دانلود پروژه رشته برق در مورد سیستم فرمان الكتریكی ESP- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– به علت نبودن ستون زمان و اهرم بندی آن اولاً به مقدار كمی از وزن سیستم فرمان می كاهد ثانیاً باعث نرم تر شدن غربیلك فرمان می شود كه می توان با نیروی بسیار كم آن را هدایت كرد.

تشریح عمل كرد سیستم :

معرفی ساختمان:

شامل دو مدار ارتباطی بین پنیون زیر فلكه فرمان و پنیون مستقر روی میل فرمان وسط – دو موتور الكتریكی – 2 عدد سنسور زاویه – 2 عدد سنسورگشتاور – حافظه مركزی یا Ecu مدارات برقی ارتباط دهنده بین ECU و سنسورها و موتورهای الكتریكی – میل فرمان وسط شغال دست و سگدست و محور چرخها می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انتظاراتی كه از سیستم می رود: اولاً باید مانند سیستم فرمانهای قبلی هدایت خودرو را انجام دهد. ثانیاً چون ستون فرمان وجودندارد باید حس حركت خودرو را در غربیلك و از آن به راننده به وجود آورد.

نحوة عمل كرد سیستم:

سنسور زاویه شماره 1 كه در كنار پنیون شماره 1 نصب شده مقدار چرخش پنیون متصل به فلكه فرمان را اندازه گرفته و با پالس مغناطیسی به ECU منتقل می كند. بنابراین ما با چرخاندن فلكه فرمان عملاً درخواست خود را برای چرخش چرخها به Ecu منتقل می كند.

سنسور گشتاور، سنسوری می باشد كه در روی پنیون شماره 2 سوار شده و مقدار گشتاور مورد نیاز برای چرخش چرخها را اندازه گرفته و به Ecu منتقل می كند و Ecu كه اطلاعات را از این دو سنسور دریافت می كند با جداول و اطلاعات اولیه كه توسط كارخانه در آن طراحی شده مقایسه كرده و مقدار انرژی الكتریكی لازم كه باید به موتورها داده شود تا درخواست راننده را اجابت كند اندازه گیری می كند و به موتورها منتقل می كند. موتور نیز با چرخاندن پنیون كه با نشانه ای میل فرمان وسط درگیر است عملاً كار سیستم اهرم بندی فرمانهای ساده قبلی را انجام می دهد.

بنابراین ما توانسته ایم با حذف ستون فرمان، ساده كردن جعبه فرمان، انتقال نیرو و درخواست از فلكه فرمان به چرخها دهیم.

تنها عیبی كه در سیستم فاقد ستون فرمان وجود دارد این است كه راننده چون نیروهای وارد به چرخ را در فرمان احساس نمی كند و نیز به این نیروها عادت كرده است. بنابراین هنگام رانندگی احساس امنیت نمی كند. مسئله امنیت در فرمان دادن و هدایت كردن ماشین اهمیت بسزایی دارد. مخصوصاً یك فرم جدید مانند هدایت الكتریكی فرمان مورد قبول عموم قرار می گیرد و همچنین مجوز ساخت به دست می آورد كه حداقل به اندازه سیستمهای قبلی (مكانیكی ) مورد اطمینان باشد.

بدین نسبت در این سیستم مكانیزمی طراحی شده كه این احساس را در راننده بوجود می آورد كه تشریح كار آن به شرح زیر است:

یك سنسور گشتاور مخالف روی پنیون پائین سوار شده است كه ضربات و گشتاور وارد از چرخها را تشخیص داده و به ECU منتقل می كند كه Ecu نیز این اطلاعات را پردازش كرده و مقدار برق لازم برای موتور زیر فلكه فرمان ارسال می كند تا بتواند گشتاور مخالف را در فلكه فرمان به وجود آورد تا باعث شود احساس حركت چرخها و هدایت خودرو در راننده ایجاد شود.

لازم به ذكر است در این سیستم برای بالا بردن ضریب اطمینان از كاركرد آن دو مدار مجزا برای سیستم در نظر گرفته شده كه هر وقت به علتی اگر یك مدار از كار افتاد مدار دیگر جایگزین شده و تمام كارها و وظایف مدار اولی را انجام می دهد.

 

جمع بندی سیستم فرمان الكتریكی ESP

جانشینی فرمان الكتریكی به جای فرمان مكانیكی مزیتهای ساختاری و عملی مختلفی دارد كه بالا بردن راحتی و امنیت را شامل می شود.

برای یك سیستم Steer by wire (هدایت تلگرافی ) اطمینان و در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این مقاله كه پیش رو دارید برای عمل كننده دستی كه در یك سیستم هدایت تلگرافی برای راننده یك حالت خاص رانندگی و احساس آن در فرمان را بوجود می آورد.

همچنین یك سیستم گردش لحظه ای مخصوص باعث می شود كه در زمان حركت چه با دو رابط و یا سه رابط هیچ تغییر خاصی در پشت فرمان حس نشود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment