دانلود پروژه رشته حقوق در مورد حمایت از حقوق مالكیت معنوی – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

اما مشاركت شركتهای چند ملیتی در فعالیتهای R&D در كره حداقل بوده است. تا سال2000 تنها 39 شركت چند ملیتی، یا 4/1 درصد از كل تعداد شركتهای چند ملیتی كه در كره در بخش تولید فعالیت دارند، مراكز تحقیق و توسعه در كرده ایجاد كرده اند، و كمتر از یك درصد كل تعداد مراكز R&D شركتها در كره را در اختیار دارند. اغلب این مراكز تحقیق و توسعه ی شركت های چند ملیتی كوچك هستند و عمدتاً درتطبیق محصولاتشان با نیازهی بازار داخلی درگیر هستند این همان شیوة عمومی شركتهای چند ملیتی است كه در كشورهای در حال توسعه فعالیت دارند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تلاشهای R&D دولتی

رابعاً بعلاوه دولت سرمایه گذاری زیادی را در توسعه و تعمیق تحقیقات دانشگاهی در مرحله تكنولوژی میانی انجام داده است.از یك طرف، دولت كره و یك شركت خوداد سه دانشگاه جدید تحقیق محور ( research-oriented) بخصوص درعلم و تكنولوژی بنا نهاده اند. از طرف دیگر، دولت قانون ارتقای تحقیقات پایه را در سال 1989 به تصویب رساند، هدف قانون این بود كه دانشگاهی بطور قابل توجهی توسعه یافته است. و تقریباً در طی مدت 8 سال بودجه آن از سال 1990 تا سال 1998 سه برابر شده است، از 2/341 میلیون دلار به 06/1 میلیارد دلار رسیده است. در طی همین دوره تعداد محققان دانشگاهی بیش از دو برابر شده اند و از 21332 ب ه51162 افزایش یافته اند. بعلاوه دولت كرده با الگو گرفتن از تجربه آمریكا در سال 1989 طرحی را برای ایجا مراكز تحقیقات علمی (SRCs) و مراكز تحقیقات مهندسی ( ERCs) در دانشگاه های مخلی بیشتر و ارائه داد. تعدا SRCs وERCs از 13 عدد در سال 1990 به 45 عدد در سال 1997 افزایش یافت. این مراكز بودجه های تحقیقاتی را از دولت برای 9 سال دریافت می كنند.

همچنین اطلاعیه ای وجود دارد كه به كیفیت تحقیقات دانشگاهی توجه كرده و آنها را حمایت می كند. تعداد انتشارات علمی كره بر طبق اعلام شاخص تقدیر علمی ( sci) از سال 1973 تا 1980 به كندی افزایش یافت و تعداد آنها از 27 عدد به 171 عدد افزایش یافت، ولی سرعت انتشارات علمی از سال 1988 تا سال 1994 به شدت افزایش یافت و از 1227 به 3910 افزایش یافت و بالاخرخ تا سال 1988 به رتبه 24 در سال 1994 رسیده ودر سال 1999 به رتبه 16 ارتقاء یافت. این رتبه، با توجه به اینكه رتبه كره از نظر تولید ناخالص ملی یازدهم می باشد هنوز درسطح پایینی است یك فرد شاید استدلال كند كه كره ممكن است بر اساس sci و به علت مشكل زبان این رتبه را كمتر تخمین زده باشد. این امر لزوماً درست نیست، دلایل تاكید sci در كره این است كره اكثریت دانشمندان و مهندسان كره در خارج آموزش دیده اند . در نتیجه، نوشتن یك مقاله در مقایسه با مجلات sci از نظر كیفیت در سطح پایین تری هستند.

خامساً دولت كره در بسط مؤسسات تحقیقاتی تحت حمایت دولت   (GRIs) از یك عدد به بیش از 20 تا جهت تقویت تحقیقات پایه و بر آوردن نیازهای صنعتی مختلف پیشگام بوده است.

GRIs درتقویت قدرت چانه زنی شركتهای داخلی در كسب روز افزون تكنولوژیهای خارجی پیشرفته نقش مهمی ایفا می كرد. برای مثال وقتی كه cirning   Glass از انتقال تكنولوژی تولید فیبر نوری به كره در سال 1977 امتناع نمود، دوتولید بعد از 7 سال R&D كابل های نوری تولید داخل بطور موفقیت آمیزی در مسیری به طول 35 كیلومتر در سال 1983 تست شدند. اگر چه نهایتاً این تلاش داخلی به علت پیشرفت كند در R&D متوقف گردید. ولی این امر به ششركتهای داخلی كمك كرد تا در اكتساب تكنولوژی خارجی بر اساس شرایط مطلوب قدرت چانه زنی داشته باشد. و در نهایت 4 شركت در سال 1984 با شركتهای چند ملیتی وارد توافقات حق امتیاز شدند ( kim.1993)

سادساً دولت دو پروژة R&D ملی عمده معرفی كرد: پروژه توسعه تكنولوژی عام صنعتی (IGTDP) و پروژه R&D ملی (NRP) و از GRIs بعنوان ركن پروژه های R&D ملی استفاده كرد. پروژه IGTDP عمدتاً بر حل مسائل فعلی در تكنولوژیهای موجود با اثرات اقتصادی بالا متمركز شده بود. ( اثرات سرریز) در حالیكه پروژه های NRP عمدتاً بر مسائل آتی در تكنولوژیهای جدید باریسك بالای شكست یا با اثرات اقتصادی بالا، متمركز دارد، بنابراین حمایت دولتی را تعهد می كند.

در نتبجه كره به سرعت از مرحله تكنولوژی بالغ، با استفاده از تقلید مشابه و از طریق مهندسی معكوس، به مرحله تكنولوژی میانی تكامل یافت، در این مرحله به استفاده از تقلید خلاقانه و از طریق انتقال تكنولوژی رسمی استخدام مهندسان و دانشمندان مستند وتقویت فعالیتهای R&D ملی، پرداخت. در مرحله تكنولوژی میانی، حقوق مالكیت معنوی هستی برای شركتهای محلی بسیار با اهیمت گردید.

4- اسكزامات خطی ومشی

این مقاله یك مدل منسجم بر مبنای چهار چوب مهندسی- مسیر تكنولوژی، پیچیدگی تولید و مقیاس توانایی جذب، و انتقال تكنولوژی- بعنوان ابزاری برای بررسی روابط بین حقوق مالكیت معنوی و توسعه ارائه كرد. این مقاله با استفاده از مدل منسجم، تجربه صنعتی شدن سریع كره جنوبی در طی چهار دهه گذشته و ارتباط حقوق مالكیت معنوی در این فرآیند را تجزیه و تحلیل نمود.

اولین درسی كه می توان از تجربه كره آموخت این است كه اگر واقعاً هدف حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی ارتقای توسعه می باشد، سیاست گذاران باید به جدی به تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و بخش های صنعتی توجه نمایند. در غیر این صورت رویكرد « یك اندازه برای همه» one si$e fits for all دستور العمل برای ناكامی كشورهای در حال توسعه بخصوص برای كشورهای كمتر توسعه یافته می باشد.

بنابراین كشورهای در حال توسعه باید به همراه هم جهت تغییر روندهای فعلی به سمت یك سیستم استاندارد فعالیت نمایند و همه كشورها دارای سیستم IPR چند جانبه باشند. آنها باید تلاش نمایند بتا بتوانند سیاستهای IPR را در كوتاه مدت مناسب حال خودشان نمایند. همچنین آنها باید توانایی جذبشان را جهت راه حل بلند مدت تقویت نمایند. توانایی جذب داخلی كشورهای در حال توسعه را قادر می سازد تا تكنولوژیهای مرتبط موجود در جاهای دیگر را ؟؟ نمایند. قدرت چانه زنی خود را در انتقال تكنولوژی بر اساس شرایط مطلوبتر تقویت نمایند، تكنولوژی منتقل شده را به سرعت جذب نمایند، به طور خلاقانه محصولات جدید تقلیدی حول وحوش حقوق مالكیت معنوی تولید نمایند، و حقوق مالكیت معنوی خود را در حالا توسعه در انباشت توانایی جذب داخلی پیشنهاد می كند. چارچوب توانایی جذب، همانطور كه در بخش 203 ارائه شد، دارای دو عنصر می باشد: مبنای دانش و میزان تلاش.

اولاً تومسعه منابع انسانی مهمترین پایه مبنای دانش می باشد. آموزش یكی از برجسته ترین تلاش های كره در صنعتی سازی بود. چندین كشور در حال توسعه دیگر به سرعت نرخ رشد كره در آموزش ابتدائی رسیده اند. اما آنچه مورد مختصر به فرد در كره توسعه متوازی درتمام سطوح آموزش، كه برای حمات از توسعه اقتصادی آن كافی می باشد، بود. اگر آموزش سریعتر از رشد اقتصادی توسعه می یافت این خطر وجود داشت كه مسأله بیكاری افراد تحصیل كرده ایجاد می شد. ولی در صورت برنامه ریزی صحیح، ایجاد منابع انسانی آموزش دیده می تواند یك مبنای دانش مهمی برای توسعه اقتصادی متعاقب ایجاد نماید، همچنین baumol و دیگران( 1999) استنتاج كردند كه كمیت و كیفیت آموزش در یك اقتصاد یكی از عوامل مهمی است كه تعیین می كند كه آیا اقتصاد به سرعت جهت كم كردن شكاف با كشورهای پیشرفته میان بر (catch -up)می زند.

ثانیاً به علت فقدان توانایی تكنولوژیكی شركتهای كره ای در آغاز به شدت به منابع خارجی دانش متكی بودند. كره ای ها همه روشن های انتقال تكنولوژی كه در بخش 204 بحث شد را استفاده كردند. مهندسان و تكنیسن های خوب آموزش دیده كره، تكنولوژی وارد شده خارجی را جذب و توانایی هایشان را از طریق مهندسی معكوس انباشت نمودند. اكثریت دانش اساسی یا مهم مورد نیاز جهت حل مسائل فنی در مرحله تكنولوژی بالغ مومجود می باشند حتی امروزه نیز می توانند با هزینة پایین از طریق مكانیزم های غیر رسمی و بدون واسطه بازار بدست آیند.

هر چند امروزه انتقال تكنولوژی باید در طی زمان و همچنانكه صنعتی سازی پیشرفت می كند تكامل یابد. هنگامی كه تكنولوژی بالغ و ساده است، شركتهای داخلی می توانند محصولات خارجی مهندسی معكوس نمایند. هنگامی كه تكنولوژی فراتر از توانایی شركتهای داخلی است و حقوق مالكیت معنوی نیز در آن درگیر است، شركتها می توانند بر حق لیسانس خارجی اتكا نماید. هر چند آنها می توانند برای جذب تكنولوژی وارد شده در كوتاهترین زمان ممكن تلاش نمایند. هنگامی كه تكنولوژی در مرحله میانی می باشد هنوز مالكیت تكنولوژی اهمیت دارد، شركتهای داخلی بایستی R&D داخل خود را تقویت نمایند تا بتوانند از این طریق قدرت چانه زنی خود را در مذاكرات انتقال تكنولوژی افزایش دهند. تجربه به كره نشان داد كه سه عنصر ( منابع انسانی آموزش دیده، انتقال تكنولوژی و تلاش های تحقیق و توسعه داخلی) بجای اینكه جانشین یكدیگر شوند مكمل (complementary) یكدیگرند. با وجود منابع انسانی مستعد و توانمند كشور به چالش وا دارد و به نوبة خود، قدرت چانه زنی خود را در مذاكرات انتقال تكنولوژی تقویت نماید.

رابعاً، در بلند مدت فرار مغزها به كشورهای پیشرفته ممكن است منافعی را برای اقتصاد داخلی كشور داشته باشد. فرار مغزها به مهاجر این اجازه را می دهد كه تجربه و دانش پیشرفته كسب نمایند. فرار مغزها در دهه 1960 برای كره مشكل جدی محسوب می شد. ولی این دانشمندان و مهندسان كره ای وقتی یك منبع با ارزش از دانش جدید شدند، به كشور برگشتند و یك نقش محوری در توسعه تكنولوژیهای نو ظهور و میانی ایفا نمودند.

خامساً، میزان تلاش ( شدت تلاش) پیش نیاز دیگری برای ایجاد توانایی تكنولوژیكی در صنعتی سازی می باشد. ارتقا صادرات اثر بخش ترین ابزار خطی و مشی عمومی است كه یك انگیزه رقابتی برای شركتها در جهت سریع یادگیری تكنولوژیكی ایجاد می نماید. د رتجربه كره، اهرم صادرات شركتهای كره ای را در حالت « مرگ یا حیات» (Life ir death) قرار داد، لذا آنها بایستی برای بقادر بازار بین المللی بسیار رقابتی تلاش و تفلاص می كردند. در نتیجه، شركتهای كه در زمره صنایع صادرات محور جای داشتند در مقایسه با شركتهای صنایع جایگزین واردات، مجبور بودند كه با سرعت بیشتری بیاموزند و سریع تر رشد نمایند. به همین ترتیب صنعتی شدن كشورهای صادرات محود [1]( C(!)I) سریع تر از صنعتی شدن كشورهای متكی بر جایگزینی واردات ( ISI)[2] برای مثال، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه برای كشورهای EOI در دوره های 1973-1963 و 1985-1973 به ترتیب 5/9 و 7/7 درصد بود، این در حالی است كه در همین دوره های متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه برای كشورهای ISI به ترتیب 1/4و 5/2 درصد بود، به همین دلیل، كشورهای تازه صنعتی شده (NIEs) متكی برای ISI بودند رشد سریع تری داشتند.

در پایان، كشورهای در حال توسعه پویایی خود، بایستی ارتقای مبنای دانش خود را بوسیله سرمایه گذاری در منابع انسانی خود حفظ نمایند. همین این كشورها میتوانند از تكنولوژیهای موجود در جاهای دیگر نیز استفاده نمایند. به همین ترتیب آنها بایستی بر تلاشهای R&D داخلی سرمایه گذاری نمایند تا بتوانند از طریق تحقیق و توسعه، بر روی تكنولوژیهای وارداتی كار نموده و تكنولوژیهی پیشرفته را در فرآیند صنعتی سازی به چالش بطلبند. فقدان هر كدام احتمالاً آهنگ یادگیری تكنولوژی را كند می كند.

یاد داشت پایانی

مهندسی معكوس به فعالیتهای مربوط می شود كه به كمك آن عناصر یك شیء از یكدگر جدا می شوند تا به نحوة كاركرد آنهایی بوده شود، این كار برای این است كه بتوان آنرا كپی سازی كرد تا آنرا ارتقا داد. مهندسی مهكوس شیروان است كه نه تنها در صنایع بالغ تر بلكه در سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر نیز استفاده می شود. برای مثال در صنعت خودرو، تولید كننده ممكن است خودروی رقیب را بخرد، ربا بررسی عناصر آن به ارتقای عناصر مشابه خودروی خود بپردازد.

دراین مقاله توانایی تولید ( production   cqpacity) به كار انداختن و حفظ تولید مربوط می شود. توانایی سرمایه گذاری (investment   capacity) به توانایی طراحی و تشكیل كسب و كارها و توسعه های جدید مربوط می شود. توانایی نوآوری به توانایی برای ابلاغ و بهبود محصولات و فرآیندها، مربوط می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment