دانلود پروژه رشته برق در مورد مدارات تغذیه – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

توضیحات اضافی در مورد رگولاتورهای سه پایه

مشخصات كلی رگولاتورهای سه پایه و چهار پایه

مشخصات زیر برای رگولاتورهای 3 و4 پایه هم ثابت و هم متغییر نمونه هستند و می توانند به عنوان یك راهنما به مشخصه ای كه می توانید انتظار داشته باشید مفید است:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تلرانس ولتاژ خروجی: 1 تا 2%

افت ولتاژ ورودی به خروجی: 5/0 تا 2 ولت

حداكثر ولتاژ ورودی: 35 ولت (بجز TL783 تا 125+ ولت)

حذف ریپل:01/0 تا 1/0%

حذف ضربه: 1/0 تا 5/0% تغییر بار كامل

حذف dc ورودی: 2/0%

پایداری درجه حرارت:5/0% در رنج كامل درجه حرارت

11-2 بهبود حذف ریپل

مدار شكل(22-3) رگولاتور استاندارد 3 پایه است و خوب كار می كند بهرحال اضافه كردن یك خازن بای پاس از پایه تنظیم (Adg) به زمین (شكل(23-3)) حدود 15db (ضریب 5 در ولتاژ) حذف ریپل (یاضربه) را بهبود می بخشد برای مثال ضریب حذف ریپل LM317 از db 65 تا 80 Db می رود(وقتی با ریپل ورودی یك ولت تغذیه می شود 80db یعنی ریپل خروجی 0/1Mv یك مقدار نمونه) در استفاده از دیود دشارژ مطمئن شوید به برگه مشخصه رگولاتور بخصوص برای جزئیات بیشتر نگاه كنید.

رگولاتورهای با افت كم ورودی به خروجی

همانطور كه جلوتر عنوان شد اكثر رگولاتورهای سری حداقل برای عمل به 2 ولت افت نیاز دارند و این بخاطر این است كه بیس ترانزیستور در ایور تحریك گردد، معمولاً یك npn دیگر از بیس آن با یك آئینه جریان بالا كشیده می شود. فعلاً دو افت می شود. گذشته از این به یك افت دیگر دو سر مقاومت حس جریان برای مدار حفاظت اتصال كوتاه نیاز دارید.

12-2 حفاظت پلاریته معكوس

یك ملاحظه دیگر با تغذیه های دو تایی: تقریباً هر مدار الكتریكی در صورتیكهولتاژهای تغذیه معكوس شوند به طور وسیعی آسیب خواهد دید تنها روشی كه می تواند با یك تغذیه خوب باشد در صورتی است كه سیم ها را وارونه متصل كنید گاهی اوقلت می بینید كه یكسو كننده جریان زیاد (مثلاً IN4003 ) برای حفاظت در مقابل این خطاء در جهت معكوس دو سر مدار بسته شده است. با مداراتی كه چندین ولتاژ تغذیه استفاده می كنند (برای مثال یك تغذیه دوتایی) در صورتیكه یك المان خراب دو تغذیه را به هم اتصال كوتاه نماید. صدمه زیادی می تواند حاصل گردد یك وضعیت معمول اتصال كوتاه كلكتور به امیتر در یكی از ترانزیستور های پوش پول ایست كه بین دو تغذیه خودشان به یكدیگر وصل می شوند و یكی از رگولاتورها خواهد سوخت. ولتاژ تغذیه مخالف آنگاه در پلاریته معكوس می شود و از هر خروجی رگوله شده به زمین مطابق شكل ( 24-3) عاقلانه است.

13-2 ترانزیستورهای گذر بیرونی

رگولاتورهای ثابت 3 پایه جریان خروجی 5 آمپر یا بیشتر موجود هستند. به طور مثال LM 396 قابل تنظیم 10 آمپر. بهرحال چنین جریان كار زیادی ممكن است نامطلوب باشد زیرا حداكثر درجه حرارت كار چیپ برای این رگولاتورها كمتر از ترانزیستورهای گذر خارجی می باشد كه می تواند به رگولاتورهای 3و4 پایه (و رگولاتورهای تعقیب دو تایی) درست مانند 723 كلاسیك اضافه گردند. شكل (25-3) مدار اولیه را نشان
می دهد.

مدار به طور معمولی برای بارهای كمتر از 100MA كار می كند. برای جریان های بزرگتر باره افت دو سر ترانزیستور Q1 را روشن نموده و جریان واقعی از طریق رگولاتور 3 پایه را به حدود 100MA محدود می كند. در صورت بالا رفتن ولتاژ خروجی رگولاتور3 پایه مطابق معمول با كاهش دادن جریان ورودی و از این رو كاهش تحریك Q1 خروجی رادر ولتاژ صحیح نگه می دارد و بر عكس. حتی تشخیص نمی دهد كه بار دارد بیش از 100MA می كشد. با این مدار ولتاژ ورودی می بایست از ولتاژ خروجی به اندازه افت ولتاژ روی (2V) 78 XX به اضافه افت یك VBE بیشتر باشد.

در عمل برای ایجاد محدود كنده جریان برای Q1 كه طور دیگر می تواند یك جریان خروجی hFE برابر حد جریان داخلی رگولاتور یعنی 20 آمپر یا بیشتر را تولید كند، مدار می بایست اصلاح گردد. این جریان برای از بین بردن Q1 بعلاوه بار بیچاره كه همزمان به آن متصل می باشد كافی است. شكل (26-3) دو روش محدود كنندگی جریان را نشان می دهد.

در هر دو مدار Q2 ترانزیستور گذر جریان زیاد است و مقاومت امیتر به بیس آن برای روشن كردن آن در جریان بار 100MA انتخاب شده است. در مدار اول. Q1 جریان بار را از طریق افت ولتاژ دو سر RSC حس نموده و وقتی افت ان از افت یك دیود بیشتر باشد تحریك Q2 را قطع می كند.

چند مانع در این مدار وجود دارد: اكنون ولتاژ ورودی می بایست از ولتاژ خروجی رگوله شده به میزان افت ولتاژ ورودی به خروجی رگولاتور 3 پایه به اضافه افت دو دیود بیشتر باشد (برای جریان های بار نزدیك حد جریان) همچنین Q1 می بایست قادر به تحمل جریانهای زیاد باشد (برابر با حد جریان رگولاتور) و به علت مقادیر كوچك مقاومت مورد نیاز در بیس Q1 مشكل اضافه كردن محدود كننده foldback را دارد مدار دوم در حل این مسائل كمك می نماید.البته به بهای پیچیدگی بیشتر. با رگولاتورهای جریان زیاد. یك افت ولتاژ كم ورودی به خروجی برای كاهش دادن تلفات قدرت به سطوح قابل قبول اغلب مهم است. برای اضافه كردن محدود كننده foldback به مقدار قبلی بیس Q1 را به جای اینكه مستقیماً به امیتر Q2 وصل می كنیم به یك مقسیم از كلكتور Q2 به زمین می بندیم. ترانزیستورهای گذر بیرونی می تواند دقیقاً به همین روش به رگولاتورهای قابل تنظیم 3 پایه و 4 پایه متصل شوند.

14-2 منبع جریان

یك رگولاتور قابل تنظیم 3 پایه به راحتی یك منبع جریان ثابت قدرت زیاد را می سازد. شكل (27-3) یكی را برای سورس كردن یك آمپر نشان می دهد در صورتیكه مدار برای سورس كردن جریان كوچك استفاده شود. اضافه نمودن یك فالوور آپ امپ مطابق شكل لازم است زیرا پایه تنظیم Adg یك جریان خطا حدود را دارد مانند رگولاتورهای قبلی در خود چیپ محدود كننده جریان حفاظت حرارتی بار زیاد و حفاظت ناحیه عمل مطمئن وجود دارد

17-2 تغذیه های جریان ثابت

چند روش تولید جریان ثابت در یك مدار شامل جریان های برنامه ریزی شده با ولتاژ با بارهای زمین شده یا شناور و اشكال مختلف آینه های جریان را شرح دادیم. بهر حال اغلب برای یك تغذیه جریان ثابت قابل انعطاف كه بتواند جریان و ولتاژ ثابت را بعنوان یك دستگاه كامل تغذیه كند نیاز وجود دارد. در این بخش به چند روش مداری موفق تر نگاهد خواهیم كرد.

1-17-2 رگولاتور سه پایه

قبلا نشان دادیم كه چگونه می توانید از یك رگولاتور غیر تنظیم 3 پایه برای ساخت یك منبع جریان ساده جالب استفاده كنید. رگولاتور نوع 317 بطور مثال یك ولتاژ ثابت 25/1 ولت (فاصلة باند) را خروجی آن و پایه ((ADJ)) نگه می دارد؛ با قرار دادن یك مقاومت دو سر این پایه ها یك وسیله جریان ثابت 2 پایه را تشكیل می دهید (شكل 38-6) كه می تواند به عنوان یك سینگ یا سورس استفاده گردد. با ولتاژ های كمتر از 3 ولت دو سر مدار مشخصه تنزل پیدا می كند چرا كه رگولاتور خودش دارای یك افت ولتاژ نزدیك 2 ولت از ورودی به خروجی می باشد.

این نوع منبع جریان برای رسیدن به جریان زیاد مناسب است: LM317 دارای یك حد اكثر جریان 5/1 آمپر است و تا افت 37 ولت می تواند كار كند. نوع های جریان بیشتر موجودند، مانند: (5A) LM338 و (10A) LM396 ، گر چه این ها دارای نرخ های ولتاژ كمتر می باشند. رگولاتور های 3 پایه زیر حدود A 10m بدین ترتیب حالت جریان نقطة كار بعنوان منابع جریان كار نخواهد كرد. بهر حال توجه داشته باشید كه آخری یك منبع جریان خطا نمی باشد چرا كه از پایة ورودی به پایة خروجی جریان می یابد؛ جریان خیلی كوچكتری كه خارج از پایة ADJ بر فرار می شود

(A 50 نامی) در رنج درجه حرارت كار محدود 20% تغییر می كند كه در مقایسه ناچیز است.

سابقاً رگولاتورهای 3 پایة قابل تنظیم موجودندف افراد گاهی اوقات رگولاتورهای ثابت 5 ولت را (7805) بعنوان منابع جریان در یك ترتیب مشابه بكار می برند (قرار دادن ((زمین)) برای ((ADJ)) ). این یك مدار اسفل است زیرا در جریان های كم خونی جریان نقطة كار رگولاتور (حد اكثر a 8M) خطای بزرگی ایجاد می كند و در جریان های زیاد افت 5 ولت دو سر مقاومت تنظیم جریان تلف قدرت غیر ضروری را بدست می دهد.

18-2 مدول های تجاری منبع تغذیه

در سراسر فصل چگونگی طراحی منبع تغذیه رگوله شده را بسادگی با فرض اینكه بهترین چیز برای انجام دادن است توسط خود شما شرح داده ایم.

1- تغذیه های «طرح شده» مدولار: اینها تغذیه های قدرت كم هستند اغلب دو تایی

(     ) یا سه تایی ( و 5+) ساخته شده در مدلهای «طرح شده» می باشند كه معمولاً دارای ابعاد (5/3 ×) 5/2 با ضمانت حدود یك اینچ می باشند. متداولترین محفظه دارای سیم های هادی محكم درته می باشد به طوریكه می تواند آنرا مستقیماً روی یك برد مدار نسب كنید می توانید آنرا به یك پانل پیچ كرده و یا در داخل یك سوكت قرار دهید.آنها با نوارهای پایه كه در یك سمت آن پیچ شده اند نیز موجود هستند. (برای نسب به شاسی) یك تغذیه سه تایی نمونه، 5+ ولت در 0/5A و ولت در 0/1 A را نیز فراهم می كند و دارای هزینه ای حدود 100 دلار در كمیت كوچك می باشد (تك فروشی) تغذیه های مدولار خطی دارای رنج 10- وات و سوئیچرها در رنج 25-15 وات هستند.

2- تغذیه های باز: اینها متشكل از شاسی فلزی، ترانسفورمور ترانزیستورهای قدرت نصب شده در دید كامل می باشد. آنها به قصد رفتن داخل یك وسیله بزرگتر طرح می شوند. آنها در یك رنج وسیعی از ولتاژها و جریاها شامل تغذیه های دو تائی و سه تائی علاوه بر تغذیه های تك خروجی وجود دارند. برای مثال یك تغذیه خطی باز سه تائی متداول ولتاژهای 5+ ولت در 3 آمپر، ولت در 8/0 آمپر را فراهم می كند تغذیه های باز بزرگتر از مدول های طرح شده و همیشه آنها را به شاسی پیچ می كنند. تغذیه های خطی باز در رنج 200-10 وات و سوئیچر ها در رنج 400-20 وات موجود
می باشند.

تغذیه های باز در انتخاب كم رنج قدرت ممكن است تمام المان های آن مستقیماً روی برد نصب شده باشند. مانند تغذیه های طرح شده انتظار می رود كه سوئیچ ها، فیلتر ها و فیوزهائی برای مدارات ولتاژ برق شهر فراهم نمائید.

3- تغذیه های كاملاً محفوظ: این تغذیه ها معمولاً دارای یك محفظة كامل فلزی با امكان خنك كنندگی و معمولاً بیرون گذاشتن ترانزیستور های قدرت و غیره می باشند. ترانزیستور می توانند از خارج نسب شوندزیرا محفظه كاملاً بسته آنها را از تماس حفظ می كند؛ اگر بخواهید می توانید آنها را داخل دستگاه نیز نسب كنید. آنها بصورت خطی و سوئیچر با خروجی های تكی و چند تائی وجود دارند. خطی های كاملاً بسته در رنج 15 تا 750 وات و سوئیچرها در رنج 25 تا 1500 وات موجودند.

4- منابع تغذیه كه به دیوار نصب می شوند؛ اینها جعبه های پلاستیكی سیاه آشنا می باشند كه با قطعات الكترونیكی كوچك مصرف كننده همراه بوده و مستقیماً به دیوار وصل می شوند.

آنها در واقع در سه نوع وجود دارند.

الف- فقط ترانسفورمرهای ac كاهنده.

ب- تغذیه های dc رگوله شده.

ج- تغذیه های رگوله شدة كامل كه می توانند خطییا سوئیچر باشند.

برای مثال AULT دارای یك سری تغذیه های جالب دو تائی ( ) و سه تائی می باشد كه به دیوار نسب می شوند. اینها در آوردن برق شهر به داخل دستگاه شما صرفه جوئی می كنند و آن را سبك و كوچك نگه می دارند. بعضی از مدلها دو تا كابل دارند یكی برای ورودی ac و دیگری برای dc . بعضی از تغذیه های سوئیچینگ رنج ولتاژ ورودی 95 تا 260 ولت را مجاز می دانند كه برای دستگاه هائی كه صادر می شوند مفید است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment