دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان تئوری حسابداری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

4-شركت Elmo ( نوامبر 1973 شماره 4 )

الف)حسابداری جریمه را زمانی به عنوان یك هزینه دورة كنونی در نظر می گیرد كه جریمه در نتیجة یك رویداد غیر معمولی كه در یك دوره اتفاق می افتد ، مورد توجه قرار می گیرد . از آنجا كه جریمه موضوعی است كه دارای ماهیت غیر تكراری است و یك قلم غیر مترقبه را به عنوان یك بخش قبل از اقلام غیر مترقبه نشات داده می شود . بخش تجهیزات كنترل آلودگی هوا از به وجود آمدن جریمه های بیشتر جلوگیری می كند . این احتمالاً مهمترین كار است كه مورد توجه و ملاحظه قرار می گیرد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2)حسابداری ، جریمه را به عنوان اصلاح دوره های قبلی در نظر می گیرد كه آیا جریمه در نتیجة فعالیت های تجاری دوره های قبل ایجاد یا این كه در نتیجه یك رویداد كنونی به وجود آمده است . جریمه تعیین می شود تا خسارتی در نتیجة فعالیت دوره های قبلی ایجاد شده است را اصلاح كند و بنابراین قیمت تولید كه از نتیجه گزارش دوره های قبلی به وجود می آمد توجیه بیشتر به وسیلة این حقیقت آشكار می سازد كه تعیین میزان جریمه یك قضاوت شخصی است و توسط مدیریت ( آژانس كنترل آلودگی ) نمی تواند به طور منطقی قبل از اتفاقی تخمین زده شود . تعدیل دورة قبل بایستی به عنوان یك تعدیل از ترازنامه در ابتدای سال كنونی به عنوان سود انباشته كه قبلاً گزارش شده ، گزارش شود . اگر صورتهای مالی دوه های قبلی نشان داده شود .آنها بایستی دوباره بیان شوند تا در صورت سود وزیان قبل از اقلام غیرمترقبه نشان داده شود . جریمة قابل تخصیص برای هر دوره و اصلاح مناسب اقلامی كه تحت آن عنوان قرار گرفته مانند سود انباشته ، بدهی ها . سود هر سهم در نظر گرفته شود .

3)حسابداری ، جریمه را به عنوان یك قلم تبدیل به سرمایه كه در دوره های آتی مستهلك می شود در نظر می گیرد در صورتی كه جریمه به عنوان یك پرداخت ایجاد شده از سود دوره های آتی باشد ، تایید می شود . اگر جریمه پرداخت نشود . Bland اجازه نخواهد داشت كه در دوره های آتی كا ركند بنابراین جریمه شعبه به عنوان یك مدرك برای انجام تجارت لازم می باشد .از آنجا كه هزینه مستهلك شده از دوره ای به دوره ی دیگر برگشت داده می شود .آن بایستی در صورت سود وزیان قبل از غیر مترقبه ویژه گنجانده شود . استهلاك بایستی با یك روش عقلانی و سیستماتیك و تحت كار كنونی محاسبه شود . 40 سال حداكثرزمان است كه یك دارایی نامشهود ممكن است ، مستهلك شود .

ب 1) آقای Pearce بر اساس مشاهدات هزینه های ایجاد شده ( بر اساس آلودگی ) توسط Daris شناسایی نماید به طور كلی هزینه های كه ثبت شده اند و ممكن است برای حسابهای Daris كه الزاماً صحیح نمی باشد به كار رود . تا اندازه ای هزینه های مؤسسات تجاری در نتیجه آلودگی افزایش پیدا می كنند ، تنهاهزینه های ثبت می شوند كه در نتیجه آلودگی نمی باشد . هزینه ها تا اندازه ای كه نمایندة دولتی و سازمانهای غیر انتفاعی برنامه هایی را برای انعكاس تأثیرات آلودگی در نظر گرفته اند ، ثبت می شوند . Elmo   خودش ممكن است هزینه ها را در فرم مالیات ها و مالیات های اختیاری به طور غیر مستقیم ثبت كند. بنابراین چنین هزینه های غیر مستقیمی ممكن است كه متناسب باقوانین مالیات دولت نباشد در شركتelmo هزینه تجهیزات آلودگی خسارت دیده تااندازه ای كه باعث كاهش هزینه های دیگر می شود ، به عنوان هزینه ثبت می گردد

( برای مثال دستمزدهای بالاتر برای مواجه شدن كاربران با خطرات سلامتی)

2 – آقای Pearce پیشنهاد داده است كه هزینه های در هر دوره ثبت می گردد ، هزینه جلوگیری از آلودگی می باشد . از آنجا كه جلوی آلودگی را نمی توان گرفت ، استهلاك تجهیزات كنترلی ممكن است كه هیچ ارتباط ای با هزینه ها واقعی اجتماعی نداشته باشد . از این رو ، این منطقی تر است كه از هزینه جریمه های بالقوه ارزیابی شده توسط نمایندگی های دولتی و یا كاهش هزینه یا خسارت آلودگی وجود دارد . نمونه هایی از اقلامی كه در این موضوع گنجانده شده اند، هزینه تغییر كردن حومة شهر ، هزینه برطرف كردن خسارت آلودگی آبی ، هزینه مربوط به بیماری شش برای كارگردانی كه درآنجا كار می كنند ، می باشد . تعیین هر یك از این هزینه های تركیبی مشكل خواهد بود . اگر این امكان وجود داشته باشد كه بدهی هزینه های آلودگی را برآورد كنیم ، این هزینه ها مهار می شد و اگر اینكه یك پیش بینی برای هزینه های آلودگی سالهای قبل انجام شود . برای موافق بودن با قضیة اصلی آقای Pearce این است كه هزینه های تكراری از صورت سود وزیان Elmo حذف شود ، هزینه های دوره قبلی بایستی به عنوان اصطلاحات دوره قبل تسویه گردد .

3- ارزش پیشنهاد آقای Pearce بستگی به نظر گرفته شده از گزارش هزینه واحد مستقل اقتصادی دارد. نظر قراردادی واحد تجاری این است كه یك واحد مستقل اقتصادی به عنوان مثال برای به حداكثر رساندن سودهای قابل دسترس به مالكین به وسیله هر ابزار قانونی به عنوان هدف قانونی اش مسئول است . بعضی حسابداران در حال حاضر پیشنهاد می دهند كه بایستی گسترش داده شود تا یك واحد مستقل اقتصادی مسئول تعداد زیادی گروهها شامل مالكین ، بستانكاران ، مدیریت ، كارمندان ، مشتریان ، حسابرسان مالیاتی ، نمایندگی های قانونی و عموم مردم باشد یك نظر نزدیكتر و منطقی تر آن است كه بعضی برآوردها در هزینه های آلودگی گنجانده شود . حتی اگر معتقد باشیم كه واحد تجاری تنها در مقابل مالكان مسئول است. ممكن است در پیشنهاد آقای Pearce ارزشی وجود داشته باشد. به طور سنتی، هر واحد تجاری تنها هزینه هایی را ثبت می نماید كه واحد تجاری خودش متعهد و پرداخت می نماید .

در حالی كه تعداد زیادی واحدهای تجاری گسترش می یابد ، نظر واحد تجاری به طرف واحدهای مستقل اقتصادی كه در برابر افراد بیشتری مسئول هستند ، تغییر می كند . اگر این گردش ادامه پیدا كند ، انتظار می رود كه هر واحد تجاری ممكن است تا برای بر طرف كردن عملكرد نامطلوب آلودگی اقداماتی را انجام دهند مگر اینكه هزینه با بدهیهای كه بر اساس خسارت به وجود آمده و ثبت گردیده مرتبط باشد در نتیجه این عملیات كه حساب حقوق مالكان سهام ( بدهی ) اشتباه می گردد .

بنابراین مالكان واحدهای تجاری در این شرایط تفسیر های گمراه كننده ای را انجام می دهند .

اگر اقلام بهای تمام شده و بدهیهای مربوطه در زمانی كه خسارتی اتفاق می افتد ثبت نشوند ، در این صورت نتیجة عملیات ، حقوق صاحبان سهام و بدهی ها ، اشتباه گزارش خواهند شد . در چنین شرایطی مالكان واحد تجاری در ارتباط با وضعیت مالی واحد تجاری خود گمراه خواهند شد .

فصل دوم

  • مبانی تمدن غرب

در اینجا از دانشجویان خواسته می شود از محتوای فصل جهت بسط بیشتر از این مفهوم استفاده كنند كه تمدن غرب در واقع محصول تمدن غیر غربی است . می توان گفت كه بر اساس مصادیقی كه بعداً از تمدن غرب گرفته شده است . نكته این است كه در واقع ما یك جهان واحد هستیم .

2- چارت زمانی ( عمومی )

این پروژه بازنمائی علاقه مندی های كلاس است . چندین خطوط زمانی از لحاظ تجاری در دسترس می باشندتا از آنها جهت پاسخ به این سوال استفاده كرد .

3-چارت زمانی ( خاص )

هم چون سوال 2 این سوال باز نمائی علایق كلاس خواهد بود .

4-مشاركت زمان

این سوال ی بحث آزاد است : مشتاق شنیدن هر گونه جوابی هستم كه توسط كلاس شما ارائه می شود . ممكن است پیشنهاد كنم كه پاسخ های آنها این قابلیت را داشته باشد كه به عنوان یك مقاله در مجلة مورخان حسابداری انتشار یابد .

5- پروژه ای در مقابل سود ادواری

در اینجا قصد بر آن است كه مفاهیم سود دورة موقت در مقابل سود ادواری را تقویت نماییم . در طی عمر پروژه سود خالص را براساس خالص وجه نقد ی كه حاصل می شود ، اندازه گیری می كنند . تقریباً طبق این تعریف می توان گفت كه مهم نیست كه شخص ، چگونه سود خالص را اندازه گیری می كند ، محاسبة سود پروژه نیز مشابه است . به بیانی دیگر مشكلات گزارشگری مالی خاصی درمورد پروژه حسابداری سود وجود ندارد .

گزارش آخر دستخوش این هشدار می شود كه زمانی كه شخص باید بین سودهای واقعی و سودهای تورم تشخیص قائل شود ، ممكن است بخواهد تورم را به حساب آورد . اما آن بخشی از فصل بعدی است و نباید در اینجا مطرح شود .

6)حسابداری دوطرفه

آیا كشور كمونیست می تواند ترازنامه ی خصوصی داشته باشد ؟ دارایی در یك كشور چه چیز است كه امكان مالكیت خصوصی را ایجاد نمی كند ؟ بدهی در یك كشور چیست كه امكان بدهكاری مخصوصی را ایجاد نمی كند ؟

بنابراین ، استدلال می كنم كه پاسخ این سوال « نه » می باشد . از طرف دیگر ، همیشه می توان چپ و راستی ایجاد كرد و حسابداری را به عنوان استدلال حسابی انجام داد . هم چنین ، می توان همیشه استدلال كرد كه مانده حساب فقط وجوه اختصاصی است . بنابراین ، طبق این مفهوم ، حسابداری دو طرفه همیشه ممكن است .

7) حسابداری مدیریت در برابر حسابداری عمومی

پیشینه ی تاریخی فعالیت های آنها را منعكس می كند .آدم های منفی باف می گویند كه مدیران اجرائی می خواهند شركت رابه نفع خودشان اداره كنند . آدم های كمتر منفی باف می گویند مدیریت علاقه دارد ببیند پیشینه ی درستی از تلاش های آنها وجود دارد .

8) تحول در حسابداری

استهلاك نمونه ای از تغییر زمان خودمان است . اقلام دیگر در بحث در مورد این سوال ظاهر می شوند . همواره این نمونه هایی از دارایی یا بدهی هستند كه در زمان پاچیولی وجود نداشت . اما حسابداری نسبت به زمان خودش بدون تغییر مانده است . برای مثال ، با دامنه ی بسیار وسیع تر از اسناد مالی نسبت به آنچه كه او می توانست در خواب ببیند داریم . با این وجود ، هم چنین آنها را به نظام اصلی حسابداری بر می گردانیم . به طور خلاصه ، این نتیجه گیری به طور اجتناب ناپذیری باید صحت اظهارات Littleton   را بپذیرد .

9) نوشتن تاریخ

من معتقدم كه تاریخ مبحث مرتبطی است . انتخاب حوداثی را كه سعی داشتند كه مطلوبیت را تأیید كنند می پذیریم . به یك ایده بااهمیت و جهانی اعتقاد دارم . حوادثی را كه برای این فصل انتخاب كردم برای كمك به آن داستان انتخاب شدند . بدون شك ، دیگر جانبداری های وجود خواهد داشت . سعی می كردند تا بر روی نقش مهمی كه ایالت متحده در توسعه ی اصول حسابداری ایفا كرده است تأكید كنند . هر كس به حوادثی كه سعی كرده ام نشان دهم نگاه متفاوتی انداخته است .

10- تراز نامه: جدیدوقدیم

یك نسخه مدرن ازترازنامه شركت gottlibleدر زیر نمایش داده شده است

gottliebl

17ژولای1545

             وجه نقد2229.10.3                                حسابهای پرداختی   44.16.0

           حسابهای دریافتی20.00                          سرمایه                 2.000.0.0

           موجودی كالا 16.0.0                             سود انباشته             220.14.3

         جمع دارایها       2.265.10.3                 جمع دارایی وبدهی   2.265.10.3

من تهیه می كردم ترازنامه های قدیمی را براساس شكل ساختاری آنها ولی امروزه ما ترجیح می دهیم درباره نوع حسابها صحبت كنیم همه معانی محدودی درباره حسابها وجود ندارد

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment