دانلود پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاری با اكسی استیلن – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

جوشكاری چند لایه

بجای جوشكاری یك لایه در انواع و اوضاع مختلف و ضخامت‌های گوناگون فلز، میتوان از جوشكاری چند لایه‌ای استفاده كرد. بخصوص این روش برای جوشكاری فلزات ضخیم بسیار مناسب است . در مورد یك وضعیت خاص جوشكاری، معمولترین معیاری كه بطور مؤثر میتواند بوسیله جوشكار كنترل شود، اندازه حوضچه است. اگر تكمیل جوش در یك لایه به حوضچه‌ای برزگتر از آنچه كه در معیار گفته شده بالا ذكر شد احتیاج داشت، باید از دو یا چند لایه استفاده نمود. لایه‌های جوشكاری را میتوان در تمام فواصل كار بطور متصل ادامه داد یا مطابق آن چیزی كه نشان داده شده است، آنرا انجام داد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شكل ظاهری یك جوش خوب

معمولا بوسیله ذره بین با درشت نمائی 2 تا 10 میتوان بدقت جوش را بررسی نمود. عرض جوش در طول كار باید ثابت باشد.

جوشكاری بایستی مستقیم انجام شود و در دو طرف آن دو خط موازی مستقیم تشكیل شود. جوش بایستی كمی برآمده یا محدب بوده (وسط جوش از دو طرف فلز كار بالاتر باشد ) و مقدار برآمدگی در همه جا باید یكسان باشد. ظاهر جوش باید نشان دهد كه جوش با فلز كار آمیخته شده و خط جدائی مشخصی معلوم نباشد، یعنی در ظاهر جدائی دیده نشود و حد فاصل بین جوش و فلز بدنه نمایان نباشد.

سطح جوش در طول كار بایستی مثل یك موج كوچك بوده و این موجها بایستی دارای فواصل باشند.

ظاهر جوش بایستی تمیز بوده و نباید لكه های رنگی و پولك روی جوش دیده شود و در جائی گودی مشاهده نشود. در جوشكاری روی هم و جوشكاری گوشه، معمولا نباید نفوذی از طرف دیگر گرده جوش پیدا باشد. در جوشكاری لب به لب كار را برگردانده و نفوذ را بررسی كنید. مقدار نفوذ از برآمدگی سطح پائین جوشكاری معلوم میشود. برآمدگی باید كم باشد، در عین حال نفوذ باید در تمام امتداد طول جوش وجود داشته و مقدار برآمدگی باید حدود 64/1 تا 32/1 اینچ باشد.

تعیین مقدار نفوذ مشكل است. ساده ترین راه این است كه نمونه را در یك گیره قرار دهید بطوریكه جوشكار در كنار گیره قرار گیرد. نصف بالای نمونه را خم می كنیم. دو قسمت را مثل برگهای كتاب رویهم تا می كنیم. اگر نفوذ كامل نباشد وقتی آنرا خم كنیم جوش از محل اتصال باز میشود.

نفوذ باید ثابت و كافی باشد، اگر چه امكان دارد با نفوذ ضعیف نیز یك قطعه جوشكاری شده خیلی خوب تهیه كرد و لایه های دیگر جوش را نیز روی آن تا میزان معین اضافه نمود. باین ترتیب جوش دارای استحكام كافی بوده ولی قیمت آن گرانتر تمام میشود. فقط لازم است كه استحكام جوشكاری كمی بیشتر از فلز بدنه یا مساوی آن باشد. در اتصال لب به لب اگر نفوذ كم باشد امكان ندارد بتوانید یك جوش خیلی محكم بدست آورید.

كیفیت جوشكاریهای بدست آمده را میتوان با بررسی اندازه و شكل و شرایط اتصال، آزمایش كرد. ملاحظه می كنید كه در B و D نفوذ خیلی كم است.

اشكال عمده اتصال روی هم نشان داده شده در قسمت B شكل ، عدم نفوذ كافی و یكنواخت گرده جوش در یكی از لبه های آن می باشد. برای تصحیح بایستی حرارت بیشتری به قطعه زیری داده شود. در قسمت C سیم جوشكاری زیاد وارد حوضچه شده و باعث سرریز آن شده است.

در جوشكاری گوشه داخلی برای رفع این اشكال بایستی حرارت بیشتری به قسمت پائین و حرارت كمتری به قسمت بالا داده شود. در جوشكاری روی هم در اثر حرارت زیاد، خوردگی ایجاد میشود و حرارت زیاد به علت بد گرفتن مشعل و حركت ناجور مشعل، تولید میگردد. همچنین اگر ؟؟ با فشار زیاد و سیم جوشكاری ؟؟‌از میزان معین بكار بریم، حرارت زیادی ؟؟ میشود.

با استفاده از میزهای نشان داده شده در اشكال مزبور می توانید تمرینات جوشكاری را در شرایط خوبی انجام دهید.

خطر دود و بخار فلزات

بیشتر فلزات را وقتی حرارت دهند، دودهای سمی و تحریك كننده تولید می كنند فلزاتی كه دودهای خطرناك ایجاد می كنند از این قرارند:

كادمیوم – روی – سرب

گاهی روی فولاد، بعنوان پوشش ؟؟‌كادمیوم آبكاری كرده اند. كه رنگ آن سفید است. در اثر جوشكاری، لحیم سخت یا برشكاری فلزات آبكاری شده، دودی ایجاد می شود كه خیلی خطرناك است. اگر لازم باشد بر روی فلزاتیكه با كادمیوم آبكاری شده اند جوشكاری كنیم باید هواكش مناسبی بكار بریم. لایه های كادمیوم را به این صورت می توان بكمك مشعل تشخیص داد كه با گرم كردن آنها رنگ پوشش به صورت زردطلایی برمی گردد. فلز روی به مقدار زیادی در وسائل ریخته شده تحت فشار بكار میرود. ورقه آهن سفید را با روی پوشانیده اند. رنگ فلز روی سفید و نقطه ذوب آهن سفید را با روی پوشانیده اند. رنگ فلز روی. سفید ونقطه ذوب آن پائین است و در 787درجه فارنهایت ذوب می شود. نقطه ذوب آلیاژ آن با سایر فلزات بالاتر یا پائین تر از این مقدار است. وقتی آنرا با مشعل اكسی استیلن یا جوش برق حرارت دهیم بخار سفیدی متصاعد می شود كه دستگاه تنفس را بشدت تحریك می كند. در موقع جوش یا حرارت دادن اجزا ساخته شده یا آبكاری شده با روی بایستی هواكش مناسب بكار برد.

از فلز سرب باندازه كادمیوم و روی استفاده نمی شود. گرچه دربعضی حمام های آبكاری ظرفهای سرب بكار می رود و برای انتقال بعضی مایعات و گازها از لوله های سربی استفاده می شود. در بیشتر باطریهای اتومبیل صفحات سربی بكار می رود كه اتصال و قطب های آن نیز سربی است. در بیشتر رنگها از اكسید سرب و در بیشتر لحیم ها از سرب به میزان زیادی استفاده می كنند.

در موقع حرارت دادن اجسامی كه سرب در آنها بكار رفته است هواكش مناسبی باید بكار رود به علت اینكه دودهای سرب حالت تحریك كنندگی ندارد احتمال مسوم شدن جوشكار بدون اطلاع خیلی زیاد است. وقتی سرب بصورت دود یا بنحو دیگری وارد بدن انسان شود بدن نمی تواند سرب را از ریه ها و یا مجاری هاضمه دفع كند وبتدریج در بدن جمع می شود تا مقدار آن بحد خطرناك برسد و شخص را مسموم كند.

تاكید درمورد ایمنی با جوشكاری اكسی استیلن اگر بطریق مناسبی از دستگاه جوشكاری اكسی استیلن استفاده شود كاملا بدون خطر است. ولی اگر دستگاه بدون احتیاط مورد استفاده قرارگیرد ممكن است خیلی خطرناك باشد. بنابراین برای جوشكاری خیلی اهمیت دارد كه از خطرات دستگاه جوشكاری اطلاع داشته باشد.دراین جا بیشتر نكات ایمنی مربوط به دستگاه را ضمن شرح عمل دستگاه جوشكاری اكسی استیلن بیان می كنیم. تمام این احتیاطات را باید بخاطر بسپارید و آنها را برای حفظ جان خود و همكاران خود و حفظ خود دستگاه رعایت كنید. درزیر دوباره نكات ایمنی را تذكر می دهیم:

  1. لباس و حفاظ های مناسب:

A . عینك بچشم بزنید برای انواع جوشكاری عینك های گوناگون با شماره های مختلف مورد لوزم است هرچه كار سیگین تر باشد عینك باید تیره تر بوده و شماره آن بیشتر باشد.

B . یك جفت دستكش نسوز یا چرمی كلفت بدست كنید.

C . وقتی جوشكاری بالای سر انجام می دهید پیش بند چرمی یانسوز با كت چرمی و نسوز بپوشید درموارد دیگر نیز كه خطر جرقه وجود دارد از آنها استفاده كنید.

D . مواد آتشگیر وبخصوص كبریت درجیب خودتان نگهدارید.

E . شلواری كه در جیب آن باز باشد یا پاكتی داشته باشد بطوریكه جرقه در آن بیفتد بكارنبرید و از مواد آلوده به روغن استفاده نكنید.

F . فقط از مواد نسوز برای نگاه داشتن كار و پایه آن استفاده كنید.

  1. جوشكاری یا برش مخازن و تانك ها:

A . تانك یا مخزن را تا وقتی كه مطمئن نشده اید خطری ندارد جوشكاری یا برش ندهید. به توصیه های انجمن جوشكاران توجه كنید. در آنجا اطلاعاتی داده شده كه درموقع جوشكاری یا برش كاری انواع مخزن هائی كه قبلا مواد سوختنی داشته است باید درنظر گرفت.

B . درنظر داشته باشید وقتی به بیشتر موادی كه آتشگیر نیستند حرارت دهیم بخار شده و قابل انفجار می شوند.

  1. طرز استفاده از كپسول اكسیژن دستگاه جوشكاری:

A . تمام وسائل مربوط به اكسیژن از قبیل كپسول دستگاه تنظیم شیرها ومشعل ها باید پاك بوده آلوده بروغن نباشند.

B . مواظب باشید گاز از نقطه ای نشت نكند و دستگاهی كه نشت داشته باشد بكار نبرید و از آب و صابون برای تعیین نشت استفاده كنید.

  1. C. بآهستگی شیركپسول اكسیژن را بازكنید. درموقع استفاده از كپسول شیر را كاملا باز كنید تا امكان وجود نشت از اطراف ساقه شیر از بین برود.

D . شیرهای اكسیژن تنظیم لوله ها و مشعل باید قبل از استعمال پاك شوند.

E . بیشتر مواد ساخته شده درمجاورت اكسیژن خالص بشدت قابل اشتعال هستند.

F . كپسولها را طوری روی پایه محكم كنید كه امكان سرنگون شدن آنها كم باشد. اگر شیر آن بشكند كپسول با نیروی شگرفی به حركت در می آید و مثل موشك بجلو می رود. اگر شیر كپسول استیلن بشكند و گاز آن شعله ور گردد همه چیز را مشتعل می كند.

G . وقتی شیر كپسول اكسیژن را باز می كنید درمقابل دستگاه تنظیم اكسیژن نایستید.

H . هیچوقت اكسیژن را مانند هوا تصور كنید و استیلن را تنها باسم گازنخوانید. محتویات كپسول را روی كپسول نوشته اند. اگر روی كپسول نام محتویات آن نوشته نشده باشد از آن استفاده نكنید.

I . نگذارید كپسولها خیلی گرم شوند. اگر كپسولها گرم شوند فشار آنها خبی بالا میرود.

J . كپسولهای پر و خالی را در فضائی كه هواكش دارد بطورجداگانه نگاهداری كنید.

K . روی كپسول خالی را بمحض اینكه از دستگاه جدا كردید با گچ بنویسید.

L . اگر اطراف شیر یا پیچ كپسول نشت دارد آنرا مشخص كنید و نقص آنرا تذكردهید ودرمحل سالم نگاهدارید و درموقع تسلیم بكارخانه یادآور شوید.

M . سرپوش كپسول را وقتی انبار كرده اید روی آن پیچ كنید بخصوص وقتی می خواهید كپسول را جابجا كنید حتما سرپوش را روی آن بگذارید.

  1. شعله:

A . شعله مشعل باید همیشه خاموش باشد. فقط وقتیكه آنرا در دست گرفته اید مشعل را روشن كنید.

B . مطمئن شوید وقتی مشعل اكسی استیلن را روشن می كنید در اطراف آن اجسام آتشگر موجود نباشد.

  1. استفاده از كارگاه جوشكاری اكسی استیلن:

A . قبل از اینكه تنظیم كننده ها را وصل كنید شیرهای كپسول ها را به بندید.

توجه – قبل از بازكردن شیرهای استیلن تنظیم كننده ها و لوله ها مطمئن شوید در اطرافتان هیچ شعله ای وجودندارد. زیرا استیلن شدیدا آتشگیر است.

B . برای وصل كردن تنظیم ها از آچار مناسب استفاده كنید.

C . لوله ها را فوت و پاك كنید وبعد مشعل را بآن وصل كنید.

D . در اتصالات مربوط به لوله های استیلن از پیچ های چپ گرد استفاده می شود. شیاری كه روی محیط مهره كنده شده نشان می دهد كه پیچ چپ گرد است. دراتصالات مربوط به لوله های اكسیژن از پیچ های راست گرد استفاده می شود. آنها را بجای هم بكار نبرید.

E . برای روشن كردن مشعل از فندك جرقه استفاده كنید.

F . تمام لوله ها را از روغن و چربی پاك نمائید.

دائما لوله ها را امتحان كنید كه نشت نداشته باشند. نشت استیلن باعث انفجار و آتش سوزی می شود. اگر برگشت شعله باعث سوختن لوله شد آنرا تعویض كنید. معمولا برگشت شعله باعث سوختن جدار داخلی لوله شده و استفاده از آن خطرناك است. هیچوقت لوله را با بستن نوار چسب تعمیر نكنید.

شیرهای كپسول را بآهستگی باز كنید. پیچ های میزان باید بسته باشند. قبل از آنكه شیركپسول را بازكنید باید پیچ میزان را درخلاف جهت حركت عقربه ساعت به پیچید.

كپسول استیلن را فقط تا دور بازكنید و بگذارید آچار روی ساقه شیر بماند. فشار اكسیژن واستیلن را طبق دستور كارخانه سازنده مشعل تنظیم كنید.

هیچوقت فشار استیلن را از 14 پاوند براینچ مربع بیشتر نكنید.

گاهی اوقات دراثر خاموش كردن ناگهانی مشعل صدای خفیفی از مشعل بگوش رسیده و مجددا روشن می شود.

این نقص معمولا خودبخود از بین می رود. اگر ادامه پیدا كرد. بدقت دستگاهها را بررسی كرده لوله ها را پاك نمائید و دوباره مشعل را روشن كنید. گاهی اوقات ممكن است این اشكال در اثر حرارت زیاد سرمشعل ایجاد شود. برگشت شعله درنتیجه پیشرفت شعله داخل سر مشعل به مشعل نوك آن و حتی داخل لوله ایجاد می شود. از علائم آن صدای تند وشعله ای كه دارای نوك تیز ودودآلود است می باشد. موقعی كه برگشت شعله ایجاد شد فورا شیر اكسیژن را بسته و شعله را خاموش كنید. سپس شیراستیلن مشعل را به بندید. چند دقیقه صبركنید تا مشعل سرد شود بعد آنرا دوباره روشن كنید. ایجاد برگشت شعله علامت این است كه دستگاه نقص عمده دارد. قبل از اینكه دوباره مشعل را روشن كنید لوله ها را دقیقا و جداگانه پاك كنید فشار دستگاههای تنظیم را دوباره میزان كنید تا فشار آنها به مقداری كه دستور داده شده برسد.

اداره بهداشت و حفاظت كار درمورد جوشكاری لزوم رعایت نكات زیادی را تذكر دادهاست. بیشتر مطالبی را كه در اینجا تذكرداده ایم با تذكرات اداره بهداشت و حفاظت كار تطبیق می كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment