دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

9- مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات

یكی دیگر از مقررات ورزشی موضوع وسایل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار می گیرد. این وسایل و ابزار همان طوری كه مقررات مقرر داشته بایستی مجاز و قانونی بوده و مطابق استاندارد و ضوابط مدیریت یا فدراسیون مربوطه باشد .بنابراین وسایل و اسباب مورد استفاده ورزشكاران نیز بایستی مطابق مقررات و استانداردهای تهیه شده و در اختیار آنان قرار گیرد. به طور مثال كشیدن پای حریف و یا فشار بیش از حد به ناحیه حلق حریف در كشتی خلاف مقررات است استفاده از تور مخصوص برای پرتاب دیسك یا پرتاب چكش و به كارگیری تجهیزاتی كه ایمنی بیشتری را به وجود می آورد مورد استفاده و در صورت ایجاد صدمه و چنانچه از تجهیزات لازم استفاده نشده باشد باعث مسؤولیت جزایی ورزشكاران و مربیان خواهد بود.

برای مثال اگر در جریان تمرین فوتبال در محیط یك مدرسه كوچك در اثر برخورد شوت یك بازیكن به شیشه كلاس شكسته و به دانش آموزان صدمه بدنی وارد شود مسئولیت جزایی متوجه دانش آموزی است كه شوت زده است هر چند زدن شوت با پا خطا نباشد یا در صورتی كه یك پرتاب كننده دیسك، وزنه، چكش و امثال آن در جریان تمرین بدون توجه به حضور افراد در حریم غیر مجاز مبادرت به پرتاب كند و حركت ورزشی و فنی و بدون ایراد هم باشد اما وزنه یا دیسك یا چكش به فردی كه در محدوده و یا حریم غیر مجاز ایستاده برخورد و موجبات مصدوم شدن او را فراهم آورد پرتاب كننده مسؤول است مسؤولیت در این موارد خطای فنی یا ورزشی نیست بلكه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و نظامات متعارف ورزش مورد نظر است و اگر داور هم اجازه پرتاب را داده باشد در حالی كه افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده اند اجازة نادرست داور یا مربی رافع مسؤولیت ورزشكار پرتاب كننده نیست. علاوه بر ورزشكار خاطی مربی یا داور نیز مسوول خطای خود خواهد بود.

10- نhttp://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2015/11/tahghigh20-1.docگاهی به موازین شرعی در قانون

در ماده 59 قانون مورد نظر مربوط به صدمات ناشی از حوادث ورزشی و بند 3 قانون فوق الذكر آمده است …

در مادة 59 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد…

قسمت موخر این بند در مادة 59 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون اضافه شده است.

از دیدگاه اسلام ورش وسیله ای است برای بهتر تلاش كردن و جنگیدن در راه آرمان های مقدس خدایی و بهتر كار كردن برای تقرب خدا. بنابراین ورزش بایستی وسیله مطمئنی برای بهتر زیستن وبهتر انجام وظیفه كردن و نیكو مبارزه كردن برای تقرب به حضرت حق باشد بنابراین ورزش هایی كه در جهت خلاف این موارد و هدف شان آزار شخصی یا نفس یا غیره است دارای اشكال شرعی بوده و مورد تایید نمی باشد برای ورزش های زیان بار آیات و احادیث متعددی داریم كه از آن جمله خداوند در قرآن مجید به بشر دستور فرموده اند خودتان را به دست خود به هلاكت نیاندازید ( سوره بقره آیه 195 قرآن كریم) البته در اكثر ورزش های متداول برخورد و ایراد صدمه غیر قابل اجتناب است مبنای مخالفت شرع صدمات طبیعی و حركات عادی كه مطابق موازین و عرف ورزشی باشد نیست بكله حركات غیر طبیعی و صدمات زیان آوری است كه هر چند از لحاظ مقررات مجاز هم باشند اما شرعاً جایز نیست مانند كشتی كج ایراد ضربات مشت به سروپیشانی و شكستن بینی و مانند آن .

11- مسؤولیت جرایی مدیران در ورزش

مدیریت را می توان تشكیل علم و هنر و هماهنگ كردن رهبری، كنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حداكثر كارایی تعریف كرد.

تعریف دیگری از مدیریت عبارت است از به كار گرفتن نیروی انسانی و هماهنگ كردن با منابع مادی برای نیل به اهداف مدیریت در ورزش برحسب اختیارات مدیران مسؤولیت هایی نیز متوجه آنان است و قصور هر مدیر در انجام وظایف خویش و كنترل و رهبری خود نسبت به همكاران زیر مجموعه چنانچه موجب حادثه ای شود مسؤولیت كیفری برای مدیر یا رئیس مربوطه به همراه خواهد آمد. در حقوق ورزشی ما بررسی می كنیم كه وظیفه نظارت و كنترل و رهبری و تشویق و تنبیه و حفاظت و حراست از آنچه كه به یك مدیر سپرده شده انجام شده است یا خیر و نیز بررسی می كنیم كه حادثة به وجود آمده ناشی از ورزش كه موجبات صدماتی شده در نتیجه قصور عمدی یا بی احتیاطی یا عدم اعمال مدیریت و نظارت صحیح رخ داده است یا خیر كه این مدیران شامل مدیران ورزشگاه ها، مدیران هیئت ها، مدیران فنی ورزش های مختلف، سرپرستان مربیان، معلمان ورزش، داوران و امثال آنها در حوزه كاری كار خود است وقتی یك مدیر ورزش یا مدیر تیم در چنین مقام وموقعیتی قرار می گیرد در واقع قبول مسؤولیت كرده و با قبول پست تقبل مسؤولیت در همه ابعاد مدیریت خویش را كرده است و از آن جمله نظارت و كنترل در اعمال و فعالیت های ورزشی زیر مجموعه خود و چنانچه صدمه ای به ورزشكاری وارد شد كه ناشی از عدم نظارت و كنترل و رعایت اصول و موازین ورزشی مصرحه در قانون باشد مدیر مذكور نیز بار مسؤولیت خود را داشته و در برابر قانون و سازمان و باشگاه یا فدراسیون یا ارگان مربوطه مسؤول و پاسخگو خواهد بود این موضوع خاص مربوط به ورزش و صدمات ورزشی است.

12- خودداری از كمك به مصدومان در محیط ورزش

همان طور كه می دانید مجرم بودن هر شخص موكول به انجام عمل مجرمانه و ارتكاب جرایمی است كه به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن اعمال مجازات در نظر گرفته شده است و عناصر و اركان ثلاثه احراز بزه در آن عمل وجود داشته باشد. و عمل نیز با نیت و قصد مجرمانه به وقوع پیوسته باشد یا این كه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و ثبوت تقصیر مباشر جرم باشد. اما گاهی مقنن بدون توجه به این مورد كه چه كسی و چگونه موجب بروز حادثه و صدمه گردیده بنابر مصالح عالیه جامعه و برای سلامت اركان اجتماعی پای اشخاص دیگری را هم به میان كشیده و بدون آنكه دخالت یا سببیتی در وقوع بزه یا جرم داشته باشد و یا نقشی در حادثه آنها را به موجب قانون به دادرسی جلب و محاكمه و مجازات هم می كند در این جا مجازات سوای پاداش و جزای جامعه و ملت و دولت نسبت به یك فرد خطا كار و متخلف از قانون جنبه عبرت گرفتن دیگران را نیز دارد.

به موجب مواد و موازین قانونی تحت عنوان مجازات كسانی كه از كمك به مصدومان امتناع كنند و در اقدام رساندن آنها به مراكزدرمانی قصور و تعلل كرده اند برحسب مورد و میزان امتناع به مصدوم به حبس از یك تا سه سال محكوم می گردند بدون آنكه كوچكترین تقصیر یا نقشی در ایجاد حادثه داشته باشند فقط مجازات این قبیل افراد به سبب خودداری و امتناع از كم به یك همنوع مصدوم مطابق قانون و از جهت اخلاقی بی تفاوتی و بی اعتنایی توأم با رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص حاضر در صحنه نسبت به مصدومان می باشد. زیرا ما ورزش را به خاطر سلامت تن و روان و تزیكه نفس و رسیدن انسان به كمالات و فضیلت های معنوی از راه و طریق ورزش قبول داریم و تازه اصول و ایین ورزشكار بایستی دارای احساس مسؤولیت بیشتر توأم با مردانگی و جوانمردی نسبت به همنوعان و بندگان خدا باشد و هرگونه بی تفاوتی و بی اعتنایی و بی مسوولیتی از ناحیه مربی، مدیر، سرپرست، داور و معلم ورزش و حتی خود ورزشكار نسبت به هماوران خود یا همنوعان و دیگر مردم عادی غیر قابل گذشت و چشم پوشی است.

13- مسؤولیت مدنی در ورزش

هرگاه شخصی یا اشخاصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد گفته می شود در برابر او دارای مسؤولیت مدنی است. مسؤولیت مدنی یا به موجب قرار داد می باشد یا خارج از قرار داد.

مسؤولیت های قراردادی به علت عدم اجرای تعهدات و عدم وفا به عهدی كه ناشی از عقد قرارداد فی مابین است یعنی فردی كه به تعهدات و عهد خود وفا نمی كند و به این طریق باعث ضرر به غیر یا طرف قرارداد می گردد مكلف است از عهده خساراتی كه در این رهگذر حاصل گردیده برآمده و ضامن است یعنی مسؤولیت ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است كه متخلف از مفاد قرارداد مكلف به انجام آن می باشد. مانند یك مربی كشتی كه متعهد به آموزش فنون كشتی به یك نوجوان بوده و در نتیجه عدم مراقبت و بی احتیاطی او نوجوان مصدوم شده است مربی در برابر نوجوان و والدین وی مسؤول بوده و مكلف به جبران خسارات وارده است.

در مورد مسؤولیت های خارج از قرارداد یا بدون قرار داد این كه قراردادی فی مابین وجود نداشته و دو نفر هیچ تعهدی نسبت به یكدیگر نداشته اند و حال یكی از دو نفر عمداً یا به خطا به دیگری زیان وارد ساخته است. در این جا بدون توجه به نبودن قرار داد چون به دستور قانون عملیات ورزشی بایستی با رعایت مقررات و موازین خاص خود اجرا شوند و در نتیجه تخلف یك ورزشكار مقررات نقض شده به حكم قانون خاطی مسؤول خسارات ناشی از صدمه وارده به ورزشكار یا دیگران است در حالی كه هیچ قرارداد پیمان نامه ای هم وجود دارد نتیجه این كه در صدمات بدنی ناشی از خطا یا تخلف چه قرارداد باشد یا نباشد جبران خسارت بر عهده كسی است كه در اثر تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی وی ایجاد خسارت شده است.

و این حكم قانون ناشی از مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و سایر قوانین موجود و بعد از آن است كه مقرر می دارد « هر كس از بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد كند كه موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.» یادگیری این ماده كه مبنای اصلی مسؤولیت مدنی است برای همه سرپرستان،‌مدیران، مربیان، داوران و تجه دقیق به متن و كلمات آن لازم ضروری است و با درك درست و توجه به كلمات و جملات مبنای مذكور خواهیم دانست كه در كسوت مدیر تیم و یا ورزش یا سرپرست یا مربی یا داور كدام یك از اعمال ما موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود.

14- اركان مسؤولیت مدنی

الف – وجود ضرر كه به اشكال مختلف زیر ملاحظه می شود :‌

1- صدمه جانی به خود یا دیگران به صور مختلف مانند ضرب، جرح، نقص عضو، قتل در اثر حركات خطا.

2- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت شخص مانند ایجاد شایعات هم جنس بازی یا اعمال منكراتی در مورد سرپرست یا مربی یا داوران.

3- تعرض و تجاوز به نوامیس دیگران.

4- اتلاف و ناقص كردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند شكستن شیشه های سالن یا ورزشكاه كه گویند زیانی حاصل شده است.

موارد دارای دو شرط است اولاً ضرر به خود شخص در اثر فعل خود ولی موجب مسؤولیت مدنی نیست. ثانیاً حدوث و ایجاد ضرر بایستی مسلم باشد تا موجب مسؤولیت مدنی گردد.

ب- انجام فعل یا خودداری از عمل بر خلاف قانون

انجام یك عمل كه موجب ضرر و زیان شود كافی نیست بلكه بایستی عمل برخلاف قوانین و مقررات هم باشد یا عمی نامشروع تا عامل آن را مسؤول دانست.

و نیز برخورداری از عمل نیز كه باعث اضرار و زیان شود و قانون نیز آن را منع یا تخلف شناخته باشد زیرا مواردی بسیار زیان بار داریم كه به حكم و به دستور قانون موجب مسؤولیت نبوده و خساراتی هم در بر ندارند.

مثال : برخورد توپ با صورت یك بازیكن فوتبال یا والیبال كه موجب صدمه و حتی شكستگی هم گردد مسؤولیتی متوج داور یا بازیكن نخواهد بود.

شرط اساسی تحقق جرم در این مورد چه از باب فعل یا ترك آن در صورتی است كه عمل برخلاف مقررات و موازین انجام گرفته باشد تا موجب مسؤولیت مدنی باشد.

ج- مرتكب باید مقصر باشد

تقصیر مرتكب گاهی به طور عمد و زمانی به صورت غیر عمد و در نتیجه بی احتیاطی است همانطوری كه قبلاً گفته شد تقصیر عمدی عبارت است از داشتن سوء نیت و ارتكاب عملی توأم با سوء نیت است كه موجب ضرر و زیان و ورود خسارت می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل

Leave a comment