دانلود پروژه رشته حقوق در مورد حمایت از حقوق مالكیت معنوی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

همچنین kist در انتقال تكنولوژی به صنعت از طریق مهندسی معكوس تكنولوژی خارجی تحت شرایط حمایت ضعیف از حقوق مالكیت معنوی- فعالیتی كه فراتر از توانایی صنعت كره در آن زمان بود- نقش قابل توجهی ایفا كرد. برای مثال، هنگامی كه یك شركت ژاپنی از انتقال تكنولوژی تولید فیلم پولیستر (polyeter) به یك شركت شیمیایی كره ای به خاطر توس از، از دست دادن بازار محصولش در كرده، امتناع كرد، شركت با همكاری   kist بطور موقعیت آمیزه وظیفه مهندسی معكوس را بر عهده گرفت و در حول تكنولوژی تولید اختراعاتی انجام داد. چیزی از تحقیقات kist حول تكنولوژی نگذشته بود كه شركت ژاپنی پیشنهاد توافقات انتقال تكنولوژی را ارائه كرد، كه در این حال دولت كره به جهت حمایت از تكنولوژی توسعه یافته كره ای از قبول آن امتناع نمود (kim,1991)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در نتیجه در خلال مرحله تكنولوژی بالغ، شركتهای كره ای مقدار زیادی از تكنولوژیهای بالغ خارجی را عمدتاً از طریق مهندسی معكوس محصولات خارجی موجود و تحت شرایط حمایت ضعیف از IPR كسب، جذب و تحویل نمودند. این موارد را میتوان در آمار انتقال تكنولوژی   FL-FDI و واردات كالاهای سرمایه ای ملاحظه نمود، از میان طبقات سه گانه انتقال تكنولوژی واردات كالاهای سرمایه ای از نظر ارزش بسیار بیشتر از دیگر ابزارهای انتقال تكنولوژی بود. از اواسط دهه 1980 واردات كالاهای سرمایه ای از نظر ارزش 34 برابر ارزش FDI ، 72 برابر ارزش FL و تقریباً 300 برابر ارزش مشاوره های فنی بود. ارزش كل واردات كالاهای سرمایه ای 21 برابر مجموع دیگر طبقات بود. اگر چه ارزش روش های مختلف انتقال تكنولوژی بخاطر اینكه آنها چیزهای مختلفی را می سنجند، در میان كشورهای تازه صنعتی شده. (NiEs) ، نسب واردات كالاهای سرمایه ای به كل روشهای انتقال تكنولوژی در كشور كره در مقایسه با كشورهای تازه صنعتی شده ای چون برزیل، آرژانتین، هند و مكزیك در بالاترین سطح بود. این امر نشان می دهد كه كره بیشتر تكنولوژی خود را از كشورهای پیشرفته و از طریق واردات كالاهای سرمایه ای اكتساب كرده است، و از این كالاهای سرمایه ای برای مهندسی معكوس استفاده كرده است (kim,1997)

یك فرد ممكن است با اتكاء بر تجربیات كره جنوبی استدلای كندك IPRS مانع جریان كالاهای سرمایه ای نمی شود و بنابراین مهمترین شیوه های انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه را در این مرحله دچار محدودیت نمی كند، ولیIPRS با محدود كردن فعالیتهای مهندسی معكوس برای تقلید مشابه ( مشابه سازی) مانع یادگیری تكنولوژیكی اساسی می شود.

سهم مهندسی معكوی را نمی توان كمی كرد، ولی مطالعاتا عمیق نشان می دهد كه چنین شیوه هایی در صنایع الكترونیك، شیمیایی، ماشین آلات، داروسازی و كامپیوتر متداول و گسترده می باشد. به عبارت دیگر تجربه كره نشان می دهد كه بیشتر اطلاعات اساسی و مهم مورد نیاز برای حل مسائل فنی در مرحله تكنولوژی بالغ میتواند بصورت رایگان و از طریق مكانیزم های غیر رسمی بدون واسطه بازار (non-market-mediated) بدست آید. این امر در صورتی است كه كشورهای در حال توسعه توانایی داخلی برای انجام فعالیتهای مهندسی معكوی را داشته باشند، زیرا كه آنها به شكل های مختلف موجود می باشند. حتی اگر چنین تكنولوژی دارای حق امتیاز بود، كره حقوق مالكیت معنوی را تحت فشار قرار نمی داد و خوشبختانه صاحبان ثبت حق امتیاز خارجی در كنترل این چنین مشابه سازی هایی بامدارا برخورد می كردند. زیرا كه آن مدت زمان زیادی در حفظ رقابتی بودن بین المللی اش مفید نبود. ولی اگر شك از چنین تلاشهای مهندسی معكوس جلوگیری خواهذد كرد و در نتیجه یادگیری تكنولوژیكی توسط كشورهای در حال توسعه در این مرحله دچار مشكل خواهد شد.

در طی این دوره همان دوره كه آمار patents نشان میدهد حقوق مالكیت معنوی موضوع مهمی برای شركتهای داخلی كره نبود. جدول یك نشان می دهد كه ثبت اختراع نه تنها در سطح پایین بوده است. بلكه رشدآن نیز خیلی كند بوده است. در دوره 1978-1965 تنها 48 درصد رشد داشته است. بعلاوه شركتهای خارجی تقریباً 80 درصد آنها را در اختیار داشتند، و تلاش می كردند تا از حقوق مالكیت معنوی خودشان در بازاركره حمایت نمایند اما شركتهای داخلی این توانایی را نداشتند تا بتوانند ایده های واقعی برای ثبت اختراع تولید نمایند و در ضمن انگیزه ای نیز برای پرداختن به ثبت اختراع نداشتند از طریق این فرآیند، شركتهای كره ای پایه مستحكمی ایجاد كرده اند تا وظایف تكنولوژیكی جدید را در مرحله تكنولوژی میانی جهت تقلید خلاق به چالش بطلبنكد جدول یك را ملاحضه كنید.

2-3- مرحله تكنولوژی میانی ( تقلید خلاق)

همانطور كه فرآیند صنعتی شدن نمایان می شود و شركتهای كره ای در قابلیتهای تولیدی كپی برداری (duplicative imitation) محصولات كم هزینه و استاندارد ماهر می شوند آنها نیاز دارند تا تواناییهای بومی شان را ارتقا دهند و برای مواجه با افزایش دستمزدهای داخلی و تهدیدهای رقابتی نو ظهور در تولیدات كاربر ( labaur-intensive) ناشی از كشورهای در حال توسعه گروه دوم، محصولات با ارزش افزوده، بیشتر تولید نماید. این امر، شركتهای كره ای را در دهه 1980 و ادار كرد كه استراتژیهای خود را از تمركز تكنولوژیهای بالغ كاربر، به تكنولوژیهای میانی دانش محور تر در همه بخشها تغییر دهند. این وضعیت در قسمت پایین شكل یك نشان داده شده است.

تمام شركتها با مقیاس های پیچیدگی تولید مختلف شروع به تاكید بر كسب توانایی تولید نمودند، ولی هر كدام از گروههای سه گانه تولید، توالی خاصی را دنبال نمودند تا از این طریق بتوانند منافع تلاش های تكنولوژیكی خود را حداكثر نمایند. برای مثال شركتهای بزرگ با تولید دسته ای كوچك به سرعت برای كسب توانایی نوآوری در جهت اصلاح و بهبود محصولاتشان كه قبلاً تحت توافقات حق امتیاز تولید می شدند، تلاش نمودند، زیرا كه توانایی سرمایه گذاری اهمیت كمتری برای آنها داشت، توسعه با افزودن سرمایه بیشتر انجام می شد.

در بخش هایی كه دارای تولید دسته های بزرگ بودند، غالباً به طور همزمان به كسب توانایی سرمایه گذاری و توانایی نوآوری بعد از توانایی تولید تاكید می شد، زیرا كه توانایی توسعه سیستم تولید كه بسیار پیچیده تر از سیستم تولید دسته كوچك بود، و توانایی اجداع محصولات جدید اهمیت یكسانی داشتند.

در مقابل، شركتهای كه دارای فرآیند تولید پیوسته بودند، به ترتیب ابتدا به كسب توانای تولید، سپس توانایی سرمایه گذاری و بالاخره توانایی نوآوری پرداختند. از آنجاییكه هزینه های مهندسی بسیار بالا بود. شركتها تلاش كردند تا تواناییهای مهندسی را جهت كاهش هزینه های سرمایه گذاری داخلی نمایند. سپس بر مبنای تواناییهای سرمایه گذاری و تولید كسب شده، این شركتها در جهت تعمیق تلاشهای تحقیق و توسعه خودگام برداشتند، تا بتوانند محصولات و نیز فرآیندهایشان را ابداع نمایند. (kim and lee) بطور خلاصه، تمام شركتها با پیچیدگی های مختلف تولید، بطور یكسان بر تلاش های R&D بومی تاكید نمودند تا از این طریق به نوآوران رقابت جو جهت وظایف تقلید خلاقانه در مرحلا تكنولوژی میانی تبدیل شوند.

شركتهای كره ای در همة بخش های صنعتی برای حل چالش وظایف تكنولوژیكی جدید، كه فراتر از تواناییهای فعلی آنها بود، بطور عمده تلاش های تكنولوژیكی خود را بر سه ناحیه اساسی متمركز نمودند: انتقال تكنولوژی خارجی از طریق مكانیزم رسم، استخدام نیروی انسانی مستعد خارجی، و تلاشهای R&D داخلی، بعلاوه، دولت در ارتقای تحقیقات دانشگاهی و توسعه GRIS سرمایه گذاری زیاد انجام داد.

همانطور كه شكل زیر نشان داده است همه این توسعه به اهمیت موارد مربوط به حقوق مالكیت معنوی در كره نه تنها برای شركتهای خارجی بلكه برای شركتهای كره ای نیز، اثر مستقیم داشته است. این امر در آمار ثبت اختراع در كره آشكار است. فعالیتهای حق ثبت اختراع در كره طی دو دهة گذشته در مقایسه با دو دهة قبل از آنها، جهش قابل توجهی داشته اند، در 14 سال اول ( 1978-1965) حفظ 48 درصد رشد داشته است. ولی در 11 سال بعدی (1993-1989) سه برابر گرید. علاوه بر ای، سهم كره ای ها در ثبت اختراعات داخلی از 4/11 درصد در سال 1980 به 2/69 درصد تا سال 1999 افزایش یافت، شواهد نشان می دهند كه فعالیتهای R&D افزایش یافته اند.

شركتهای كره ای در ثبت یتنتهای (PATENTS) خارجی نیز فعال شدند. برای مثال كره جنوبی بر اساس تعداد پتنتهای آمریكا، در میان 36 كشور لیست شده در گزارش NTIS با تعداد 5 پتنت در سال 1969 در جایگاه 35 قرار داشت، ولی جایگاه این كشور در سال 1992 با 538 پتنت به رتبه 11 صعود نمود. این آمار نشان دهندة نرخ رشد متوسط سالانه 32/43 درصد می باشد. این نرخ رشد در میان گزارش مذكور بالاترین نرخ رشد در میان كشورها بود.گزارش جدیدتر نشان می دهد كه كره با داشتن 3679 پتنت در سال 1999 به جایگاه ششم ارتقا یافته است و بعد از كشورهایی چون ژاپن،آلمان، تایوان، فرانسه و انگلیس قرار دارد. شركت الكترونیك سامسونگ، تحقیق و توسعه محور ترین شركت در كره، با تعداد 1545 ثبت اختراع در آمریكا در رتبه چهارم و بعد از شركتهایی چون cannon, ZEC,iBM قرار دارد. آمار بالا نشان دهنده جدیت كره اییها در حفظ حقوق حق ثبت اختراع در كشور خود و خارج از كشور خود می باشد.

نقش انتقال تكنولوژی

اولاً، انتقال تكنولوژی خارجی هنور هم بعنوان یك منبع عمده برای ایجاد مبنای دانش موجود در شركتهای كره ای می باشد. بطور ساده تكنولوژیهای بالغ به آسانی و بصورت رایگان از طریق مكانیزم های غیر رسمی می توانند بدست آیند، زیرا كه آنه به شكل های مختلف موجود می باشند. همانطور كه قبلاً خاطر نشان شد حتی اگر چنین تكنولوژیهایی، ر حفظ رقابت پذیری بین المللی مدت زمان زیادی دوام نمی آورند، در كنترل تقلید مشابه (duplicatire imitation) از آنها سخت گیری نمی كنند.

تكنولوژیهای مرحله میانی، پیچیده تر بودند، و نیازمندتواناییهای بیشتری برای استفاده از مدارك مستند بودند. در ضمن صاحبان ثبت اختراع خارجی نسبت به كنترل تقلید آن توسط كشورهای در حلا تسعه جدی بودند، زیرا كه تكنولوژی هنوز در توسعه فعالیتهای كسب و كار بین المللی نقش اساسی داشت و رقابت پذیری آنها راحفظ می كرد. بنابر این، شركتهای كره ای بطور فرآینده ای به انتقال تكنولوژی رسمی همانند FL, FDI متوسل شدند. این امر را می توان از آمارها ملاحضه نمود.

FDI از 218 میلیون دلار در سالهای 1971-1967 به 76/1 میلیارد دلار در سالهای 1986-1982 افزایش یافت، در حالیكه، در طی مدت مشابه، rolalty های مربوط به FL از 3/16 میلیون دلار به 18/1 میلیارد دلار افزایش یافت، همچنین واردات كالاهای سرمایه ای در همین دوره از 5/2 میلیارد دلار به 9/50 میلیارد دلار افزایش یافت.

استفاده از نیروی انسانی

ثانیاً برای شكاف تكنولوژی دانش محور تر    (more knowledge -intensire) شركتهای كره ای نیروی انسانی بسیار مستعدی را از خارج جذب كردند. دولت كره در ارتباط با فرار مغزها در مرحله تكنولوژی بالغ سیاست آسان گیرانه ای اتخاذ كرده بود. تا همان 1967،7/96 درصد از دانشمندان كره ای و 7/87 درصد از مهندسان تحصیل كرده در خارج در آنجا، عمدتاً آمریكا باقی ماندند (
Hentages,1975) ولی آنها برای پیشرفتهای بعدی كره به منابع اساسی شبكه فنی خارجی و مجموعه نیروی انسانی مستعد تبدیل شدند.

وقتی در دهه 1970 صنعتی سازی به سرعت پیشرفت كرد، دولت كره تلاشهای نظامندی را برای برگرداندن مهندسان و دانشمندان كره ای مستقر در خارج كشور انجام داد.ماهیت درگیری دولت بجای اینكه تشویق (   prom,tional) واز طریق پیشنهاد حقوق و دستمزد بسیار جذاب باشد، بسیار دستوری (   (directive) بود

( yoon,1992) برنامه دولتی بازگشت نخبگان كاملاً موفق بود. همان طوریكه تعداد كمی از نخبگان مجدداً به كشورهای پیشرفته بازگشتند. این برنامه برای بخش خصوصی یك الگو شد، و بخش خصوصی از دهه 1980 و با اعتماد به نفس شروع به استخدام مهندسان و دانشمندان مستعد نمود. داستانهای موفقیت پیشرفت كره در صنایع High-tech با جابجایی مهندسان و دانشمندان كره ای – آمریكایی، كه نقش مهمی در توسعه تكنولوژیهای جدید در كره داشتند ، بسیار چشمگیر بود (kim,1997b,kim 1998) در سال 2002 Saxonina گزارش مشابه ای را در مورد چین، هند و تایوان ارائه كرد.

فعالیتهای R&D خصوصی

ثانیاً همزمان با افزایش فعالیتهایی در جهت كسب تكنولوژیهای دانش محور از طریق مكانیزم های رسمی و جابجایی نیروی انسانی مستعد، شركتهای كره ای فعالیتهای R&D خود را جهت تقویت قدرت چانه زنی نشان در انتقال تكنولوژی، تسریع یادگیری تكنولوژی كسب شده و تعدیل وابستگی به تكنولوژی خارجی، افزایش دادند.جدول 2 نشان می دهد كه سرمایه گذاری بر روی R&D در سه دهه گذشته اندكی جهش داشته و از 6/28 میلیون دلار آمریكا در سال 1971 به 7/4 میلیارد دلار درسال 1990 افزایش یافت و در نهایت در سال 2000 مبلغ آن به 2/12 میلیارد دلار رسید. اگر چه نرخ رشد اقتصادی كره یكی از سریع ترین نرخ های رشد جهان بوده است ولی هزینه های R&D حتی سریع تر از تولید ناخالصی داخلی رشد كرده است. در طی همین دوره، تحقیق و توسعه بعنوان درصدیاز GDP (R&D/GDP) از 32/0 درصد به 68/2 درصد افزایش یافت، و این رقم بیشتر از بیسیاری از كشورهای اروپای غربی می باشد.

در نتیجه تغییرات ساختاری مهمی در سرمایه گذاری R&D بوجود آمد. هنگامی كه بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری بر روی R&D علی رغم تشویق های دولت ضعیف عمل می كرد. دولت نقش عمده ای در فعالیتهای R&D در این ماههای اولیه ایفا می كرد. اخیراً‌ شركتهای داخلی نقش قابل توجهی در تلاش های R&D كشور متقبل شده اند و این امر ناشی از دولایل می باشد: 1. پاسخ به افزایش رقابت بین المللی و 2. محیط سیاست حمایتی از فعالیتهای R&D بخش خصوصی. برای مثال در سال1963 بخش خصوصی تنها 2 درصد از كل هزینه های R&D ملی را برعهده داشت ولی این رقم تا سال 1994 به پیش از 80 درصد افزایش یافته بود، كه این رقم یكی از بالاترین ارقام در میان كشورهای پیشرفته و NIES می باشد.

نرخ رشد R&D در جهان بالاترین می باشد. برای مثال متوسط نرخ رشد سالانه، سرمایه گذاری R&D كوه به ازای تولید ناخالث ( GDP) درسالهای 1991-1981 در كره بالاترین می باشد ( 2/24 درصد) این در حالی است كه در همین دوره نرخ رشد سنگاپور 3/22 ، تایوان 8/15 ، اسپانیا 4/11، و ژاپن 4/7 درصد بود. همچنین متوسط نرخ رشد سالانه R&D كسب و كار به ازای GDP دركره در بالاترین حد بوده است (6/31درصد) ، این در حالی است كه این رقم در سنگاپور 8/23، در تایوان 5/16، در اسپانیا 14 و در ژاپن8/8 درصد بوده است ( DisT,19921) .

كره اییها علاوه بر اینكه R&D داخلی خود را تقویت می كردند، شروع به جهانی سازی فعالیتهای R&D خود نیز كردند. برای مثال شركت الكترونیك LG شبكه ای از آزمایشگاههای تحقیقاتی در توكیو، كالیفرینا،شیكاگو، داشتند، به دنبال فرصتهای برای توسعه همكاریهای استراتژیك (straregic Alliances) باشركتهای داخلی بودند، و پیشرفته ترین محصولات را از طریق R&D پیشرفته توسعه می دادند. تكنولوژی LG در sunnyvale نقش عمده ای در طراحی جدیدترین كامپیوترهای شخصی، ترمینال ها نمایش ( Display   terminal) در شیكاگو، بر تلوزیونهای با شفافیت بالا، digital rcr و تجهیزات ارتباطات ار راه دور متمركز بود. شركتهای الكترونیك سامسونگ، Daewoo و هیوندایی، به همین ترتیب دیده بانهای (outposts) تحقیق و توسعه داده اند. سامسونگ دیده بانهای R&D در maryland, sanjoese و Boston توكیو، sendai, osakai ذر ژاپن ، لندن، فرانكفورت و مسكو دارد. هیوندایی نیز در sanjoese، فرانكفورت، سنگاپور و چین تایپ دارای دیده بانهایی می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment