دانلود پروژه رشته برق در مورد شمارنده محصولات یك ریل خط تولید – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

عملكرد مدار

به دنبال مدار ورودی كه از یك فرستنده و یك گیرنده مادون قرمز تشكیل شده یك تقویت كننده كه براساس ترانزیستور سرعت بالای T2 كار می كند قرار دارد و یك فرستنده مادون قرمز نیز به عنوان منبع نور به كار رفته است.

یك پالس مربعی از فرستنده مادون قرمز كه یك مدار جداگانه ای دارد و از طریق فرستنده فرستاده می شود هرگاه این پالس از طریق گیرنده گرفته نشود یعنی قطع شود گیرنده مادون قرمز یك پالس تولید خواهد كرد بدین ترتیب اجسامی كه از بین فرستنده مادون قرمز و گیرنده مادون قرمز رد می شوند با قطع كردن این فاصله باعث تولید پالس شده و از این طریق مورد شمارش قرار می گیرند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یك پرتو نوری نازك از لامپ بر روی بیس فتو ترانزیستور متمركز شده است. هرگاه این اشعه نوری قطع گردد، فتوترانزیستور یك پالس تولید خواهد كرد. بدین ترتیب اجسامی كه به ردیف از فاصله میان لامپ و فتوترانزیستور عبور و پرتو نور را قطع می كنند، مورد شمارش قرار می گیرند.

پالس خروجی فتوترانزیستور توسط T2 تقویت شده به ورودی IC1 اعمال می‌گردد. IC1 از خانواده CMOS بوده دارای چهار اشمیت تریگر NAND دو ورودی می باشد. (4093 CD) IC1 پالسهای ورودی از T2 را به موج مربعی تبدیل می كند. از چهار اشمیت تریگر موجود در IC1، فقط یكی از آنها در این مدار مورد استفاده قرار گرفته است. خروجی اشمیت تریگر به شمارنده زنجیره ای جهت شمارش و نشان دادن دیجیتالی عدد شمرده شده اعمال می شود.

شمارنده زنجیره‌ای در اصل برای هشت رقم طراحی شده، اما جهت سادگی فقط چهار رقم آن در شكل 1 نشان داده شده است. بنابراین ماكزیمم تعداد شیء كه می توان شمرد برابر است با:

(n تعداد رقمها است) 9999=1-10

تعداد رقمها را می توان با متوالی قرار دادن شمارنده ها به همراه رمز بردارهای راه‌انداز و نمایشگرها مطابق روش نشان داده شده افزایش داد. شمارنده زنجیره ای از دو شمارنده افزایشی مضاعف (Dual BCD up Counter) BCD یعنی IC2 و IC3 تشكیل شده است. ورودی ساعت شمارنده ها زمین شده است. متوالی كردن شمارنده‌ها به این ترتیب انجام می گیرد كه خروجی D طبقه قبلی به ورودی “Enable” طبقه بعدی وصل می گردد. خروجی IC1 نیز به ورودی Enable (پایه 2) از IC2 وصل گردیده است. خروجیهای D-C-B-A این شمارنده ها توسط رمز بردار راه انداز قفل CMOS BCD به Segment-7 یعنی IC4، IC5، IC6 و IC7 رمزبرار می شود.

جهت عملكرد صحیح، پایه (Latch Enable Pin5) LE باید به زمین و پایه های BI (Blanking Input Pin4) و (Lamptest Pin3)  به ولتاژ مثبت وصل گردد، اگر ورودی  صفر باشد. همه خروجیهای رمزبرار (a تا g) مستقل از ورودیهای BCD آن، به حالت یك می رود. جهت خاموش كردن رقمهایی كه مورد نیاز نمی‌باشد باید ورودی BI رمزبردار مربوط به آن صفر گردد. یك روش خاموش كردن رقم اضافی در شكل 3-ب نشان داده شده است.

تقریباً بیشتر آی‌سی‌های رمزبردار CMOS قادر به راه اندازی نمایشگرهای LED نوع كاتد مشترك هستند. خروجیهای رمزبردار از طریق مقاومت به قسمتهای نمایشگر هفت قسمت مخصوص به خود وصل می گردند. مقاومتها جهت محدود كردن جریان به كار رفته است. هرچه این جریان كمتر باشد، عمر نمایشگر بیشتر خواهد بود. اندازه مقاومت محدود كننده با تغییر ولتاژ تغذیه، عوض می شود و از ارتباط زیر قابل محاسبه است:

جهت روشنایی معمولی نمایشگرها جریان 15 تا mA20 باید از LED عبور نماید. در مدار شمارنده، ولتاژ تغذیه 97 و جریان LED ها Ma15 در نظر گرفته شده است، بنابراین:

با توجه به اینكه مقاومت ، استاندارد نیست، مقاومتهای  یا  مورد استفاده قرار می گیرد. به همین ترتیب به ازای ولتاژ تغذیه v5 مقاومت  به دست خواهد آمد.

در مدار طراحی شده، نمایشگر 315TIL به كار رفته است، اما می توان نمایشگرهای 500 FND را نیز مورد استفاده قرار داد.

كاربردها

این مدار شمارنده در جاهای مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. یكی از موارد كاربرد این مدار، شمارش شكلات است. به گونه ای كه هرگاه تعداد شكلاتها به مقدار خاصی رسید، شمارش به طور خودكار متوقف می گردد. در این حالت فاصله بین منبع نور و فتوترانزیستور cm10 انتخاب می شود.

همچنین مدار می تواند جهت شمارش قرص و یا هر شیء كوچك دیگری مورد استفاده قرار گیرد. با اصلاح مناسب مدار ورودی، شمارنده می تواند جهت شمارش اشیاء بزرگ نیز مورد استفاده قرار گیرد. برای شمارش اشیاء بزرگ، متمركز كردن نور لامپ روی بیس T1 بسیار مهم است. بدین منظور باید از یك Collimator كه با استفاده از تعدادی لنز، اشعه بسیار نازكی از نور تولید می كند، استفاده كرد. اگر از چنین وسیله ای در مدار ورودی استفاده شود، آنگاه می توان تعداد وسایل نقلیه‌ای را كه از یك نقطه در روز عبور می كنند و یا تعداد افرادی را كه برای تماشای نمایشنامه آمده اند، شمارش نمود.

با اضافه كردن مدارهای جانبی دیگر می توان هنگام رسیدن شمارش به عددی خاص، صدایی تولید كرد.

ترانزیستور 7805 (رگولاتور)

در مدار فوق برای اینكه جریان و ولتاژ لازم برای روشن نگه داشتن دریافت كننده مادون قرمز فراهم باشد ما از یك ترانزیستور استفاده كرده ایم كه این ترانزیستور از نوع رگولاتور (تثبیت كننده) است كه در خروجی این عنصر ولتاژی ثابت داریم. حالت این ترانزیستورها بدین صورت است كه در شماره آنها، در دو شماره آخر نشان دهنده مقدار ولتاژ خروجی آن است.


آی‌سی HEF 4093B

این آی‌سی 4093 یك آی‌سی است كه شامل چهار اشمیت تریگر است هر یك هدایت می شوند بوسیله دو گیت NAND.

اشمیت تریگرها تغییر حالت می دهند با هر عمل ورودی.

این آی‌سی از 14 پایه تشكیل شده كه پایه 7 آن زمین و پایه 14 آن VCC است.

حالت كار آن بدین صورت است كه با رسیدن پالس مربعی به آن، آن را با اشمیت تریگرهای درون خود به صورت BCD در می آورد. پایه های 3و4و10و11 این آی‌سی پایه‌های خروجی است و پایه های 1و2و5و6و8و9و12و13 حالت پایه‌های ورودی هستند.

آی‌سی HEF 4511

این آی‌سی از نوع BCD به 7-Seg است.

این آی‌سی با چهار آدرس ورودی كار می كند از DA تا DD دو حالت خروجی آن هفت پایه از o­a­ تا og است كه از پایه 9 تا 15 این آی‌سی قرار گرفته است. پایه 16 آن هم VCC  و پایه 8 آن زمین می شود.

پایه های 1و2و6و7 پایه های ورودی اعداد BCD است و پایه 5 نیز برای حالت فعال شونده با VCC یا زمین استفاده می شود.

حالت كار این آی‌سی بدین صورت است كه اعداد BCD ورودی در این آی‌سی به صورت 7-Seg كه خروجی به LEDهای خروجی وصل می شود و می تواند بصورت دیجیتالی نشان دهد. پایه 3 این آی‌سی پایه امتحان كردن روشن شدن ورودی است.

آی‌سی HEF 4518

آی‌سی 4518 دارای 4 شمارنده BCD است. این شمارنده و Active High (‏فعال شونده با V­CC) است.

این آی‌سی با پایه CP0 فعال شونده با VCC و با پایه CP1 یك فعال شونده با Activelow است این IC یك آی‌سی 16 پایه است كه پایه 3 تا 6 آن ورودی A آن و پایه 11 تا 14 آن ورودی b آن هست.

پایه 8 آن زمین و پایه 14 آن پایه VCC است.

پایه MR پایه دسیت كردن شمارنده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment