دانلود پروژه رشته برق در مورد اهمیت انرژی روشنایی – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

مثلا برای راهروی با عرض 4 متر :

           فاصلة دتكتورهای دودی

تابلوی كنترل مركزی ( Central Contnolpanel ) : تمام مدارات اعلام حریق به تابلوی كنترل متصل هستند. به طوریكه برزون توسط یك كابل دورشته ای مجزا به این دستگاه وارد می‌‌‌‌شود و برای بر زون یك یا جند چراغ از نوع LED در نظر گرفته شده است. هنگامی‌‌‌كه یكی از دتكتورها آتش سوزی را اعلام می‌‌‌‌نماید چراغ مربوط به آن Eone كه دتكتور مذكور به آن وصل است روشن شده و آژیر اعلام حریق به صدا در می‌‌‌‌آید. از این طریق می‌‌‌‌توان محل آتش سوزی را متوجه شد. برای اینكه در هنگام قطع بودن برق شبكه سیستم اعلام حریق از كار نیقتد از یك یا چند باتری در تابلوی كنترل استفاده می‌‌‌‌شود. این باتریها معمولا تا 24 ساعت قادر به تأمی‌‌‌ن انرژی مورد نیاز سیستم اعلام حریق می‌‌‌‌باشند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آژیرهای صوتی اعلام حریق : آژیرها معمولا به شكل زنگ و یا دستگاه صوتی الكترونیكی می‌‌‌‌باشند. و می‌‌‌زان صدایی كه تولید می‌‌‌‌كند باید طوری باشد كه در تمام ساختمان قابل شنیدن باشد. حداقل قدرت صوتی تولید شده باید 65db و یا اینكه 5- 10db بیشتر از صدای موجود در محیط باشد.

شستی های اعلام حریق و مكان های مناسب جهت نصب آن ها : شستی های اعلام حریق كه در واقع اعلام كنتاكتهای دستی آتش سوزی می‌‌‌‌باشند، به صورت پنجره ای شیشه ای جهت شكسته ساخته می‌‌‌‌شوند كه در زیر صفحة شیشه ای تردو شكننده یك شستی با كنتاكتهای باز شونده قرار گرفته است. در نوع قدیمی‌‌‌‌این كلیدها ابتدا باید لایة شكننده شیشه ای شكسته شود و سپس شستی اعلام حریق را فشار داد اما درنوع جدید با شكسته شدن شیشه ، شستی عمل می‌‌‌‌كند و اعلام حریق می‌‌‌‌نماید. برای نصب شستی های اعلام حریق و محل نصب آنها نكات زیر را در نظر می‌‌‌‌گیریم:

الف) شستی های اعلام حریق باید در مسیرهای خروجی اصلی خصوصا راهروی طبقه همكف و در نزدیكی راه پله بابد خروجی به فضای آزاد نصب شود .

ب) شستی اعلام حریق باید در محل نصب شود كه شخص مجبور به پیمودن فاصلة بیش از 30 متر جهت دستیابی به آن و اعلام حریق نباشد.

ج) محل نصب شستی اعلام حریق از كف ساختمان حدود 104cm می‌‌‌‌باشد . و روشنایی در انی قسمت باید كافی باشد و مانعی در اطراف آن وجود نداشته باشد.

د) سیم كشی و اتصلات مداری سیستم اعلام حریق به گونه ای نباشد كه با حذف یك شستی دتكتور یا دتكتورهایی از مدار خارج گردد و یا جدا كردن یك دتكتور باعث جدا كردن یك شستی اعلام حریق یا دتكتورهای دیگر سیستم گردد.

Zone بندی :

زون بندی كه زیر مجموعه ای از سیستم های اعلام حریق می‌‌‌‌باشند به خاطر اطمینان و شناسایی سریع و بدون ابهام محل آتش سوزی است. از آنجایی كه پر Zone در تابلوی كنترل دارای نشانگرهای رنگی و شمارة بخصوصی می‌‌‌‌باشد، در موقع رخ دادن حریق از روی این نشانگرها محل دقیق حریق شناسایی می‌‌‌‌گردد كه این مسئله در سرعت عمل افراد جهت اطفای حریق و خسارت كمتری بسیار حائز اهیمت می‌‌‌‌باشد.

در زون بندی باید توجه نمود كه :

الف) چنانچه مساحت یك قسمت از ساختمان از تجاوز نكند، این قسمت به عنوان یك Zone در نظر گرفته شود .

ب) مساحت در نظر گرفته شده برای هر Zone نباید بیش از 2000m باشد .

ج) فاصلة قابل جستجو در هر Zone تقریبا 8 متر می‌‌‌‌باشد.

سیم تلفن داخلی و سانترال : جهت ارتباط تلفن افراد و كاركنان ادارات، سالنها ، بیمارستانها ، مراكز صنعتی و … محیط بیرون از محل كار به عات وجود تعداد تماسهای زیاد تلفنی ، از چند خط تلفن شهری استفاده می‌‌‌‌شود . ارتباط تلفن در قسمت های داخلی نیز وجود دارد كه تعداد آن ها خیلی بیشتر از ارتباط با بیرون از این مراكز می‌‌‌‌باشد. در محلهایی كه نام برده شده برای هز قسمت یا هر اتاق ، در صورت نیاز كی خط تلفن داخلی درنظر گرفته شده است . تا افراد بتوانند تماسهای تلفن مستقل وجداگانه داشته باشند.

برای ایجاد ارتباط بین تلفنهای داخلی یا خطوط شهری تلفن ، از یك مركز تلفن در این محل استفاده می‌‌‌‌شود كه معمولا شامل تلفن مركزی ( سانترال )، دستگاه ؟ سیستم، باتری و تلفن رومی‌‌‌زی مخصوص اپراتور می‌‌‌‌باشد. با یك تعریف ساده می‌‌‌‌توان تلفن سانترال را یك كلید مصرفی نمود كه خطوط مختلف داخلی را به هم و یا به خطوط شهر و بالعكس به كلیدی متصل می‌‌‌‌نماید. معیار انتخاب دستگاه تلفن مركزی تعداد خطوط تلفن شهری و چند خط تلفن داخلی در آن به صورت رزرو باقی بماند تا در صورت افزایش این خطوط در آینده ، نیاز به تعویض دستگاه نداشته باشیم. لازم به توضیح است كه وظیفة باتری مورد استفاده ، تغذیه دستگاه تلفن مركزی هنگامی‌‌‌كه تغذیه كننده متصل به برق شهر به دلیلی از كار بیفتد یا برق آن قطع گردد ، می‌‌‌‌باشد . كلیة انشعا و اتصالات خطوط تلفن داخلی یا شهری در داخل جعبه های تقسیم شانه ای انجام می‌‌‌‌پذیرد . جعبه های تقسیم شانه ای معمولا ار نوع 30,25.15.10.6 و … ترمی‌‌‌ناله می‌‌‌‌باشند. معمولا در هر طبقه یك جعبه تقسیم شاخه ای روكار و توكار نصب می‌‌‌‌گردد كه كابلهای تلفن ، ظرفیت های مختلف خطوط داخلی هر طبقه را به آن وارد می‌‌‌‌كنند . یك كابل اصلی از مراكز تلفن، كلیه خطوط داخلی را توسط یك كانال و یا لوله ( توكار و روكار )به جعبه های تقسیم طبقات مختلف مرتبط می‌‌‌‌سازد . سیم كشی تلفن معمولا از نوع توكار می‌‌‌‌باشد و بالتبع از پریزی توكار استفاده می‌‌‌‌گردد . این پریزها ، یكی از انواع : دو شاخه ای ، سه شاخه ای ، كسولتی ( RJII ) می‌‌‌‌باشند. كابل های تلفن معمولا دارای قطر 0.6mm در هر رشته می‌‌‌‌باشند و طوری انتخاب می‌‌‌‌گردند كه همی‌‌‌شه تعدادی سیم به عنوان رزرو در كابل موجود باشد. از این رشته های اضافی در هنگام افزایش خطوط تلفن و یا هنگام خراب شدن و قطع شدن خطوط استفاده می‌‌‌‌شود .

سیستم تلفن داخلی: در طراحی سیستم تلفن داخلی كارخانه پریزهای تلفن توكار سه سوراخ در بخشهای تولید ، زیر زمی‌‌‌ن و انبار در ارتفاع 1.20m از كف نصب شده اند و از پریزهای كسولتی چهار پین ( RJ14 ) در قسمت اداری استفاده شده كه در ارتفاع 30 cm از كف نصب شده اند. كابل تلفن مورد استفاده داخلی از نوع jy(st)y ( یا كابل تلفن هوایی) رد كش P.V.C به قطر 0.6 می‌‌‌لیمتر می‌‌‌‌باشد.

هر چند پریز توسط یك كابل تلفن چند زوج كه حداقل یك زوج سیم اضافه به عنوان رزرو دارد به یك جعبه تقسیم شانه ای توكار در هر منطقه وصل می‌‌‌‌شود و از هر جعبه تقسیم یك كابل به جعبه تقسیم اصلی ( M.D.F ) كشیده می‌‌‌‌شود . در اتاق مخابرات مركز تلفن یا سانترال وجود دارد كه با توجه به تعداد پریزهای تلفن داخلی مورد نیاز این سانترال انتخاب می‌‌‌‌شود . به طوری كه این تلفن سانترال متناسب با تعداد خطوط آزاد نیز هست.

مبحث : شبكة كامپیوتری

امروزه با توجه به پیشرفت علم و وسایل ارتباطی سریع جدید و وابستگی ایجاد شده به این وسایل باعث شده است تا استفاده فراگیری از این وسایل انجام شود. بهترین ر مراكز آموزشی كه این وسایل جزء لاینفك آموزش گردیه اند . یكی از این پیشرفت ها در زمنیة علمی‌‌‌‌، شبكة كامپوتری می‌‌‌‌باشد. از شبكه ای كوچك در حد یك ساختمان تا شبكه های بزرگ مانند اینترنت . سعی شده است در این پروژه ، قسمتی از هم و غم خود را روی طراحی كامپیوتری داخلی بنماییم. اكنون توضیح مختصری از شبكه ها و انواع Layont آن ها در زیر می‌‌‌‌آید :

ارتباط بین دو یا چند دستگاه : به دو نوع صورت می‌‌‌‌پذیرد.

1- روش نقطه به نقطه ( PTOP  )

2-روش چند نقطه ای ( Multi – Point )

در نوع نقطه به نقطه دو سیستم توسط یك كابل مخصوص ( Linle Calale ) و یا سطح بالاتر از طریق ارتباط ماهواره های با یكدیگر ارتباط دارند. و اطلاعات از طریق این این واسطة انتقال می‌‌‌‌یابد. در نوع چند نقطه ای ارتباط بین چند سیستم برقرار می‌‌‌‌شود و معمولا از یك سیستم اصلی به نام Derver ( كه از بقیة دستگاها مرغوبتر و پیشرفته تر و سریعتر است ) استفاده می‌‌‌‌شود كه به اصطلاح اولیه ( Primary ) شبكه می‌‌‌‌باشد و سیستمهای متصل به شبكه و اتصالات آن ها و بقیة اجزاء شبكة ثانویه

( Secondary – net ) را تشكیل می‌‌‌‌دهند.

معمولا در طراحی و اجرای شبكه های كامپیوتری از نوع ( Multi point ) بهره می‌‌‌‌گیریم .این نوع انواع مختلف و توپولوژیهای زیر را شامل می‌‌‌ شود:

1- روش مش        (Mesh )

2-روش ستاره         ( Star )

 • روش درخت       (Tree )
 • روش بای           (Bae )
 • روش حلقه       (Ring )
 • روش هایربد     (Hybrid )
 • روش مش : در شبكه های كامپیوتری كه از این روش استفاده می‌‌‌ كنند هر سیستم توسط كابل ارتباطی (Cable Link ) به تك تك سیستمهای دیگر شبكه متصل می‌‌‌ گردد. یعنی اتصال باید مستقیم و برای بر كدام از سیستم (Worlc Stition ) بر قرار باشد.

از مزایایی كه این روش وارد می‌‌‌ توان به

 • ادامه به كار قسمت های سالم در صورت خرابی در یكی یا چند تا از سیستمها
 • قدرت سیستم یعنی توانایی ادارة كار یك سیستم مطلوب بوسیلة سیستمهای دیگر موجود در شبكه بدون ایجاد شكل
 • ضریب اطمی‌‌‌نان بالا در حفظ اطلاعات یعنی مقابل با؟ بودن اطلاعات در یك سیستم مطلوب توسط بقیة سیستمها .

اشاره كرد.

معایب:

1-استفاده از Cnble Link های متعدد در این روش از نظر عملی كمی‌‌‌ گیج كننده و مشكل است.

 • بواسطة استفاده از مقدار زیاد كابل هزینه كار بالا می‌‌‌ رود.
 • روش ستاره: در این روش سعی می‌‌‌ شود از معایب روش ش كاسته شود. به همی‌‌‌ن منظور از دستگاهی به نام hub استفاده می‌‌‌ شود. ( hub  در واقع مثل یك ازدیاد كننده است كه یك ورودی و چندین خروجی دارد بدین وسیله یك ورودی را می‌‌‌ توان بین چندین خروجی تقسیم كرد. ) در این روش ورودی hub  به Oerver داده می‌‌‌ شود . و می‌‌‌ توان با توجه به ظرفیت hub سیستمهای مورد نظر را به آن وصل نماییم.

مزایای این روش بدین شرح است:

 • از كابلهای كمتری استفاده شده است.
 • هزینة اجرایی این نوع شبكه نسبتا پاین است.
 • در صورت بروز عیب در یك كابل بقیة سیستمها از كار نمی‌‌‌ افتند.

البته به شرطی كه برای hub مشكلی پیش نیاید در این صورت ارتباط بین سیستمها قطع شده و به اصطلاح تمام یا عمده ای از سیستمها Ping  نمی‌‌‌ شوند در صورتی كه ؟ ندارند .

انواع hub : این وسایل معمولا در فركانسهای 10MHZ  و 100MHZ  بستگی به سرعت مورد نظر دو بر یك از Work Station  سرعت انتقال اطلاعات 10Mbs  (( a Mega bits Per Second      یا 100M bs   )) ساخته می‌‌‌ شوند . انواعی هم هستند كه بر دو فركانس كار می‌‌‌ كنند .

برای سیستمهای كه فاصلة آنها را Rack ( قفسة نگهداری Lhub و سوئیچ ها )كم باشد استفاده می‌‌‌ شود و در اصطلاح ضعیف ( كند ) می‌‌‌ باشد و با سرعت پایین كرا می‌‌‌ نماید.

البته hub هایی كه با فركانسهای ( 10/100 MHZ ) ساخته می‌‌‌ شوند و قابلیت كار در پردوفركانس را دارند، امروزه بیشترین استفاده را دارند.

معمولا از كابل Rj45 برای ارتباط بین سیستمی‌‌‌ استفاده می‌‌‌ شود. با تغییر در حالات قرار گیری این 19 رشته می‌‌‌ توان دو حالت و دو سرعت بالا را ایجاد كرد.

همچنین ترمی‌‌‌نالهای hub ها نیز از درجة اهمی‌‌‌ت بالایی برخوردار است كمانیكه برای یك محل برای نصب شبكه باید عواملی مانند تعداد سیستمی‌‌‌ و توسط در آینده را در نظر گرفت. سپس با توجه به نیازمان ، از hub های 32 ،  16 و یا 64 ترمی‌‌‌نالی استفاده می‌‌‌ كنیم.

 • روش درخت ‏Tree: در این روش مانند روش ستاره است با این تفاوت كه در آن از hub های فرعی نیز علاوه بر hub اصلی استفاده می‌‌‌ شود .
 • یعنی می‌‌‌ توان یك hub را به این وسیله گسترش داد بدون اینكه مجبور به خرید یك hub جدید شویم. متذكر می‌‌‌ شویم كه hub اصلی واسط بین Server اصلی و hub های فرعی یا Slation ، می‌‌‌ باشد. یعنی می‌‌‌ توان قسمتی از سبكة درخت را به صورت Star نیز ؟ كنیم:

قسمت بالای این شكل خود یك شبكة Otar است.

این نوع توپولوژی بیشتر در محیطیهایی كار برد دارد كه دارای چند ساختمانو قرن باشند. مثلا در ساختمانهای چند طبقه ، هر طبقه برای خود یك Dub hub (فرعی) می‌‌‌ تواند داشته باشد. كه برای Work Station هاتی مربوط به طبقة خودش می‌‌‌ باشد.

مزایای این روش تحت پوشش و ؟ فواصل زیاد و امكان اتصال تعداد زیادی use به Main hub می‌‌‌ باشد.

4- روش Bus : در این روش با استفاده از یك Main Cuble Link  به عنوان Bus ، دیگر از hub استفاده نمی‌‌‌ شود. به سیستم توسط Cable Link خودش به

Main Cable Link یك مسدود كنندة شبكه بسته می‌‌‌ شود تا شبكه را توسعه دهند.

مزایای این روش : سادگی نصب ، استفاده از مقدار كابل كمتر ، كوتاه بودن طول كابل از سیستم تامحل Tap

معایب آن عبارتند از : 1- خطای زیاد در شبكهبه علت استفاده از یك Bus در شبكه كه در آن ممكن است اطلاعات سیگنال های الكتریكی ) برخورد نموده و ممكن است مقداری از اطلاعات از بین برود .

 • محدود بودن Worle Station ها.

در شبكه های Bus برای مرتفع كردن این مشكل زا پروتكل CSMA/ CD استفاده می‌‌‌ گردد . از برخورد اطلاعات در شبكه جلوگیری شود. و از سوی Server دائما این مساله چك می‌‌‌ شود.

 • روش حلقه Ring : این روش مانند روش مش می‌‌‌ باشد با این تفاوت كه هر كدام از Work Station ها تنها با دو سیستم مجاور خودش مرتبط است.

توسط Sever یك حجم محافظ خالیبه نام Toleen تعریف می‌‌‌ گردد كه بدین وسیله حالت Time Shariong یا قسمت كردن زمان ، با فركانس مورد نظر انجام پذیر باشد. با Tion Shening زمان هر سیستم و با Token ؟ خالی مورد نیاز برای تبادل اطلاعات در همان سیستم فراهم می‌‌‌ گردد. هر چه فركانس بالاتر باشد، می‌‌‌زان تبادل اطلاعات افزایش می‌‌‌ یابد.

مزایای این روش :

 • كارت شبكة این نوع توپولوژی برای هر سیستم دارای یك ورودی و یك خروجی می‌‌‌ باشد.
 • به طور مستقیم نمی‌‌‌ تواند اطلاعات را به سیستم مورد نظر برساند در اینكه از یك یا چند سیستم عبور می‌‌‌ كند.
 • روش Hybrid : در این روش از تركیب دو یا چند توپولوژی قبل استفاده می‌‌‌ گردد.

در این پروژه از روش ستاره ( Star ) به علت مزایای این روش در طراحی شبكة كامپیوتری استفاده می‌‌‌ كنیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment