دانلود پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاری با اكسی استیلن – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

وضع مشعل و حركت دادن آن

جوشكاری رو به جلو باین ترتیب است كه مشعل را با زاویه 30 تا 45 درجه نسبت به كار نگاهداشته سپس شعله را روی كار در امتدادی كه جوش را در آن جهت امتداد میدهیم پخش می‌كنیم. پخش شعله در امتداد حركت، باعث میشود قبل از اینكه قسمتهای مختلف به محلی از شعله كه درجه حرارت زیادی دارد برسد، گرم شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در موقع كار باید مشعل را حركت داد. حركت آن ممكن است بصورت نوسانی یا دایره‌ای باشد. در هر صورت مخروط شعله نباید از حدود قسمت ذوب شده خارج شود (در اثر شعله متمركز با درجه حرارت زیاد حوضچة كوچكی از فلز ذوب شده تشكیل میشود).

تهیه حوضچه

قبل از تعلیم هر نوع جوشكاری توصیه میشود تهیه حوضچه را تمرین كنید. حوضچه قسمت مهم و اساسی جوشكاری است زیرا در بیشتر عملیات جوشكاری حوضچه فلز مذاب در امتداد خطی كه دو فلز را باید بهم جوش بدهیم تشكیل میشود. در اكثر موارد جوشكاری چه جوشكاری با گاز و چه جوشكاری با برق مطلب بالا صادق است.

مشخصات حوضچه فلز مذاب، نفوذ، تنظیم مشعل، گرفتن مشعل در دست و حركت مشعل را تعیین میكند. مشخصات حوضچه كه از مشاهده شرایط حوضچه حاصل میگردد باعث میشود كه یك جوشكار با تجربه بتواند كار خود را خوب انجام دهد.

قطر حوضچه متناسب با عمق آن است. بنابراین جوشكار میتواند عمق یا نفوذ جوش را حدس بزند.

این مطلب را میتوان از مشاهده و مهار حوضچه فلز مذاب تعیین نمود. اگر جوشكاری روی ورقه فلز نازك باشد ممكن است نفوذ یا عمق حوضچه نسبت به قطر حوضچه از فلز ضخیم‌تر بیشتر باشد.

وضع ظاهری سطح حوضچه شرط تنظیم مشعل را مشخص می‌كند. در موقع كار با شعله خنثی، وقتی شعله فلز را به خوبی ذوب میكند سطح حوضچه صاف و براق است. كنار حوضچه كه دورتر از مشعل است یك لكه كوچك درخشان وجود دارد كه با سرعت باطراف كناره حوضچه حركت می‌كند. اگر لكه بزرگ باشد شعله خنثی نیست و نیز اگر در حوضچه، حباب و جرقه زیاد دیده شود، یا تنظیم شعله خوب نیست یا فلزی كه میخواهیم جوش دهیم كثیف بوده و از جنس خوب نبوده است. اگر شعله زیاد احیاء كننده باشد سطح حوضچه آلوده به دود (كثیف) و براق نیست.

نوك مخروط داخلی شعله بایستی همیشه داخل حدود حوضچه قرار بگیرد. اگر شعله‌ای را كه خوب تنظیم شده بطور صحیح بالای حوضچه نگاهداریم، از تركیب اكسیژن هوا با سطح حوضچه جلوگیری كرده و از اكسید شدن آن ممانعت میكند. بنابراین مشعل را باندازه كافی از سطح حوضچه بالا نگاهدارید تا نوك مخروط داخلی با حوضچه تماس پیدا نكند. نوك مخروط بایستی در فاصله تا این اینچ از سطح حوضچه قرار گیرد. اگر حوضچه فرو رود یا خیلی خم شود معلوم میشود نفوذ شعله زیاد بوده است. برای رفع این اشكال زاویه مشعل را پایین بیاورید و مشعل را از سطح حوضچه دور نكنید. همچنین عرض حوضچه كه در اثر حركت مشعل تغییر میكند نیز نشان داده شده است. چشم حوضچه را كه یك فلس اكسیدی درخشان است ملاحظه كنید كه حركت فلز مذاب را نشان میدهد. به جانبی شكل كه نفوذ را نشان میدهد توجه كنید.

قبل از شروع تمرین با سیم جوشكاری، كارآموز باید یاد گرفته باشد كه پنج گروه جوش متوالی را با درست كردن حوضچه ایجاد نماید. طول هر كدام از این‌ها 5 اینچ بوده و فلز قطعه‌كار نباید سوراخ شود و در عین حال نفوذ بخوبی انجام گیرد. همه گرده‌ها باید در خط مستقیم بوده و عرض آنها نیز یكنواخت باشد. اگر نوآموز بتواند آنرا بخوبی انجام دهد، به كار با مشعل آشنائی پیدا كرده است. در حال حاضر هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی با حوضچه جوشكاری آشنا شده میتوانند پیشرفت كردن كار با سیم جوشكاری را نیز یاد بگیرد.

انواع جوشكاری بدون استفاده از سیم‌جوشكاری

نوع جالب جوشكاری ورقه فلزی كه احتیاج به سیم فلزی جوشكاری نیست و با انواع دیگر مقداری اختلاف دارد بنام جوشكاری اتصال گوشه خارج مرسوم است. با این تمرین یاد می‌گیرید كه چگونه میتوان از خود فلز برای پر كردن محل جوش كمك بگیریم. قطعه قائم از سطح قطعه افقی تقریباً باندازه تا اینچ بالاتر قرارگیرد. این قسمت كه بالاتر قرار میگیرد بعنوان پركننده بكار رفته دو قطعه را بهم جوش میدهیم.

در این جوشكاری نفوذ خیلی خوب است ولی قسمت داخلی گوشه نباید مشاهده شود. جوشكار یاد میگیرد كه در این تمرین احتیاجی بحركت خیلی زیاد مشعل نیست و باضافه سرمشعل را باید كمی مایل نگاه داریم و نوك شعله باید بطرف داخل صفحه افقی قرار گیرد. جوشكاری بایستی تماماً روی صفحه افقی قرار گیرد و بهیچ‌وجه روی صفحه قائم نریزد. رعایت این عمل اهمیت زیادی دارد. در بیشتر موارد براین تكمیل سطح فلزات در جوشكاری گوشه‌ای دو فلز عمود بر هم، از قسمت اضافی یكی از آنها استفاده میكنیم.

پس از بررسی ظاهر جوشكاری، نفوذ جوشكاری را با باز كردن دو قطعه فلز مثل باز كردن ورقه‌های كتاب بررسی كنید. اگر فلزها در محل اتصال شكسته شوند معلوم میشود نفوذ كامل نیست و محل اتصال خوب جوش نخورده است.

شما با تمرین دیگری كه جوش لبه‌ای نام دارد بدون بكار بردن سیم جوشكاری میتوانید استفاده از مشعل جوشكاری را یاد بگیرید.

برای تهیه فلز بمنظور این نوع جوشكاری دو قطعه ورق به ضخامت تا اینچ را انتخاب و لبه‌های آنرا در حدود تا اینچ با زاویه 90 درجه خم كنید. مطمئن شوید كه طول دو لبه مساوی است. لبه‌ها را در امتداد طولشان روی یكدیگر قرار دهید و دو لبه را با مشعل جوشكاری ذوب كنید. همانطوریكه اتصال گوشه خارجی را جوشكاری كردید اینجا هم همانطور عمل كنید و از خود لبه برای پر كردن محل جوش استفاده كنید.

انوع جوشكاری اكسی استیلن با سیم جوش

برای اینكه در جوشكاری با گاز مهارت پیدا كنیم لازم است تمرین‌های اساسی مخصوصی طرح شود تا نتایج حاصله كاملاً رضایت بخش باشند. در اقسام مختلف جوشكاری با گاز میتوان آنها را بسته بنوع اتصال و محل جوشكاری بروشهای مختلفی تقسیم كرد.

اتصال‌های مختلف از این قرارند:

 1. اتصال لب به لب.
 2. اتصال روی هم (جوش گوشه‌ای)
 3. گوشه خارجی
 4. گوشه داخلی

وضعیت‌های اساسی جوشكاری بشرح زیر است.

 1. افقی روی سطح افقی (تخت یا بطرف پائین).
 2. افقی روی سطح قائم
 3. قائم روی سطح قائم
 4. بالای سر

تمرین جوشكاری در هر كدام از اتصال‌های بالا و در هر كدام از محلهای ذكر شده باید انجام شود. جوشكاری این اتصالها هم روی فولاد نازك و هم روی ورقه فولادی بضخامت حداقل اینچ باید انجام شود. پس از كسب مهارت لازم روی ورقه فولادی، با تمرین‌های بالا، جوشكار میتواند تمرینهای مخصوص، مثل جوشكاری لوله، جوشكاری آلومینیوم، چدن و غیره را انجام دهد.

استفاده از سیم‌جوشكاری و انتخاب قطر سیم

در اتصال لبه برگشته یا گوشه خارجی اساساً از سیم جوشكاری استفاده نشده و حوضچه مذاب توسط خود فلزات تأمین می‌گردد. اگر فلز بیشتر لازم باشد تا شكل و استحكام صحیح در جوش بدست آید، از سیم جوش برای پركردن استفاده میشود. جوشكاری این فلزات با روش حوضچه باعث نازك شدن فلز در محوطه جوش داده شده می‌شود. برای اینكه جوشكاری محكم باشد از سیم جوشكاری استفاده كرده فلز به محل جوش استفاده نموده عمق حوضچه و در نتیجه ضخامت فلز را در محل جوش می‌افزائیم. مشخصات سیم را بدست آورید. گرده‌ای كه در جوشكاری درست میشود بایستی كمی بطرف بالا محدب باشد تا ضخامت جوش و استحكام آن زیاد شود. با كمك سیم جوشكاری فلز به محل جوش اضافه شده تا گرده جوش كه كمی برآمدگی دارد ایجاد شود.

برای جوشكاری با سیم، مشعل را به نقطه‌ای از اتصال كه میخواهید جوشكاری را از آن جا شروع كنید نزدیك نمائید. یك حوضچه كوچك روی سطوح دو قطعه درست كنید و اجازه دهید تا فلز دو قطعه مخلوط شده و در همان زمان با دست دیگر سیم جوشكاری را در فاصله اینچ از شعله مشعل و اینچ از سطح حوضچه در آن محل نگاهدارید. در این حال سیم جوشكاری گرم شده، وقتی داخل حوضچه شود ذوب میگردد. در حالیكه جوشكار تشخیص دهد كه حوضچه به فلز بیشتری احتیاج دارد انتهای سیم جوشكاری را در حوضچه فرو برده، مقداری از سیم جوشكاری ذوب شده و با فلز مذاب بدنه مخلوط میشود. باندازة كافی از فلز سیم جوشكاری بحوضچه اضافه میكنیم تا سطح آن بالا بیاید در همین حال حركت مشعل را بدون انقطاع ادامه میدهیم. در این موقع كنترل مشعل اهمیت زیادی دارد. با تغییر مختصر محل مشعل، ذوب سیم جوشكاری و وضع حوضچه را میتوان كنترل كرد. همینكه مقداری به فلز سیم جوشكاری اضافه شد، كمی سیم جوشكاری را عقب بكشید و آنرا به محلی كه قبلاً توضیح دادیم ببرید تا انتهای سیم جوشكاری در وضع حرارت قبلی قرار بگیرد.

اگر سیم جوشكاری را خیلیی از مشعل دور كنیم سرد شده در نتیجه وقتی آنرا دوباره وارد حوضچه كنیم آنرا سرد می‌كند. در عوض اگر سیم جوشكاری خیلی نزدیك به شعله مشعل باشد خیلی گرم خواهد شد. اگر سیم جوشكاری ذوب شود، شعله مشعل قطرات مذاب آن را به قسمت‌های سرد قطعه مورد جوشكاری خواهد پاشید. در این شرایط گرده جوش خیلی نامنظم بوده و جوش ضعیف خواهد شد و حتی شاید نفوذ آن نیز بسیار كم شود. گاهی از مبتدیان میخواهند كه یك جوشكاری واحد را با چند سیم جوشكاری با قطرهای مختلف تكرار كنند. توصیه می‌كنیم كه به دلایل زیر از انجام این كار خودداری كنید:

 1. اگر بجای سیم جوشكاری بقطر اینچ از سیم اینچ استفاده میكنید برای تهیه جوش مناسب خیلی مشكل است كه بتوانید سیم جوشكاری را باندازه كافی اضافه كنید.
 2. همچنین خیلی مشكل است با سیم جوشكاری با قطر كمتر، حوضچه را كنترل نمائید.
 3. امكان اینكه سیم جوشكاری با قطر كم بسوزد (اكسید گردد) بسیار زیاد است.

اگر استفاده از سیم در این مورد مناسب باشد و بجای آن سیم اینچ بكار برید اشكالات زیر تولید می‌شود:

 1. سیم جوشكاری با قطر بزرگ وقتی وارد حوضچه شود آنرا خیلی سرد میكند و جوشكاری ضعیف خواهد شد.
 2. اگر بخواهیم سیم جوش بیشتری اضافه كنیم نفوذ خیلی بیشتر شده و سطح بالای جوش بیش از حد لازم بالا میآید.

در جوشكاری یك فلز با ضخامت مشخص اگر با سر مشعل معین عادت كرده‌اید فقط از یك سیم جوش با قطر مشخص استفاده كنید. خیلی مهم نیست كه سیم‌های با قطر یا یا اینچ بكار برید.

لازم است خاطر نشان شود جوشكاری خوب یعنی ذوب خوب، گرده جوش خوب و نفوذ خوب و همه اینها فقط وقتی حاصل میشود كه در استفاده از مشعل و سیم جوش و هماهنگ كردن آنها مهارت پیدا كنید. پس باید حركت طولی مشعل و حركت عرضی آن یكنواخت بوده و نوك مخروط شعله در فاصله مناسبی از سطح كار قرار گیرد. شب مشعل نسبت بسطح كار همیشه باید یكنواخت بوده و بطور مناسب و در فواصل زمانی مساوی سیم‌جوش اضافه شود.

جوشكاری اتصال لب به لب

یكی از معمولترین اقسام جوشكاری جوش لب به لب است كه میتوان با مشعل اكسی استیلن انجام داد. مبتدی با استفاده از تعلیماتی كه داده خواهد شد میتواند روی ورقه‌های نازك فولادی جوش لب‌به‌لب را انجا دهد. دو قطعه فولاد نرم بعرض تقریبی یك اینچ و بطول 5 اینچ فراهم كنید. این قطعات باید تمیز و صاف بوده و كناره آنها مستقیم و صاف باشند. دو قطعه فلز را بر روی دو آجر نسوز طوری قرار می‌دهیم كه آجرها در زیر و در دو طرف فلزات قرار گیرند. در یكطرف، كنار دو قطعه فلز را رویهم قرار میدهیم و جوشكاری را از آن نقطه شروع می‌كنیم. ضمن ادامه جوشكاری وقتی فلز مذاب سرد می‌شود منقبض شده، دو قطعه فلز بطرف كشیده میشوند. در اثر انقباض ممكن است كنار یكی روی دیگری بیفتد یا فلز تاب پیدا كند. جوشكار میتواند فلز را طبق روشهای زیر طوری آماده نماید تا اشكالات ناشی از انقباض و انبساط پیش نیاید:

 1. طبق انتهای دو قطعه را خال جوش داده یا با پیچ محكم كنیدو بعداً جوشكاری نمائید. با این روش فشارهای داخلی در فلز تولید میشود ولی چون دو انتهای قطعه در یك امتداد قرار می‌گیرند، جوشكار میتواند بخوبی انجام وظیفه كند. برای اینكار قطعه‌های كار را معمولاً در فاصله‌های یك اینچ با پیچ محكم میكنند.
 2. بین دو قطقه كار یك فاصله یا شكاف اریب باقی می‌گذاریم. انقباض تقریباً بین تا اینچ در هر فوت از طول فلز است (هر چه حوضچه وسیع‌تر باشد انقباض بیشتر خواهد بود).
 3. با استفاده از گوه‌های مخصوص كه بین دو قطعه فلز قرار میدهیم مطابق این روش معمولاً در اتصال‌های طویل بكار میرود.
 4. فلز را با گیره محكم میكنیم تا نتواند حركت كند. در مورد وضع صحیح مشعل و سیم ‌جوشكاری، قبل از اینكه جوشكاری را شروع كنید، اطلاعات كافی بدست آورید.

مشعل را روشن كرده آنرا تنظیم كنید تا شعله خنثی بدست آید و به ترتیب زیر جلو بروید: ابتدا مشعل را بنقطه‌ای كه میخواهید جوشكاری را از آن جا شروع كنید نزدیك نمائید. سر مشعل را طوری نگاه دارید كه زاویه 30 تا 45 درجه با امتداد اتصال درست كند. سپس مشعل را طوری نگاه دارید كه مخروط داخلی تقریباً در فاصله اینچ از فلز قرار گیرد. با دست دیگر انتهای سیم جوشكاری را تقریباً در فاصله اینچ از مشعل جوشكاری و درست بالای فلز (حدود اینچ) نگاه دارید. شعله مشعل در هر طرف از دو قطعه فلز یك حوضچه درست میكند كه باید بطور مساوی روی دو قطعه پخش شده باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment