دانلود پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاری با اكسی استیلن – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 ملاحظه می كنید هر چه شماره بیشتر باشد، قطر كمتر است. در صفحه بعد، جدول اندازه شماره مته داده شده است.

وقتی جوشكار با مشعل های یك كارخانه خاص و شماره گذاری آن كارخانه ناآشنا باشد، لزومی ندارد كه باندازه شماره مته سوراخ سر مشعل مراجعه كند.

چون حجم گاز استیلن و اكسیژن كه از سوراخ خارج می شود متناسب قطر سوراخ است، پس مقدار حرارت ایجاد شده به قطر سوراخ بستگی دارد. هر چه سوراخ بزرگتر باشد حرارت بیشتری تولید خواهد شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اگر مشعل از نوع فشار متعادل باشد، اگر سوراخ خیلی كوچك باشد، حرارت كافی برای ذوب فلز تأمین نمی شود. اگر سوراخ بزرگ باشد جوش ضعیف است. زیرا جوش ، خیلی سریع انجام میشود، ذوب سیم جوشكاری قابل كنترل نبوده ، ظاهر و كیفیت جوش نیز رضایت بخش نیست.

روشن كردن مشعل از نوع فشار مساوی

برای روشن كردن مشعل، شیر گازها را باز كنید و فشار را تنظیم كنید، فشار متناسب با اندازه سر مشعل است و باین ترتیب عمل كنید:

1- مطمئن شوید تمام قسمتهای دستگاه دارای شرایطی عالی هستند.

2- تنظیم ها را بررسی كنید. پیچ های تنظیم را كاملا بچرخانید (برخلاف حركت عقربه ساعت) تا وقتی شیر كپسول باز میشود. صفحه دستگاه تنظیم صدمه نبیند.

3- خیلی به آهستگی شیر كپسول اكسیژن را باز كنید (بر خلاف حركت عقربه ساعت) تا پرده دستگاه تنظیم بر اثر فشار ناگهانی 2000 پوند بر اینچ مربع خراب نشود. وقتی فشار سنج تنظیم فشار به حداكثر رسید، شیر كپسول را تماما باز كنید.

این شیر دارای دو تكیه گاه است. وقتی شیر را كاملا باز كنیم این تكیه گاهها امكان نفوذ اكسیژن با فشار زیاد از اطراف ساقه شیر را از بین می برند. (جوشكار در موقع باز كردن شیر كپسول نباید در مقابل فشار سنج قرار گیرد زیرا ممكن است فشار سنج منفجر شود)

4- شیر كپسول استیلن را بآهستگی باز كنید (برخلاف حركت عقربه ساعت) از آچار مناسب استفاده كنید ، فقط 4/1 تا 2/1 دور باز كنید . همیشه آچار را روی ساقه شیر كپسول باقی بگذارید تا در موقع لزوم آن را فورا ببندید.

5- شیر اكسیژن روی مشعل را یك دور باز كنید. بعد پیچ میزان تنظیم اكسیژن (موافق جهت حركت عقربه ساعت ) را باز كنید تا فشار سنج اكسیژن فشاری متناسب با سوراخ سر مشعل را نشان دهد.

فشار در موقع كار كمتر از فشاری است كه شیر مشعل بسته میباشد . شیر اكسیژن روی مشعل را ببندید. فقط از نیروی نوك انگشت برای بستن شیر مشعل استفاده كنید. اگر فشار بیشتری وارد كنید ممكن است شیرهای سوزنی را خراب كند، با این روش فشار اكسیژن مشعل تنظیم میشود.

6- شیر استیلن مشعل را یك دور باز كرده و پیچ میزان تنظیم استیلن را بآهستگی (موافق جهت حركت عقربه ساعت) باز كنید تا فشار سنج فشار كم استیلن ،‌فشار متناسب با شماره سر مشعل نشان دهد.

بعد شیر مشعل استیلن را فقط با نیروی سر انگشت باز كنید. به این ترتیب رگولاتور در حال حاضر میزان شده و تقریباً فشار تعیین شده را پیدا كرده است.

7- شیر استیلن را بیش از دور نچرخانید، با استفاده از فندك سنگ دار،‌گاز استیلن را كه از نوك سر مشعل خارج میشود، شعله ور سازید.

8- شیر استیلن مشعل را بآهستگی بچرخانید تا شعله استیلن از انتهای سر مشعل كمی دورتر برود. باین ترتیب مقدار استیلن لازم كه باید به سر مشعل وارد كرد، معلوم میشود. باید بتوانید شعله را باندازه اینچ دور كرده و دوباره آنرا بسر مشعل برگردانید و این عمل را با تلنگر انجام دهید. اگر شعله به نوك سر مشعل برنگردد، مقدار استیلن زیاد است، اگر نوك سر مشعل خراب باشد مشكل بتوان شعله را از آن دور كرد. با حركت مشعل بایستی استیلن را وادار كنید كه از نوك سر مشعل خارج شود.

روش دیگر تعیین مقدار صحیح استیلن این است كه جریان استیلن را زیاد كنید تا شعله اغتشاش پیدا كند و فاصله آن تا 2 سانتیمتر دورتر از نوك مشعل قرار گیرد.

9- پس از اینكه مقدار لازم استیلن را بدست آوردید، بآهستگی شیر اكسیژن روی مشعل را باز كنید. چون اكسیژن وارد شعله می شود، شعله استیلن كه نور زیادی داشت برنگ ارغوانی در می آید. داخل مشعل مخروطی كوچكی ایجاد میشود. این مخروط خالی برنگ سبز كم رنگ است. در وحله اول تشكیل، اطراف انتهای شعله نامنظیم و ناصاف است. مخروط داخلی اطراف شعله نامنظم و ناصاف است. مخروط داخلی اطراف شعله صاف شده و مخروط گرد تشكیل می شود. در اینجا دیگر اكسیژن بیشتری وارد نكنید. در غیر اینصورت شعله اكسید كننده میشود (یعنی اكسیژن زیادتر از میزان لازم بوده ، فلز اكسیده میشود و می سوزد) نوك مخروط داخلی گرمترین قسمت شعله است.

در مورد سر مشعل كوچك ، مقدار مناسب گازها را از صدای هیس شعله مشعل هم میتوان فهمید. شعله باید دارای صدای نرم باشد. وقتی شعله بطور صحیح تنظیم شود صدای هیس نمی دهد.

10- اگر اطراف شعله، تا مخروط نامنظیم مانند پر باشد شعله احیاء كننده بوده ، استیلن زیادتر از حد لازم است. ولی اگر مخروط داخلی دارای نوك خیلی تیز و صدای هیس آن زیاد باشد اكسیژن خیلی زیاد است.در این حال شعله اكسید كننده بوده و اگر شعله دارای مخروط داخلی صاف باشد، آن را خنثی نامند.

روش تنظیم صحیح فشار گاز مشعل جوشكاری چنین است:

1- گاز كپسول ها را طبق دستور قبلی باز كنید.

2- شیر استیلن را كم كم باز كنید. وقتی گاز استیلن شروع بجریان می كند مشعل را روشن كنید. پیچ میزان روی تنظیم استیلن را بیشتر باز كنید تا شعله از مشعل بجهد و دور شود تا اغتشاش شعله طبق روش قبلی اصلاح شود.

3- شیر اكسیژن مشعل را یكدور باز كرده پیچ روی تنظیم اكسیژن را بآهستگی باز كنید تا اكسیژن كافی وارد مشعل شود و برای تركیب با تمام استیلن كافی باشد و شعله خنثی بدست آید (شعله خنثی را طبق روش پیش شناسائی كنید.)

4- میتوانید از این روش بجای روش قبلی استفاده كنید. ولی اگر جوشكار از لوله لاستیكی بلند استفاده كند لوله در نقاط مختلف تغییرجهت داده و خمیده میشود، در نتیجه افت فشار در قسمتهای مختلف لوله تغییر كرده و به این علت فشار در سر مشعل عوض خواهد شد.

با وجود این با روش اول كه توضیح دادیم شیرهای مشعل در شرایط عالی قرار گرفته و تنظیم آنها بهم نمیخورد. جوشكار می تواند از هر كدام از دو روش استفاده كند و بعد بتدریج روشی را كه بهتر باشد انتخاب نماید.

نتایجی كه از هركدام از این روشها بدست می آورید كاملا رضایت بخش است.

 

روشن كردن مشعل جوشكاری از نوع تزریقی

بطور كلی ترتیب روشن كردن مشعل نوع تزریقی بقرار زیر است:

1- دستگاه را بررسی كنید تا مطمئن شوید تمام اجزاء آن خوب كار می كنند.

2- تنظیم ها را بررسی كنید، پیچ های میزان دستگاههای تنظیم بایستی كاملا باز باشند (در خلاف جهت حركت عقربه ساعت آنها را باز كنید)

3- شیر كپسول را بآهستگی باز كنید تا فشار سنج فشار زیاد دستگاه تنظیم، حداكثر مقدار را نشان دهد، بعد شیر را كاملا باز كنید.

4- با استفاده از آچار كپسول استیلن ، به آهستگی شیر كپسول استیلن را تا دور باز كنید. آچار باید در روی ساقه شیر كپسول استیلن باقی بماند.

5- شیر اكسیژن مشعل را كاملا باز كنید (1 تا 5/1 دور). پیچ میزان فشار روی دستگاه تنظیم اكسیژن را بپیچید تا فشار سنج فشار كم (خروجی گاز) ، فشار مناسب را نشان دهد (فشار مناسب را از جدول زیر پیدا كنید) بعد شیر اكسیژن را ببندید.

6- شیر استیلن مشعل را دور باز كنید. پیچ میزان فشار روی دستگاه تنظیم استیلن را بپیچید تا فشار سنج فشار كم (خروجی گاز )، فشار 5 را نشان دهد. شیر استیلن مشعل را ببندید.

7- برای روشن كردن ، شیر اكسیژن را دور و شیر استیلن مشعل را دور باز كنید. با فندك نوك مشعل را روشن كنید. شیر اكسیژن مشعل را كاملا باز كنید (1 تا 5/1 دور) و شیر استیلن مشعل را تنظیم كنید تا شعله مورد نظر بدست آید.

8- در صورتی كه خروجی استیلن بقدری كم شود كه فشار PSI 5 را تأمین نكند،‌شیر استیلن مشعل را كاملا باز كنید و پیچ میزان فشار دستگاه تنظیم اكسیژن را به چپ بچرخانید تا شعله استیلن بشكل پر مرغ و طولش چهار برابر مخروط داخلی شود. سپس شیر استیلن مشعل را تنظیم كنید تا شعله مناسب بدست آید.

تنظیم مشعل

بطور كلی و با استفاده از خصوصیات شعله، مشعل را می توان با توجه با توجه به موارد زیر تنظیم نمود:

1- شعله خنثی

2- شعله احیا كننده

3- شعله اكسید كننده

بطور كلی شعله مطلوب، شعله خنثی است. اگر چه در جوشكاری آلومینیم، لحیم سخت و برخی عملیات دیگر كه امكان اكسیداسیون فلز در داخل جوش وجود دارد، بهره گیری از شعله‌ی كه كمی حالت احیاء كنندگی داشته باشد، معمول است. در شكل 7-2 شكل ظاهری این شعله ها نشان داده شده است. با وجود آنكه در بعضی موارد شعله باید كمی احیاءكننده باشد ولی شعله خنثی در همه جا بخوبی مورد استفاده قرار میگیرد، در مدت زمان طولانی بعلت اینكه فشار گازها كمی تغییر می كند مشكل بتوان شعله كاملا خنثی در دسترس داشت. امكان دارد شعله خنثی كمی اكسیدكننده یا احیاءكننده شود. بنابراین برای اینكه شعله اكسیدكننده نشود بهتر است كمی احیاءكننده باشد.

در حال جوشكاری ممكن است گاهگاهی مشعل، برگشت سوخت داشته باشد. این انفجار كوچك شعله ممكن است در اثر شرایط مختلفی ایجاد شود كه میتوان از آن جلوگیری كرد. علت عمده آن در اثر اشتعال پیشرس گازها است. البته علل دیگری هم ممكن است وجود داشته باشد كه عبارتند از :

1- خروج گازها از سوراخ سر مشعل خیلی آهسته بوده و فشار گازها خیلی كم و متناسب با قطر سوراخ سر مشعل نیست. انتشار شعله در گازها بیشتر از سرعت خروجی گاز بوده كه این عیب را میتوان با افزایش جزئی فشار گاز اكسیژن و استیلن از بین برد.

  1. اثر افزایش زمان جوشكاری، یا اگر جوشكاری در گوشه انجام شود و یا مشتعل خیلی نزدیك جوش باشد، سرمشعل گرم می‌شود. برای رفع این عیب سرمشعل را خنك می‌كنیم.
  2. داخل سرمشعل ممكن است دوده گرفته یا ذره‌ای از فلز، داخل سوراخ سرمشعل شده باشد. این تكه‌ها گرم شده و باعث اشتعل گاز میشوند. علت دیگر كه خیلی كم اتفاق میافتد، این است كه مخروط داخلی در فلز مذاب قرار میگیرد. اشتعال عكس وقتی است كه اشتعال برگشت كرده بدستگاه تنظیم برسد. در این حال لوله‌ها، مشعل و دستگاههای تنظیم خراب شده بایستی تعویض یا تعمیر شوند. دو نوع اشتعال عكس وجود دارد:
  3. اشتعال عكس در لوله استیلن، در صورتیكه اكسیژن در جهت عكس جریان استیلن وارد لوله استیلن گردد، مخلوط قابل اشتعال درست شده و انفجار مهیبی ایجاد میشود. اگر مسیر عبور مخلوط اكسیژن و استیلن گرفته شود و فشار گاز اكسیژن زیاد باشد، امكان چنین انفجاری فراهم میگردد.
  4. در داخل لوله اكسیژن، اكسیدهای آلی تشكیل میشود. اگر درجه حرارت لوله بنقطه اشتعال برسد ممكن است انفجار رخ دهد.

خاموش كردن مشعل

اگر جوشكار بخواهد فقط برای چند دقیقه از دستگاه استفاده نكند كافی است شیرهای مشعل را به‌بندد و مشعل را كنار بگذارد تا دوباره بتواند از آن استفاده كند. در صورتیكه بخواهیم از دستگاه برای مدتی نسبتاً طولانی استفاده نكنیم، توصیه میشود دستگاه را كلاً مسدود كنیم. روش خاص خاموش كردن دستگاه بترتیب زیر است:

  1. شیرهای دستی روی مشعل را به‌بندید. بهتر است اول شیر استیلن را به‌بندید (با این عمل از ایجاد دوده در اثر شعله استیلن جلوگیری میشود).
  2. شیرهای كپسول را محكم به‌بندید.
  3. شیرهای دستی روی مشعل را باز كنید تا گازها خارج شوند.
  4. صبر كنید تا فشارسنج‌های فشار زیاد و كم روی دستگاه تنظیم اكسیژن و استیلن هر دو صفر را نشان دهند.
  5. پیچهای تنظیم روی دستگاه تنظیم اكسیژن و استیلن هر دو را كاملاً به‌بندید.
  6. هر دو شیر دستی روی مشعل را به‌بندید (نه محكم) و مشعل را در محل مناسبی آویزان كنید.

مراحل فوق را برای كلیه دستگاه‌های جوشكاری (هر نوع مشعل از نوع فشار مساوی و نوع تزریقی) یكسان عمل كنید.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment