دانلود پروژه رشته برق در مورد كاربرد رایانه در الكترونیك – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

تعریفات اصطلاحات
1- Pad: به شكل دایره مربع مستطیل… كه توسط لحیم كاری به فیبر به محكم شده و علاوه بر آن كه ارتباط الكتریكی در مدار را برقرار می كند محل نصب و محكم شدن قطعات بر روی فیبر می باشد.
2- Foot print : شمای فیزیكی یك قطعه یا المان كه شامل تعدادی Pad جهت پایه ها قطعه و هم چنین مشخصات قطعه – محدوری فیزیكی قطعه و شماره قطعه می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
3- Net: اتصالات بین قطعات در یك مدار به یكدیگر مرتبط هستند یك شبكه یا Net گفته می شوند.
4- track : به یك مسیر یا خط مداری روی مدار جایی گفته می شود كه اتصال بین پایه قطعات را برقرار می كند
5- Route : به تبدیل اتصالات بین قطعات یك مسیر یا خط در روی بردبود گفته می شود
6-Via: در فیبرهای چند لایه برای برقراری اتصال بین لایه ها سوراخ هایی وجود دارد كه به آنها كه باعث برقراری ارتباط بین لایه ی می شود Via گفته می شود.
7- padstack: به مجموعه توضیحات و اطلاعاتی كه درباره ی Net-Via و … داده می شود گفته می شود.
8- Obestacle: به محدودی فیزیكی دور هر مدار طراحی شده یا خطوطی می گویند كه جهت مشخص شدن محدودی یك فیبر مدار جایی رسم می شود.
حال جهت شروع ترسیم فایل Lagout plas را اجرا می كنیم
در ابتدا بعد از ورود فایل می بایست نمونه ای از یك تكنولوژی خاص طراحی انتخاب گردد كه برای این كار فرم متریك و استاندارد انتخاب كرده كه نام آن MFTRic, TcH می باشد.
این فایل به عنوان یك فایل مرجع جهت طراحی Pcd در OrcaD در نظر گرفته می شود لازم به ذكر است كه فایل ها یا پسوند TPL , TCH هر دو مشخص كننده فایل. Template یا نمونه تكنولوژی انتخابی می باشند ( پسوند فایل های گیچر در dsn orcad می باشد.
بعد از انتخاب فایل MftRic TCH پنجری جدید می گشوده می شود به نام Loaqd Netlls در این پنجره همان طور كه مشخص شده فایل های رابط بین كیچر و نی ات انتخاب می گردد همیشه پسوند فایل های Netlis در Orcad برابر است با ( mnl) در تبدیل اتوماتیك یك شمای طراحی شده از Capcher به Layout در این مرحله استفاده می شود ولی هم اكنون گزینه ی Cancl را انتخاب می كنیم جهت بزرگ نمایی و كوچك نمایی در نخستین مرحله از كلید های كوچك و بزرگ بر روی صفحه كلید استفاده می شود.
آیكن Laibi/are از این آیكن در جعبه ابزار برای دست یابی در كتابخانه ی Foot pri- و ساخت Foot print های مناسب استفاده می شود.
Find: برای جستجو و یافتن قطعه مورد نظر و بخصوص در نقشه و مشخص نمودن استفاده می شود.
Edet: برای ویرایش لایه های انتخاب شده استفاده می شود.
Vies preadsntee: بعد از كلید روی آن یك پنجره باز شده از این آیكن در جعبه ابزار برای مشاهده از تغییر انواع پارامترهای مطرح شده در پشت قیر مربوطه استفاده می شود.
Qaerg: با كلید كردن روی این آیكن صفحه ی كوچكی باز می شود كه اطلاعات مربوط به هر كدام از قطعات به صورت سریع ظاهر و در اختیار قرار می گیرد.
Componenttool: از این آیكن برای انتخاب و تغییر در پارامترهای یك Foot pri انخاب می گردد.
Pintool: جهت بر روی اندازه و شكل Pad ها از آن استفاده می شود.
Obs tacTool: جهت تعیین خاص در صفحه ی اطراف مدار طراحی شده كه به منظره فیبر مدار جایی می باشد.
Text Tool: جهت ایجاد و تغییر متن و یا نوشته بر روی مدار به كار می رود.
Connectiontool: ابرزاری بزای بر قراری اتصالات و سیم بندی بین Foot prent می‌باشد.
ErroTool: جهت حذف خطا ها از طراحی از آن استفاده می شود.
Oniie DRC: قوانین مدارهای الكتریكی در محدودی مشخص شده را كه توسط نقطه چین مشخص می شود را كنترول می كند در صورت بروز خطا می توان جهت حذف خطاها و چشم پوشی از آنها از گزینه ی Erortool استفاده كرد.
Reconnect mode: در صورت كلیك كردن بر روی این آیكن اتصلات موجود در طراحی حذف می گردد.

نمونه سوال امتحانی
نوار وضعیت یا نوار Statas در Lagoutp مشخ كننده موارد زیر می باشد
الف) موقعیت مكان نما كه به شكل یك علامت + می باشد را نشان می دهد در این نوار مختصات y,X بیان كننده فاصله مكانی تا مبدأ مختصات نقشه ی طراحی شده می باشد. مبدأ مختصات به شكل یك دایره و دو خط عمود بر هم می باشد.
ب) G نشان دهنده GtiD در نوار وضعیت می باشد به عبارت دیگر نشان گر دقت در گام های حركتی المان ها می باشد.
ج) ستون لایه ها یند در نوار ابزار وضعیت می تواند انتخاب و به كار گرفته شود حال به عنوان نمونه طراحی می كنیم جهت ترسیم Foot prin های المان ها از كتابخانه از گزینه ی New كه خود از گزینه ی Componet از منوی Tool انتخاب شده استفاده می كنیم در این مرحله ی كادر جدیدی گشوده می شود كه به نام Add compu نام گذاری گردیده است در این مرحله بر روی دكمه Foot print كلیك می كنیم مجدأ پنجره ی جدیدی تحت Slec Footi باز می شود.
بعد از انتخاب همه Foot print های موجود در نقشه ی شماتیك محدوده ی فیزیكی توسط آیكن obe stacher انتخاب می گردد سپس از ویو اسیدید مشیر جهت انتخاب ضخامت مناسب و هم چنین تك لایه نمودن فیبر مدار جایی استفاده می شود نهایتاً با انتخاب گزینه ی Bord كه خود انتخاب شده ی Autorute از منوی Auto می باشد مسیرها و ترك ها توسط نرم افزار ترسیم می گردد.

استراتژی ترسیم پشت فیبر در orcad سه سطح دارد.
1- ترسیم دستی 2- ترسیم نیمه اتوماتیك 3- ترسیم خودكار یا اتوماتیك
جهت ذخیره نمودن Pcd مربوطه از گزینه ی Savas از منوی فایل استفاده می شود. فایل های پشت فیبر ( Lagout) در Orcad دارای پسوند (max)
انواع پیوند ها و محل استفاده مربوط به هر یك
dsl Captaro
max lagout
mni netlist

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment