دانلود پروژه رشته حقوق در مورد حمایت از حقوق مالكیت معنوی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

دانش فنی مورد نیاز این شركتهای داخلی در خلال این مرحله عموماً بالغ بود و مزیت رقابتی كمی به عرضه كنندگان تكنولوژی در كشورهای پیشرفته میداد. چنین دانشی یا به شكل اطلاعات چاپ شد. موجود است و یا در محصولات نهفته می باشد به این دلیل تولید كنندگان زیرك می توانستند به آسانی با استفاده از تكنولوژی مهندسی معكوس به تولید محصولات مشابه دست بزنند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در بخش های تولید انبوه ( large batch) همانند الكترونیك و اتومبیل كه هم فرآیند تولید و هم محصول مشكل می نمود، شركتهای بزرگ تهاجمی در ابتدا برای ایجاد فرآیندهای تولید و جهت طراحی و تولید محصولات وابسته به شركتهای خارجی بودند اما آنها شیفته شركتهای بخش های دسته كوچك
( sapall batch) نبودند. زیرا كه شركتهای دسته كوچك در مقایسه با شركتهای دسته بزرگ محصولات استاندارد كمتری تولید می كردند. هر چند این شركتها همانند شركتهای با تكنولوژی دسته كوچك تكنولوژی وارداتی خارجی را جذب می كرده اند و از طریق مهندسی معكوس محصولات جدیدی تولید می كردند. برای نمونه، شركت الكترونیك LG كسب و كار مونتاژ رادیو را از طریق حق امتیاز تكنولوژی از كشور ژاپن آغاز نمودند ولی به سرعت در انباشت تواناییهای تكنولوژی یكی خودشان از طریق فعالیتهای R&D و یادگیری جسورانه پیشرفت نمودند در مقابل شركتهای كوچك در این صنایع تولید دسته كوچك را متناسب با نیازهای كمی بكار می بردند. دانش فنی به شكل اطلاعات چاپ شده و دانش محصور در محصول است برای این شركتها موجود بود. و شركتهای داخلی زیرك می توانند به آشانی این محصولات خرجی را مهندسی معكوس نمایند و محصولات مشابه ای تولید نمایند. برای مثال تعداد زیادی از شركتهای الكترونیك كوچك در كره در تولید محصولات و قطعات نهایی از طریق این فرآیند رشد كرده اند.

این شركتها به زودن تبدیل عرضه كنندگان تولید كننده تجهیزات اصلی    (OEM) داخلی برای شركتهای چند ملیتی می شوند ( Dieter and kim) در این مورد (OEM) خریدان شركتهای چند ملیتی بطور رایگان طرح های محصول و كمك فنی را به منظور اطمینان از اینكه كالاهای تولید شده داخلی مشخصات فنی خریداران را بر آورد. می سازند ارائه می كنند ( ربع سوم در شكل چهار) سپس این شركتها تواناییهای تكنولوژیكی كافی را از طریق learning by doing انباشت می نماید تا تبدیل به تولید كنندگان طرح های خودی (ODm) شوند. در مسیر این تكامل شركتهای بزرگ داخلی تهاجمی توانایی تكنولوژیكی را بوسیله مهندسی معكوس تقلیدی از محصولات خارجی مبادله شده موجود در بازار كسب می نمایند. ( ربع شكل چهارم) همچنین توافقات مقاطله كاری در اجازه دادن به شركتهای كره ای برای آشنا شدن با استاندارد های بین المللی و مشخصات فنی و نیز بازار بین المللی شش مهمی ایفا می كنند.

دربخش های تولید فرآیند مستمر همانند شیمیایی، دارویی، فولاد و كاغذ، كه محصولات استاندارد معروض از طریق فرآیندهای تولید پیچیده تولید می نمایند، برخی شركتها از ابتدا با ظرفیت بالایی جهت اطمینان از ایجاد سریع و آغاز روان فرایندهای تولید اولیة خود شركتهای كلید در دست ( Turkey) وارد می كنند. (ربع اول شكل 4) برای مثال بعلت فقدان توانایی های تكنولوژیكی بومی تمام صنایع خوداد و كود شیمیایی و برخی شركتهای كاغذ سازی و شیمیایی اولین بار در كره از طریق توافقات شركتهای كلید در دست ایجاد شدند. توانایی تولید اولیه برای عملیات و حفظ چنین شركتهای فرآیند محور ( process-oriented) تا حد زیادی ناشی از آموزش گشترده بوسیله عرضه كنندگان خارجی، قبل، در طی و بعد از تنظیم فرآیندهای تولید اولیه می باشند. هر چند این شركتها از استراتژیهای حساب شده به همراه تلاشهای قابل ملاحظه برای كسب تواناییها نه تنها برای عملیات و حفظ فرآیند ها بلكه همچنین برای طراحی و احداث شركتهای جدید، استفاده می نمایند. د رنتیجه چنین تلاش هایی شركتهای محلی را قادر می سازد تا یكسری بهبومدهای جزئی ایجاد نمایند، كه این امر به نوبة خود منجر به افزیش قابل توجه دربهره وری می گردد و كم كم وظایف مهندسی در توسعه بعدی را بر عهده می گیرند. برای مثال كارخانه فولاد posco در خاز اول در سال 1971 به ظرفیت سالانه یك میلیون تن، كاملا متكی به ژاپن ها بود. اما تا سال 1981 ظرفیت كارخانه مزبور در سه فاز توسعه به 5/8 میلیون تن افزایش یافت كه هر سه فاز توسعه تحت رهبری مهندسان كره بود، و به این ترتیب هزینه های مهندسی خارجی به سرعت از 13/6 دلار به ازان هر تن به 3/0 دلار به ازای هر تن در طی دوره مشابه ای كاهش یافت.

در مقابل برخی شركتهای داخلی متهاجعی بطور پویا از شركتهای كوچك ابتدایی به شركتهای مدرن بزرگ در بخش های فرآیند مستمر رشد یافتند بسیاری از شركتهای لوازم آرایشی و دارو سازی بزرگ داخلی   ( kim,kim,and   lee,1989) و برخی شركتهای شیمیایی و كاغذ سازی ( Amsden and kim ,1985 kim 1997 ) بطور ارگانیك از شركتهای كوچك كه بطور تقلیدی فرآیندهی اولیه تولید خود را توسعه میدادند در طی چند دهه به شركتهای نوآور بزرگ تبدیل شدند. برای مثال شركتهای دارو سازی داخلی پیش رو در ابتدا با عنوان وارد كننده و توزیع كنند. داروهای تكمیل شده بسته بندی شد. شروع به كار نمدند و بعداً بوسیله بسته بندی داروهای فله ای وارد شده وارد كسب و كار تولید دارو شدند. این شركتها به تدریج و در ابتدا بوسیله فرمول بندی مواد خام وارد شده و سپس از طریق تركیب روبه عقب از طریق تولید عناصر شیمیایی وارد عملیات پیچیده تر شدند. از طریق این فرآیند این شركتها هم اندازه آنها رشد كرد وهم تواناییهای تكنولوژیكی آنها افزایش یافت. در نتیجه شركتهای داخلی تقریباً 90 درصد بازار داخلی دارو را دركره جنوبی در مقایسه با ؟؟22 درصدی در برزیل، 47 درصدی در آرژانتین، 30 درصدی درهند، در اوایل دهه 1980 بدست آوردند ( Un,1984) در طی این دوره كره تنها به ثبت اختراعات (patents) فرآیند در صنایع دارو سازی، لوازم آرایشی و شیمیایی احترام می گذاشت و به ثبت اختراعات محصول توجهی نمی كرد، و به این ترتیب برای تولید كنندگان داخلی مسیری را ایجاد كرد كه حول فرآیندهای ثبت شده كار كنند تا به این طریق محصولات دارویی و شیمیایی نسبتاً معروفی تولید نمایند ( kim.and lee,1989) این امر ناشی از حقوق مالكیت معنوی ضعیف نبود، شاید این امر برای شركتهای داروسازی داخلی برای رسیدن به این امر غیر ممكن باشد. برخی از شركتهای داخلی از نظر تكنولوژیكی به سطحی ارتقا باشند كه آنها می توانستند برخی از فعالیتهای R&D را انجام دهند و تركیبات دارویی جدیدی را كشف نمایند ( lee and kim)

بسیاری از شركتهای تابعه خارجی چه با مالیكیت كامل ( wholly   owAed) و چه سرمایه گذاری مشترك، نقش مهمی درانتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه به شكل های FL,   FDI ( ربع 1 درشكل 2) در مرحله تكنولوژی بالغ ایفا می كنند برخی استدلال می كنند كه فقدان حمایت از حقوق مالكیت معنوی ممكن است مانع جریان FDI به كشورهای در حال توسعه شود. اما شواهد بكربی ناشن می دهند كه حمایت از IPR یك عامل اساسی برای شركتهای چند ملیتی برای سرمایه گذاری در كشورهای درحال توسعه نمی باشد. ( lall and
Aibaladejo, 2001, Rasiah, 2001) در مرحله تكنولوژی بالغ MNCS شركتهای تولیدی خود را در قالب FDI به كشورهای در حال توسعه انتقال می دهند تا بتوانند در مكانهایی تولید نمایند كه هزینه نیروی كار پایین است و از این طریق بتوانند محصولات بالغ را برای صادرات به دیگر كشورها ویا جفظ بازارهای داخلی تولید نمایند. دراین موارد، شركتهای تابعه داخلی، IPRs را نقض نمی كنند، در این مرحله تكنولوژیهای حیاتی كمی در چنین سرمایه گذاری درگیر می شوند. مگر تكنولوژیهایی كه در فرآیندهای تولید نهفته می باشند. اثرات سرریز   (spilll   over) تكنولوژی بر شركتهای داخلی دیگر و اقتصاد تا حد زیادی به شكل جابجایی نیروی انسانی می باشد.

نكته مهمتر این است كه احتمالاً انتقال اثر بخشی تكنولوژی از طریق تلاش های شركتهای داخلی تهاجمی اتفاق می افتد تا اینكه این امر از طریق FDI رخ دهد برای مثال، در تولید، شركتهای چند ملیتی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی   (FDI) تشویق می شوند تا بتوانند شركتهای خودشان را در جاهایی مستقر نمایند كه آنها بتوانند درون دادهای منبع یابی خود را پهنه نمایند و كالاها و خدماتی را در راستای استراتژی جهانی خود تولید نمایند به همین دلیل، FDI قطعاً تواناییهای مدیریتی و تولید را جهت اطمینان از تولید كارآی محصولات طراحی شده و خارجی، انتقال می دهند.هر چند، آنها به سختی توانایی های مهندسی و نوآوری را منتقل می نمایند.

یك تحلیل مقایسه ای از فرآیند یادگیری تكنولوژیكی و عملكرد بازار بین شركت

OHyundai یك شركت مستقل داخلی و شركت Daewoo یك سرمایه گذاری مشترك با جنرال موتور بزرگترین شركت با بیشترین هزینه های R&D در جهان مثال زده می شود شركت هیوندایی حق امتیاز تكنولوژیها را از منابع چند گانه می گرفت و به طور مستقل مسئولیت منسجم كردن آنها در یك سیستم تولید انبوه عملی را بر عهده می گرفت، این امر مستلزم ریسك زیادی بود. اما این امر شركت هیوندایی را مجبور و تشویق می كرد كه تكنولوژیهای خارجی را با حداكثر سرعت ممكن در سراسر فرآیند جذب نماید، زیرا هیوندایی تامین كننده خارجی نبود. لذا می بایست در صورت ناكامی تمام هزینه ها را تحمل كند. بعلاوه، هیوندایی به شدت بر روی R&D سرمایه گذاری كرد تا بتواند تواناییهای نو آوری و طراحی را انباشت نماید.

وبه این ترتیب بود كه هیوندایی اول مدل بومی خودرا با نام Pony با حدود 90 درصد محتوای داخلی در سال 1975 توسعه داد، و این شركت كیفیت مدل مذكور را در سالهای بعدی سریعاً از طریق فعالیتهای R&D جدی بهبود بخشید و كره را دومین كشور آسیا یی كرد كه خودش دارای صنعت اتومبیل بود. درنتیجه، سهم بازار داخلی شركت هیوندایی از اتومبیل های مسافرتی از 2/19 درصد در حال 1979 افزایش یافت. هیوندایی در حدود 62592 هزار خودرو به اروپا، خاورمیانه و آسیا صادر كرد، این شركت 67 درصد لك صادرات اتومبیل از سال 1976 تا 198 و 97 درصد از كل صادرات اتومبیل های مسافرتی كره در دوره 1986-1983 را نیز در اختیار داشت. مدل  pon1/ ،98 درصد از صادرات هیوندایی در خلال این دوره ها را در اختیار داشت  ( kim,1998)

در مقابل محدودیت ناشی از اهداف جهانی جنرال موتورز، D aewoo در منبع یابی تكنولوژی تنها متكی بر GM بود، و در توسعه توانایی تكنولوژیكی خودش كار نسبتاً كلی انجام داد وحتی در طراحی محصولات خودش فعالیتهای فعلی كمتری انجام داد. اما انتقال تكنولوژی به شكل سرمایه گذاری مشترك (Joint   venture ) این آمادگی را دارد كه منجر به نگرش متقعلانه از طرف دریافت كنند. در فرآیند یادگیری شود، زیرا كه عرضه كننده عملكرد تكنولوژی منتقل شده را تضمین می كند. سرمایه گذاری جهت بهبود محصول و فرآیند كه بوسیله Daewoo بین سالهای 1981-1976 صورت گرفت، تنها 19 درصد سرمایه گذاری انجام شده بوسیله هیوندایی بود، اگر چه ظرفیت تولید Daewoo بطور متوسط تقریباً 70 درصد ظرفیت تولید هیوندایی بود. در نتیجه اگر چه محصولات این دو شركت از نظر موتور، اندازه و قیمت با هم قابل مقایسه بودند ولی Daewoo تنها 5/19 درصد از ظرفیت خود را در سال 1982 عملیاتی كره بود، این در حالی بود كه هیوندایی 3/67 درصد از ظرفیت خود را در سال 1982 عملیاتی كرده بود، تفاوت در بهره وری نیروی كار كاملاً آشكار بود، در Daewoo به ازای هر نفر 61/2 خودرو تولید می شد در حالیكه در هیوندایی، این رقم 55/8 بود. در نتیجه Daewoo تنها 17 درصد سهم بازار اتومبیل های مسافرتی را در مقایسه با سهم 73 درصدی هیوندایی در اختیار داشت، این امر منعكس كننده تمایلات مصرف كنندگان نسبت به خودروهای هیوندایی می باشد.

اما درست یكسال بعد از اینكه GM درسال 1983 كنترل مدیریتی Daewoo را بر عهده گرفت، این شركت بهبودهایی را در توسعه فرآیند/ محصول و عملكرد بازار نشان داد. مدیریت Daewoo یك بخش كال R&D را ایجاد نمود، سیستم « كابنان» ژاپنی های را پذیرفت تولید را كارآمد مساحت، یك برنامه كنترل كیفیت نتظیم نمود، و اهرم بازاریابی خود را تقویت نمود. با این وجود تضاد بین ظرفین، سرمایه گذاری مشترك را دچار مصیبت كرد جدایی 1992 از GM بالاخره Daewoo را آزاد گذاشت تا جهت گیری استراتژیك جهانی خودش را خود تنظیم كند و مسیر آرمانی خودش را جهت یابی نماید، و جایگاه دوم را بعد از هیوندایی مجدداً بدست آورد.

نهادهای عمومی نیز نقش مهمی در انتقال تكنولوژی خارجی از طریق مهندسی معكوس ایفا كردند. دانشگاهها در كمك به صنعت كره نقش ضعیفی داشتند د خلال مرحله تكنولوژی بالغ، آنها عمدتاً به عنوان موسسات آموزش محور
( (   TEACHING- ORIENTED در سطح لیسانس باقی ماندند و تحقیقات كمی انجام دادند. به علت فقدان در دانشگا هها، دولت مؤسسه تحقیقاتی تحت حمایت دولت (GRI) رامؤسسه علم و تكنولوژی كره(kist) با استخدام دانشمندان و مهندسان آموزش دیده در خارج ایجاد نمود.

بر طبق گزارش بانك جهانی در سال 2001، مهندسی معكوس محصولات خارجی به طور قابل توجهی قیمت تكنولوژی راكاهش داد. برای مثال kist صنایع را قادر ساخت با قدرت چانه زنی خود را در كسب تكنولوژی خارجی تقویت نمایند. هنگامی كه تلوزیونهای سیاه وسفید به سرعت به مرحله كاهش در بازار صادرات نزدیك شد، تلویزیون رنگی محصول هدف بعدی برای شركتهای كره ای جهت حفظ صادرات در حال افزایششان بود. هیچ تدام از تولید كنندگان تلوزیون های رنگی خارجی تمایل نداشتند كه حق امتیاز تكنولوژی را به تولیدكنندگان كره ای ارائه دهند و به آنها كمك نمایند دوباره بازار آمریكا را مورد تاخت وتاز قرار دهند، همان كاری كه با تلوزیون های سیاه و سفید كرده بودند سه شركت عمدة تولید كننده تلوزیون بطور مشترك در یك قرار داد تحقیقاتی با kist در جهت بدست آوردن دانش و تجربه كافی در تكنولوژی تلوزیون رنگی شركت كردند. تجربه بدست آمده از دریافت كنندگان تلوزیون های سیاه و سفید و یادگیری ناشی از تحقیقات مشترك این امكان را برای شركتهای داخلی بوجود آورد تا قدرت چانه زنی خود را تقویت نمایند و نرخ هزینه حق امتیاز   (royalty) را بطور قابل توجهی در مورد حق امتیاز حق ثابت اختراعات اصلی RCA در سال 1974 را كاهش دهند، و آنها وارد مجموعه تولید كنندگان تلوزیون رنگی كرد و داشتن صادرات را برای آنها ممكن ساخت.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment