دانلود پروژه رشته حقوق در مورد مشاركت تجارتی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

فصل اول:

جوینت ونچر (مشاركت تجارتی)

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی كه در زبان حقوقی و اقتصادی كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضیها با توجه به اینكه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شركت را به خود می گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اكثر قریب به اتفاق مشاركتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشاركت تجارتی كه عبارتند از مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی از یكدیگر قابل تشخیص می باشند كه مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یكی از اقسام شركتهای تجاری مشمول قانون تجارت شكل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شركاء محلی ایرانی واقع گشته و مشاركتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشاركتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شركاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشكالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشاركت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب كشور به بهره گیری از سرمایه، تكنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بكاربردن این مشاركت (مشاركت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.

فصل دوم:

اقسام مشاركت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران

اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت های متنوع و مختلفی استفاده می شود و طرفین قراردادهای مشاركت بین‌المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی الامكان در این قالب جای می دهند به گونه ای كه استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشاركتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلكه در پاره ای موارد اشخاص حقوقطی حقوق عمومی اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتی دولتها می شود در عین حوزه استفاده و به كارگیری این چهارچوب حقوقی چنان وسیع و گسترده است كه هم قراردادهای نفت شامل قراردادهای مربوط به اكتشاف و استخراج و تولید و بهره برداری و فروش را در بر می گیرد و هم قلمرو امور بانكی و مالی و اعتباری را شامل می شود و در عین حال قراردادهای مربوط مطالعات پروژه و اجرای امور ساختمانی و زیر بنا ملی همچون احداث اسكله، فرودگاه و آبراههای بین‌المللی را در برمی گیرد.

گستردگی حوزه بكارگیری و استفاده از مفهوم مشاركت تجارتی بین‌المللی تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیر ممكن حداقل مشكل و دشوار می سازد چه این تاسیس حقوقی هم بلحاظ اینكه روابط حقوقی اشخاص مختلف اعم از خصوصی و عمومی را شامل می شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلف را مطرح می سازد. لیكن به طور كلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی طرفین دو قسم مشاركت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران از یكدیگر قابل تفكیك و تشخیص می باشد.

1) مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

مشاركت تجارتی بین‌المللی چنانكه از نام آن پیداست مبتنی بر قرارداد دو یا چند جانبه فیمابین طرفین این ارتباط حقوقی است این قسم مشاركت معمولاً برای انجام پروژه یا طرحی خاص و معین است و با اتمام طرح یا پروژه مورد نظر مشاركت نیز خود به خود پایان می پذیرد.

– معایب مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

الف) فقدان شخصیت حقوقی

ب) تاثیر پذیری مشاركت تجارتی از وضعیت شركا

ج) تداخل در وظایف و مسوولیتها

نتیجه: مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی چنانكه از عنوان آن پیداست صرفاً ماهیت قراردادی داشته و محصول و تابع اراده طرفهای قرارداد می باشد در نتیجه فاقد شخصیت حقوقی بوده و اگر در حقوق ایران در صدد یافتن محمل و جایگاهی حقوقی بر آن باشیم باید گفت چنین قراردادی از مصادیق مواد 10 و 571 قانون مدنی بحساب آمده و طرز اداره آن تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود (م 576) فقدان شخصیت حقوقی باعث عدم اقبال سرمایه گذاران از این نهاد حقوقی گردیده است و به همین علت جزء در پاره ای موارد همچون قراردادهای مشاركت مدنی منعقدین اشخاص حقیقی و حقوقی بانكها كمتر از آن استقبال می شود.

2- مشاركت تجاری بین‌المللی شركتی (J.V)

مشاركت تجارتی بین‌المللی شركتی (J.V) اگرچه محصول قرارداد و توافق دو یا چند جانبه شركاء است اما مانند قسم نخست صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفین به منظور ذیل به اهداف توافق فیمابین اقدام به تاسیس شركتی تجارتی می نمایند كه واجد شخصیت حقوقی مستقل از شركاء بود و به آن شركت مشترك گفته می شود و چنانكه یكی از نویسندگان ایران یادآور می شوند در مفهومی كه از اصطلاح
Joint Venture با اذهان متجاوز می شود همین شركت مشترك است.

در این قسم مشاركت تجارتی (J.V) بر خلاف مشاركت مدنی كه ملاك و مبنای همكاری شركاء صرفاً قرارداد فیمابین بوده است اراده طرفین برای همكاری بصورت تاسیس شركتی تجاری در قالب قانون تجارت نموده و بروز می یابد و به همین جهت علی الاصول مدت این نوع مشاركت لزوماً نیازمند تاسیس شركت تجارتی جدید نخواهد بود گاه ممكن است یك یا چند شریك وارد شركت تجاری موجود شوند كه علی الاصول بصورت انتقال مقداری از سهام و یا افزایش سرمایه صورت می گیرد.

عناصر تشكیل دهنده مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V):

الف) طرفین قرارداد

با قبول این مطالب كه (J.V) ماهیت قراردادی دارد باید قائل به همكاری دو یا چند شخص برای تشكیل آن باشیم حال اینكه این اشخاص می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند شركتها و بانكها و نهادها و موسسات باشند نكته قابل توجه در نیمه قرن دوم پیدا شدن دولتها به عنوان طرف یا طرفین قرار داد مشاركت تجارتی می باشد بسیاری از جنبه های قرارداد را تحت الشعاع قرار داده است برای اولین بار دولت در زمینه مسائل نفتی به عنوان طرف قرارداد J.V واقع شد.

ب) آورده

آورده یكی از عناصر تشكیل دهنده شركت به ویژه J.V می باشد بنابراین هر یك از طرفین قرارداد باید آورده خود را به صورت پول، كار، دانش و یا هنر به فعالیت در مشاركت تجارتی اختصاص دهند.

ج) تقسیم سود و زیان

منفعت مورد نظر «J.V» منفعتی است كه بین طرفین آن مشاع باشد لذا قراردادی كه به موجب آن هر یك از طرفین، منفعت جداگانه ای كسب نماید ولو اینكه فعالیت مشتركی انجام دهند « J.V» تلقی نمی شود در بعضی از دادگاهها مشاع بودن منفعت به عنوان مشخصه اصلی « J.V» توصیف شده است.

د) كنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتی

كنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتی یكی از ویژگیهای مشاركت تجارتی است یعنی اینكه طرفین قرارداد به صورت مشترك بر مشاركت تجارتی كنترل دارند. در مورد میزان كنترل اتفاق نظر وجود ندارد در مشاركت تجارتی حق كنترل می تواند به صورت برابر برای طرفین قرارداد پیش بینی شده است و در بعضی دیگر قائل به وجود برخی از حقوق كنترل شده اند.

فصل سوم:

شكل حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی شركتی (J.V.C)

حال كه مفهوم و ماهیت حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی تا حدودی مشخص گردید و اشكال حقوقی كه ممكن است این ماهیت بخود گیرد معین شد باید دید آیا ماهیت حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی بر مفهوم مشاركت مدنی در حقوق ایران انطباق دارد یا خیر؟

زمانی كه طرفین قرارداد مشاركت تجارتی بین‌المللی برای انجام موضوع مشاركت اقدام به تاسیس شركت مشترك می نمایند و تعهدات قرارداد مشاركت تجارتی را به شركت مذكور واگذار و خود سهامدار شركت مذكور به حساب می آید به دلیل برخورداری شركت مشترك از شخصیت حقوقی و استقلال تام و تمام آن از شخصیت شركاء دیگر در قالب مشاركت مدنی جای نمی گیرد.

شركت مشترك هرچند خود محصول توافق طرفین مشاركت و از نتایج قرارداد مشاركت بحساب می آید لیكن به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از اراده اولیه شركاء منتزع و جدا گشته، موجودیت و هویت جداگانه و مستقل می یابد بگونه ای كه حتی روال شخصیت حقوقی شركاء در شخصیت و موقعیت شركت تاثیری نخواهد داشت به بیان دیگر شركت مشترك فقط در ایجاد نیازمند ابراز اراده همه شركاء است و پس از تكون و ایجاد در بقاء نیازمند اراده همه شركاء نمی باشد برخلاف مشاركت مدنی كه هم در ایجاد و هم در بقاء نیازمند اراده شركاء است بنابراین مشاركت تجارتی بین‌المللی شركتی با مفهوم مشاركت مدنی در حقوق ایران قابل انطباق به نظر نمی‌رسد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment