دانلود پروژه رشته برق در مورد سیستم سوخت رسانی انژكتوری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ـ واحد كنترل كننده الكترونیكی

2 ـ سنسور دور موتور

3 ـ كویل دوبل استاتیكی

4 ـ شمع جرقه

كویل دوبل داخل یك واحد قرار دارد و بر روی سر سیلندر نصب شده است.وظیفه آن ایجاد ولتاژ مورد نیاز شمع جهت جرقه می‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سیلندرهای یك و چهار همزمان و جرقه مربوط به سیلندرهای دو وسه نیز باهم زده می‌‌‌‌‌شود. بنابراین این دو جرقه برای هر سیلندر به وجود می‌‌‌‌آید كه یكی از آنها در انتهای مرحله تراكم و دیگری در مرحله تخلیه زده می‌‌‌‌‌‌شود.

نكته عیب یابی: جهت تست سالم بودن این قطعه محدوده تغییرات مقاومت این سنسور باید به قرار زیر باشد.این مقاومت باید بین 150 تا4 كیلواهم باشد . دمای كار كرد این سنسور (دمای هوا) از 15: تا –40 متغییر می‌‌‌باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رله دوبل :

رله دوبل تشكیل شده است از دو قسمت (1ـ رله اصلی 2ـ رله پمپ بنزین)

ـ رله دوبل مستقماً توسط E.C.U كنترل می‌‌‌‌‌‌شود

ـ رله دوبل توسط یك كانكتور 15 راهه به دسته سیم اصلی متصل شده است و دارای سه مرحله عملكردی می‌‌‌باشد.

1 ـ سوییچ بسته: در حالت سوییچ بسته یك ولتاژ 12 ولت از پایه 10 رله دوبل برای حفظ حافظه به E.C.U ارسال می‌‌‌‌‌شود.

2ـ سوییچ باز: در حالت سوییچ باز E.C.U به مدت 2تا 3 ثانیه برای اجزای زیر ولتاژ 12 ولت ارسال می‌‌‌‌كند:

ـ E.C.U

ـ پمپ بنزین

ـ انژكتورها

ـ كویل دوبل

ـ شیر برقی كنیستر

ـ مقاومت گرمكن اكسیژن سنسور

موتور روشن: در این حالت بطور دائم برای اجزاء ولتاژ ارسال می‌‌‌‌‌شود.

سنسور ضربه

توجه: این سنسور فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد.

الف ـ وظایف:

اطلاعات منتقل شده توسط سنسور ضربه به E.C.U اجازه می‌‌دهد تا آوانس جرقه را بطور صحیح تنظیم كند.ضربات موتور یك پدیده ارتعاشی است كه در اثر احتراق مخلوط سوخت و هوا در یكی از چهار سیلندر به وجود می‌‌‌آید. سنسور ضربه زمانی كه ضربات احتراق به وجود می‌‌‌‌آید ولتاژ حداكثر را به E.C.U ارسال می‌‌‌‌كند و E.C.U متناسب با آن جرقه راریتارد می‌‌‌‌‌كند.

ب ـ ویژگیهای الكتریكی :

تغذیه توسط E.C.U بوده و نحوه اتصال پایه‌‌‌‌ها به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌باشد.

پایه 1: ولتاژ 5 ولتی ارسالی از E.C.U

پایه2: سیگنال ارسالی به E.C.U

پایه 3: سیم شیلد دار كه در بعضی از مدل‌‌‌ها وجود دارد.

محل قرار گرفتن آن در بلوك سیلندر روی سیلندر شماره 2 می‌باشد. ‌‌ این سنسور از نوع پیزوالكتریك می‌‌باشد كه ضربات وارد بر پوسته را به پالس الكتریكی تبدیل كرده وبه E.C.U می‌‌‌فرستد.

نكته: وجود این ضربه باعث بالا رفتن درجه حرارت قطعات و صدمه دیدن آنها می‌‌شود.

نحوه آزمایش تاك سنسور یا سنسور ضربه:

ابتدا تاك سنسور را از جای خود باز می كنیم وچند ضربه روی تاك سنسور می‌‌‌زنیم( در حالت موتور روشن) برگه كاركرد موتور تأثیرگذاشت سالم است و در غیر این صورت خراب است.

اكسیژن سنسور:

(این سنسورفقط در خودروپژو206 وجود دارد.)

الف ـ وظایف

محل نصب آن روی مانیفولداگزوز بین موتور ومبدل كاتالیزوری است.

تركیب شدن هیروكربن‌‌‌های نسوخته با اكسیژن مقدار اكسیژن را در داخل گازهای خروجی كاهش داده در نتیجه باعث زیاد شدن ولتاژ بازگشتی بهE.C.U می‌‌‌شود.

E.C.Uاز اطلاعات دریافتی از اكسیژن سنسور برای موارد زیر استفاده می‌كند:

ـ محاسبه نسبت مخلوط سوخت وهوا

ـ تعدیل غنی بودن مخلوط سوخت وهوا

ب ـ شرح

توابع مربوط به اندازه گیری سوخت وهوا به طور دائمی درE.C.U ذخیره شده و اطلاعات مربوط به غنی بودن یا رقیق بودن مخلوط سوخت وهوا به شكل ولتاژی بین صفر تا یك ولت از اكسیژن سنسور دریافت می‌‌‌‌‌شود.

مخلوط رقیق:     ولتاژ ارسالی از اكسیژن سنسور=V 1/0

مخلوط غنی:       ولتاژ ارسالی از اكسیژن سنسور=V9/0

گرمكن به كار رفته داخل سنسور اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد كه دمای كاركردآن سریعاًبه 300 درجه سانتیگراد برسد.

ج ـ ویژگی‌‌‌‌‌های الكتریكی:

سنسوربا یك سوكت چهار پایه به دسته سیم اصلی متصل شده است.

تعیین محل اتصال پایه‌های سنسور:

پایه1:ولتاژ12ولتی تغذیه

پایه2: منفی یااتصال بدنه

پایه3:سیگنال مثبت

پایه4:سیگنال منفی

سنسور سرعت خودرو:

این سنسور از نوع اژمال می‌‌‌‌باشدكه برروی كابل سرعت سنج در محور خروجی گیر‌‌بگس قرار دارد و بوسیلهء ولتاژ12 ولت تغذیه می‌‌شود این سنسور اطلاعات را بهE.C.U (8 پالس در هردور از سرعت km/h 2)می‌‌دهدكه تعیین كننده ضریب نسبت دنده می‌‌باشد و برای بهبود عملكرد خودرو و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

نحوه عملكرد:

این سنسور تقریباً شبیه سنسور دور موتور می‌باشد یعنی یك چرخ دنده با هشت دندانه كه وقتی به حركت در می‌‌‌آید داخل سنسور ولتاژ پالسی ایجاد می‌شود . كه فركانس آن به سرعت خودرو بستگی دارد و E.C.U از روی فركانس این ولتاژ می‌‌‌تواند سرعت خودرو را محاسبه كندوبا مقایسه این سرعت با دور موتور می‌‌تواند تشخیص دهد در جاده كفی ـ سربالایی ویا سرازیری قرار دارد.

سنسور موقعیت دریچه گاز:

الف ـ وظایف

پتانسیومتردریچه گاز موقعیت دریچه را به E.C.U اطلاع می‌‌‌‌‌دهد.اطلاعات ارسال شده توسط این جزء به E.C.U برای موارد زیر بكار می‌‌‌‌رود:

ـ تعیین وضعیت تمام باری موتور

ـ راهكارهایی برای شتاب‌‌گیری توقف وقطع سوخت در دورهای تعیین شده .

ـ اطلاعات مربوط به E.C.U گیر‌‌‌‌‌‌‌‌بكس اتوماتیك كه در بعضی از مدل‌‌‌‌ها نصب شده است.

ـ تشخیص حالت تمام گاز و كاهش سرعت و خاموش شدن وهمچنین در حالت اظطراری كه سنسور فشار هوای منیفولد (مپ سنسور ) خراب شده عمل می‌‌نماید.

ب ـ وظایف در گیر‌‌‌‌‌‌‌بكس اتوماتیك :

E.C.U موتور اطلاعات مربوط به موفقیت دریچه گاز را برای تعیین بار موتور به E.C.U گیر‌‌‌‌‌‌بكس ارسال می‌‌‌‌‌‌كند.در این حالت پتانسیومتر دریچه گاز وظیفه سیم KICK _ DOWN را در گیر‌‌‌‌‌بكس‌‌‌‌‌های اتوماتیك بدون E.C.U انجام می‌‌‌‌‌‌دهد.

 

ج ـ ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های الكتریكی :

ولتاژ تغذیه آن ولتی است و از نوع DC است كه E.C.U تامین می‌‌‌‌‌شود.

تعیین محل اتصال پایه‌‌‌‌ های سنسور:

پایه 1: منفی (بدنه)

پایه 2: ولتاژ 5 ولتی تغذیه

پایه 3: سیگنال بازگشتی به E.C.U

سیگنال بازگشتی به E.C.U توسط این سنسور بین صفر تا 5 ولت متغییر بوده و تابع موقعیت دریچه گاز می‌‌‌‌‌‌باشد.

تذكر: این سنسور در حالت سوییچ و موتور روشن كار میكند.

پمپ بنزین:

پمپ بنزین خودروهای انژكتوری برقی است.

محل نصب:

پمپ بنزین پیكان انژكتوری وپژو پارس و سمند در زیر اطاق سمت راست صندلی عقب نزدیك باك نصب شده است.در خودرو پژو 206 پمپ بنزین در داخل باك نصب شده است.در پمپ بنزین بدون عیب مقاومت سیم پیچ داخل آن باید كمتر از یك اهم باشد.همه اتصالات بین لوله‌‌‌‌‌‌های فولادی و شیلنگ‌‌‌‌‌های لاستیكی باید توسط بست‌‌‌های حلقوی فنری مناسب متصل شوند.‌

توجه: در هنگام جا زدن شیلنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لاستیكی نباید از مواد روان كننده از قبیل روغن یا گریس استفاده كرد.

سنسور فشار هوا:

به روی مانیفولد هوا نصب شده و اندازه فشار هوای ورودی را به E.C.U اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این سنسور از نوع پیزوالكتریك می‌‌‌باشد.

سوییچ اینرسی:

در مواقعی كه خودرو با یك مانع سخت برخورد كند رله سوخت را قطع میكند. در خودرو پژو 206 مالتی پلكس این قطعه وجود ندارد.

رله دوبل:

شامل دو عددرله می‌باشد كه ولتاژ مورد نیاز اجزای مختلف سیستم سوخت رسانی و جرقه را ارسال می‌كند.

پتانسیومتر تنظیمCO :

برای تنظیم مقدار CO در دور آرام بكار می‌‌‌‌رود.

در حقیقت بوسیله این قطعه نسبت سوخت قابل تغیییر است.

این قطعه فقط در پیكان انژكتوری وجود دارد.

مانیفولد هوا طوری طراحی شده كه دریچه گاز روی آن گیرد و تكیه گاهی برای ریل سوخت و انژكتورها باشد.

كویل دوبل شامل دو عدد كویل داخل یك مجموعه می‌‌‌‌باشد كه برای تولید ولتاژ بالا (HIGH VOLTAGE) جرقه شمعها مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد .كویل دوبل مستقیماً توسط E.C.U كنترل می‌‌‌شود تا زمان اشباع كویل و جرقه تنظیم گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment