دانلود پروژه رشته برق در مورد اهمیت انرژی روشنایی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

«زمین كردن»

در تمام تاسیسات الكتریكی، بخصوص تاسیسات فشار قوی، زمین كردن یكی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است كه برای رفاه و سلامتی و اصولاً ادامه زندگی افرادی كه به نحوی با دستگاههای الكتریكی در تماس هستند باید با دقت هرچه تمامتر و با توجه به قواعد و قوانینی كه بدین منظور تحریر شده است انجام گیرد. در تاسیسات الكتریكی زمین كردن دو نوع است: 1- زمین كردن حفاظتی 2- زمین كردن الكتریكی.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- زمین كردن الكتریكی: در این نوع، نقطه ای از دستگاه ها و ادوات برقی را كه جزئی از مدار الكتریكی می باشد را به زمین وصل می كنند مانند زمین كردن مركز ستاره سیم پیچی ترانسفورماتور و یا ژنراتور.

2- زمین كردن حفاظتی: عبارت است از زمین كردن كلیه قطعات فلزی تاسیسات الكتریكی كه در ارتباط مستقیم (فلز به فلز) با مدار الكتریكی قرار ندارند. (یعنی مثلاً بدنه 1 دستگیره و…) این نوع زمین كردن بخصوص برای حفاظت اشخاص در مقابل اختلاف پتانسیل بكار برده می شود.

بدین منظور در پستهای فشار قوی باید تمام قسمتهای فلزی كه در نزدیكی و همسایگی با قسمت فشار قوی قرار گرفته اند و امكان تماس سموی یا عمدی با آن موجود است باید به تاسیسات زمین كه برای این منظور احداث شده است متصل گردد. خط برق گرفتگی وقتی افزایش می یابد كه كاربر، مجبور باشد قسمتهایی را با دست بگیرد بدین وسیله ما پنجه های دست منقبض شده و امكان رها كردن قسمت معیوب و ولتاژ دار وجود ندارد. این موضوع وقتی اتفاق می افتد كه جریان گذرنده از بدن حدود 0.1A و بالاتر شود. البته ممكن بود فركانس كارای این دستگاه از 50Hz خیلی بیشتر می شد، خط برق گرفتگی به مراتب كاهش می یافت.

وسایل مورد نیاز در زمین كردن عبارتند از:

1- میل زمین: عبارت است از هادی یا فلزی با اشگال مختلف صفحه‌ای، لوله‌ای، طنابی،پروفیل كه در زمین چال می شود و به زمین مرتبط می گردد.

2- زمین همسطح: قسمتی از زمین است كه بین نقاط مختلف آن در اثر عبور جریان از زمین، اختلاف پتانسیل محسوسی ایجاد نشود (مقاومت پایین) زمین هم سطح تقریباً 20m از میل زمین فاصله دارد.

3- شین زمین: عبارت است از میله ای فلزی است كه تعداد زیادی سیم زمین از آن مشخص می شود و سطح آن بیشتر از 200mm و انشعاب های آن توسط پیچ و مهره فلزی محكم می گردد. مقاومتهای مورد بحث ما به چند نوع تقسیم می شوند.

1- مقاومت مخصوص زمین: بنا به تعریف عبارت از مقاومت یك مترمربع از مزین با ابعاد 1moler كه بین دو الكترود صفحه‌ای سنجیده می شود. واحد آن می باشد.

در نقاط تلاقی و خیر این مقاومت پایین ترین حد و مد نقاط سنگلاخی بیشترین مقاومت مخصوص دیده می شود.

2- مقاومت گسترده میل: عبارت است از مقاومت زمین بین میل زمین و نقطه‌ای از زمین هموار.

3- مقاومت زمین: عبارت است از مقاومت گسترده زمین به اضافه مقاومت سیم زمین.

معمولاً براساس احتیاج عمق قرار گرفتن میله زمین را تعیین می كنیم مثلاً 2moler سپس صفحه مسی ر ا در همان عمق در مخلوط نمك و زغال كه در ته چاه زمین ریخته‌ایم قرار می دهیم.

استانداردهای مهم در زمین كردن

الف- در ساختمان مورد بحث، چون از برقگیر استفاده شده است، سیستم اتصال زمین مربوط به سیستمهای برقگیر از سیستم اتصال به زمین تاسیسات برقی فشار قوی ساختمان كاملاً جدا باشد و از سیستم اتصال به زمین مشترك استفاده نشود.

ب- هادیهای اتصال زمین بین الكترودها و یا شبكه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امكان از تسمه مسی حلقه ای باشد ولی در صورت عدم امكان تهیه آن استفاده از سیم مسی لخت نیز بلامانع است.

ج- در صورتیكه سیم اتصال زمین با سیمهای فاز و نول كلاً در یك لوله كشیده شود مانند سیم كشی روشنایی و یا پریزهای برق، سطح سیم است باید برابر با سطح سیمهای فاز و نول باشد.

مشخصات و استانداردهای الكترود یا میل زمین در زیر آمده است:

الف- الكترود نوع میله مسی مغز فول دی به قطرهای 13، 20، 25 میلیمتر و طول 1.2 متر قابل كوبیدن مستقیم در زمین به كمك كلاپك مخصوص كوبیدن و همچنین قابل امتدد بوسیله سر هم كردن دو، سه و یا چهار میله به كمك بوشن مخصوص.

ب- الكترود نوع لوله ای با لوله فولادی گالوانیزه یا سیاه با قطر داخلی حدوداً 10cm و به طول های 2، 3 و یا 4 و یا 6 متر مجهز به محل اتصال تسمه یا سیم مسی ساخته شده به شكل (u) از تسمه فولادی 5*40 میلیمتر جوش داده شده به بالای الكترود روی بدنه لوله با پیش بینی سوراخ لازم برای نصب تسمه یا پیچ و مهره حداقل شماره 12.

ج- الكترود نوع صفحه ای مسی تخت از ورقه مسی به ابعاد 3*200*700 میلیمتر و یا مشبك با ابعاد 700*700 میلیمتر ساخته شده از تسمه مسی 3*25 میلیمتر.

د- الكترود اتصال زمین نوع لوله ای پرسی با لوله پرس شده و به قطر 38 میلیمتر و به طول 2.5 متر به انضمام لوله امتداد و كلیه اتصالات مربوطه.

هـ- الكترود اتصال زمین نوع لوله ای: ق طر 3 و 4 یا 5 سانتی متر و به طول تقریبی 1.5 متر قابل كوبیدن مستقیم در زمین به كمك كلاسیك مخصوص و همچنین قابل امتداد بوسیله لوله های مخصوص امتداد با ابعاد فوق به انضمام كلیه اتصالات و ملحقات.

و- استفاده از سیستم لوله كش آب شهر به عنوان الكترود اتصال زمین مشروط بر اینكه كلیه قسمتهای شبكه و انشعابات از جنس لوله فولاد می باشد.

جعبه اتصال آزمایش: جعبه اتصال آزمایش باید از جعبه فلزی با به ابعاد 160*100*20 میلیمتر به انضمام صفحه فیبری با دو عدد پیچ و مهره مسی یا برنجی و تیغه اتصال مسی باشد.

استاندارد مشخصات هادیها:

الف- كلیه هادی های مورد مصرف در سیستم اتصال زمین و همچنین تمامی اتصالات و ملحقات مربوط به آن از آلیاژ مسی ویژه كاربرد تاسیسات برق باید ساخته شود.

ب- جهت هادی های خطوط و شبكه اصلی سیستم اتصال به زمین و همچنین انشعابات اصلی می توان از تسمه مسی حلقوی یا سیم لخت استفاده كرد.

ج- هادی های انشعاب نوعی از خطوط اصلی كه برای اتصال به دستگاهها به كار می روند بایدسیم لخت باشند.

د- در صورت استفاده از سیم مسی لخت به صورت جداگانه جهت بالا بردن استحكام مكانیكی بایستی حدال سطح آن 16mm2 باشد.

حداكثر مقاومت مجاز اتصال زمین سیستمهای مختلف باید به شرح زیر باشد:

الف- در برقگیرها نقطه نول مولد، ترانس قدرت و سیم نول شبكه فشار ضعیف هر كدام باید باشد.

ب- بدنه تابلوها و وسایل و ابزار برقی فشار ضعیف، در صورتیكه نول شبكه و سیم بدنه هر یك از وسایل برقی به طور مستقل زمین شده باشد مقاومت مجاز اتصال زمین باید از ارتباط زیر تبعیت كند.

Ia جریان عملكرد دستگاه حفاظت اضافه جریان برای تاسیسات زمین شده برحسب آمپر می باشد.

در صورتیكه نول شبكه و سیم هادی بدنه هر كدام از وسایل و دستگاهها از طریق شبكه Loop اتصال زمین و یكدیگر ارتباط باشند مقاومت اتصال زمین باید از درجه زیر تبعیت نماید:

كه در آن uc ولتاژ شین فاز و نول و Ia از ارتباط قبل قابل محاسبه است:

كه در آن In جریان نامی فیوز قرار گرفته در سیم تغذیه كننده است و مقدار K نیز با توجه به جدول زیر بدست می آید.

درادامة بحث زمین كردن، نكاتی از مبحث 13 (مقررات     ملی ساختمانی ایران: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) به طور خلاصه آورده شده است:

       مفهوم حروف اختصاری بكاررفته در محبث زمین كردن:

حرف اول از سمت چپ نشانگر نوع رابطة سیستم نیرو زمین است :  
T= یك نقطه از سیستم مستقیماً به زمین وصل است. (معمولاً نقطه خنثی).

I= قسمتهای برقدار سیستم نسبت به زمین عایق اند و یا یك نقطه از سیستم از طریق امپرانی به زمین وصل است.

حرف دوم از سمت چپ مشخص كنندة نوع رابطة بدنه های هادی تأسیسات با زمین است:

T= بدنه های هادی، ازنظر الكتریكی، به طور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو، به زمین وصل اند.

N= بدنه های هادی، از نظرالكتریكی، مستقیماً به نقطه زمین شدة سیستم نیرو وصل می شوند.

علاوه بر دو حرف اصلی ذكر شده، در مورد سیستمهای TN برای مشخص كردن نوع سیستم نیرو، در مورد سیستمهای TN برای مشخص كردن نحوة استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N)، از حروف اضافی استفاده می شود:

S= در سرتاسر سیستم، بدنه های هادی از طریق یك هادی مجزا (PE) به نقطه خنثی (N) در مبدأ سیستم وصل اند.

C= در سرتاسر سیستم، بدنه های هادی به هادی مشترك حفاظتی – خنثی (PEN) وصل اند.

در مواردی كه قسمتی از زمین از مبدأ تا نقطة تفكیك هادی توأم حفاظتی – خنثی (PEN) دارند و از آن به بعد دو هادی حفاظتی (PE) و خنثی (N) از هم جدام می شوند، از هردو حرف S,C استفاده خواهد شد. به نحوی كه چنین سیستمی به صورت TN-C-S مشخص می شود.

سیستم TN دارای نقطه ای است كه مستقیماً به زمین وصل است (نقطه خنثی N) و كلیه بدنه های هادی تأسیسات الكتریكی از طریق هادی حفاظتی (PE)، این سیستم خود به سه گونه تقسیم می شود:

الف) سیستم T-N-S: كه در سرتاسر آن از یك هادی حفاظتی ‌(PE) مجزا استفاده می شود.

ب) سیستم TN-C-S كه در بخشی از آن از یك هادی مشترك به عنوان هادی حفاظتی – خنثی (PEN) استفاده می شود.

ج) سیستم TNS كه در سرتاسر آن از یك هادی مشترك به عنوان هادی حفاظتی خنثی (PEN) استفاده می شود.

از سه گونه ای كه برای سیستم TN ذكر شده است، گونة TN-C-S متداولترین آنها است و در كلیة تأسیسات تحت پوشش این مقررات، از این سیستم استفاده خواهد شد، مگر در مواردی كه به صورت مشخص، استفاده از سیستمهای نیروی دیگری مجاز یا لازم باشد.

در این پروژه از چنین سیستم (TN-C-S) استفاده شده است.

مشخصه های اصلی سیستم TN:

الف) مقاومت الكتریكی اتصال به زمین: كل مقاومت الكتریكی نقطه خنثی یا هادی خنثای یك سیستم TN (برای هرنوع منبع تغذیه اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور) نسبت به جرم كلی زمین، نباید از دو (2) اهم تجاوز كند. كه این دو اهم مقاومت را ممكن است علاوه براتصال زمین پست یا نیروگاه، از طریق احداث اتصال زمینهای مكرر در طول خطوط توزیع یا تقسیم یك سیستم، و وصل هادی خنثای این خطوط به زمین ، تأمین . در مورد ساختمانهای مرتفع كه امكان احداث زمینهای مكرر وجود ندارد، باید برای هم ولتاژ كردن، همبندی اضافی انجام شود.

البته هرگاه محرز شد كه مقاومت زمین از  اهم بیشتر شود، مجری مقررات می تواند از ارتباط زیر استفاده كند:                                

RB : مقاومت كل مجاز جدید (به جای 2 اهم) برحسب اهم

RE: مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین (تعداد تجربی آماری) برحسب اهم

: ولتاژ اسمی بین فاز و خنثی سیستم ( در موارد هادی)، برحسب ولت

50= ولتاژ مجاز تمام، برحسب ولت.

سطح هادی مشترك حفاظتی – خنثی: در تأسیسات نصب ثابت چنانچه سطح یك هادی (سی) 10میلیمترمربع یا بیشتر باشد، می توان از آن به عنوان هادی مشترك حفاظتی- خنثی (PEN) استفاده كرد. (مدارهای سه فاز، 4 رشته ای و مدارهای یك فاز، 2 رشته ای).

اگر در نقطه ای از تأسیسات، هادی مشترك حفاظتی – خنثی (PEN) تفكیك شود و از آن به بعد هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N) به طور جداگانه كشیده شوند، نباید در هیچ نقطه دیگری بین این دو هادی تماس یا اتصال الكتریكی برقرار كرد. درنقطة تفكیك، هادی مشترك حفاظتی – خنثی (PEN) باید به سینه مربوطه به هادی حفاظتی (PE) وصل شود.

هادی خنثی یا neutral یا هادی مشترك حفاظتی – خنثی (PEN) باید با همان عایقبندی و ؟؟؟ در نصب هادیهای فاز به عمل می آید نصب شود و درصورتی كه هادی حفاظتی همراه با مداراصلی كشیده شود، باید به آن نیز به ترتیب یاد شده رفتار شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment