دانلود پروژه رشته برق در مورد صرفه جویی در انرژی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

) كوره را سریعاً تخلیه و بارگیری مجدد نمایید، ولی از این مقدار تا زمانی كه درجه حرارت هوا از درجه حرارت كم صبح بالا رفته باشد اجتناب نمایید، به طور غیر لازم از سرد كردن كوره اجتناب كنید.

13) در یك مجموعه از كوره های مجاور، از تخلیه یا بارگیری یك كوره زمانی كه كوره مجاور در درجه حرارتF180 یا درجه حرارت دیگر لیست خودداری كنید.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

14) در انتهای دوره های غیر استفاده، تمامvalve به طور محكمی بسته و تمام درب های كوره را ببندید. از مقدار كمی گرما، اگر لازم باشد، برای جلوگیری از یخ زدن خطوط بخار و آب استفاده كنید.

15) از جدول های زمان بندی شتاب دار در جایی كه ممكن باشد استفاده كنید. فصل7 را برای جدول شتاب دار با حداقل ریسك بررسی كنید، و هرچه درجه حرارت خشك كردن بیشتر باشد، مصرف انرژی با راندمان بیشتری همراه خواهد بود.

16) اگر ممكن باشد، طول زمان به كار رفته برای Conditioning، بعضی چوب های با تراكم پایین را می توان در 6ساعت خشك كرده را كاهش دهید.

17) نهایتاً، با سازنده دستگاه تان بررسی كنید تا تعیین شود اگر فشارهای بخار را می‌توان پایین آورد یا سرعت های جریان گاز یا روغن و در انتهای دوره های درجه حرارت پیاز- خشك ثابت پایین آورد. برای راندمان بالاburnel را نیز بررسی كنید.

كسب حرارت از هوای تخلیه          Heat Recovery From Vent Air

استفاده از مبادله كننده های گرمای هوا به هوا بعضی مواقع به نام صرفه جو كننده ها برای كسب جزیی از انرژی تخلیه شده از كوره های خشك برای دهه ها مورد نظر بوده است. هزینه، راندمان، مشكلات طراحی استفاده علمی از این واحدها را حاشیه ای كرده است. و با بالارفتن هزینه های سوخت و boiler ، همراه با طراحی های جدید، دوباره چنین سیستم های احیاء كننده را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر مبادله كننده های گرمایی هوا به هوای مرسوم «لوله های گرما» اخیراً وارد یك طرح جدیدی برای كوره های خشك با امكانات قابل توجه شده اند.

لیست سمبل ها List of symbols

A مساحت (ft2222222)

Cp ظرفیت گرمایی

CPw ظرفیت گرمایی كوره چوب خشك كنی چوب خشك كنی

DR محتوای رطوبت در هر روز (درصد)

DW میزان خشك كردن در دقیقه (IbH2O/min)

H1 پوندهای آب در هر پوند هوای خشك در هوای معمولی

H2 پوندهای آب در هر پوند هوای خشك در هوای تخلیه

Hc , hh ضریب انتقال حرارت سطح لایه های هوا

K قابلیت هدایت گرما

e ضخامت عنصر (ft)

Mf محتوای نهایی رطوبت (درصد)

Mi محتوای میانی رطوبت (درصد)

Mo محتوای ابتدایی رطوبت (درصد)

Ma پیوندهای هوایی لازم برای تخلیه یك پوند آب تبخیر شده

MCi محتوای رطوبت در هر تغییر مرحله (درصد)

Q انرژی (Btu/h)

q اتلاف انرژی از دیوارها (Btu)

qa انرژی لازم برای تبخیر آب در چوب (Btu)

qb انرژی لازم برای تبخیر آب در هر اجرای خشك كردن (Btu)

qf انرژی لازم برای تبخیر آب آزاد در هر اجرای خشك كردن (Btu)

qkiln حرارت طبیعی ساختمان كوره (Btu)

qs كل حرارت طبیعی (Btu)

qv اتلاف انرژی در هوای تخلیه (Btu)

qwood گرمای طبیعی چوب (Btu)

QR انرژی لازم برای گرم كردن هوای تخلیه (Btu/min)

T درجه حرارت مطلق

Tc درجه حرارت هوای خارج از خشك كن (

th درجه حرارت داخل خشك كن )

U ضریب كل انتقال حرارت

V حجم هوای مرطوبت تخلیه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

Vair حجم هوای خشك تخلیه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

VH2O حجم بخار آب تخلیه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

VR میزان تخلیه (Ft3/min)

WOD وزن چوب خشك (Ib)

پوندهای آب در هر پوند هوای خشك تبخیر شده (H2-H1)

حرارت تفكیكی مرطوب (Btu/Ib)

تفاوت درجه حرارت

زمان خشك كردن (h)

گرمای نهایی تبخیر (Btu/Ib)

چگالی

چگالی بخار آب

مأخذ ادبی Literature Cited

1997, p, Bois ساخت و اجرای یك خشك كننده كوچك حرارتی خورشیدی الواره تكنولوژی FPU

:WI. Madison.7.Rep. ایالات متحده واحد آموزشی كشاورزی، خدمات جنگلی، جنگلداری دولتی و خصوصی ، لابراتور ، محصولات جنگلی 12p.

.1998.Barton, D.J.;.W.A, Helmer;.y.p,chen كوره رطوبت زیادی خورشیدی آزمایشگاهی برای خشك كردن الوار . مجله محصولات جنگلی 35-41:32(9)..

1979.P.J.,Ince . چگونگی تخمین انرژی گرمایی قابل بازیافت موجود در سوختهای چوبی یا پوست درخت. تكنولوژی WI, Madison.FPL-21.Rep.Gen ؛ واحد آموزش كشاورزی ایالات متحده ، خدمات جنگلی، لابراتور محصولات جنگلی. 7P.

keyes, FG.; Keenan; J.H. ؛ و سایر همكاران. 1969. جداول بخار آب.

  1. Sons & John Wiley

1965.Kveith, F. – اصول انتقال حرارت، چاپ دوم. PA, Scranton : مقاله بین المللی 620p.Co.

1978, E, Wengert; J.M, MC Millen – خشك كردن الوار چوب جنگلی شرقی.

528.Handb . Agric. واشنگتن DC ؛ واحد آموزش كشاورزی ایالات متحده. 104p.

1973.C.H., Chilton;. R.H, perry . كتاب راهنمای مهندسان شیمی، چاپ چهارم.

نیویورك . 1904p.McGraw-Hill .

1978.Rice , R.W. – كوره خورشیدی ، ساختمان، كارگران و نگهداری، كوره خشك كننده حرارت خورشیدی الوار آسان است. Workbench. ژوئن – فوریه 7P.

1971.Page, R.H; Rietz, R.c. . خشك كردن بادی الوار: راهنمایی جهت فعالیتهایی صنعتی. كتاب راهنمای كشاورزی .4.2 واشنگتن DC . واحد آموزش كشاورزی .11.P.

1986.Tschernitz, J.L. . انرژی خورشیدی برای خشك كردن چوب با استفاده از جمع آوری مستقیم و غیر مستقیم بواسطه حرارت دهی تكمیل و آنالیز كامپیوتری . . pap.Fpl. RP. 477 .

Madison, Pes . لابراتور محصولات كشاورزی 81p.

Weichert , L. 1963 . بررسی جذب و تورم انواع كاج ، چوب چنار و چوب چنار فشرده شده بین تا 290-300; 21 (8). Holz als Roh – und Werk stoff.100.

منابع اطلاعات اضافی                                  Sources of Additional Information

تجهیزات حركت هوایی (ترابی هوایی)

انجمن آمریكایی مهندسان حرارت دهی، سردسازی و تهویه مطبوع Fans. 1988. . در؛ كتاب راهنمای Ashrea ؛ تجهیزات ، آتالانتا، GA ؛ فصل 3 كتاب A.shrea .

1983 , Jorgeneen , Robert, ed. . مهندس فنی ونتیلاتور چاپ هشتم Buffalo, Ny ؛ كمپانی بوفالو فورگ ، 833p. (تماس: حركت هوایی و انجمن كنترل (AM CA) ، ارتفاعات (IL . Arlingnon

تولید تعاونی Co- Generation

  1. Fassbender . L. L; Garrett – price , B.A. .

آیا تولید تعاونی فقط برای كارخانه خود شماست. مهندس شیمی . آوریل 27: 51: 57 .

مهندسی برق برای حركت هوایی (ترابری هوایی )

Electrical Energy For Air Movement

Carrol , Hatch و همكاران 1987 , . بررسی انرژی برق كارخانه چوب بری و الوارسازی اضافی. OR : اداره برق Boneville : گزارش نهایی ؛ قرارداد؛

V.P.De – Ac79 – 85BP23462

Corrol , Hatch و همكاران ، 1987 . كتاب راهنما برای ذخیره سازی انرژی برق در كوره های خشك سازی الوار به واسطه كاهش سرعت فن. بورتلند. OR ؛ اداره برق Bonneville ، گزارش نهایی قرارداد : 40p.DE – AC79 – 85BP23462.

بهبود انرژی برای بخارهای هوایی دریچه مخزن

Energy Recovery for Vent Air Streams

1988 . Callaham , J; Karmous, M . تبادل كننده حرارت دریچه فشاری مصرف انرژی را دركوره های خشك كننده كاهش می دهد. OR, Salem ؛ واحد آموزش انرژی ، 2P.

1979 , Rosen , H.N . پتانسیلی برای بهبود انرژی توسط بخارهای هوای مرطوب Pap.Res

MN.paul. St. NC – 170 ؛ واحد آموزش كشاورزی ایالات متحده . خدمات جنگلی. ایستگاه مركزی آزمایشگاهی جنگلی شمال. 10P.

  1. Toennison , R.L . تبادل كننده حرارت برای كوره های خشك كننده الوار.
  2. Norris ؛ تقسیم منابع زمینی و اقتصادی . اداره منابع طبیعی و توسعه اقتصادی، مسئول دره تنسی (Tennessee) تذكر فنی 32P.B55.

1990 , WSEO . ذخایر انرژی برای صنعت 1990 . بهبود یا جایگزینی كوره خشك سازی.

  1. Olympia . اداره انرژی ایالات واشنگتن.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment