دانلود پروژه رشته برق در مورد عایقهای الكتریكی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

– اگر موقع استارت و یا در خلال كار در فاصله هوایی یك الكتروموتور دود و جرقه مشاده شود به احتمال قریب عدم تقارن محوری موجب برخورد روتورو استاتور شده است كه این عدم تقارن نیز ممكن است در اثر ناموزون بودن خود روتور و یا تنظیم غیر صحیح یاتاقان باشد .

البته در مورادی هم جرقه و دود ، ناشی از سوختن ناخالصیهای موج.ود در هوای خنك كننده می باشد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

4- اگر بلافاصله پس از استارت موتور ، رله حفاظت بار زیاد و یا جریان زیاد ان عمل كند احتمال دارد كه در اثر یكی از دو علت زیر باشد :

الف ) وجود اتصال كوتاه دركابل تغذیه و یا خود الكتروموتور

ب ) نقطه تنظیم رله جریان زیاد ، پایین تر از حد لازم بوده و یا زمیان تاخیر رله بار زیاد ،‌بسیار كم است .

به هر حال موتور معیوب باید سریعاً از مدار قطع شده و در موتور سیستمهای اصلی وحیاتی ، موتور رزرو به جای آن وارد مدار شود . موتوری كه با عملكرد رله اتصال كوتاه و یا اضافه بار قطع شده است ، باید به دقت مورد بررسی و عیب یابی قرار گرفته و پس از رفع عیب ، فقط با اجازه كتبی سرپرست فنی مربوط می توان آن را مجدداً تحت سرویس قرار داد .

مع هذا اگر در تجهیزات اساسی ، موتوری به علت عملكرد در ارائه بار زیاد در حالیكه واحد رزرو آن نیز قابل بهره برداری نیست قطع شود ، پس از بازرسی اولیه و رفع عیب احتمالی . بهخاطر پیشگیری از اختلال در كار واحد می توان مجدداً آن را استارت نمود . در اینجا متذكر می شود كه موتوری را كه در اثر اتصال كوتاه قطع شده است ، به هیچ وجه نباید بدون انجام بازرسی استارت نمود و اگر دران آتش سوزی رخ دهد پس از قطع برق ، باید از آی ،‌دی اكسید كربن و با بروموتیل استفاده كرده و از بكار بردن فوم و یا ماسه جهت اطفاء حریق اجتناب نمود .

بهره برداری و نگهداری از ترانس ها و اتو ترانس ها

ترانسفورماتورهایی كه در نیروگاهها و پستهای برق بكار برده می شوند ممكن است كاهنده و یا افزاینده ، دو سیم پیچه یا سه سیم پیچه ، تك فاز یا سه فاز باشند . اصولاً استفاده از یك ترانس سه فاز به جای سه ترانس تكفاز با ظرفیت معادل مقرون به صرفه تر بوده و بهره برداری و تعمیرات ان نیز ساده تر انجام می پذیرد .

ولی به هر حال در مواردیكه حمل یك ترانس سهفاز به محل بهره برداری مشكل بوده و یا ترانس سه فازی با ظرفیت مورد نظر وجود نداشته باشدعملاً از سه ترانس تك فاز استفادهمی نمایند .امروزه ترانسها با ولتاژهای مختلفی تا 750 كیلو ولت و ظرفیت تا چندین صد هزار كیلو ولت آمپر نیز ساخته می شوند .

در حالیكه در ظرفیتهای 10MVA به بالا علاوه بر آن از فنهای دمنده نیز استفاده شده و رادیاتورها و تانك روغن توسط وزش اجباری هوا خنك می شوند . در بعضی موارد نیز ترانسهای پر ظرفیت یا كولرهای آب و یا كولرهای هوایی طراحی می شوند و كه در آنها روغن ترانس مرتباً در یك مدار بسته و تحت فشار از داخل كولر عبور می نماید .

در مواقعی كه كاهش سطح اتصال كوتاه مورد نظر باشد ترانسهای سه سیم پیچه كه دارای دو ثانویه مشابه هستند بكابر برده می شوند . نوع متداولی از ترانسهای فوق كه در اغلب مراكز نیرو بكار برده می شود ترانس سه سیم پیچه ای است با اولیه 110 یا 220 كیلو ولت و دو ثانویه مشابه با ولتاژ 6 تا 10 كیلوولت.

روغن در ترانسفورماتو هم نقش سیال خنك كننده را داشته و هم به عنوان عایق مایع جهت ایزولاسیون سیم پیچ ها نسبت به بدنه بكار می رود و كنسرواتور یا تانك انبساط به خاطر اطمینان از پربودن ترانس، جبران فعل و انفعلات ناشی از انبساط و انقباض حرارتی روغن و هر چه كمتر كردن تماسروغنبا هوا كه موجب اكسیده شدن آن می شود مورد استفاده قرار می گیرد .لوله ای كه انتهای آن توسط ورقی از جنس سبك و شكننده مسدود شدهاست در بالای تانك ترانس تعبیه می شود كه نقش سوپاپ اطمینان را داشته و ترانس را در مقابل افزایش بیش از حد فشار روغن محافظت می كند.

ترانسها معمولاً با ولتاژ نامی پیم پیچهیشان مشخص می شوند ولی باید دانست كه در ترانس تحت بار اگر ولتاژ اولیه برابر ولتاژ نامی باشد ، ولتاژ به میزان افت ولتاژی كه ناشی از جریان بار است از مقدار نامی خود كمتر می شود . ترانسهای تا 15 كیلو ولت به صورت خشك ساخته می شوند كه فقط با جریان طبیعی هوا خنك شده و نوعی از انها با ظرفیت 1600 KVA كه برای كار در فضای بسته و غیر حساس د رمقابل آتش سوزی طراحی شدهاند ، معمولاً جهت تغذیه مصرف داخلی در نیروگاهها ،پستها و مراكز صنعتی دیگر بار برده می شوند .

ترانسهای خشك در مقایسه باترانسهای روغنی ، سر و صدای زیادی تولید نمودهو باید در اتاقهای خشك و بدون گردو غبار و با رطوبت نسب حداكثر 85% نصب شوند و این ترانسها معمولاً حفاظتی در مقابل پالسهای ولتاژی جوی ندارند . ترانسهایی نیز تا ظرفیت 1000 KVA ساخته شده اند كه درآنها به جای روغن از مایع ساوتول (مایعی ك در مقابل آتش سوزی غیر حساس است ) استفاده می شود.

البته این ترانس ها به علت گران بودن و همچنین سمی بودن مایه ساوتولفقط در مورادیكه استفاده از ترانس خشك به سبب شرایط خاص محیط و همچنین استفاده از ترانس روغنی به علت حساسیتا محل نسبت به آتش سوزی مقدور نباشد ، بكار برده می شوند . یكی از ارجحیتهای ترانس های خشك یا محتوی ساوتول این است كه می تون ان را در همه طبقات ساختمان و در كنار مصرف كننده های مربوطه نصب نم.ود. در مقایسه با ترانسهای معمولی ، اتوترانس در ولتاژ و قدرت مشابه دارای اندوكتیویته كمتری می باشد و به همین جهت افت ولتاژ نیز در آن كمتر بوده و راندمات بالاتری خواهد داشت .

نارسائیهای قابل توجه ترانس عبارتند از اینكه اولاً فقط در سیستمهای زمین شده (دارای سیمنول ) قابل استفاده بوده و ثانیاً جریان اتصال كوتاه ان به علت اندوكتیویته پایین به مراتب از ترانسهای معمولی مشابه بالاتر است . به تجربه ثابت شده است كه جهت كوپل نمودن دو شبكه ارت شده (دارای سیم نول ) كهنسبت بین ولتاژهای آنها نزدیك دو است اقتادی ترین روش استفاده از اتوترانس می باشد .

امروزه اتوترانس ها كاربرد وسیعی در شبكه های برق پیدا كرده اند و در عمل اتوترانس هایی با سیم پیچ سوم نیز وجود دارند كه به صورت مثلث بسته شده و جهت تغذیه مصارف محلی و یا اتصال به ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرند.

خنك كردن ترانسفورماتورها و نگهداری از سیستم های خنك كننده

كلیه ترانس های روغنی از نظر نوع سیستم خنك كننده به گروههایی به شرح زیر تقسیم می شوند :

الف ) خنك شدن از طریق جریان طبیعی روغن و هوا (ONAN)

ب ) خنك شدن از طریق جریان طبیعی روغن و فن (ONAF)

ج ) خنك شدن به كمك جریان تحت فشار روغن و فن (OFAF)

د) خنك شدن از طریق جریان تحت فشار روغن در كولرهای آبی (OF ,W)

در ترانس های روغنی ، گرماییكه از سیم پیچها و هسته ترانس متصاعد می شود ابتدا به روغن منتقل شده و سپس از طریق دیواره های تانك رادیاتورها و در پوش تانك ترانس به فضای اطراف دفع می شود .

جریان طبیعی روغن كه در دسته ای از ترانس ها (ONAN , ONAF) سهم بزرگی در دفع حرارت دارد ، بدین صورت بوجود می آید كه روغن گرم در اثر كاهش وزن به طرف بالا حركت كرده و روغن خنك كه به مراتب سنگین تر است به پایین تانك ترانس منتقل می شود . اگر ترانسی كه با جریان طبیعی روغن خنك می شود ، در فضا مسدودنصب شود، باید جهت خارج نمودن هوای گرم و ورودهوای خنك به داخل این فضا تهویه مناسب پیش بینی شود . بهترین وضعیت برای چنین تهویه ای این است كه در شرایطی كه ترانس تحت بار نامی قرار دارد ، تفاوت دمای هوای ورودی و خروجی به اتاق از 15 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید . در موقع كنترل درجه حارات روغن باید توجه داشت كه در مورد ترانسهایی كه جریان طبیعی روغن و یا با فن هوا خنك می شوند ، وقتی كه ترانس تحت بار نامی باشد دمای متوسط سیم پیچ 10 تا 15 درجه سانتیگراد بیشتراز دمای روغن در بالای تانك می باشد .

البته مقدار فوق درمورد ترانسهاییكه با جریان طبیعی روغن خنك می شوند اختلاف دمای روغن در بالا و پایین تانك قابل ملاحظه بوده و كاملاً محسس است . مثلاً اگر دما در بالای تانك 80 درجه سانتیگراد باشد در پایین حدود 35 –30 درجه سانتیگراد ودر قسمتهای وسط حدود 70-65 درجه سانتیگراد خواهد بود .

در ترانسهای با ظرفیت كمتر از 1 MVA معمولاً درجه حرارت روغن بوسیله ترمومترهای جیوه ای كه روی ترانس و در طرف بوشینگهای فشار ضعیف نصب می شوند ، اندازه گیری شده و ترانسهای با ظرفیت بیش از 1 MVA مجهز به ترمومترهایی هستند كه المان آنها در بالای ترانس ودستگاه نشانده دهنده آن در پایین و حدود 5/1 متری از زمین نصب می شوند . علاوه بر این برای ترانس های با ظرفیت خیلی بالا در تابلوی كنترل نیروگاه نیز ترمومترهایی نصب می شوند كه مستقیماً دمای روغن را نشان می دهند .

نكتهای كه در باردهی ترانس باید مورد توجه قرار گیرد این است كه تبادل حرارتی سیم پیچ در مقایسه با روغن كه دارای حجم زیادی است خیلی سریعتر بوده و به همین جهت در مواقع كاهش یا افزایش بار، دمای روغن با چند ساعت تاخیر با وضعیت جدید منطق خواهد شد .

در ترانس هایی كه با وزش هوای تحت فشار خنك می شوند ، معمولاً برای هر رادیاتور از یك جفت فن استفاده می شود كه غالباً توسط موتورهایی القایی از نوع قفسه سنجابی با قدرت 150 وات به حركت در می آیند . تجربه نشان داده است كه ترانسهایی كه جریان طبیعی روغن و فن هوا (ONAF) و یا با جریان تحت فشار روغن و فن هوا (OFAF) خنك می شوند ، د روهله اول می توان با بار نامی به مدت 10 دقیقه و بدون بار به مدت نیم ساعت با فنهای خاموش تحت سرویس قرار داد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment