حاصل از پرداختهای اعتباری صورت می گیرد عناصر اساسی این نوع (J.V) به شرح زیر است:

– هر یك از بانكهای شركت كننده در (J.V) با پرداخت مبلغی وام به شركت مجری طرح موافقت می كند.

– در مقابل شركت مجری طرح و تامین سرمایه لازم برای انجام فعالیتهای آن بانكها مسئولیت تضامنی دارند.

– سرمایه و منافع آن به شركت مجری طرح داده می شود و سود حاصله از انجام طرح به نسبت سرمایه بین بانكها تقیسم می گردد.

– در خصوص سرمایه مشترك به شركت مجری طرح قدرت اتخاذ تصمیم در مدیریت سرمایه اعطا می شود كه در هر مورد میزان آن متفاوت است در مواردی كه كشورهای مختلف در «J.V» عضویت دارند. تعیین نرخ بهره به اراده شركت مجری طرح واگذار می شود.

– شركت مجری طرح مدیریت مربوط به وام را به عهده می گیرد.

– حق العمل شركت مجری طرح یا به وسیله بانكهای تشكیل دهنده آن و یا توسط گیرندگان وام پرداخت می شود.

مشاركت حقوقی در بانكها:

مشاركت حقوقی در چارچوب تعریف كلی «شراكت» و در اصطلاح آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، عبارت است از: «تامین قسمتی از سرمایه شركتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركتهای سهامی موجود».

بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شركتهای سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده یا می شوند، تامین نمایند.

مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده های سرمایه گذاری و در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكم از پیش بینی عدم زیان دهی مشاركت باشد ضمناً مشاركت حقوقی در بخش خدمات برای بانكها در صورتی مجاز است كه ضرورت آن در هر مورد توسط بانك مركزی تایید شده باشد.

الف) مشاركت مدنی در بانكها

مشاركت مدنی در واقع یك تاسیس حقوقی است كه برای نخستین بار در نظام بانكداری بدون ربا در ایران بكار رفته است مجوز انجام معاملات مشاركت مدنی در بانكها ماده 7 قانون عملیات بانكی بدون ربا می باشد طبق این ماده بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشاركت تامین نمایند.

ب) مضاربه در بانك

مجوز انجام معاملات مضاربه در بانكها ماده 90 قانون عملیات بانكی بدون ربا و تبصره آن می باشد. طبق ماده 9 قانون عملیات بانكی بدون ربا بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

ج) فروش اقساطی در بانك

قابل توجه است كه مجوز بانكها جهت انجام معاملات فروش اقساطی ماده 10 و 11 بند الف ماده 13 قانون عملیات بانكی بدون ربا می باشد طبق ماده 10 قانون عملیات بانكی بدون ربا «بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسكن با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، واحدهای مسكونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیك احداث نمایند و مطابق ماده 13 قانون فوق» بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدكی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذكور بفروشند.

د) اجاره به شرط تملیك در بانك

اجاره به شرط ملكیت، عقده اجاره ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد. بانكها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی صنعتی، معدنی به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیك نمایند. بنابراین بانكها منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیك در اختیار متقاضی قرار دهند.

از دیگر عملیات بانكی می توان وثایق و تضمینات، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید اسناد تجاری، ضمان و… نام برد.

فصل چهارم:

خاتمه مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V)

هر مشاركتی سرانجام به پایان رسیده و طرفین مشاركت از یكدیگر جدا می شوند. مشاركت تجاری بین‌المللی نیز كه نوعی مشاركت اقتصادی است از این قاعده مستثنی نمی باشد. علی الاصول در قراردادهای مشاركت تجارتی تمهیداتی برای خاتمه مشاركت ملحوظ و حقوق و تعهدات طرفین برای چنین موقعیت هایی مورد پیش بینی قرار می گیرد راه حل منطقی هم همین است كه به هنگام انعقاد قرارداد طرفین حسن نیت بیشتری داشته است و از آمادگی پذیرش راه حلهای منطقی میزان بیشتری برخوردارند البته بر این بعد قضیه نباید بیش از اندازه پافشاری نمود چرا كه گاه عوامل اختتام مشاركت تجارتی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین مشاركت تجارتی است این عوامل گاه ناشی از عوامل قضایی و قانونی است و گاه نیز وضعیت اقتصادی شركت مشترك اختتام مشاركت را اجتناب ناپذیر می سازد. نتیجه آنكه در یك تقسیم‌بندی كلی شاید بتوان موارد اختتام مشاركت را به موارد ارادی و اختیاری و موارد غیر اختیاری و غیرارادی تقسیم بندی كرد.

– اختتام اختیاری مشاركت تجارتی:

1) انحلال مبتنی بر اراده شركاء.

2) انحلال به سبب از بین رفتن یكی از عناصر شركت.

موارد غیر اختیاری اختتام مشاركت تجارتی (J.V)

1) ورشكستگی شركت مشترك

2) سلب مالكیت و ملی كردن

فصل پنجم:

حل و فصل اختلافات

مشاركت تجارتی مانند هر مشاركت و فعالیت اقتصادی دیگر در معرض بروز اختلاف فیمابین طرفین مشاركت می باشد چرا كمه هر مشاركتی اصولاً عرصه تقابل منافع می باشد و مشاركت تجارتی بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نمی باشد. منشاء اختلافات می تواند در ارتباط با اعتبار تنظیم و اجرای قرارداد مشاركت و اسناد مربوط به آن از جمله تعیین حقوق شركاء در مقابل یكدیگر باشد. همچنین ممكن است در پاره‌ای موارد اختلاف فیمابین شركت مشترك با دولت میزبان و یا سرمایه‌گذار خارجی با دولت میزبان بروز و ظهور نماید. پیش بینی تمام جوانب احتمالی بروز اختلاف و تعین تكلیف موارد مذكور اگر غیر ممكن نباشد فوق العاده مشكل خواهد بود چرا كه حتی موافقت نامه هائی با دقیقترین عبارات دارای ابهاماتی می باشند. مضافاً اینكه تغییرات در قوانین، با شرایط سیاسی یا اقتصادی ممكن است تجدید ساختار در ترتیبات سرمایه گذاری مشترك را لازم گرداند بنابراین معقول و منطقی‌تر آن است كه در قرارداد مشاركت تجارتی بین‌المللی اولاً حتی المقدور سعی شود و موافقت نامه های منعقده دارای حداقل ابهامات ممكن باشد. ثانیاً برای مواردی كه احتمال بروز اختلاف وجود دارد تعیین تكلیف شود و سرانجام اینكه روش كلی جهت حل و فصل فوری و منصفانه اختلافات احتمالی در آینده مورد موافقت قرار گیرد مهمترین روشهای حل و فصل اختلافات مربوط و یا ناشی از مشاركت تجارتی بین‌المللی عبارتند از:

1) مصالحه و سازش

2) رسیدگی قضایی

3) داوری

لازم به ذكر است كه یكی از منطقی ترین و كم هزینه ترین روشهای حل و فصل اختلافات مربوط به مشاركت تجارتی بین‌المللی پیش بینی مصالحه و سازش در قرارداد مشاركت تجارتی (J.V) می باشد.

پیشنهادها:

1) نظر به اینكه یكی از مشكلات مربوط به پذیرش سرمایه خارجی از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی در (J.V) وجود قوانین مغایر و متعارض و همچنین پاره ای ابهامات در برخی از قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی است به منظور رفع مشكل فوق پیشنهاد می شود، گروه كاری متشكل از كارشناسان خبره در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی تشكیل و با انجام مطالعات دقیق و كارشناسانه و تطبیقی نسبت به تهیه و تنظیم بیش نویس جامع و كامل قانون مربوط به سرمایه گذاری خارجی اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح، قانون مذكور حداقل برای مدت 10 تا 15 سال به طور ثابت اجرا شود اگرچه این قانون در سال 1380 تدوین گردید امید آنكه برای مدتی طولانی به طور ثابت اجرا شود.

2) برگزاری جلسات توجیهی جهت كارشناسان، مدیران پایه، میانی و ارشد در مشاركت تجارتی (J.V) در امور بانكی.

3) بررسی و مطالعات تطبیقی در زمینه قواعد و قوانین حقوقی در مبحث مشاركت تجارتی (J.V) در امور بانكی.

4) شورای نگهبان قانون اساسی با واقع نگری بیشتری نسبت به تفسیر اصول 44 و 81 و 139 قانون اساسی ادام و اشكالات قانونی و حقوقی موجود را با ارائه تفاسیر حقوقی منطبق با نیازهای اقتصادی جامعه جهت مشاركت تجاری (J.V) بانكها و سایر نهادها و موسسات مرتفع سازد.

5) در نهایت و به عنوان آخرین پیشنهاد به نظر می رسد نیروهایی آموزش دیده و مسلط به زبان انگلیسی در بانكها و موسساتی كه اقدام به مشاركت تجارتی )J.V) با كشورهای خارجی می نمایند و به راهنمایی و حل مسائل سرمایه گذاران خارجی بپردازند تا از صرف اوقات طولانی و هزینه های گزاف و بی مورد جلوگیری شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment