دانلود پروژه رشته برق درمورد میدان های الكترومغناطیسی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

موضوع 11:

خلاصه: 47 میلیون موبایل در UK در حال استفاده می باشد كه این تعداد با خصوصیات جدید در حال افزایش می باشد. پایگاه ایستگاهها و دكل آنتنهایشان احتیاج به خدمت این موبایلها و تعداد ایستگاههایی كه در خط با افزایش تعداد خطوط تلفن همراه افزایش پیدا كرده است دارد. در حدود 35000 ایستگاه وجود دارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پیامهای كلیدی

تلفن همراه: 1- دارای توان در حدود 4/1 وات است. 2- دارای آنتن در حدود cm2 از سر موبایل هستند. 3- بیشترین نمایش بافتها نزدیك آنتن تلفن می باشد. 3- نمایش محلی به عنوان نرخ جذب یك انرژی معین اندازه گیری می شود. 4- خطوط راهنما توصیه می كنند كه محل SAR نباید بیشتر از 2 وات بر كیلوگرم باشد وقتیكه متوسط وزن موبایل 10 گرم و زمان 6دقیقه باشد. 5- همه تلفنهای همراه در UK تست می شوند برای اینكه شماره بالا در پایین SAR چاپ شده باشد. مقادیر SAR برای مدلهای تلفن معین می تواند از وب سایت و همچنین رنج در حدود 5/1 ولت بر كیلوگرم فهمیده شود.

پایگاه ایستگاهها: 1- تشعشعات قدرت در حدود 100 وات هستند. 2- آنتنها نوعاً 10 متر دورتر از شهرها هستند. 3- ظرفیت قدرت امواج رادیویی وابسته به قرار گرفتن موبایل توسط فرد از سطح می باشد. 4- خطوط راهنما دارای 5/4 الی 9 وات بر متر مربع است كه بستگی به باند فركانسی دارد. در مجموع در قوانین UK طبق وظایف آمده است كه افراد شبكه بتوانند با كاهش خطهای بین المللی موافق باشند. تعداد خطوط اشغال شده توسط كاربر شبكه هزاران بار كمتر از تعداد خطوط اصلی می‌باشد. این صفحات وب اطلاعات عمومی راجع به امواج رادیویی از تلفنها و ایستگاهها را فراهم می كنند. همچنین نمایش سطوح استفاده مردم در نزدیكی ایستگاهها را نشان می‌دهد.

  • زمینه اطلاعات
  • توصیه های حفاظتی برای سلامتی
  • شروط حفاظتی در UK (كانادا)
  • نمایش تلفنهای موبایل
  • نمایش پایه ایستگاههای تلفنهای همراه

موضوع 12:

1- پیتر راسر، امواج مغناطیسی، مدارات امواج كوچك و طراحی آنتن برای مهندسین مخابراتی

این یك كتاب جدید است كه یك رنج وسیعی از تئوری امواج مغناطیسی و اشكال متفاوت كاربرد آنها را نمایش می دهد.

2- اشكال متفاوت به كار برده شده تئوری میدانهای امواج الكترومغناطیسی

این یك معرفی پایه ای برای اشكال متفاوت به كار برده شده الكترومغناطیسی می‌باشد. اجسامی كه تولید آنها بر پایه تئوری نوع اولیه EM شامل مثالهای ساده و نیرو دادن به اشكال متفاوت گرافیكی و… می باشد.

3- اشكال متفاوت به كار برده شده شامل میدانهای مغناطیسی احاطه شده مرزی

این صفحه یك فرمول جدید برای شرایط استفاده مرزی از اشكال متفاوت را می‌دهد. چگالی میدان و چگالی فلوی احاطه شده مساوی فرم می باشند و شرایط مرزی نمایش گرافیكی دارند.

بعضی از نكات این صفحه راجع به جزئیات تكنیكی اشكال پیچیده كلی می توانند نادیده گرفته شوند می باشد.

4- كاربردهای میدان مغناطیسی و انواع متفاوت كاربرد‌ آن

كه بیانگر استفاده از فرمهای مضاعف می باشد.

5- صفحه مرور گفتگوها (APS/URSI)

6- حلقه های تاریك ثانویه ورودی تجزیه شده

این صفحه روی مخروط تجزیه شده توسط یك 2 محوری متوسط اشكال متفاوتی را انجام نمی دهد. اما نتایج ریشه از نقاط اشاره شده در صفحات قبلی و بعدی دارند.

7-اشكال تازه برای رسانه‌های عمومی-مجله امواج الكترومغناطیسی و كاربردهای‌آن

انواع تازه توسعه یافته برای عموم رسانه های عمومی وجود دارد- نتایج اولیه یك سطح معادل وابسته تازه از میدان الكتریكی قابل سنجش می باشد.

موضوع 13:

برای سالهای متمادی دلواپسی درباره خطرات سرطان در میان اشخاص كه نزدیك خطوط قدرت ودیگر منابع میدانهای مغناطیسی زندگی می كردند وجود داشت. مطالعات عمومی در UK شامل شده بود و همچنین در دیگر قسمتهای جهان روی خطرات سرطان در كودكی كه شامل سرطان خونی می شد. یك تحقیق از چند منبع مطالعه متفاوت كه اخیراً اجرا شد نشان می دهد كه امكان وجود خطرات سرطان در بچه هایی كه در این نوع خانه ها هستند در فركانس كمتر از (HZ60-HZ50) میدانهای مغناطیسی است، كه بسیار كمیاب می باشند و رو به رو شدن با آن در UK بسیار نادر می باشد.

تحقیق شامل یك تلاش مشترك بود كه در برگیرنده مطالعه در 9 كشور جهانی در اروپا و آمریكای شمالی و نیوزلند بود. در مجموع مقیاسها برای 3247 بچه سرطان خونی و 10400 بچه كنترل شده قابل اجرا بود. برای هر بچه بین 24 تا 48 ساعت فركانس میدانهای مغناطیسی اندازه گیری می شد. البته این اندازه گیری در خانه نزدیك نیروگاهها بود و برای كشورهای شمال اروپا میدانهای مغناطیسی با مقیاسهای واحد الكتریكی قبلی حساب می شدند. كودكان سرطان خونی در UK برای گزارش درباره كشفیات روی میدانهای مغناطیسی مطالعه می كنند.

همكاری بزرگترین تعداد كودكان سرطانی از 1 مطالعه، 1073 نامیده شد. بزرگترین تعداد بچه هایی كه برای انجام تخمین دقیق خطرات اجازه آزمایش دادند آنها بودند- در مجموع با توجه به اندازه اطلاعات تحلیلی در (پیشرفت) شروع كار تصمیم گیری شد و مقیاسهای توانایی فرد شبیه تعریف نمایشهایی كه به طور كلی به كار برده می شوند سنجیده شد. تعداد 3203 كودك سرطانی و 10338 كودك كنترل شده كه محل سكونت آنها نزدیك امواج میدان مغناطیسی كمتر از 4/0 تسلا بود تخمین زده شد. اطلاعات بدست آمده شامل 3 خطر غیر قابل افزایش بود. 44 بچه كه مبتلا به سرطان خون بودند و 62 بچه كنترل شده با اثر میدان مغناطیسی 4/0 یا كمتر (تسلا) وجود داشت. در مقایسه با زمانی كه 1 نفر در 2000 نفر دارای سرطان بود این تعداد 2 برابر شد. تعدیل برای فاكتورهایی از قبیل وضعیت طبیعی و نوع مسكن نتایج اعمال شده را تغییر نداد.

نسبت تخمین زده شده خطر بالای 4/0 تسلا بود كه شبیه اندازه گیری مطالعات اولیه روی میدانهای مغناطیسی بود و تغییری حاصل نشده بود. تا كنون بعضی از مطالعات اندازه گیری با انتخابهای خاص موثر بود زیرا كنترلها اثرات مطلوبی داشت نسبت به كسانی كه دارای شرایط كنترل شده نبودند. یك حدس ممكن است دلیلی برای افزایش خطر باشد. اما مشكل اینجا بود كه تعداد افراد داوطلب برای انجام آزمایشات ناشی از امواج میدان الكترومغناطیسی بسیار كم بود. زیرا این آزمایش در میان خانواده های ساكن در اروپای شمالی به اجرا در نیامده بود.

تا كنون 1 اشكال دیگر نیز وجود داشت و آن این بود كه در محاسبات مطالعات میدان قادر به اندازه گیری مشخصات فردی خانه ها نبودند. این تحلیل می توانست راهنمای خوب و بزرگی باشد كه جزئیات بیشتری از كودكان سرطان خونی و میدانهای مغناطیسی موثر روی آنها ارائه می داد. برای امید به زندگی در میان كودكانی كه دارای امواج كمتر از 4/0 میكرو تسلا بودند كه تعداد آنها 6/99% تخمین زده می‌شد آنها راههای پیشگیری را مطالعه می كنند. در سطوح دارای بیشتر از 4/0 میكرو تسلا یا بیشتر كه خطر سرطان 2 برابر تخمین زده میشد، 1 نفر به طور اتفاقی بهبود پیدا می‌كرد كه دانشمندان حدس می زنند كه این می تواند در 1 انتخاب موثر باشد. پروفسور day عضو NRPB گروه مشورتی روی امواج مغناطیسی می باشد كه به تازگی كار روی آزمایشات ممكن بر روی فركانسهای پایین كه منجر به سرطان می شوند را آغاز كرده است كه این گزارش باید در سال 2001 چاپ می شد.

موضوع 14:

امسال NRPB قسمتهایی را برای تصمیمات سازنده و مشاوره در صنایع و دریافت پیشنهاد EMF در اروپای واحد و در خطوط بین المللی كه اساس دستوراتش هستند را قرار داد- اطلاعات NRPB امسال در نشریات متعددی چاپ شد. كه این اطلاعات شامل تاثیرات میدانهای مغناطیسی بر روی افراد می باشد كه در مجموع روشها و مطالعات انجام شده برای بهبود و یا پیشگیری از افرادی كه دارای سرطان خونی هستند می باشد. كه این مطالعات طی سالها آزمایش و بررسی دانشمندان NRPB بر روی افراد سرطانی می باشد و با پیشرفت تكنولوژی و علم توانسته اند به اثرات درمانی مفیدی برسند. كه این مطالعات می بایست تا آپریل سال 2004 تكمیل شود و برای تضمین سلامتی در 2009-2008 در كانادا به اجرا در آید.

این پایگاه، پایگاهی عریض است و یك رنجی از منابع و بخشهای فعال را می پوشاند. برنامه داده شده در متن اصلی یكی از برنامه های مهم به نمایش در آمده است كه دوباره مرور خواهد شد البته قبل از اینكه اثرات ایجاد كننده در صنعت الكتریسیته و مدارهای مخابراتی و پخش كننده ها گرما را به صورت نوعی به كار برده شده از استیل یا دیگر پردازشات صنایع و دستگاههای دزدگیر از قبیل آنهایی كه در كتابخانه، مغازه یا بر روی ماشینها به كار برده می شوند را القا كند، كه ابتدا صورتهای نظری ارزیابی می‌شود و سپس یك سخنران از HSE درباره چارچوب قوانین در UK صحبت می كند و كشفیات جدید در نشستی كه در آن حضار قادر به سوال و پرسش و همچنین دریافت پاسخ خواهند بود انجام می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment