دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان حسابداری از دیروز تا امروز – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

۲عملکرد کنترلی:

این وظیفه بر وظیفه اطلاعاتی متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل فعالیتها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.

۳- عملکرد خدماتی:

هر موسسه ای معمولاْ افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سر و کار دارد. این جریان تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ایجاد می کند. تنظیم روابط موسسه با دیگران، دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
وظایف یا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سیستمهای حسابداری در کلیه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها یکسان باشد .

حسابداران مدیریت

حسابداری مدیریت یكی از شاخه های با اهمیت حسابداری است كه نبود آن حسابداری را بی معنا می كند.

در فرهنگ حسابداری دكتر نوروش، حسابداری مدیریت به شرح زیر معنا شده است:
فرآیند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، طبقه بندی، ارائه، تفسیر و گزارشگری اطلاعات مالی است كه مدیریت از آن، جهت برنامه ریزی، ارزیابی و كنترل یك سازمان استفاده می نماید.

تعریف بالا كلیتی از مفهوم حسابداری مدیریت را بیان می كند. برای آنكه بیشتر در این باره اطلاعات كسب كنیم بهتر است كه این تعریف كلی را باز كنیم. بخش اول تعریف در واقع همان تعریف ساده حسابداری است. اما آن چیزی كه برای ما دارای اهمیت می باشد بخش دوم تعریف است. یعنی همان بخشی كه می گوید ” كه مدیریت از آن، جهت برنامه ریزی، ارزیابی و كنترل یك سازمان استفاده می نماید .”

همان طور كه میدانید حسابداری مالی جهت ارائه گزارش وضعیت مالی موسسه برای افراد خارج از موسسه می باشد. افرادی از قبیل: سهامداران، بستانكاران، دولت و سایر افرادی كه ذینفع در موسسه می باشند. پس می توان گفت كه حسابداری مدیریت درست در نقطه مقابل حسابداری مالی قرار دارد.

از در كنار هم قرار دادن این دو تعریف می توان بیشتر به معنای حسابداری مدیریت پی برد. حسابداری مدیریت مربوط به مدیران داخلی یك سازمان است. در واقع هدف اصلی و مهم حسابداری مدیریت، تهیه اطلاعات مفید، مرتبط و به هنگام است.

در این نوع از حسابداری، به هنگام بودن اطلاعات اهمیت خاص و ویژه ای دارد. زیرا تصمیمات مدیریت موسسه كاملا تحت الشعاع این اطلاعات است. اگر این اطلاعات اشتباه و یا ناقص باشد، موجب تصمیم گیری های اشتباه خواهد شد .حال اگر این اطلاعات به موقع در دسترس مدیریت قرار نگیرد در این صورت تصمیم گیری مدیریت بی اهمیت خواهد بود. زیرا در مسائل مالی وقت طلاست و هیچ گاه جبران نخواهد شد. در واقع یك تأخیر در ارائه اطلاعات ممكن است فرصتی را از موسسه بگیرد كه دیگر هیچ زمان قابل جبران نباشد.

این روزها به علت فشردگی و حجم بالای فعالیت های یك موسسه، نقش حسابداری مدیریت بسیار آشكار شده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. اما متأسفانه در این زمینه از حسابداری، شخصی كه صاحب نظر باشد وجود ندارد و این یك ضعف است كه در حسابداری ما وجود دارد. و مشكل این جاست كه این ضعف تنها بر حسابداری و مدیریت تأثیر نمی گذارد بلكه بر كل وضعیت اقتصادی و تولیدی كشور
تأثیر گذار است .

این روزها تنها بلد بودن حسابداری و توانایی در زدن ثبت حسابداری برای یك حسابدار كفایت نمی كند. اگر شما حسابداری هستید كه دوست دارید در رشته دلخواه خود صاحب نظر و عقیده باشید باید یكی از رشته های كم طرفدار حسابداری را انتخاب كنید و در زمینه آن تخصص پیدا كنید و به همین حد هم كفایت نكنید. بلكه این تازه مقدمه ای برای یك تلاش واقعی باشد .

   تأثیر مفاهیم حسابداری بر صورتهای مالی

در ادامه مباحث مربوط به تهیه صورتهای مالی این بار به بررسی مفاهیم اولیه حسابداری و تأثیر آن بر صورتهای مالی خواهیم پرداخت.

مفاهیم اولیه حسابداری یا همان مفروضات، اصول و میثاقهای حسابداری نقش مهم و اساسی در تهیه صورتهای مالی ایفا می کنند. ابتدا این مفاهیم را نام برده سپس تأثیرات آنها را بررسی می کنیم.

مفروضات: مفروضات اموری بدیهی است که نیازی به اثبات ندارد. فروضات حسابداری عبارتند از:

۱ – فرض تداوم فعالیت

۲ – فرض تفکیک شخصیت

۳ – فرض دوره مالی

۴ – فرض تعهدی

۵ – فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول

اصول: جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند. این اصول عبارتند از:

۱ – اصل بهای تمام شده           

۲ – اصل تحقق درآمد

۳ – اصل تطابق  

۴ – اصل افشاء کامل

میثاقها: در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است. این محدودیتها که به آنها میثاقها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از:

۱ – میثاق اهمیت

۲ – میثاق فزونی منافع بر مخارج

۳ – میثاق احتیاط

۴ – میثاق خصوصیات صنعت

البته میثاقهای حسابداری به این ۴ مورد محدود نمی شود. اما برای بحث ما این ۴ نکته کفایت می کند.

حال به بررسی تأثیر این مفاهم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت.
مفاهیم حاکم بر ترازنامه:

۱- فرض تداوم فعالیت

۲- فرض واحد اندازه گیری

۳ – اصل افشاء

۴- اصل بهای تمام شده

۵ – میثاق اهمیت

ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه می شود. یعنی فرض بر این است که یک موسسه برای دوره نا محدود فعالیت می کند. این صورت حساب نیز مانند سایر صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گیری بر حسب واحد پول استوار است. تمامی صورتهای مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود.

در صورت ترازنامه اصل افشاء بسیار با اهمیت است. زیرا ارقامی که در این صورت مالی ذکر می شود بسیار با اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود. ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاریخی ثبت می شوند. یعنی در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی در اقلام ترازنامه صورت می گیرد.

بر طبق میثاق اهمیت باید تنها ارقام با اهمیت در ترازنامه ذکر شود. ارقام ترازنامه، ارقامی با اهمیت (از نظر ریالی) می باشند که البته مفهوم اهمیت مفهومی نسبی می باشد.

مفاهیم حاکم بر صورت سود و زیان:

۱ – اصل تحقق درآمد

۲ – فرض دوره مالی

۳ – اصل تطابق

۴ – میثاق احتیاط

۵ – اصل افشاء

۶ – میثاق اهمیت

۷ – میثاق فزونی منابع بر مخارج

بر طبق اصل تحقق درآمد هر مبلغی که دریافت شود درآمد نمی باشد و چه بسا مواردی که مبلغی دریافت نشود اما درآمد ثبت گردد. صورت سود و زیان بر فرض دوره مالی استوار است. یعنی مبنای تهیه این صورت یک دوره مالی معین می باشد. در ضمن بر مبنای اصل تطابق، هزینه های هر دوره تنها باید با درآمدهای همان دوره مطابق شود.
بر مبنای میثاق احتیاط باید مراقبت شود که هزینه های دوره کمتر از واقع و درآمد های دوره بیشتر از واقع ثبت نشود.

اصل افشاء و میثاق اهمیت در صورت سود و زیان به این معناست که باید ارقام این صورت به طور کامل افشاء شود و چون ارقام در صورت سود و زیان از نظر ریالی کم ارزش تر از ترازنامه است پس باید درمورد آن توجه بیشتری بشود. در آخر باید توجه داشت که هزینه های تهیه صورت مالی نباید بیش از منافع حاصل از آن باشد.

البته در مورد یادداشتهای پیوست باید این نکته را ذکر کنم که یادداشتهای پیوست بر مبنای اصل افشاء کامل تهیه می شود.

نکاتی که در بالا ذکر شد تنها چکیده ای از مطالبی است که می توان در حیطه این موضوع بیان کرد.

نرم افزار و حسابداران

با پیشرفت روز افزون در عرصه خدمات جانبی حسابداری و نرم افزارهای حسابداری، دیگر اینكه یك حسابدار بتواند ثبت بزند نكته و برتری چندانی بحساب نمی آید. این روزها یك شخص كه هیچ چیزی درباره حسابداری نمی داند می تواند با شركت در یك دوره 9 ماهه حسابداری ثبت زنی ساده حسابداری را فرا بگیرد و از آن به نحو احسن استفاده نموده در ضمن در كار خود نیز موفق باشد. حال این چیست كه موفقیت این فرد تازه حسابدار شده را تضمین می كند؟

  این روزها برنامه های حسابداری مختلفی وارد بازار كار حسابداران شده است. نكاتی كه توجه بیشتر شركتها را در جهت تهیه یك نرم افزار حسابداری جلب می نماید در درجه اول كارا بودن، ساده بودن و ارزان بودن یك نرم افزار است. البته در بین این سه نكته، نكته اول یعنی كارا بودن نرم افزار از بقیه نكات با اهمیت تر است و صد البته كه نكات مهم دیگری نیز ممكن است برای یك فعالیت یا واحد تجاری با اهمیت باشد. ما در این مطلب به مسائل عمومی تر توجه می كنیم.

چیزی كه برتری یك حسابدار در شرایط كنونی بحساب می آید هوشیار بودن، سطح علمی بالا و خلاق بودن است. اكنون دوره گراچوف بودن حسابداران به پایان رسیده است. حسابداری موفق است كه دارای خلاقیت بوده و بتواند ارائه سیستم كند. نه اینكه مثل گراچوف حساب ذغالهای آقای اسكروچ را نگه دارد.

مختصری از حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی یکی از دشوارترین و در عین حال جذابترین انواع حسابداری است.
حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده رشته ای از حسابداری مدیریت است که مربوط میشود به تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی. برای رسیدن به این هدفها، حسابها طبقه بندی، ثبت، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص شود. حسابداری صنعتی همان طور که از اسم آن هم مشخص است در ارتباط با صنعت و موسسات تولیدی کاربرد دارد. به همین دلیل این نوع از حسابداری بسیار مورد توجه مدیریت است. در موسسات تولیدی یا کارخانه ها به علت نوع فعالیت و همچنین شکل فروش محصولات، نیاز مدیریت به اطلاعات بهای تمام شده تولیدات، بسیار دقیق و حساس است. زیرا در این نوع از موسسات به این دلیل که محصول نهایی از ترکیب مواد و هزینه های تبدیل که همان دستمزد نیروی کار مستقیم و هزینه های سربار است تولید می شود به همین علت باید توجه خاصی به اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده داشته باشیم .

به همین علت مدیریت در تلاش است تا با استفاده از روشهای مختلف و حسابهای کنترلی در هر زمان که نیاز باشد در کمترین فرصت اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات را در اختیار بگیرد. مسلما این مسئله از وظایف اصلی حسابداران است. حسابداران با استفاده از روشهای مختلف به این کار اقدام می کنند.

روشهای حسابداری صنعتی که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

۱- هزینه یابی جذبی

۲- هزینه یابی مستقیم

۳- هزینه یابی برآوردی یا تخمینی

۴- هزینه یابی سفارش کار

۵- هزینه یابی مراحل تولید یا مرحله ای

۶- هزینه یابی استاندارد

۱- هزینه یابی جذبی یا کامل: شیوه ای از هزینه یابی که در آن جمع هزینه های مستقیم (به تحقیق) و هزینه های ثابت (به تقریب) در بهای تمام شده کالای ساخته منظور می شود. بر عکس در هزینه یابی مستقیم، فقط هزینه های متغیر (از جمله سربار متغیر) جزء بهای تمام شده محسوب می گردد و هزینه های سربار ثابت (به عنوان هزینه های دوره) جداگانه در حساب سود و زیان همان دوره ای که هزینه به عمل آمده است منظور می شود .

۲- هزینه یابی مستقیم یا نهایی: این اصطلاح آمریکایی و مترادف آن در انگلستان Marginal Costing معمول و به معنی این است که جمع هزینه های متغیر محصول را مهمترین مقیاس هزینه تولید آن محصول محسوب کنند. به این استدلال که هزینه های متغیر با میزان تولید و افزایش و کاهش آن، بالا و پائین می رود .

۳- هزینه یابی برآوردی یا تخمینی:

الف – هزینه ای که برای یک قرارداد یا تصمیم خاص پیش بینی شده است .

ب – مخارجی که پس از فروش ایجاد می شود

دستورات كوچك در ویندوز:

ز منوی Start وارد Run شوید و دستورات زیر را بسته به کاری که انجام میدهند تایپ کنید:
دستور control = باز کردن Control Panel
دستور sndrec32 = اجرای برنامه Sound Recorder
دستور sndvol32 = اجرای ابزار Sound Control
دستور pbrush = اجرای برنامه Paint
دستور write = اجرای برنامه Word Pad
دستور dvdplay = اجرای برنامه Windows Media Player (در صورتی که برنامه پیش فرض پخش فایلهای DVD باشد)
دستور dialer = اجرای برنامه Phone Dialer
دستور dcomcnfg = اجرای ابزار Component Services
دستور mstsc = اجرای ابزار Remote Desktop Connection
دستور nero = اجرای برنامه Nero (در صورت نصب بودن روی هارد)
دستور sol = اجرای بازی Solitaire
دستور winmine = اجرای بازی Mine Sweeper
دستور pinball = اجرای بازی Pinball
دستور freecell = اجرای بازی FreeCell
دستور mshearts = اجرای بازی Hearts
دستور spider = اجرای بازی Spider Solitaire.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment