دانلود پروژه رشته برق در مورد كاربرد رایانه در الكترونیك – قسمت اول

دانلود پایان نامه

نرم افزار پروتل علاوه بر قابلیت ترسم شماتیك و PCP مدارهای الكتریكی و الكترونیكی قابلیت دیگری نیز دارد شبیه سازی- تحلیل و آنالیز مدارهای الكتریكی و الكترونیكی را می توان جزء مهم ترین وظایف نرم افزار پروتل نام برد جهت استفاده از بخش شبیه ساز نرم افزار پروتل باید فقط از المان های موجود در كتاب خانه ی پی اس یا یس ( PS PI CE) یا كتابخانه ی شبیه سازی سی مولیش (Sim) استفاده نمود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

نرم افزار پروتل قابلیت ذخیره سازی اطلاعات به دو شیوه ی متفاوت را دارد نخست به صورت بانك های اطلاعاتی و دیگری به صورت فایل های منفرد ویندوز جهت ترسم مدارد مورد نظر برای آنالیز و شبیه سازی در كادر New Doument كه از منوی فایل و انتخاب گزینه ی New در این منو ایجاد شده است آیكن Schentic Docemnt را انتخاب می نماییم. بعد از ورود به صفحه ی كادری شماتیك كلید كتاب خانه های موجود را بسته و فقط كتابخانه ی Sim باید فعال باشد.

برای حذف و كتاب خانه های باز در قسمت Brows she دكمه Add/ Remov را باید انتخاب كرد.

جهت جذف كتاب خانه ها بعد از انتخاب آنها در قسمت پایین كادر chang lirary دكمه ی Remow در انتهای این كادر انتخاب می شود و هم چنین برای انتخاب خانه ی شبیه سازی از دكمه ی Add در انتهای كادر فوق استفاده می شود. فایل های كتاب خانه­ی شبیه سازی عبارتند از splce. Dd, simdd.b .

بعد از گشودن كتاب خانه آلمان های مورد نظر در مجموعه های كوچك تر بوده كه دارای پسوند Lib می باشند كه با انتخاب مناسب آن می توان المان های مورد نظر را به صفحه ی شماتیك منتقل كرد.

در صفحه ی كادری شماتیك پروتل با المان های موجود در كتاب خانه Sim اقدام به ترسیم مدار الكتریكی مورد نظر می نماییم در این میان در نظر گرفتن چند نكته مهم است.

  • ارتباط الكتریكی المان ها در آرایش مداری باید با صحت و دقت و در قسمت shem به یكدیگر متصل گردد.
  • همه ی المان ها علاوه بر اینكه دارای نام هستند باید مقادیر الكتریكی آنها مشخص گردد.
  • شبكه ی الكتریكی مورد نظر باید دارای اتصال زمین (grand) باشد.
  • نقاطی از شبكه كه تحلیل و آنالیز آنها ضروری می باشد باید بر چسب گذاری گردد به عبارتی با انتخاب Net های مناسب این كار صورت می گیرد و بعداً از كامل نمودن شبكه ی مورد نظر از منوی simalat آخرین گزینه ی مربوط یعنی setup را انتخاب می نماییم كه منجر به باز شدن كادر آنالیز پروتل می گردد.

تمایلی قابلیت های آنالیز مدارهای الكتریكی در كادر Ahalyse setua خلاصه شده است كه عبارت اند.

1- تحلی DC مدار       2- تحلیل دمای مدار    3- تابع انتقال

4- مونت كارلو     5- تحلیل فوربه و حالت گذرا   

6-تحلیل سیگنال كوچك مدار     7- تحلیل نویز        

8- تحلیل پارامتری شبكه ها        9- تعیین نقطه ی كادر DC مدار

جهت شروع تحلیل در سربرگ جنرال از كادر Ahaly ses se شبیه سازی های مورد نظر را انتخاب می كنیم.

بعد از انتخاب نوع آنالیز sig nal مورد نظر باید در قسمت سیگنال های فعال اضافه گردد. لذا لیست سیگنال های موجود سیگنال مورد نظر را انتخاب نموده و آن را به لیست سیگنال فعال اضافه می نماییم هم چنین باید جهت نمایش ورویت نتایج شبیه سازی گزینه ی show active sign انتخاب شده باشد و در انتها برای شروع تحلیل سازی گزینه ی Ran Analgs در انتهای كادر را انتخاب می گردد.

( بررسی شكل موج های شبیه سازی شده در پروتل)

جهت رویت سیگنال به صورت تكی باید گزینه ی singicoll انتخاب گردد.

گزینه ی دیگری نیز وجود دارد به نام All cells كه جهت نمایش همه ی شكل موج های آنیز شده توسط پروتل استفاده می گردد. جهت اعمال تغییرات مقیاس بندی ها در بخش scaling در سمت چپ مانیتور استفاده می گردد هم چنین برای محاسباتی از قبیل تفاضل دو سیگنال، بررسی max  , min – مقدار دو سیگنال – متوسط و مقدار موثر سیگنال و هم چنین فركانسی سیگنال مورد نظر استفاده می گردد.

ترسیم مدارهای الكترونیكی و الكتریكی در OrcaD جهت ترسیم فایل های شماتیك در OrcaD از فایل اجرایی capture استفاده می شود. بعد از گشو شده شدن پنجره ی Or- ce گزینه ی New را انتخاب كرده و از آنجا دومین گزینه را انتخاب می كنیم و از آنجا گزینه ی Dizagn را انتخاب می كنند- بعد از انتخاب سید مناسب جهت ذخیره سازی پنجره جدیدیی گشوه می شود كه ترسیم ها در آن صورت می گیرد. جهت ذخیره سازی ترسیم های صورت گرفته گزینه Save را انتخاب می كنیم. جهت انتخاب المان ها و انتقال آنها به صفحه ی نمایش از دومین آیكن جعبه ابزار به عنوان place pavt استفاده می شود كه با انتخاب آن كادر placu باز می شود كه از این كادر می توان كتاب خانه های مورد نیاز و آنهایی كه مورد نیاز نمی باشد را حذف نمود و همچنین جستجوی المان ها در این كار امكان پذیر است جهت اضافه كردن كتاب خانه ی از سومین كلید كتابی Add Librarg استفاده می شود. بعد از انتخاب كتاب خانه ی مورد نظر مجموعه این كتاب خانه ها در قسمت پایین سمت چپ این كادر ( Placepart) ظاهر می شود. نحوه جستجو در صورتی كه بخواهیم الماتی را در كتابخانه ی OrcaD جستجو كنیم باید در كادر PlacePart گزینه ی Part serch… را انتخاب كنیم. در كادر جدیداً گشوده كه به همین نام می باشد نام المان را در قسمت بالایی نوشته در قسمت Part name و گزینه ی Begin search را كلید كرده كماكان گذی Ok تغییر فعال بوده تا زمانی كه جهت تغییر حالت المان در مدار ترسیمی می توان بر روی آن كلیك كرده تا كادر خط چنین مربوطه تعیین گردد سپس بار است كلید كردن بر روی آلمان مربوطه منوی عمودی باز می شود كه می توان المان را به صورت عمودی یا افقی قرینه كرد و یا آن را چرخاند و یا خواص ویژگی ها آن  را

كاربرد رایانه در الكترونیك

آشنایی با بخش Leyoat از نرم افزار OrcaD جهت ترسیم مسیرهای الكترونیكی پشت فیبر ( PCb) از نرم افزار OrcaD می بایست فایل Layatplas اجرا گردد در بخش DCb مجموعه اصطلاحات وجود دارد كه مهم ترین آنها عبارتند از 1- Pad 2- Foot print  3- Net 4- Track  5- Route   6- via   7- padstack   8- obestacle

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment