دانلود پروژه رشته تربیت بدنی در مورد بیماری نوزادان – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 اخنلاالات خواب و پیشگیری از آن

اغلب وا لدین تما یل دارند كه شیر خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در این راه برای خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نماید . ا ما نوزادان برای مصرف شیر در طول شب ممكن است باعث بیداری وا لدین گردد. بعنوان اغلب آنها در طول شب به خواب باقی خواهد ماند این ا مر در مورد شیر خوارانی كه شیر مادر می خورند متفاوت بوده یعنی در 5 ماهگی به این توانایی خواهند رسید .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

   نوزادان

1 ) شیر خوا ر خود را قبل از خواب یعنی درزمانیکه خواب آلوده است در بستر(گهواره) وی قرار دهید

این مرحله بسیار مهم است . بدون رعایت این مسئله در بقیه مراحل دچار اشكال می شوید . آخرین خاطره شیر خوار باید

بسترش باشد نه زمان شیر خوردن . او باید بیا موزد بدون شما به خواب رود . نباید ا نتظار دا شته باشید كه شیر خوار

بلافاصله پس از قرار گرفتن در بستر به خواب رود . معمولا بعد از 20 دقیقه بی قراری ( جنب و جوش كردن ) به خواب

خواهد رفت . اگر او گریه می كنداو را در آغوش بگیرید و تكان دهید ولی بعد از آرام شدن او را در بستر قرار دهید (قبل از اینكه در آغوش شما بخوا بد) . با این كار شما به او آموزش خواهید داد كه چگونه بعد از بیداری به تنهایی به خواب رود. وقتی شیر خوار به كمك شما نیازی ندارد به فكر كمك كردن به او نباشید .

2) برای تمام گریه ها و دادو بیداد های تا 3 ماهگی اورا به خود نزدیك نماید .

تمام شیر خواران در ساعتی از شبانه روز گریه می كنند . اگر گریه او بیش از اندازه با شد باید به فکر كولیك ( قولنج روده ای ) باشید . همیشه به گریه های او پاسخ دهید . حركت های آرام در آغوش، اغلب آنها را آرام می نماید . شیر خواران در 3 تا 4 ماه اول لوس نخواهند شد . اما حتی شیر خوار كولیكی در ساعتی از شبانه روز آرام خواهد ماند . در چنین حالاتی او را دربستر قرار داده تا به تنهایی توانایی آرام و خوابیدن را پیدا نماید .

3 ) شیر خوار تان را روزانه 3 ساعته در حا لت آرا مش در آغوش خود را ببرید

این كار از لوس شدن او جلوگیری می نمایید.

4 ) نگذارید شیر خوارتان بیشتر از 3 ساعت در طول روز بخوابد

تلاش كنید او را بیدار و سپس سرگرم نمایید . این عمل باعث می شود كه خواب طولانی او به طرف شب جابجا شود .

5) در نوزادان شیردهی او را هر 2 ساعت در طول روز تنظیم نمایید .

شیردهی با فاصله كوتاهتر ( مثلا هر ساعت ) باعث می شود كه در طی شب مكرر برای خوردن شیر از خواب بیدار گردد . گریه تنها راه ارتباط نوزاد می باشد . كه می تواند سوای گرسنگی بد لیل كسلی ، تنهایی ویا گرمای بیش از حد باشد . در این حا لات او را در آغوش بگیرید و یا در بستر قرار دهید . نگذارید پستانك غذای او باشد .

شیر خوار خودرا 4 تا 5 بار بدون آنكه زمان شیردهی باشد در آغوش بگیرید . نگذارید عادت نماید هر بار در آغوش

گرفتن مفهوم شیردهی برای او داشته باشد به این حا لت اصطلاحا هرزه خوری گفته می شود .

6) شیردهی شب هنگام خود را كوتاه نمایید .

به او آموزش دهید كه شب فقط هنگام خوابیدن می باشد . اگر در نیمه های شب بیدار شد به جز شیردادن چراغ اتاق

را روشن ننمایید وبا او صحبت یابازی ننمایید . این رویكرد ها باعث طولانی شدن خواب شب او خواهد شد .

7) شیر خوار خود را در طی شب برای عوض نمودن كهنه بیدار ننمایید .

مگر اینكه مدفوع كرده باشد . و یا به د لیل قرمزی نا حیه كشا له ران تحت درمان باشد . اگر می خواهید كهنه را

عوض نمایید به سرعت با سكوت و فقط با نور كم ( مثلا با چراغ خواب ) انجام دهید . و در زمان تعویض كهنه با او

سرگرم نشوید .

8 ) نگذارید شیر خوار در بستر شما بخوابد .

اگر شیر خواری به بستر شما عادت نماید برای جا بجایی او به بستر خود در آینده با مشكل مواجه خواهید شد .

در 2 تا 3 ماه اول می توانید شیر خواررا در تخت (گهواره ای) در مجاورت خود بخوابانید .

9 ) آخرین شیر وی را در زمان خواب خود بدهید .

سعی كنید شیر خوار برای این شیردهی حد اقل 2 ساعت بیدار نگه دارید . رفتن همزمان به بستر با شیر خوار باعث

ایجاد عادت مناسب خوابیدن خواهد شد .

یکشنبه پنجم آذر 1385

تغذیه در شیردهی

تغذیه مادرشیرده

مادرانی كه به فرزندان خود شیر می دهند روزانه 700تا850 میلی لیتر شیر تولید می نما یند كه محتوی330 میلی گرم كلسیم بازاء هر لیتر می باشد كه برای تولید آن حداقل باید 500 كا لری علاوه بر نیاز معمول یك خانم میانسال انرژی مصرف نمایید . تغذیه مناسب برای مادر و فرزند وی اهمیت ویژه ای دارد .

برای كیفیت شیر البته نیاز است كه مواردی از تغذیه وی حذف و مواردی افزون تر مصرف گردد . اما مقدار آن وابستگی شدید به مقدار رژیم غذایی مادر دارد . غذای مادر نه تنها برای وی بلكه برای آمادگی پس از تولد فرزند و تولیدشیر نیز مصرف می گردد .

اگر مادری تغذیه مناسب نداشته باشد ممكن است فرزندی سا لم داشته باشداما مطمئنا بر روی سلامت وی تاثیر خواهد گذاشت .

‹‹ اصول اصلی تقذیه ››

مصرف آب خود را روزانه افزایش دهید ( حدود یك لیتر روزانه ) تا به حد 5/2 تا 3 لیتر روزانه برسد . مادران شیرده در ساعاتی از روز زمان شیردهی احساس تشنگی بیشتری دارند چون آب مصرفی آنها وارد شیر می شود .

الیته مصرف بیش از اندازه آب هم اثری معكوس خواهد گذاشت . ( یعنی میزان شیر را كاهش می دهد ) .

ـ میزان كا لری مصرفی خود را به حد 2500 كا لری در روز برسانید و اگر تصمیم به ادامه شیردهی در سه ماهه آینده دارید آن را به 2800 كا لری در روز برسانید .

آگاه باشید كه كا لری مورد نظر فقط از موارد شیرین تامین نگردد . بلكه تغذیه متعادل باید تركیبی از پروتئن ها ،كر بوهیدرات ها و چربی ها باشد .

میزان كا لری مورد مصرف خود را به 5 وعده غذایی تبدیل نماید . یعنی صبحانه ، نهار ، عصرانه ، شام و وعده آخر شب  . هر وعده غیر اصلی زمانی است مناسب برای خوردن لبنیات كم چرب ،آب ویك قطعه میوه .

چون تولید شیر شما باید به صورت مداوم باشد بنابراین نیاز های كا لریك شما نیز باید منظم باشد .

چه موادی مصرف نشود

ـ نیكوتین : از مصرف سیگار اجتناب نماید . اما اگر اجتناب آن برایتان غیر ممكن است حداقل فاصله یك ساعت بین مصرف آن و شیردهی قرار دهید .

ـ از مصرف ا لكل خودداری نمایید . پس از مصرف،ا لكل ظرف یك ساعت وارد شیر می شود و اگر مصرف آن زیاد باشد باعث توقف رشد شیر خوار خواهد شد .

ـ بدون مشاوره پزشك خود هرگز دارو مصرف ننمایید . بعضی از آنتی بیوتیك ها مانند داروهای سولفا ، مسهل های شیمیایی و همه داروهایی كه تركیب ید دارند مصرف آنها در دوران شیردهی ممنوع است .

ـ آلوده كنندهای محیط مانند حشره كش ها براحتی از شیر عبور می نمایند .

– همیشه از چربی های غیر اشباع استفاده نمایید روغن آفتاب گردان  ذرت ة روغن زیتون برای دستگاه عصبی مركزی شیر خوار ضروری هستند .

چه چیزهایی باید به تغذیه افزود

اسید فولیك در زنان حا ملگی ضروری است و بسیاری از مطا لعات توصیه می كنند كه مصرف آن را در دوران شیردهی تداوم دهید اما بسیاری از غذاهای موجود حاوی مقادیری اسید فولیك هستند مانند مارچوبه ، كلم ، ذرت نخود ؛ اسفناج غذاهای دیگر مانند گندم ،آب پرتقال نیزممكن است با آن غنی شوند.

ـ مكمل های روی : در مطا لعات كشور انگلستان توصیه به مصرف روزانه 15 تا 20 میلی گرم تركیب روی می شود .ا لبته روی در غلات ، تخم مرغ ، گوشت ، و آرد كامل وجود دارد .

ـ با مصرف مكمل های ویتا مین A به اقتصاد خود ضرر وارد ننماید . غذاهای حاوی هویج، سبزیجات ،كره، ماهی گوشت سرشار از آن هستند و نیازی به مصرف جداگانه وجود ندارند .

‹‹ غذاهایی كه باعث ناراحتی شیرخوارگی می شود ››

روزانه توصیات زیادی از اطرافیان در مورد غذاهای مختلف و ممنوعیت آن در زمان بارداری می شنوید مانند شلغم ،كرفس ، شاهی ، تره فرنگی وگل كلم كه باعث ایجاد نفخ و تغییر مزه شیر در شیرخوار می شود یا بعنوان مثال بعضی از مردم اعتقاد دارند كه سیر باعث نفخ می شود . اما به طور كلی قانون فراگیری در مورد نوع غذاها نداریم .

فرهنگ های مختلف می تواند تفاوتی فاحش در نوع مصرف غذاها داشته باشند . یعنی یك فرهنگ خاص غذایی خاص را نادرست می دانند ولی فرهنگی دیگر آن را پسندیده برای شیرخوار می دانند . هر كودكی واكنشی متفاوت به مصرف غذاهای مادران نشان می دهند . اگر مشاهده نمودید كه كودكتان در یك روز ناراحت و آشفته است سعی به خاطر آوردن مصرف غذاهای روز گذشته داشته باشید و اگر غذایی را عامل آن می دا نید برای مدتی آن را از رژیم غذایی حذف نمایید .

مواردی كه باعث افزایش شیردهی می شوند .

مكمل های غذایی زیادی وجود دارند كه تولید كنندگان آن مدعی اند كه باعث افزایش شیر مادر می شوند . در واقع تاثیر هیچكدام از آن ها به اثبات نرسیده است و بیشتر اثر روانی دارد تا حقیقی

ـ دقت نمایید بعضی از این مكمل ها مقادیر زیادی مواد قندی دارند .

بعضی از افراد توصیه می نمایند كه رازیانه و آبجو باعث افزایش شیر وجعفری باعث كاهش آن می شود كه از نظر علمی با ثبات نرسیده است .

کاتتر گذاری(CIC) در مثانه در دختران

CIC در دختران

CIC چیست؟ در واقع راهی است برای تخلیه مثانه در زمانی كه تخلیه مثانه به صورت طبیعی انجام نمی شود . مثانه بعنوان

مخزنی عضلانی ادرار تولید شده از كلیه ها را در خود ذخیره می كند . اعصاب وعضلات مثانه با همكاری دقیق بین خود

باعث تخلیه آن ( ادرار كردن)می شوند.

در صورت ایجاد آسیب به نخاع و اعصاب دیگر و یا خود مثانه ؛ چون ارتباط طبیعی بین مفز و مثانه دچار اختلال می گردد تخلیه آن كامل صورت نمی گیرد. بنابراین اگر كودك نتواند به صورت طبیعی ادرار نماید ممكن نیاز به CIC داشته باشد چون:

 • از عفونت های مثانه پیشگیری می كند
 • باعث تخلیه مثانه شده واز این راه مانع آسیب به ان می شود

درروشCIC : یك كاتتر (یا سوند-ادراری نرم وباریك) از طریق مجرای خروجی ادرار (یعنی جایی كه ادرار از بدن خارج می شود)

داخل مثانه گذاشته می شود . ادرار از این كاتتر درظرفی جمع می شود سپس كاتتر برداشته شده وپاكیزه می گردد. اگر فرزند تان توانایی انجام مستقل آن داشت بدون نیاز به والدین آن را می تواند انجام دهد.

با این نوشتار شمابراحتی برای كودك (فرزند) خود كاتتر را به شكل پاكیزه (نه استریل ) داخل مثانه قرار دهید.

CIC چگونه انجام می شود؟

پزشك شما در مورد مراقبت های لا زم برای فرزند تان با شما صحبت می كند . اما دستور العمل های كلی شا مل مسائل زیر هستند .   

ü        استفاده از سایر(اندازه) مناسب كاتتر

ü        صابون ضد عفونی كننده وآب

ü        پارچه شسته شده

ü        ظرف بزرگ برای جمع آوری ادرار

ü        تهیه ژل محلول در آب مانند K -Y JEIIY (توجه : از وازالین استفاده نشود )

 • دست های خود راباآب و صابون بشویید
 • فرزند تان را به پشت بخوابانید یا زانوهای وی را خم نمایید(شبیه پای قورباغه) یا پاها درحالت باز وازهم جدانمایید . میتوان برای كودك این كار را روی دستشویی فرنگی ویاویلچرانجام داد.
 • لب های فرج (چین های پوستی كه درهرطرف واژن ویا مجرای ادراروجوددارد)را باانگشت شست ونشانه ازهم جداتامجرای ادرارپدیدارشود.یك آیینه رابرای دختری كه خود آموخته میتوان استفاده نمود.
 • نوك كاتتررا بامقداری كمی ژل آغشته نمایید.
 • فرزند خود را به تنفس عمیق (دم و بازدم)تشویق نموده تا باعث آرامش وی گردد كه باعث عبور راحت تر كاتتر می شود
 • كاتتر را با فشار زیاد عبور ندهید
 • كاتتر را به آرامی به داخل فرو ببرید تا ادرار از آن تخلیه شود پس از آن هم به اندازه یك سانت دیگر فرو ببرید.
 • فرصت دهید تا تمام ادرار تخلیه شود
 • با فشار ملایم به قسمت های پایینی شكم فرزند تان رادر تخلیه بهتر ادرار همراهی كنید به این عمل مانور “كرده” (مانور Crede )گفته می شود . البته فرزندتان با فوت كردن كمك به تخلیه خواهد كرد
 • وقتی خروج ادرار پایان یافت كاتتر را به آرامی خارج نمایید.
 • پوست ناحیه را كاملا شستشو داده و خشك نمایید
 • به خاطر همكاری فرزندتان را تشویق نمایید.
 • به مقدار ظاهر و بوی ادرار دقت نمایید. ادرار با قی مانده را در داخل توالت تخلیه نمایید.
 • دست وكاتتر را با آب و صابون بشوئید .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل

Leave a comment