دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان تئوری حسابداری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

سوالات

1-            خط زمان

جواب این سوال در نمایش اطلاعات 1-3 ظاهر می شود . باید از دانش اموزان بخواهند كه خط زمان را در این نمایش اطلاعات گسترش دهند . چند خط زمان تجاری موجود برای این هدف در دسترس می باشند . هم چنین سالنامه وجود دارد كه ممكن است دانش آموزان از آنها برای كامل نمودن حوادث جهانی در طی یك دوره ی زمانی استفاده كنند . بیشتر داده های مهم برای حسابداری را می توان از این فصل دریافت كرد ، اما این ممكن است تمرین مفیدی باشد كه دانش آموزان را به خواندن موضوعات سابق نشریه ی ماهانه انجمن حسابداران رسمی آمریكا برای دریافت جزئیات بیشتر وادار كنیم . كلاس 50 نفری ، كه هر دانش آموزمسئول یك یا دو سال است كه به آسانی می تواند این قرن را پوشش دهد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2-  یك قرن در بازنگری

    منظور سوال واضع است .هر جوابی كه بدهم ، جانبداری های خودم را نشان خواهد داد . اما اگر شخصی آن توضیح را بپذیرد ،آنگاه جوابم را در مورد تأثیر پس انداز و بحران وام بیان می كنم ، بحرانی كه از نظر من تا اندازه ای با حسابداری بهای تمام شده ی تاریخی كه تأثیر واقعی فاجعه ی آشكار شده را پنهان می كند تحریك شد . با بررسی تعداد بازارهای تحریك شده ، شواهد ثانویه (SEC ) پاسخ داده است . دیر یا زود ، زودتر از آنچه كه به نظر می آید ، اینها بر ملا خواهند شد . سپس فرض مهم حسابداری فرو می ریزد .

3) مدرسه ی تجاری مدرن

این سوال دیگری است . قدمت ساختمان ما و احتمالاً شما به اوایل دهه ی 50 بر می گردد و در پاسخ مستقیمی به نیازهای بازگشت GI ساخته شد . بازگشت آنها و رونق بعدی اقتصاد ، رونق توسعه ی تجاری را دامن زد كه همواره ذینفعان آن بوده ایم . حدس من این است كه آن رونق در حال تمام كردن سوخت است و از حالا تا 20 سال آینده واقعاً تصدیق خواهیم كرد كه چه نیم قرن طلایی برای ما در زمینه ی آموزشی تجاری بوده است .

4) گزینه های آزاد برای مدیریت

این سوال به نمایش اطلاعات 2-3 نه 1-5 اشاره دارد . برای دادن مرجع اشتباه می خواهیم ، برخی از گزینه هایی كه به اجرا گذاشته شده شامل موارد زیر می باشد

بیشتر روش های مختلف محاسبه ی هزینه ی بازنشستگی حذف شده اند .

5-تصمیم گیری در مورد اینكه آیا هزینه های تحقیق و توسعه را بپردازیم و یا آنها را به سرمایه تبدیل كنیم از دستان مدیریت خارج شده است .

6- استهلاك سرقفلی دیگر در اختیار مدیریت نیست .    

8- در حالیكه برخی موضوعات باقی می مانند ، دراكثر موارد موضوعات دیگر نظیر اینكه درباره ی تغییرات حسابداری چه باید كرد ، به طور آشكاری درمورد محدوده ی صورت حساب سود وزیان تصمیم گیری شده است . به عبارت دیگر ، آنها به نفع صورت حساب كلی تصمیم گیری شده است                                                                                                                                                                                                                                                                 

10-توانایی پنهان كردن سرمایه گذاری دارایی ها طی سالها محدود شده است

11-قوانین جدید تلفیق توانائی مدیریت را برای ایجاد موسسات تابع مالی برای سرمایه گذاری دارایی های خود به شدت محدود كرده است

12- به پاسخ سوال 11نگاه كنید . من معتقدم كه گزینه ی آزادی علاوه بر آشكارسازی كامل وجود دارد ، برداشت خود من این است كه در اكثر موارد محدود كردن گزینه ها گزارش مالی بیهوده نمی باشد. دیگران استدلال كردند كه در هر مورد ، گزینه های سوء استفاده را محدود كرد .

5) یكپارچگی

الف – برداشت خود من این است كه ادعاهای Kolodny   و Hrwitz درست است . نشان دادن شواهد نظام مند سخت است ، اما تقریباً همه ی ما شواهد بی پایه و اساسی در مورد ایده ی خرید و میل نهایی شركت ها به نشان دادن « قانونی » به عنوان دلیل این كه چرا نمی توانند به درخواست خاصی تن دهند ، داریم . این قانون تأثیر اجتناب ناپذیری بر روی این قضاوت دارد .

ب – در اینجا سعی دارم دانش آموزان را به انتقال یادگیری از حسابرسی و قانون تجارت به كلاس تئوریشان تشویق كنم و اینكه پاسخ های ممكن زیادی وجود دارد . جزئیات معروف ترین آنها را می توان در هر متن حسابرسی به خوبی پیدا كند . آنها شامل mckesson وRobbins ، فروش قاره ای و Hochfelder هستند .

ج – پاسخ به این سوال سال به سال تغییر می كند . امروز بیشتر شكایات حسابداری حول محور پس انداز و شكست وام می چرخد . برداشت خود من این است كه دعاوی در زمان تعیین موجودی های اوراق بهاداربه بازار منتهی خواهند شد . این تغییر عمده ای در كار حسابداری خواهد بود .

د – این نوع بیشتر تنظیم شده از سوال ( B ) است به پاسخ مناسب توجه كنید

6) تاریخچه حسابرسی

من از این گزارشات به عنوان اساسی برای كل كلاس تاریخ حسابرسی استفاده كرده ام . به وضوح ، می توان از آنها به طور مساوی برای كلاس تاریخ حسابرسی استفاده كرد . در اصل آنها را از مقاله ی قابل تحسین George Cochran ،“ گزارش نویسنده :

آن تحولی كه در ایالت متحده ی آمریكاست ” استخراج كردم كه در كتاب حسابدار ظاهر شدند . ( شماره 4 ، 1950 ، صحفات 460-448 ) .

بعداً دوباره در كتاب چشم انداره هایی به حسابرسی ، ویرایش سوم ، ویرایش توسط John j .willingham.D.R.Carmichaed چاپ شد آن مقاله ، مقالات دیگر پیرامون آن ، درباره ی دعاوی دادگاه كه اصطلاحات متعددی را برانگیخت بحث می كنند. این مقالات ارزش خواندن را دارند .

هیچ ارتباط ی ضروری بین تغییرات در حسابداری و تغییرات در حسابرسی وجود ندارد ، اما حالت نقشی ایجاد می كند . شغلی كه ، برای مثال ، با دعوی Robbins و Mckesson   حساسیت بیشتری نسبت به تغییر دارد تا شغلی كه وضعیت دفاعی به خود می گیرد . این حاكی از آن است كه ممكن است پس انداز و بحران وام در بازنگری به عنوان كاتالیزوری برای تغییرات بیشتر در این شغل محسوب شود .

cochran تغییر از اولین گزارش به گزارش دوم را به دعوی Ultramares در سال 1931 نسبت می دهد. از نظر او گزارش چهارم از Robbins و Mckesson ناشی می شود .

فصل چهارم

سوالات

1)  استانداردها

بررسی معنای مختلف مربوط به كلمه ی استانداردها باید با تعریف

(accounting standards board – financial)( FASB )،هیأت استانداردهای حسابداری مالی در صحفه ی 109 متن « راه حلهایی برای مشكلات حسابداری »ارائه نمود. این كاملاً متفاوت از استفاده ی ASOBAT   (صحفه ی 3 ) از واژه ی « معیارهایی كه می توان در مورد تمرین فعلی بر عیله آن نظر داد و توصیه هایی برای وجود بهبودی » است . هم چنین از تفسیر پتیلو ( pattilo) در صحفه ی 51 كتاب كه در آن ازمفروضات بنیادی و استانداردهای اغلب به جای یكدیگر استفاده می شود ، متفاوت است .

paton   و littleton ( صحفه ی 4 ) به ترتیب طرح استاندادهای را رد توصیفی برای آنچه كه حسابداری سعی دارد به وسیله ی گزارشات مالی و نتایج عملی به گروه های علاقه مند بگوید ، می دانستند . آنها خاطرنشان كردند كه به طور سنجیده از این واژه استفاده می كنند چون می خواستند از عمومیت و استمرار كه ذات اصول است جلوگیری كنند . littleton درساختار تئوری حسابداری خودش در صحفه ی 143 دوباره به این تعریف رجوع كرده و استاندارد را « توافق در مورد این مقیاس كه عمل مناسب در موقعیت خاص چه چیز است » تعریف می كند . به نظر می رسد این تعریف مشابه به تعریف مورد استفاده بوسیله ی FASB است .

ممكن است دانش آموزان از بین متن ها و واحدهای درسی قبلی تعارف دیگری را جمع آوری كنند . اكثر این تعارف را می توان بر روی یك مقیاس كه از فرض بالا تا عمل خاص ترتیب یافته مرتب كرد . همان طور كه می توان بیان كرد استاندارد ها را این گونه مرتب كرد : SFAS 2 ( statements of financial Accounting standards)) یعنی بیانیه ی استانداردهای حسابداری مالی را با SFAS 66 مقایسه كنید .

جواب خاصی نیاز نیست تنها این تائید از طرف آنها كه قبل از اینكه شخص در مورد عمل خاصی تصمیم بگیرد ، به نوعی نظریه پردازی احتیاج دارد .

2) حسابداری

سه تعریف كه این سوال به آنها رجوع می كند در زیر دوباره چاپ می شود . هر كدام نشان می دهد كه به حسابداری در زمان خود چگونه نگاه می كردند . همه ی آنها را با هم نشان می دهد كه چگونه حسابداری طی این سالها توسعه یافته است .

حسابداری فعالیت خدماتی است … ( كه وظیفه ی آن فراهم كردن ، اطلاعات كمی ، اساساً، ذاتاً مالی ، درباره ی موجودیت های اقتصادی است كه در تصمیم گیری های اقتصادی مفید هستند . بیانیه ی ( ( APB – هیأت اصول حسابداری ، شماره ی 4  

حسابداری را فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، انتقال اطلاعات اقتصادی است كه اجازه ی قضاوت ها و تصمیم گیری های آگاهانه را به كاربران اطلاعات می دهد .

( ASOBAT) .حسابداری هنر ثبت ، طبقه بندی و خلاصه كردن به شیوه ای چشمگیر و از نقطه نظر پول ، معاملات و حوادثی كه حداقل تا اندازه ی ماهیت مالی دارند و تفسیر نتایج آن است Amer.can Institute of Accounts ) AIA) انجمن حسابداران آمریكا

برداشت خودم این است كه آخرین تعریف احتمالاً هنوز هم درست ترین تعریف است . از طرف دیگر ، تأكید تصمیم گیری در بیانیه ی    ASOBAT و APB شماره ی 4 به وضوح نشان دهنده ی دیدگاه خود این شغل است . از جهات دیگر ، دو تعریف اول دیدگاه این شغل را از فعالیت های خودش نشان می دهد در حالی كه تعریف آخر ممكن است حاكی از دیدگاه عموم نسبت به فعالیتهای این شغل باشد .

3)ترازنامه ها در مقابل صورتحسابهای سود و زیان

این سوال را می توان به نحو سودمندی به خطوط زمانی ، ذكر شده در فصل قبل ،مرتبط ساخت. قرن با تأكید بر روی ترازنامه شروع شد .بعدازمدتی به ندرت صورت حسابهای سودوزیان منتشر می شد. در واقع تا زمان ترقی سرمایه گذار در دوره ی بعد از جنگ كه صورتحساب سودوزیان رایج شد. از زمانیكه FASB توجه خود را به صورت وضعیت مالی برگردانده و سرمایه گذاران پیش از پیش از پول نقد آگاهی پیدا كرده اند واز تأكیدآن به تدریج كاسته می شود . چه مقدار از آن نیز به دلیل تأكید دانشگاه بر روی تئوری های كارآیی بازار ، اصل قیمت گذاری دارایهای سرمایه ای و تئوری موجود اوراق بهادار می باشد . سوال جالبی است . ممكن است كار مفید در این باره نگاهی به سری كتابهای راهنمای سرمایه گذاری تعبیر Dodd .Graham و توجه به چگونگی تغییر آنها طی این سالها باشد . آیا حسابداری به سوی قرار داد ههای دسترس برای استفاده از مدل های رایج سرمایه گذاری گامی بر داشته است.

4) فرآیندهای در مقابل اصول

این كاملاً مشخص است كه تصمیم APB تلاش برای بنا كردن ساختار تئوریكی می باشد تا رویه های حسابداری مناسب را تعریف نمایند . بنابراین تغییر در عنوان به طور عمده مهم می باشد ، تفاوت در رویكردها به طور معمول در تعارف حسابداری كه در جواب سوال بالا ظاهر شده ، دیده می شود .

5) هزینه ی انتقالی به دوره آتی

این سوال به طور غیر عمدی مبهم می باشد . البته منبع اولیه بیانیه شماره 4 APB می باشد . این به نظر من جالب می رسد كه ASOBAT در همان چارچوب زمانی ظاهر شد و من خواستار بستن آن دو با یكدیگر بودم . یك تعبیر بهتر از سوال ممكن است دربارة آنچه مؤسسات ASOBAT ممكن است دربارة هزینه های انتقالی دورة آتی گفته باشند ، تغییر كند . ارتباط بین این دو در ذهن من در بند 1986 در بیانیه شماره 4 APB یافت شده است :

حسابداری برای این دارایی ها و بدهی ها كه از منابع یا تعهدات ( بند 132 را ببینید ) و درآمد وهزینه است اصل تعریف دارایی هایی كه بعداً در این متن دیده می شود ، می باشد . “ منابع اقتصادی هزینه های معوق مشخص از منابع نیستند ” پاراگراف های 169 تا 174 با ماهیت قرار دادهای تعدیلی سرو كار دارد تأكید من در اینجا پارگراف 172 می باشد كه بر درآمد تأكید دارد . در طی قرن گذشته ، تجار ، استفاده كنندگان صورت مالی و حسابداری مالی به طور افزایشی گرایش به تأكید بر اهمیت سود ویژه داشتند و این گرایش تأكید در حسابداری مالی را تحت تأثیر قرار داده است . اگر چه ترازنامه ها قبلاً بدون صورت سود و زیان نشان داده می شدند ، صورت سود وزیان در سالهای اخیر به عنوان یكی از مهمترین صورتهای مالی مورد توجه واقع شده است . این فرض وجود دارد كه اصول حسابداری مفید بودن صورت سود و زیان را افزایش می دهد ، علیرغم این كه حرفه حسابداری پذیرفت كه اصول می تواند به ترازنامه و صورت سود وزیان تأ ثیر بگذارد . برای مثال روش اولین صادره از آخرین وارده ( LIFO ) در قیمت گذاری موجودی كالا ممكن است در قیمت های ترازنامه برای موجودی كالاها بیشتر از قیمت های كنونی با گذشت زمان انتقال داده شده ، تأثیر بگذارد . از این رو ، LIFO اغلب از زمیه هایی كه معمولاًَ مبلغی را برای قیمت كالایی فروخته شده در تعیین سود ویژه ای كه به طور دقیق بر قیمت های كنونی منعكس می شود ، حمایت می كند . این نتیجه اطمینان دارد كه تحت تأثیر روش لایفو در نشان دادن موجودی كالا ها در ترازنامه با قیمت هایی كه اساساً متفاوت از قیمت های كنونی است ، را جبران می كند.

به طور خلاصه ، هزینه های انتقالی به دورة آتی ، وجودشان را به تأكید بر صورت سودو زیان مدیون است . تأكید بر صورت سود و زیان كه اعتقاد به این كه صورت بایستی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مفید باشد . نكته این است كه شخص با تاكید ش بر این كه هدف حسابداری فراهم كردن اطلاعات برای تصمیم گیری در ارتباط با استفاده از منابع محدود است ، ASOBAT تاكید دارد . هزینه های انتقالی به دوره ی آتی از یك ایده حسابداری نشأت می گیرد . همبستگی می تواند به یك مرحله جلوتر رانده شود . زیرا مؤسس ASOBAT نیاز به قیمتهای كنونی را به عنوان بخشی ازیك سیستم اطلاعاتی مفید می داند سپس آنها به طور ویژه در صفحه 34كه مالیاتهای معوق نشان داده شده اتد ارائه می شود كه دوباره آن برنامه های كه در حال حاضر به اصول پیش بینی شده انتقال نیافته اند را مورد تاكید قرار می دهند

6- اقتدار محتوایی ( اقتدار از لحاظ محتوا)

عنوان « اقتدار محتوایی » از ASR 4 ناشی می شود كه در آن SEC بیان كرد كه صورتهای مالی كه بر اساس آن تهیه شده اند بایستی مطابق با اصول حسابداری كه از آنها حمایت مقتدرانه ی اساسی وجود دارد ، آماده شوند . آنها در ادامه بیان كردند كه در این موردتفاوت عقیده بین كمیسیون و سازمانهای كنترل كننده وجود دارد بایستی از اصول حسابداری درستی كه وجود دارد استفاده نمایند . افشاء سازی صحیح در مورد صورتهای مالی خودشان مورد قبول خواهد بود . تنها در صورتی اصول مورد قبول هستند كه حمایت مقتدرانه ی اساسی از آنها توسط سازمانهای كنترل كننده وجود داشته باشد و موقعیت كمیسیون كه قبلاً در قوانین ، آئین نامه ها یا دیگر سازمانها ی رسمی مجزا از كمیسیون بیان شده است . شامل نظرات منتشر شده از حسابداری می باشد و از این زمان و به ویژه از زمان انتشار قانون 203 و = ( صحفات 74 تا 79 از این متن را ببینید . ) ، اقتدار اصلی هم یعنی با اظهار رسمی FASB و دیگر اختیارات آن بوده است .

7-معنای GAAP :

اعتقاد من بر این است كه این به طور قابل توجهی باعث كاهش شكاف انتظارات می گردد . این می تواند یك عنوان دقیق تر باشد و خوانندگان آگاه می سازد كه صورتهای مالی بر پایه ی بعضی اصول از قانون طبیعی یا حتی اقتصاد نمی باشند . اما به طور ساده یك مجموعه از قرار دادها وجود دارد كه در طی قرن ها تأكید یا به طور مكررمورد استفاذه قرار گرفته است .    

8- معنای اصول :

این یك سوال نا محدود است كه طرح شده تا دانشجویان به فكر كردن دربارة آنچه كه ممكن است به وسیله عنوان اصول معنی داده شود ، وادارد. این احمقانه است كه فكر كنیم 21 سال می تواند نشریات با آن چه دانشجویان سال چهارم برای نیم قرن تهیه كرده اند ، تحلیل كند . از طرف دیگر این غیر معقول نیست كه از آنها انتظار داشته باشیم با این نشریات ، به این امید كه آنها از بعضی معماهای غیر قابل حل كه با كار رو به رو است ، دست به گریبان شویم . اصل موضوع كه هنوز در مباحثه بین Byrne و May وجود دارد در صحفه ی 95 این متن گزارش شده است .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment