دانلود پروژه رشته تاریخ درمورد موزه ایران باستان – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

منتخبی از این آثار که جهت بررسی و ویژگی های فرهنگی و هنری و تمدن جوامع باستانی مورد استفاده قرار می گیرد در یکی از ویترینهای موزه ایران باستان به معرض نمایش گذاشته شده است. قدیمیترین مهره از هزاره چهارم پ.م. و از جنس گل پخته، سنگ گچ، سنگ مرمر، سنگ صابون و سنگ آهک ساخته شده است. شکل مهرهای اولیه دگمه ای شکل، استامپی، یا به شکل حیوان خوابیده است. نقوش آنها از خطوط ساده هندسی، نقش حشرات، صورت خورشید، نقش انسان و حیوان تشکیل شده و اکثر آنها از مناطق شوش، تپه سیلک کاشانف تپه حصار دامغان و تپه گیان بدست آمده است. انواع دیگر مهرها به شکل استوانه ای از جنس سنگهای تزئینی مانند عقیق، سنگ لاجورد، سنگ یشم، سنگ مرمر سیاه و سفید می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مهرها دارای نقوش متنوعی مانند صحنه های شکار حیوانات، صید ماهی، کشاورزی، نقوش حیوانی و نیمه حیوانی، نقوش انسانی و نیمه انسانی و صحنه های افسانه ای و اساطیری است که نمایانگر پرستش خدایان و الهه ها می باشد. قدیمیترین مهره در موزه ملی ایران از حفاری شوش و مربوط به هزاره چهارم پ.م است. از مناطق باستانی دیگر مانند تپه حصار، تپه سیلک، شهداد کرمان، شهر سوخته و زابل، چغازنبیلف مارلیک و رودبار نیز مهرهایی بدست آمده است.

جدول گاهنگاری دوره های فرهنگی ایران

پارینه سنگی قدیم 200000-2000000سال پیش
پارینه سنگی میانی 40000-200000سال پیش
پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگی 10000-12-40000سال پیش
نو سنگی 6000-12000سال پیش
عصر مس سنگی 3000-6000 پ.م.
دوره آغاز نگارش 1900-3000پ.م.
عصر مفرغ قدیم 2600-3000پ.م.
عصر مفرغ جدید 1500-2600پ.م.
عصر آهن (1) 1250-1500پ.م.
عصر آهن (2) 850-1250 پ.م.
عصر آهن (3) 550-850 پ.م.
دوره ماد 550-705 پ.م.
هخامنشی 330-550 پ.م.
سلوکی 248-324 پ.م.
اشکانی 226 م. – 248 پ .م.
ساسانی 651 م. – 226 م.

تصاویر بخش پیش از تاریخ :

  • پیکرک گلین الهه باروری « ونوس تپه سراب» تپه سراب کرمانشاه، هزاره هفتم پ.م. ارتفاع: 5/5 سانتیمتر
  • ظرف سفالی، اسماعی آباد قزوین، هزار پنجم پ.م. قطر دهانه: 5/23 سانتیمتر، ارتفاع: 5/28 سانتیمتر
  • آبخوری سفالی «جام شوش»، شوش، هزاره چهارم پ.م. قطر دهانه: 5/12 سانتیمتر، ارتفاع: 24 سانتیمتر
  • آبخوری سفالی، سیلک کاشان، هزاره چهارم پ.م.، قطر دهانه: 11 سانتیمتر ،ارتفاع: 17 سانتیمتر
  • پلاک مفرغی با نقش گیل گمش، آذربایجان، هزاره اول پ.م.، وزن: 950 گرم
  • پیکرک سفالین گاوف مارلیک، اواخره هزاره دومف اوایل هزاره اول پ.م، طول بدنه: 27 سانتیمتر
  • ظرف سفالی، سیلک کاشان، هزاره اول پ.م.، قطر دهانه: 5 سانتیمتر، ارتفاع: 11 سانتیمتر
  • ظروف و سه پایه از سفال خاکستری، حسنلو، آذربایجان، هزاره اول پ.م.، ارتفاع ظف: 5/18 سانتیمتر، قطر دهانه: 5/9 سانتیمتر ،ارتفاع سه پایه: 24 سانتیمتر، قطر دهانه: 9 سانتیمتر، ارتفاع: 5/16 سانتیمتر
  • ظرف سفالی به شکل سر حیوان، زیویه کردستان، هزاره اول پ.م. قطر دهانه: 9 سانتیمتر، ارتفاع: 5/16 سانتیمتر

تصاویر بخش تاریخ و لرستان:

10-تندیس سنگی داریوش بزرگ، شوش ، دوره هخامنشی -459 پ.م، بلندی تندیس : 236 سانتیمتر، بلندی پایه: 51 سانتیمتر

11-بشقاب سنگی با سردوزاده قو، تخت جمشید، هخامنشی، ارتفاع: 12 سانتیمتر، قطردهانه : 21 سانتیمتر

13-ماسک مفرغی منسوب به آنتیوخوس، شمی- ایذه خوزستان، سلوکی، طول: 29 سانتیمتر، عرض: 60 سانتیمتر

14-مجسمه مفرغی بزرگزاده اشکانی، شمی- ایذه خوزستان، اشکانی، ارتفاع: 194 سانتیمتر، عرض: 60 سانتیمتر

15- سرسنگی ملکه موزاک شوش،  اشکانی، ارتفاع: 40 سانتیمتر

16-ظرف سفالی به شکل حیوان، گرمی- آذربایجان، اشکانی، ارتفاع: 5/21 سانتیمتر، قطر دهانه: 1/7 سانتیمتر

17-موزاییک کف ایوان، بیشاپور فارس، ساسانی، ارتفاع: 114 سانتیمتر، عرض: 88 سانتیمتر

18-نیم تنه سنگی یک مرد، شوش، ساسانی، ارتفاع: 19 سانتیمتر، عرض: 17 سانتیمتر

19-بت مفرغی، لرستان، سده 8-9 پ.م، ارتفاع: 3/24 سانتیمتر

20-ظرف سفالی، لرستان، هزاره اول پ.م.، بلندی: 14 سانتیمتر، قطر دهانه: 5/7 سانتیمتر

21-مهر سیلندری با نقش دو حیوان از سنگ لاجورد، حسنلو، هزاره دوم پ.م

22-مهر با نقش شیر خوابیده، هلال ماه و ستاره به خط پهلوی، شوش، ساسانی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد