دانلود پروژه رشته حقوق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نتیجه‌ای كه بدست آمد با تجدید نظر 2 پرونده مطروحه در دیوان عالی، در نیم سال اول 2002 حاصل شد . در یكی از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصمیم دیوان عالی آمریكا كه مبتنی بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بین‌المللی و … را خواستار شدند.

موضوعات جدید خوبی وجود دارد كه اطلاعات مفیدی را جهت پیشرفت این مسئله به وكلا ارائه می‌دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رأی اخیر بین‌المللی در بعدی وسیع به صحت محكومیت نوجوانان به اعدام در آمریكا اعتراض می‌نماید. در اكتبر سال 2002 كمیسیون داخلی حقوق بشر آمریكا روی پروندة Domingues. V در آمریكا رایی صادر كرد.

این همان پرونده‌ای است كه دیوان عالی نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICC PR) رأی داد. معاهدایی كه ایالات متحده را یك عضو می‌داند و همچنین ، صراحتاً اعدام افراد زیر 18 سال را حتی زمانی كه متهم به جنایت هستند منع می‌كند. معاهداتی با بیان صریح، و برتری بر مواد قانون اساسی آمریكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشی از قانون اساسی آن سرزمین محسوب می‌شوند.

41- دادگاه نوادا بطور مضیق محكومیت اعدام برای نوجوانان را تأیید كرد كه بر پایه استثنایی بر گرفته از مجلس سنا آمریكا می‌‌ باشد با این مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بین الملل حین انعقاد معاهده در بر دارد و دیوان عالی آمریكا تجدید نظری را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتی ابرام رأی صورت گرفته بود رد نمود.

كمیسیون فوراً به قانوی بودن محكومیت اعدام برای نوجوانان در رأی مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پایان اینكه پافشاری بر اعدام مجرمین زیر 18 سال منجر به تنهایی آمریكا، در میان جوامع سنتی توسعه یافته و حتی آنهایی كه وارد نظام آمریكایی شدند، بود. لذا بطور فزاینده‌ای شاهد این انزوا در كل جامعه جهانی می‌باشیم.

با توجه به این شواهد كمیسیون پی برد به اینكه مبنای عرف حقوق بین‌المللی كه اعدام مجرمین زیر 18 سال را منع می‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است.

از این گذشته كمیسیون فهمید كه قواعد مذكور علیه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهیتی مورد قبول و با ویژگی ی نبودن همراه است و در حال حاضر معیاری را برای اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل وضع می‌كند.

در نهایت صراحتاً ادعاهای دولت را تحت عنوان مخالفی همیشگی با عرفی حاكم علیه اعدام نوجوانان رد می‌نماید كه عنوان می كند معیارهای عرف بین‌المللی اعدام مزبور را منع نمی كند.

ممكن است بسیار از وكلای داخلی با مباحث حقوق بین‌الملل كه كمسیون در رأی Domingues اعمال نموده آشنا نباشند، بنابراین توضیحی مختصر لازم است. نخست اینكه عرف حقوق بین الملل صرفاً یك شیوة كلی می‌باشد. متناسب با قانون دیوان بین‌المللی دادگستری، كه در حكم قانون پذیرفته شده است.

دیگر اوصاف مهم عرف حقوق بین الملل ، 1- كاربرد عمومی و عرف جامعه 2- آراء قضایی مهم و اجرای قانون و اقدامات هیئت منصفه می‌باشد.

در رأی مهمی كه موضوع آن از مصادیق حقوق عرفی بین‌المللی در ایالات متحده بود دیوان عالی آمریكا چنین رأی داد: در حالیكه هیچ معاهده‌ایی و مقام اجرایی ناظر، و قانون وضع شده و همچنین آراء قضایی موجود نباشد به عرف عادت ملل متمدن و …. متوسل شویم.

آن رأی ممكن است حقوق بین‌المللی را به شكلی مطرح ‌كند كه حقوق عرفی بین‌المللی مشمول آن گردد كه این (حقوق عرقی بین‌المللی) بخشی از حقوق كشور ما می‌باشد كه باید بوسیله دادگاه تعیین و اجرا گردد.

اسناد سهمی درباره روابط حقوق خارجی در ایالات متحده مؤید این موضوع می‌باشد و به شرح ذیل است: موضوعات ایجاد شده در حقوق عرفی بین‌المللی مطابق قوانین ایالات متحده بوجود آمدند زیرا حقوق بین الملل بخشی از مجموعه قوانین و قانون فدرال و …. می‌باشد.

اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل كه از متون كمیسیون می‌باشد متنی ماندگار از حقوق عرفی بین امللی است. این معیاری واجب الاجرا است كه توسط انجمن بین‌المللی آمریكا به رسمتی شناخته شده است و آن را به عنوان مبنایی غیر قابل ابطال متذكر شده و فقط معیارهای متأخری كه واجد همان ویژگی حقوق بین الملی باشند می‌تواند آن را تغییر دهد.

مخالفت مكرر دكترین دلیلی برای كشورهای مخالف شد جهت امتناع و محدود كردن مبانی عرفی. هر چند مجموعه قواعد پیچیده‌ایی وجود دارد كه نگاهی به قوانین كشورهای مخالف می‌نماید اما به وضوع ایرادی به صحت مبانی، اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین‌المللی موجود نمی‌باشد.

آخرین دسته از دعاویی كه حقوق بین الملل بطور فوق العاده‌ای با آن مرتبط است محكومیتی است توسط دادگاههای كمیسیون نظامی كه به تازگی ایجاد شده و به ادعاهای تروریستی رسیدگی می‌نمایند یكی از این اتهامات منجر به مجازات اعدام گردید.

از كمیسیون‌های نظامی در گذشته استفاده می‌شد ولی ایجاد این نوع كمیسیون‌ها در این برهه از زمان در ایالات متحده واكنشی خاص به جملات تروریستهای 11 سپتامبر 2001 می‌باشد. تا زمان نوشتن این مقاله چنین محاكمه‌هایی صورت نگرفته است ولی شروع كار آنها دستور نظامی رئیس جمهور در 13 نوامبر 2001 شكل خواهد گرفت.

اطلاعات نشریات اخیر نشان می‌دهد كه مقدمات نهایی در حال تكمیل است تا محاكمه‌ایی توسط كمیسیون Guantanamo Bay كوبا شروع گردد.

ایجاد و هدف این دادگاهها، همانند مجازات اعدام مسائل مبهمی را ارائه می‌نماید كه در ارتباط با حقوق داخلی، بین‌المللی و همچنین حقوق بشر می‌باشد. كمیسیون یك صلاحیت قضایی جهانی را برای مجازات اعدام نموده است.

كه به نظر بسیاری از دانشمندان و وكلا بطور جدی نگران كننده است.

دعاوی زیادی كه از قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده می‌شود به نظر وكلایی كه از مجازات اعدام دفاع می كنند حقوق بین الملل فقط برای موكلان خارجی قابل طرح است و یا استرداد مجرمین خارج از كشور و یا پرونده‌های خاصی كه اساساً خود مجازات مورد اعتراض واقع می‌شود.

با وجود این در حال حاضر قوانین بین‌المللی حقوق بشر با مجموعه‌ایی پر بار از آرائی كه واجد تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه هستند در نظر گرفته شده است. وكلا از این قواعد برای انتقال زندانی، وضعیت زندان و موقعیت‌های (موجود) در حقوق جزا و اقامة دعوی، در متنازع فیه استفاده می‌نمایند.

ایالات متحده كه یكی از اعضای مهم معاهده بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد و معاهدات مطروحه كه هم اكنون به یكی از آنها اشاره شد و از تاریخ ورودشان به ایالات متحده لازم الاجرا شدند و همچنین تعداد كشورهایی كه معاهده را همانند یك سند تصویب كرده‌اند به قرار ذیل است:

  • قرارداد رسمی بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ، 8 ژوئن 1992 ، 149 كشور.
  • كنوانسیون بین‌المللی راجع به حذف هر نوع تبعیض نژادی، 21 اكتبر 1994، 168 كشور
  • كنوانسیون علیه شكنجه سایر تظلمات ، رفتارها و مجازات‌های موهن و غیرانسانی، 212 اكتبر 1994 ، 168 كشور.

با این همه، این معاهدات بطور نسبی برای ایالات متحده جدید است و وكلا جدیداً شروع به درك و یادگیری آن نموده‌اند و آنها را در تلفیق با بسیاری‌ از آراء بین‌المللی كه معاهدات را تفسیر می‌نماید و همچنین راههای كه از حقوق مهم در هر نوعی از پرونده‌های كیفری دفاع می‌كند و فقط مختص به مجازات اعدام نمی نشود، بررسی می‌نماید.

در پایان، همان طور كه در بالا اشاره شد معاهدات منابع انحصاری حقوق بین الملل نیستند. یكی از بهترین منابعی كه به نحو مطلوبی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را تفسیر می‌نماید و در مجازاتهای اعلام در ایالات متحده، اعمال می‌‌شود، اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف فردی است. آن سندی است كه قواعد لازم الاجرا حقوق عرضی بین‌المللی را بیان می‌كند.

كمیسیون داخلی حقوق بشر آمریكا كه در واشنگتن D.C. برگزار می‌شود یكی از مهمترین بخش‌های سازمان حقوق بشر آمریكا است كه هفت عضو آن متخصصانی مستقل در زمینه حقوق بشر هستند و می‌توانند بطور اختصاصی به شكایات مطروحه علیه دولتی كه ناقض بیانیه آمریكایی بوده است، رسیدگی نمایند.

كمیسیون چندین حكم مناسب در مورد پرونده‌هایی از آمریكا صادر كرد كه اعتراض به مجازات اعدام بود.

III نگاهی به دعاوی حقوق بین الملل پیرامون مجازات اعدام

ساختار حقوق بین الملل 3 اصل مهم را بیان می‌كند پیرامون شیوه‌ایی كه ، حقوق بین‌الملل نسبت به دعاوی اعدام اتخاذ كره است. این بخش بطور مفصل این شیوه ها را بیان می‌نماید.

  1. A) حقوق بین الملل و وكلای بین‌المللی باید از روند دادگاههای داخلی مطلع باشند.

این ساده‌ترین راه در طرح دعاوی بین المللی است و ثابت شده كه یكی از مؤثرترین شیوه‌ها در آشنا شدن، حقوق بین الملل و وكلای بین‌المللی با دادگاه‌ههای داخلی می‌باشد. این آگاهی، از دعاوی بعدی كه ادعا به سندیت قواین بین‌المللی حقوق بشر می‌شود جلوگیری می‌كند همانند دو شیوة دیگر كه این مطلب را تأكید می‌كند. رویه مذكور در واقع نظر برگرفته از دیوان عالی آمریكا در Atkins V. ، ورجنیا بوده كه مقام مذكور به این ننتیجه رسید كه آراء جامعه بین‌المللی فقط یك عامل ربط محسوب می شود و نه منبعی الزام آور جهت تفسیر قانون اساسی آمریكا.

B): معاهداتی از حقوق بین الملل كه بیان می نمایند قانون فدرات در مقام تعارض با قانون ایالتی مقدم است.

این رویكرد دیگری است كه دعاوی حقوق بین‌المللی در آن قابل طرح هستند و از جایگاه رسمی برخوردار می‌باشد كه با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسی آمریكا انشاء شده است.

مخالفان با پرونده Domingues V در ایالت نوادا، كه با اعترض خود در برابر معاهده ایستادند و از محكومیت اعدام بر ای نوجوانان حمایت می نمودند، رویة مذكور را دنبال نمودند.

رویه مزبور در تمامی پرونده‌های داخلی كه الزامات كنوانسیون وین را طبق روابط كنسولی اجرا می‌نماید، مطرح می‌باشد و این رویة معاهده‌ایی را كه آمریكا یك عضو، مطابق دستورالعمل 6 و 10 می‌‌باشد، جامه عمل پوشاند.

  1. C) معیارهای عرفی و همچنین اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در دادگاههای داخلی ایالات متحدة الزام آور هستند. رویكرد سوم در دعاوی حقوق بین الملل مایع از اشكالات شروط معاهده می‌شود كه این رویه‌ای برگرفته از كمیسیون داخلی حقوق بشر آمریكا در رأی Domingues V. می‌باشند و كمیسیون چنین رأی داد، كه اعمال مجازات اعدام برای اشخاص زیر 18 سال حتی در زمان ارتكاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل می‌باشد.

به حقوق عرفی در آمریكا از حیث طرح دعوا اهمیت وافری داده‌اند به خصوص هنگامی كه مطابق «دعاوی مسئوولیت مدنی بیگانگان» برای آنها رأی صادر می‌گردد. یك قانون فدرال كه حقوق بین‌المللی عرفی و دعاوی تخطی از پیمان حقوق بشر در دادگاههایش اعمال می‌گردد. برای بزودیدگان خارجی قابل استفاده می‌باشد.

گزارشهای اخیر از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد كه حدود كشورهای جهان مجازات اعدام را منسوخ كرده‌اند و روند دهه اخیر قویاً به سمت الغاء مجازات مجرمین و نه، بسط و تصویب مجدد آنها پیش رفته است.

پروفسور Schabas William در بررسیهای جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بین الملل، چنین نتیجه گرفت كه نگاهی قاعده‌مند به قواعد حقوق بین‌المللی یك روند در انعطاف ناپذیر را به سمت الغاء مجازات مجرمین نشان می‌دهد.

برای مثال در سال 2002 فقط 31 كشور از 200 كشور دنیا مجازات اعدام را اعمال كردند و فقط 3 كشور چین، ایران و آمریكا %81 اعدام‌هایشان را گزارش داده‌اند.

موضوعات مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا مبهوت آمیز می‌‌باشد. در حالیكه ایالات متحده 22 اعدام از مجرمین نوجوان را در طی 1976 انجام داده است، و فقط 6 كشور جهان اعدام نوجوانان را در دهة 90 گزارش داده‌اند كه عبارتند از جمهوری دموكراتیك كنگو، ایران نیجریه، پاكستان، عربستان سعودی و یمن.

در همین سال تمامی آن كشورها قوانینشان را به سمت لغو مجازات اعدام برای نوجوانان تغییر دادند، یا اینكه وقوع چنین اعدامهایی را تكذیب نموده‌اند، به غیر از ایالات متحده به عنوان تنها كشور جهان كه به این روال كماكان ادامه می‌داد.

از این گذشته، كنوانسیون ملل متحد دربارة حقوق كودك به همین نحو بود كه به وضوح اعدام صغار منع كرده بود. و تمامی كشورهای دنیا به جزء ایالات متحده و سومالی آن را تصویب نمودند، كشوری كه هم اكنون با هرج و مرجی به تمام معنا نمایان شده است.

تمام دادگاههای جزایی بین‌المللی تازه تأسیس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتی برای بدترین جنایات دنیا نظیر، نسل كشی- جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را ممنوع كرده‌اند. كه همچنین دادگاههای جزایی بین‌المللی موقتی را برای یوگسلاوی و روندا را شامل می گردد، و Hague و Arasha و تانزانیا به همین ترتیب در دادگاه جزایی بین المللی جدید قرار می‌گیرند.

مخالفت مردم آمریكا با دادگاههای جدیدی كه بوسیله دولت بوش ایجا شده بود صراحتاً اعتراض آمیز می‌باشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذكور ننمود معاهده‌ایی كه در روزهای واپسین دولت كلینتون تصویب شد- ولی كماكان قدمهایی را در جهت توافقات دو جانبه با هر كدام از كشورها ایجاد نمود، كشورهایی كه صلاحیت دادگاههای آمریكا را به علت بازداشت اتباعش در كشور خودشان به رسمیت نمی‌شناختند.

هر چند دولت قوانین داخلی خود را كه مبتنتی بر وضعیت بحرانی می‌باشند تحت عنوان «نقض قوانین لاهه» تصویت نمود كه این قوانین به آمریكا اعمال نیروی نظامی را اجازه می‌دهد تا تبعه خود را كه توسط محاكمه داداگاه بازداشت شده آزاد نماید.

جدا از مشكلات زیادی كه در نظارت داخلی مجازات اعدام وجود داشت- مشكلاتی كه ضرورت تصویب دستورالعملهایی جدید را می‌طبید- انزوا آمریكا در جامعة بین‌المللی به علت اعمال مجازات اعدام می‌باشد كه بطور فزاینده‌ای ادامه دارد.

پروفسور Koh Harold معاون پیشین وزیر خارجه آمریكا (معاونت در امور دموكراسی، حقوق بشر و كارگران) نوشته است كه : من هم اكنون می‌توانم شهادت هم كه (عملكرد دولت آمریكا در ارتباط با مجازات اعدام) با سیاستی خشونت آمیز همراه نمی‌باشد.

83- فقط یك موضوع وجود دارد و آن اینكه زمان زیادی طول نمی‌كشد تا آمریكائیها به این نتیجه برسند، همانند آنچه قاضی Harry A.Blackmua در سال 1994 عمل كرد، و در نهایت اینكه آنها بطور اخلاقی مجبور می‌شوند تا به تجربه شكست خوردة مجازات اعدام اعتراف نمایند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment