دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ضمانت اجراء : در قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری برای طلاق بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقرر شده است برابر ماده 10 این قانون هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمایند به حبس تعزیری از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهند شد همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را نسبت نماید بعلاوه سر دفتری که طلاق مذکور را ثبت کرده از نظر انضباطی مسئول است و طبق قانون اخیر از او سلب صلاحیت خواهد شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حکم دادگاه : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صدور حکم طلاق به نفع زن ساکت است ولی چون مقررات ق.م و احکام شرع را درباره طلاق لازم الاجراء شناخته شده است هر گاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید. دادگاه در صورت احراز آن، حکم به طلاق خواهد داد و هر گاه شوهر پس از قطعی شدن حکم از اجرای حکم دادگاه و طلاق خود رأی کند حاکم و نماینده او اقدام به اجرای صیغة طلاق و امضای سند.

داوری در طلاق : داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است آیه 35 سوره ی نساء.

انتخاب داوران براساس قانون جدید: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 ضمن تأکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته است چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکم از هر طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، طبق تبصره 1 ماده واحده نحوه دعوت و بررسی صلاحیت داورهای زوجین به عهده دادگاه است در این مورد آیین نامه ای در تاریخ 2/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است به موجب این آیین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ تصحیح دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط لازم در آیین نامه باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کند اگر در بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد یا چنین فردی از پذیرش داوری استنکاف ورزد یادسترسی به او نباشد هر یک از زوجین حق دارند او را از بین سایر افراد واجد صلاحیت انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در صورتی که زوجین یا یکی از آنها از انتخاب داور امتناع کند دادگاه رأی مبادرت به تعیین داور یا داورها از بین افراد واجد صلاحیت خواهد کرد.

انحلال نکاح                                 جلسه دوم                                                               8/2/1392

نحوه تنظیم داوران: طبق ماده 5 آیین نامه بعد از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فو العاده باید داوران را دعوت کرده و وظایفشان را به آنها تقسیم و در این زمینه ارشادات لازم را بنماید و سپس در همان جلسه برای داورها مهلتی جهت اقدام به اصلاح بین آنها و اعلام نظر و ارسال گزارش تعیین می کند.

نحوه عمل داوران: در قانون جدید نحوه عمل حکمه ای در صورتبه نتیجه رسیدن مذاکرات و عدم توفیق داوران در سازش مقرر گردیده که در گزارش آنها بایدکلیة شروط ضمن عقد نکاح و مطالبه مندرج در اسناد نامه ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین در نظر گرفته شود. و گزارش مزبور باید علاوه بر امضاء به امضاءکلیه ی داوران و شورا برسد.

در اساس نامه ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل زوجین در نظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضاء حکمین به امضا زن و شوهر نیز برسد.

نتیجه بحث داوری: با توجه به نکات فوق می توان گفت در حقوق امروز هر گاه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نشود و رسیدگی به موضوع به داوری ارجاع می گردد و در صورت امتناع زوجه در معرفی داور یا ناتوانی آنان دادگاه رأی از بین افراد و واجد شرایط اقدام به تعیین داور یا داوران خواهد کرد و داوران مکلفند سعی در اصلاح بین زوجه نمایند و در صورتی که موفق نشوند باید رأی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند و همچنین اگر زن در مواردی که قانون اجازه داده است خواستار جدایی از شوهر خود باشد ارجاع به امر داوری لازم است در این حالت در صورت اعلام نظر داوران مبنی بر عدم امکان سازش دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر و شوهر را ملزم نماید تا زن خود را طلاق دهد.

تشریفات اجرای صیغه: ماده 1134 ق.م مقرر می دارد طلاق باید و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردند بنابراین اولاً طلاق باید به صیغه طلاق واقع گردد منظور از صیغة طلاق به کار بردن الفاضی است که سریع در طلاق باشد در فقه امامیه لازم می دانند که طلاق به لفظ عربی با الفاظی مانند -انْتِ طالقُ – واقع شود لیکن در حقوق جدید از آنجا که لفظ در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی بر الفاظ عربی نیست می توان گفت که به کار بردن جمله عربی ضرورت ندارد بلکه هر لفظی که به صراحت دلالت بر طلاق نماید کفایت می کند که احتیاط در استعمال لفظ عربی است. طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد هر گاه هنگام اجرای صیغه طلاق شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجة اعتبار ساقط است.

ثبت طلاق و ضمانت اجرای آن: پس از اینکه خلاف اجراء شد در حقوق جدید باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد مراتب در شناسنامه زن و مرد قید و ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده در صورتی که وقوع آن صادر باشد نمی توان باطل دانست لیکن ثبت از لحاظ اهمیتی که در اثبات طلاق و آمارگیری دارد اجباری است عدم ثبت آن جرم شناخته شده است.

تشریفات خاص طلاق رجعی: علاوه بر تشریفات عمومی طلاق که در متن ماده واحده و تبصره های 1 تا 3 آن پیش بینی شده است در طلاق رجعی تشریفات خاصی نیز طبق تبصره های 4 مقرر گردیده است که عبارتند از:

-1ارائه گواهی کتبی زوجه مطلقه مشترک زوجه تا پایان مدت عده

  • تنظیم صورت جلسه وقوع طلاق: در طلاق رجعی پس از وقوع طلاق صورت جلسه ای حاکی از وقوع طلاق تنظیم می گردد ولی این صورت جلسه قبل از پایان عده در دفتر رسمی طلاق به ثبت نمی رسد. به عبارت دیگر ممکن است صورت جلسة طلاق در اسرع رجوع زوج قبل از انتقای عده ابطال شود.
  • گواهی وجود یا عدم وجود جنین از پزشک ذیصلاح: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش برابر تبصره 6 ماده واحده و تفسیر جمع تشخیص مصلحت از آن زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهایی را که در زمان زوجیت انجام داده ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش تعمیم لازمه در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

انحلال نکاح فرخشاهی                                                                                  15/2/1392

اقسام طلاق :

الف)طلاق بائن: طلاق زن یائسه، خُلع، مبارات، مدخوله، صغیره

  • ب)طلاق رجعی
  • ج) طلاق عدی ماده 1058ق.م
  • اقسام طلاق: طلاق بائن ، رجعی، و عدی تقسیم می شود. طلاق بائن بنا به قول فقهای امامیه به شش گونه است:
  • 1-طلاق غیر مدخوله( زنی که با او نزدیکی واقع نشده) 2- طلاق یائسه ( زنی که عادت ماهانه ندارد) 3- طلاق صغیره ( دختر نابالغ) 4- طلاق مبارات مادام که زن به بزل رجوع نکرده است ( یعنی مالی را که بخشیده به آن رجوع نکرده باشد) 5- طلاق سوم که بعد از یه وصلت متوالی واقع شده باشد.

اقسام طلاق مطابق با ق.م : ماده 1143 ق.م طلاق را به بائن و رجعی تقسیم کرده است این ماده می گوید طلاق بر دو قسم است بائن ورجعی برابر ماده 1144 ق.م در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با وقوع طلاق رابطة نکاح به طور قطعی منحل می شود برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد و در ایام عده یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment