دانلود پروژه رشته برق در مورد شهر الکترونیک – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اجرای پروژه‌های آینده‌پژوهی سه کارکرد جنبی مهم دارد: تولید دانش نظری، فرهنگ‌سازی، و ایجاد شبکه میان سازمانها و فرهیختگان جامعه ، ایجاد مشارکت در گرو تعهد کسانی است که در این موضوع دخیل هستند. بعلاوه از دانش همه افراد نیز باید بهره گرفت و می توان گفت ” محور اصلی آینده نگاری موضوع مشارکت است. ” همچنین در این مسیر بحث سیاستگذاری نیز خیلی مهم است. برخی نهادها در حوزه سیاستگذاری باهم همپوشانی دارند و لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری، تعامل بین این سازمانها را افزایش دهیم. در این صورت این سازمانها هم بهتر تصمیم می‌گیرند، هم بهتر جلب مشارکت می‌کنند و هم تعهد بیشتری در اجرا احساس می‌کنند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آرمان شهر الکترونیکی

آنچه كه امروزه با عنوان “شهر الكترونیكی” از آن یاد می شود به لحاظ برخورداری از ویژگی های ایده آل و منحصر به فرد، ممكن است در شرایط واقعی تا حدی آرمانی به نظر برسد. از این رو منطقی تر آن است كه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به جای سخن گفتن از “شهر الكترونیكی”، به آرمان شهر الكترونیكی بیاندیشیم و كوشش نماییم ویژگی های آرمانی را به تدریج با تكامل بخشیدن به شهرهای الكترونیكی كنونی، محقق سازیم.

مجموعه تلاش هایی كه در حوزه گسترش كاربردهای شهری فناوری اطلاعات طی دو دهه اخیر صورت گرفته است، با وجود آن كه از سرعت و پیوستگی شایسته ای برخودار نبوده؛ اما به دلیل همگرایی با مبانی جوامع دانش بنیان می تواند نوید بخش ایجاد یك ایتوپیا یا آرمان شهر الكترونیكی در آینده ای نه چندان دور باشد. امید به آرمان شهری الكترونیكی كه در آن استانداردهای شهرهای الكترونیكی رعایت شده باشد و شهروندان با آسودگی و اطمینان خاطر بخش قابل توجهی از تعاملات روزانه خود را با بهره گیری از بسترهای ارتباطی الكترونیكی انجام دهند و به شكل چشمگیری در زمان، هزینه و انرژی خود صرفه جویی كنند، می تواند انگیزه ای قدرتمند برای تحرك بخشیدن به كوشش های آینده باشد.

بدیهی است آرمان شهر الكترونیكی نیز مانند هر پدیده دانش بنیان دیگری ویژگی های خاص خود را دارد و مهمترین ویژگی آن “فرهنگ شهروندی” به شیوه الكترونیك است. حضور در محیط سایبر و مشاركت در فعالیت های انفرادی و جمعی متعارف در شهرهای الكترونیكی فرهنگی را به همراه دارد كه شهروندان برای برخورداری از حقوق شهروندی ملزم به رعایت آن هستند. مباحثی مانند مراعات حریم خصوصی افراد در محیط سایبر، حقوق تالیفی و انتشاراتی و دیگر مقررات و قوانینی كه همگی برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد تنظیم شده اند، در چنین شهری معنا و مفهوم می یابد و اعتبار و روایی آن تا اندازه زیادی به رعایت آن توسط خود شهروندان بستگی دارد.

آنچه كه یك آرمان شهر الكترونیكی را نسبت به شهرهای الكترونیكی متعارف و عادی كه تا كنون ایجاد و راه اندازی شده اند متمایز می سازد، تنها ابعاد فرهنگی آن نیست بلكه ابعاد كاربردی و فنی آن نیز می باشد. هر قدر زیرساخت های ارتباطی یك شهر الكترونیكی از توسعه و كیفیت بهتری برخوردار باشند، امكان به كارگیری آنها از سوی شهروندان نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت. این یعنی تكامل یافتگی ارتباط الكترونیكی. اما در آرمان شهر الكترونیكی این تكامل یافتگی در منتهای درجه خود قرار دارد. از آنجایی كه امروزه اینترنت به عنوان مهمترین بستر ارتباطی در جهان معاصر مطرح است و كوشش های گسترده ای در سراسر جهان به منظور توسعه آن در تمامی مناطق و حتا دور دست ترین نقاط هر كشور صورت گرفته است، تمركز بر این رسانه ارتباطی و بهبود شاخص های توسعه آن نظیر افزایش ضریب نفوذ و پهنای باند وسیعتر دیگر نه به عنوان یك توصیه بلكه به عنوان ضرورتی انكارناپذیر مطرح است. بدین ترتیب تكامل اینترنت و روندهای توسعه آن در آرمان شهر الكترونیكی مد نظر می باشد.

یك آرمان شهر الكترونیكی می تواند در بر دارنده اهداف گوناگونی باشد، از گسترش كاربردهای شهری فناوری اطلاعات گرفته تا ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان در برخورداری از مزایای شهروندی و مشاركت در یك جامعه اطلاعاتی. امروزه هر شهروند الكترونیكی در جامعه اطلاعاتی نقش و جایگاه منحصر به فرد خود را دارد و در صورت ایفای مناسب این نقش می تواند سهم قابل توجهی در توسعه و پیشرفت دیگر شهروندان و در نهایت جامعه و كشور خود داشته باشد. روشن است ایفای نقش شهروندی و در همان حال برخورداری از حقوق مربوط به آن پیش از هر چیز نیازمند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است كه این امر نیز به مدد رسانه های اطلاعاتی امكانپذیر است.

سازمان ها و نهادهای شهری كه پیوسته به ارایه خدمات شهری می پردازند، می توانند به عنوان گهواره پیدایش آرمان شهر الكترونیكی به شمار آیند. از آنجایی كه ارایه خدمات الكترونیكی در این سازمان ها و نهادها به امری عادی و متعارف مبدل شده است، دیگر تردیدی پیرامون لزوم یا ضرورت ارایه خدمات به شیوه الكترونیكی وجود ندارد و تمركز كنونی این سازمان ها به بهبود و ارتقای این خدمات معطوف شده است. نقش مجامع علمی و دانشگاهی به لحاظ برخورداری از دانش و تخصص كافی برای همیاری در این عرصه در خور توجه است و این بنیادهای علمی می توانند كمك های موثری را به ارتقای كیفیت خدمات الكترونیكی ارایه نمایند.

آرمان شهر الكترونیكی محصول همكاری و هم افزایی توان سازمان های دانش بنیان گوناگون در یك جامعه است و نمی تواند تنها به ساختارهای ارتباطی و اطلاعاتی متكی باشد. گسترش خدمات شهری تنها یكی از دستاوردهای ایجاد آرمان شهر الكترونیكی است و دانش ضمنی كه بر اثر مشاركت در تراكنش های جاری در چنین شهری تولید می شود، خود از ارزش شایان توجهی برخوردار است. این دانش ضمنی سبب ارتقای سطح شهروندی می شود و هر شهروند به طور خودكار با بهره گیری از فنون و مهارت های ارتباطی می تواند متناسب با افزایش میزان فعالیت الكترونیكی خود، از مزایا و حقوق بیشتری نیز برخوردار شود كه این امر به پدیده دیگری موسوم به “رقابت الكترونیكی” منجر خواهد شد.

رقابت الكترونیكی در یك آرمان شهر الكترونیكی از یك سو زمینه بروز یافتن استعدادهای نهفته را فراهم می سازد و از سوی دیگر تكامل تدریجی شهر و شهروندان را در پی دارد. همین رقابت در بعدی دیگر سبب تولید دارایی های الكترونیكی می شود. امروزه آثار الكترونیكی كه در قالب نرم افزار، كتاب های الكترونیكی و حتا مقالات تولید می شوند، در صورت داشتن ویژگی های لازم به عنوان سرمایه های الكترونیكی یك جامعه در نظر گرفته می شوند. توجه به این عامل كلیدی در ارتقای جایگاه شهروندان الكترونیكی می تواند زمینه ساز آفرینش آثار فاخر و منحصر به فرد باشد و در نهایت جامعه و شهری را به وجود آورد كه پیش از هر چیز به لحاظ میزان دارایی و ثروت الكترونیكی تولید شده در آن برای دیگر جوامع و شهرهای الكترونیكی حایز اهمیت باشد.

ایجاد یك آرمان شهر الكترونیكی نیازمند طی شدن یك فرایند تكاملی است و بدیهی است كه هر فرایند تكاملی می تواند وقت گیر باشد، از این رو بردباری و شكیبایی برای رسیدن به هدف نهایی یكی از شروط گریز ناپذیر خواهد بود. پرسش اصلی در این میان این است كه با بهره گیری از چه عوامل یا عناصری می توان مدت زمان لازم را تا حد امكان كوتاه تر كرد و ایجاد آرمان شهر الكترونیكی را تسریع نمود. اگر چه این پرسش ذهن برخی از اندیشمندان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود مشغول كرده است، اما می توان پذیرفت كه گسترش كاربردی فناوری اطلاعات به عنوان پایه ای ترین عامل در نیل به هدف یاد شده همچنان به قوت خود باقی است. آرمان شهر الكترونیكی در نهایت تقویت كننده مجموعه ای از كاركردهای ارتباطی خواهد بود و بر این اساس بهتر است “تمركز بر كاربردها” به عنوان یكی از محورهای اصلی در اندیشه پیرامون این موضوع در نظر گرفته شود.

ویژگی های شهر الکترونیکی خوب

یک شهر الکترونیکی خوب آن است که بتواند به آسانی در دسترس همگان قرار گرفته و با روشی ساده ارائه خدمت کند. بعضی از مشخصه های یک شهر الکترونیکی خوب می تواند به شرح ذیل باشد:

▪ استفاده آسان کاربران:

یک شهر الکترونیکی خوب باید بتواند با به کارگیری ابزار مناسب سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی خوب به آسانی ارتباط مردم را با خدمات شهری برقرار کند.

▪ در دسترس همگان باشد:

خدمات شهر الکترونیکی باید از طریق سایت در منزل، محل کار، کارخانه، کتابخانه، کیوسک و خلاصه از هر محل دیگر و هر زمان دلخواه در دسترس همه افراد جامعه با هر درآمدی باشد.

▪ حریم خصوصی و امن:

باید استانداردها در آن به گونه ای پیش بینی شود که حریم خصوصی و امنیت مردم شهر و کاربران تضمین شده باشد.

▪ نوآور و با خروجی ملموس:

باید از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها استفاده کند و مرتب به روز شود تا سرعت و پاسخ سیستم همواره رو به افزایش بوده و خروجی آن برای مردم قابل لمس باشد. این وضعیت با سرعت دسترسی به اطلاعات بستگی مستقیم دارد، بنابراین باید پهنای باند دسترسی به شبکه هم در سایت اصلی و هم دسترسی شهروندان زیاد و قابل قبول باشد.

تعاملی باشد:

باید اندیشه عموم مردم در آن اثر داشته باشد تا بخش های خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و محققین و حتی مردم عادی بتوانند با شهردار و مسوولان شهری به صورت دوطرفه در جهت بالا بردن کیفیت خدمات شهری هم اندیشی کنند.

▪ باید کم هزینه باشد:

سیستم های خدماتی الکترونیکی و برخط در یک شهر الکترونیکی باید به گونه ای طراحی شوند که مردم پول زیادی بابت دریافت خدمات ندهند و شهر هم از پس هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه خدمات الکترونیکی برآید.

▪ انتقال فناوری با دقت انجام شود:

در مواقعی که تغییر فناوری تاثیر جدی در سیستم می گذارد انتقال سیستم های شهر الکترونیکی از وضع قدیم به جدید باید به دقت انجام شود تا کاربر هنگام مواجهه با فناوری جدید دچار مشکل نشود.

بعضی از فعالیتهای شهرهای الكترونیكی عبارتند از:

 1. فعالیت‌های بانكی: مثل پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول و غیره
 2. فعالیت‌های اداری: مثل ثبت اسناد و املاك، درخواست پاسپورت و امثال آن
 3. فعالیت‌های تجاری: مثل خرید و فروش كالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی
 4. فعالیت‌های تفریحی: مثل بازیهای رایانه‌ای، بازدید از موزه‌ها و پارك‌ها
 5. كسب اطلاعات: اخبار، روزنامه‌ها، نشریات، وضعیت آب‌و‌هوا، ترافیك شهری، ساعات پرواز هواپیماها و…
 6. فعالیت‌های علمی: تحقیق در مورد پروژه‌ها، یافتن مقاله‌ها، دسترسی به منابع معتبر، كتابخانه‌‌ها و كتاب‌ها و تالیفات جدید
 7. فعالیت‌های آموزشی: مدرسه، دانشگاه و سایر آموزشگاه‌ها
 8. فعالیت‌های سیاسی: شركت در انتخابات، اعلام‌ نظر ‌به مجلس و بخشهای سیاسی باز
 9. فعالیت‌های مسافرتی: رزرو بلیط سفر، رزرو هتل و كرایه اتومبیل
 10. كاریابی و درخواست كار: آگاهی یافتن از فرصت‌های كاری، پر‌‌كردن فرم درخواست كار، ارسال و گرفتن نتیجه.
 11. فعالیت‌های درمانی: مراجعه به پزشك، دریافت دستورالعمل‌‌های ایمنی و اطلاع از تازه‌های پزشكی
 12. فعالیت‌های تصمیم‌گیری: بهترین و‌ ‌خلوت‌ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد، بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماكن تفریحی و سایر بهترین‌ها

آشنایی با نمونه هایی از شهرهای الکترونیک در جهان                 

در این گفتار به بررسی نقش و جایگاه چند شهر مهم اکترونیکی در جهان بپردازم  مسلم است که ذکر مشخصه های هر شهر الکترونیکی در زوایا متعدد و البته به صورت کامل ؛ در یک گفتار نمی گنجد شاید یک کتاب قطور را شامل شود اما نگاه گذرا هم بازهم خالی از لطف نیست  

شهر الکترونیکی بوستون

 شهروندان این شهر می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شهر به دامنه وسیعی از اطلاعات که شامل رویه‌های کاری، مرور گزارش‌های رستوران‌ها و اطلاعات گردشگری است، دست پیدا کنند. اولین صفحه سایت این شهر کاربران را به قسمت‌های مختلف سایت بر مبنای اینکه از ساکنان شهر، تاجر یا توریست هستند، هدایت می‌کند. گردشگران می‌توانند در این سایت راجع به اطلاعات تاریخی شهر، محل و ساعت کاری مکان‌های دیدنی و مورد علاقه، اطلاعات لازم را کسب کرده و بهترین مکان‌ها را برای عکس‌برداری و فیلم‌برداری یادگاری پیدا کنند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment