دانلود پروژه رشته برق در مورد نقش حیاتی استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی-قسمت دوم

دانلود پایان نامه

چگونه می توان امكان استفاده مجدد را فراهم آورد؟

برای آنكه در LO امكان استفاده مجدد داشته باشد، به یك “پوشاننده”[1] توضیحی نیازمند می باشد. این پوشاننده اطلاعاتی مانند شرحی بر محتوای LO ، شناسه[2] آن، اهداف آموزشی كه محقق می نماید، سازنده آن، مخاطبین آن را فراهم می نماید. می‌توان LO را یك شیرینی فرض كرد. محتوای آموزش معادل شیرینی بوده كه در یك كاغذ پیچیده شده كه بر روی آن نام شیرینی، تركیبات، اطلاعات مربوط به ارزش غذایی، تولید كننده و… چاپ شده اند. این اطلاعات به ما كمك می كند كه شیرینی‌ای كه انتخاب می كنیم به بهترین وجه با علایق غذایی ما متناسب باشد و در عین حال نیز كاغذ “پوشاننده” را باز نكرده و از شیرینی نیز نخورده ایم. (شكل 3-1 را ملاحظه كنید) می توان پوشاننده یك LO را به همین ترتیب مورد استفاده قرار داد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ولی برای آنكه چنین چیزی امكان پذیر باشد، ضروری است اطلاعات مربوط به یك شكل استاندارد و به گونه ای كه در سطح جهانی قابل درك باشد، تهیه شوند. این مشكل با استفاده از meta-data حل شده است. این نوع داده طبق تعریف عبارت است از “داده هایی در مورد داده‌ها”. برای اینكه یافتن و استفاده از LOها تسهیل شوند گروههای متعددی با یكدیگر همكاری و فعالیت داشته اند تا بتوانند یك مجموعه سازگار و مناسب از meta-data را برای هر LO تعریف كنند. Meta-data به عنوان بخشی از LO محسوب نمی شود. بلكه به صورت مجزا مستند شده و برای آنكه همراه با LO باشد، طراحی شده است. نیز اینكه این نوشتار را می توان بدون باز كردن یا نمایش LO مشاهده نمود. LOها را می توان در یك بانك داده‌ای بزرگ كه بانك LO یا بانك محتوا نامیده می شود ذخیره كرد. به راحتی می توان در این بانك داده براساس meta-data های LOها، به جستجو پرداخت.

به عنوان مثال فرض كنید كه می خواهید یك دوره آموزشی در مورد نگهداری اتومبیل طراحی كنید. برای این كار می توانید، بانك محتوا را برای یافتن LOهایی كه شرح آنها شامل عباراتی مانند “چك كردن فشار تایر”، “تعویض برف پاك كنها” و “تمیز كردن شمعها” می باشد، جستجو كنید.

ساختارهای محتوای آموزشی                             Content Structures

همانطور كه تا اینجا مشخص شده، LO ها را می توان بخشهای تشكیل دهنده محتوای آموزشی دانست. این بخشهای تشكیل دهنده در صورتی مفید هستند كه در ساختارهای بزرگ مورد استفاده قرار بگیرند و به خودی خود بی فایده هستند. در این بخش از كتاب جایگاه ساختارهای محتواهای LOها را در استانداردهای عمده نشان می دهیم. اكثر محتواهای آموزشی، بدون توجه به نحوه ارائه آنها دارای ساختاری سلسله مراتبی هستند. مثلاً یك دوره را می توان به چندین درس و هر درس را به چندین مبحث تقسیم بندی نمود. اینها روشهای مختلفی هستند كه می توان برای تولید دوره مورد استفاده قرار داد. یكی از الزامات مهم آموزش الكترونیكی فراهم آوردن روش ساداه و در عین حال انعطاف پذیر برای ارائه مجموعه وسیعی از ساختارهای محتوایی، می باشد.

شناسایی رویكردهای تعیین «رویكرد دسته بندی محتوای آموزشی» عبارت است از یك مجموعه تعریف شده از محتوای آموزشی كه دارای اسامی مشخصی می باشند. «دسته بندی محتوای آموزشی» می تواند یك یا دو سطح داشته باشد. مثلاً دوره- درس، یا اینكه می تواند مانند مثالهایی كه در جدول 1-1 آمده اند دارای چندین سطح باشند.

به طور كلی این دسته بندی بایستی حین تهیه دوره شكل بگیرد تا با مشخصه های آن دوره تناسب لازم را داشته باشد. ضروری است كه سطوح بالاتر این دسته بندی ها نامگذاری شوند و سطوح پایین تر در ساختار محتوا مورد اشاره واقع گردند. گروهها و افرادی كه در مورد استانداردها تحقیق می كنند، پس از مواجه با رویكردهای متعدد دسته بندی محتوای آموزشی، مدلهای سلسله مراتبی ساده و قابل تصمیمی را تهیه كرده‌اند. این مدلها هیچ گونه پیچیدگی خاصی نداشته، تعداد سطوح دسته بندی آنها كاملاً انعطاف پذیر بوده و رویكرد آموزشی آنها نیز مناسب است.

استانداردهایی برای دو مدل مختلف دسته بندی محتوای آموزشی وجود دارند كه روش تهیه دوره را براساس LOها تشریح می كنند. یك مدل، بخشی از SCORM[3] را كه توسط ADL[4] توسعه یافته است، تشكیل می دهد. مدل دیگر توسط كمیته CBT صنعت هوایی (AICC)[5] توسعه یافته است. ما در مورد این سازمانها و ویژگی های آنها توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم كرد ولی در اینجا فقط این دو نوع مدل ساختار محتوا را معرفی می كنیم.

سلسله مراتب محتوای آموزشی در مدل SCORM

سلسله مراتب محتوای آموزشی در مدل SCORM از سه جزء زیر تشكیل می‌گردد:

(CA) Content Aggregiation:

گروهی از منابع آموزشی است كه هر یك از آنها دارای مفهومی جامع و رسا می‌باشند هر دوره آموزشی از مجموعه ای از CAها تشكیل یافته است.

سطوح پایین تر یك دوره آموزشی در صورتیكه دارای استقلال محتوایی و مفهومی باشند خود یك CA محسوب می شوند.

شیء محتوایی اشتراك پذیر         Sharable Content Object (SCO)

یك SCO، كوچكترین بخش محتوای آموزشی (LO) در مدل SCORM می باشد كه قابلیت به اشتراك گذاشتن در دوره های مختلف آموزشی را دارا می باشد. در این سطح یادگیرنده به طور مستقیم با محتوای آموزشی در تعامل می باشد.

 • تركیب محتوا- گروهی از منابع آموزشی است كه هر یك از آنها دارای مفهومی جامع و رسا می باشند. محتوای هر دوره آمزوشی از مجموعه ای از CA ها تشكیل یافته است. سطوح پایین تر یك دوره آموزشی در صورتیكه دارای استقلال محتوایی و مفهومی باشند خود یك CA محسوب می شوند.
 • شی محتوایی اشتراكپذیر (SCO)- عبارت است از LOی SCORM. در این سطح یادگیرنده به طور مستقیم با محتوای آموزشی در تعامل بوده و LMS نیز نتایج را مورد بررسی قرار می دهد.
 • داشته ها- یك منبع كوچك و تك منظوره می باشد كه می توان آن را در چندین محتوا مورد استفاده قرار داد. وضعیت داشته ها توسط LMS مورد بررسی واقع نمی شود. عمدتاً توسط SCOها مورد استفاده قرار می گیرند ولی در عین حال امكان استفاده مستقیم از آنها توسط LMS نیز وجود دارد. داشته ها عمدتاً چندین رسانه مانند رسانه های گرافیكی، صوتی و تصویری را شامل می‌شوند و در عین حال هیچ محدودیتی در مورد این كه چه چیزهایی را در بر می‌گیرند، وجود ندارد.

احتمالاً متوجه شده اید كه این سه جزء تمام قلمرو لازم برای نشان دادن ساختارهای محتوایی را پوشش نمی دهند. هیچ فضایی برای بخشهایی از محتوا كه مطراحی آنها به گونه ای است كه به تنهایی بی معنا هستند، در نظر گرفته شده است. این نقطه ضعف در «ریز محتوا» یك CA پوشش داده می شود. «ریز محتوا» اجزا، ساختار و ویژگی های یك CA را شرح می دهد. همچنین «ریز محتوا» نیز اینكه می‌تواند meta-data یی كه همراه اجزای یك CA می باشند را بدرستی نشان دهد. ساختار محتوایی SCORM و «ریز محتوا» های فوق الذكر به طور كامل در فصل 6 مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

سلسله مراتب محتوایی AICC

سلسله مراتب محتوایی AICC نیز دارای سه جزء به شرح زیر می باشد.

 • دوره- جامع ترین سطح سلسله مراتب محتوای آموزشی می باشد.
 • بخش راهنما- هر «بخش راهنما» را می توان بعنوان یك گروه در دسته بندی محتوای آموزشی در مدل AICC در نظر گرفت. در ساختار هر «بخش راهنما» می توان از «بخش های راهنمای» دیگر جهت شفاف تر نمودن دسته بندی محتوای آموزشی استفاده نمود.
 • واحد قابل تخصیص (AU)- كوچكترین بخش محتوای آموزشی (LO) در مدل AICC می باشد در واقع AUها همان دروس در دسته بندی محتوای آموزشی می باشند كه می توان آنها را در «بخش های راهنما» یا بصورت مستقیم در یك «دوره» مورد استفاده قرار داد.

اجزای فیزیكی آموزش الكترونیكی Electronig Computer اجزای سیستم آموزش الكترونیكی یك سازمان بر مبنای توانایی و عملكردارائه دهندگان و نمایندگان منطقه‌ای آنها شكل می گیرند. یكپارچگی ساختاری در دسترسی یادگیرندگان و مدیران سیستم در ارائه خدمت مناسب به یادگیرندگان نقش بسزایی ایفاء می نماید در فصل های آینده نشان خواهیم داد كه استانداردها چگونه می توانند در ایجاد این یكپارچگی نقش داشته باشند.

محتوای دوره آموزشی                                

روشی است كه قابل درك ترین و ملموس ترین جز آموزش الكترونیكی محتوای آموزشی می باشد.

محتوای آموزشی را می توان به سادگی در قالب یك فایل متنی قابل ctownload، یا یك صفحه HTMZ ارائهكرد و یا اینكه آن را به شكل های پیچیده مانند چند رسانه‌های قوی و تعاملی كه صوت، تصاویر متحرك و یا فیلم را در بر می گیرند، ارائه نمود. محتواهای پیچیده تر با استفاده از ابزارهای قوی تر مانند Macromedia Authorwar ®، Dreamwaver®، Flaoh®، یا Click2 Learn Tool Box Intructor، محتوای آموزشی از دو منبع عمده نشات می گیرد.

محتوای آموزش عام[6]:

این نوع از دوره های آموزشی توسط شركت هایی فعال در زمینه آموزش های عمومی و بر مبنای نیاز بازارهای مصرف عمده یا فرصت های فروش ویژه تولید می‌گردند. موضوعات این دوره های عمومی شامل: حقوق، حسابداری، آموزش فروش، آموزش ایمنی قضایی، آموزش پزشكی، شبكه های كامپیوتری، تولید نرم افزار و غیره می باشند.

محتوای آموزش خاص[7]:

هنگامی مورد نیاز می شوند كه هیچ محتوای آموزشی عام در دسترس نباشد. بعضی از مثالهای مربوط به محتوای آموزشی خاص عبارتند از راهنمایی های مربوط به فرآیندهای و رویه های شغلی كه خاص یك سازمان هستند، مانند آموزش فروش محصول، مشخص كردن جایگاه فردی كه جدیداً استخدام شده، یا نرم افزار كامپیوتری خاص «محتوای آموزشی خاص» یا در داخل سازمان و توسط یك تیم آموزش الكترونیكی خاص و یا توسط یك تیم خارجی توسعه می یابد تا نیازهای سازمان شما را به خوبی برآورده نماید.

یك دوره آموزشی الكترونیكی مبتنی بر مبنای نحوه آموزش كلاسیك مدلسازی می‌شود. در حقیقت دوره ای از مطالعات است كه به صورت چندین درس متولای طراحی شده كه بایستی یك پس از دیگری مطالعه شوند هر درس می تواند نحوه ارزشیابی خاص خود را داشته و تكمیل موفقیت آمیز یك درس پیش نیاز درس بعدی باشد. ممكن است لازم باشد كه یادگیرنده در نهایت مورد ارزشیابی نهایی واقع شود تا در دوره مورد نظر فارغ التحصیل اعلام گردد.

سیستم های مدیریت آموزش

یك LMS چیست؟

اگرچه دسترسی به یك محتوای آموزشی الكترونیكی به راحتی از طریق صفحات وب امكانپذیر است ولی بعضی از سازمانها تمایل دارند كه دسترسی به محتوا را كنترل كرده و بدانند كه چه كسی آن محتوا را مورد بررسی قرار می دهد، فرد استفاده كننده تا چه حد از آنها بهره می گیرد و نتیجه استفاده از این محتوا چیست. یك LMS عبارت است از یك نرم افزار Web Server-Baned كه امكان مدیریت و بررسی های لازم برای این منظور را فراهم می آورد. ویژگیها و كاركردهای LMSها به طور قابل توجهی از یك سیستم به سیستم دیگر متقارن هستند، ولی به طور كلی موارد زیر از جمله كاركردهایی هستند كه می توانند ارائه دهند.

«كاركردهای مدیریتی» مانند تنظیم دوره، ثبت نام یادگیرنده، تخصیص دوره، و گزارش میزان پیشرفت یادگیرنده براساس بررسی داده هایی مانند نمرات امكانات پایان دوره و میان دوره ای، مدت زمانی كه صرف دوره شده، و وضعیت نهایی پس از تكمیل هر دوره. شكل 6-1 تعاملات اساسی موجود بین مدیر و LMS را نشان می‌دهد.

«فصل مشترك» یادگیرنده عبارت است از صفحه ای كه یادگیرندگان با استفاده از شناسه شخصی خود و با یك رمز عبور (یا بدون این محدودیت) وارد LMS شده و از طریق یك منوی شخصی و خاص خود به محتوای آموزشی كه به آنها اختصاص یافته است، دسترسی پیدا می كنند. معمولاً آنها می توانند وضعیت پیشرفت خود را با توجه به نمرات امتحانات، میزان كامل شدن دوره ها و LOها، مشاهده كنند. شكل 5-1 فصل مشتركهای مهم و اساسی بین یك یادگیرنده و LMS را نمایش می دهد.

LMSها مسئولیت برنامه ریزی و ترتیب بندی دسترسی یادگیرنده به LOهای مربوط به یك دوره را نیز برعهده دارند، مثلاً فراهم آوردن امكان دسترسی یادگیرنده به LOهای موجود در منوهای شخصی خود به ترتیب دلخواه و یا امكان دسترسی به LOها براساس ترتیب خطی[8] (بصورت متوالی) شیوه های پیچیده تری نیز در برخی از LMSها موجود می باشند كه عبارتند از تعریف پیش نیاز یا اعمال معیارهایی برای سنجش میزان كامل شدن یك LO، بطور مثال یادگیرنده می تواند با گذراندن موفقیت آمیز یك امتحان كوتاه یك LO را از برنامه خود حذف نماید. قابل ذكر است كه LOها دارای توالی منطقی می باشند.

آیا به LMS نیاز داریم:                                           Do I Need on LMS?

در صورتی كه محتوای آموزش الكترونیكی سازمان شما یك بخش اجباری از آموزشهای شغلی یا آموزشهای لازم برای هماهنگ شدن با الزامات قانونی را در بر داشته باشد بدیهی است كه سازمان شما به بررسی پیشرفت و نتایج یادگیرندگان نیازمند خواهد بود، به منظور كنترل پیشرفت و نتایج یادگیرندگان و همچنین كنترل دسترسی به محتوای آموزش الكترونیكی و توالی ارائه شدن LOها، به یك LMS نیازمند خواهید بود. در صورتی كه محتوای آموزش الكترونیكی شما صرفاً برای پیشرفت فردی كارمندان خراجی شده است، ساختار آموزش الكترونیكی شما نیاز چندانی به LMS نخواهد داشت. البته بایستی فواید یك LMS را مد نظر داشت.

تنظیم آموزش الكترونیكی برای یك سازمان ارزان نخواهد بود، پس مدیریت بایستی بداند كه آیا وجود آن می تواند سودآور باشد یا خیر. برای سنجش این موضوع سوالاتی مانند سوالات زیر می توانند مطرح باشند:

 • آیا كسی وجود دارد كه واقعاً از دوره ها استفاده كند؟
 • آیا اكثر افرادی كه دوره ها را شروع می كنند، آنها را به پایان می برند؟
 • آیا پس از آنكه فردی دوره ای را به پایان رساند برای دوره های بعدی نیز رجوع می‌كند؟
 • چه تعداد از افراد می توانند ارزیابی ها را با موفقیت پشت سر بگذارند؟
 • ارزیابی ها بسیار سخت هستند یا بسیار ساده؟

یك LMS شما را قادر می سازد كه داده هایی در مورد میزان استفاده و اثربخشی دوره های آموزش الكترونیكی گردآوری نمایید. داده های مربوط به میزان استفاده عبارتند از، تعدادكاربرانی كه یك دوره را دریافت می كنند، متوسط مدت زمانی كه برای یك دوره صرف می شود، و تعداد یادگیرندگانی كه یك دوره را به اتمام می‌رسانند. با در دست داشتن این داده‌ها می توان شاخص های مناسب نظیر افزایش آگاهی از امكان دسترسی به آموزش الكترونیكی یا شناسایی دلیل عدم اتمام یك دوره توسط یادگیرندگان را جهت افزایش میزان استفاده یادگیرندگان طراحی نمود. داده‌ها‌ی مورد نیاز برای اندازه گیری اثربخشی می توانند كل داده‌های مربوط به یك دوره، مانند متوسط نمرات و نیز داده های بسیار جزئی در مورد نتایج سوالاتی كه برایكل ارزیابی‌ها مطرح می شوند، را در بر بگیرند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها می تواند بخش های غیر اثربخش محتوا یا برخی از سوالات مربوط به ارزیابی كه به خوبی بیان نشده‌اند را مشخص نماید.

مثلاً در صورتی كه درصد زیادی از یادگیرندگان در پاسخ به یك سوال خاص اشتباه می كنند، می توان به این نتیجه رسید كه طراحی سوال مناسب نبوده یا اینكه مفهومی كه توسط این سوال سنجش می شود به خوبی در محتوا تشریح نشده است. با در دست داشتن این اطلاعات، فرصت از بین بردن این مشكلات و بهبود اثربخشی دوره فراهم می آید.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment