دانلود پروژه رشته برق درباره اهمیت کاربرد سنسور و انواع آن – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

– آیا فاصله مناسب بین سنسورها در نظر گرفته شده است؟

* عوامل محیطی

– حرارت محیط كاری

– ذرات آلوده كننده مانند گرد و غبار، رطوبت، ذرات آب و امثالهم.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– آیا میدان مغناطیسی یا الكتریكی مزاحم وجود دارد؟ مانند دستگاه جوش

– ایا عوامل نوری مزاحم مانند فلاش، نور شدید خورشید و امثالهم وجود دارد؟

– محیط قابل انفجار

– آیا محیط می بایستی كاملاً تمیز باشد؟

– آیا در خلاء و یا فشار بالا می بایستی یك سنسور كار نماید؟

* دستور العمل های حفاظتی

– استفاده از سنسورها در محیط قابل انفجار

– استفاده از سنسورها جهت ایمنی كار

– استفاده از سنسورها جهت جلوگیری از كار افتادن یك پروسه

* انواع سنسورها

– شكل و نوع سنسور همراه به ابعاد آن

– نوع جریان برق مورد نیاز DC1 یا AC

– نوع واحد خروجی سنسور و نوع مدار محافظ ورودی و خروجی

– اتصال از نوع كابل می باشد و یا سوكتی است.

– دمای حرارتی مناسب جهت كار سنسور

– انواع مدلهای خاص سنسور

– برد سنسور

– هیسترزیس

– قیمت

– و …

1-9- سنسورهای دو سیمه

این مدل از سنسورها دارای دو سیم ارتباطی می باشند. بار بصورت سری با سنسور در مدار متصل می باشد. بر طبق شكل 1-10 جریان مورد نیاز سنسور از طریق مقاومت با بار به آن متصل می گردد. در نتیجه موقعی از سنسور قطع (باز) می باشد، یك جریان ضعیف از مقاومت عبور كرده ( جهت تغذیه خود سنسور) و در حالت وصل سنسور ( بسته) ولتاژی روی سنسور ایجاد می گردد. سنسورهای نزدیكی دارای انواع N.C و N.O می باشند. سنسورهایی نیز وجود دارند كه دارای هر دو خروجی N.C و N.O می باشند.

در این نوع سنسورها باید همیشه مدنظر داشت كه در حالت تحریك نشده یك جریان ضعیف برای تغذیة خود سنسور جریان دارد. از آنجا كه بار بصورت سری با سنسور قرار گرفته است. این جریان از بار نیز دائماً عبور می نماید. در اینجا مقاومت داخلی بار نمی تواند بسیار بزرگ باشد، زیرا سنسور در حالت تحریك شده احتیاج به یك حداقل جریان تعریف شده ای برای انجام كار خود دارد.

در این نوع سنسورها منبع تغذیه می تواند برق مستقیم و یا متناوب باشد و رنگ سیمهای بكار رفته هم به دلخواه می باشد. اگر سنسور مجهز به سیم زمین باشد. این سیم با رنگ سبز- زرد علامت گذاری می شود. به همین جهت سیمهای تغذیه سنسور نمی بایستی رنگ سبز- زرد داشته باشند.

2-9- سنسورهای سه سیمه

در این نوع از سنسورها سه سیم از سنسور خارج گردیده كه دو سیم جهت وصل كردن سنسور به منبع تغذیه می باشد، كه بر حسب استاندارد اروپا ( EN50044 )رنگ قهوه ای برای مثبت و رنگ آبی جهت منفی در نظر گرفته می شود. سیم سوم كه به رنگ سیاه می باشد خروجی سنسور می باشد. در شكل 2-10 انواع خروجیهای ممكن برای این سنسور نشان داده شده است.

3-9- سنسورهای چهار و یا پنج سیمه

در سنسورهایی كه دارای چهار و یا پنج سیم می باشند. نیز می توان برای خروجی سنسور دو حالت خاص از نظر تكنولوژی ساخت تشخیص داد:

1- سنسور با خروجی از طریق ترانزیستور PNP ( سوئیچ با سیگنال مثبت)

2- سنسور با خروجی از طریق ترانزیستور NPN ( سوئیچ با سیگنال منفی)

بر خلاف سنسورهای سه سیمه، در سنسورهای چهار سیمه دو نوع خروجی یعنی حالت عادی باز ( Normally Open ) و یا حالت عادی بسته ( Normally Closed ) وجود دارد. در سنسورهایی كه دارای پنچ سیم می باشند، یك خروجی رله ای نیز در نظر گرفته شده است. كه جریان مصرفی مورد نیاز سنسور را از خروجی سنسور كه به مصرف كننده متصل می باشد، جدا می سازد.

در شكل 3-10 انواع خروجیها را در این نوع از سنسورها نشان داده شده است.

رنگ سیمهای خروجی معرف نوع اتصال آنها می باشد:

– رنگ قهوه ای برای قطب مثبت جریان مصرفی سنسور ( منبع تغذیه)

– رنگ آبی برای قطب منفی جریان مصرفی سنسور ( منبع تغذیه)

– رنگ سیاه برای خروجی N.O سنسور

– رنگ سفید برای خروجی N.O سنسور

رنگهای سیاه و سفید هر دو خروجی سنسور بوده كه یكی خروجی Normally Open می باشد و دیگری نقیض آن یعنی Normally Closed می باشد. در شكل صفحة بعد سمبلهای موجود جهت انواع سنسورها نشان داده شده است.

4-9- تكنیك مدار

تركیبات منطقی سنسورها معمولاً در قسمت كنترل انجام می گیرد ( تركیبات منطقی توسط رله ها و یا دستگاه P.L.C ) از طرفی توسط سری و موازی كردن سنسورها نیز می توان تركیبات منطقی بین آنها بوجود آورد. تركیبات منطقی توسط سری و یا موازی كردن خود سنسورها مزایا و معایبی را در بر دارد كه به آن اشاره می گردد.

* مزایا

1- بدون اضافه كردن قسمتهای كنترل الكترونیكی می توان تركیبات منطقی را بوجود آورد.

2- تركیبات منطقی می توانند در محل انجام گرفته و بدون كابل كشی زیاد فقط نتیجة تركیب منطقی به قسمت كنترل الكترونیكی فرستاده شود.

* معایب:

برای انجام تركیبات منطقی توسط سنسورها احتیاج به تجربة زیادی می باشد. زیرا فاكتورهائی از فبیل تأثیرات متقابل بروی همدیگر و بالا رفتن تأخیرات زمانی باید در نظر گرفته شوند. از طرفی تعمیرات و نگهداری آنها مشكلتر خواهد شد.

1-4-9- موازی كردن سنسورهای دو سیمه

هنگام اتصال موازی این سنسورها باید به نكات زیر توجه نمود:

1- از آنجا كه در حالت قطع تمام جریانهای حالت سكون سنسورها با هم جمع شده و از بار می گذرد، باید از طریقی مطمئن گشت كه این امر باعث غلط كار كردن سیستمهای كنترل نخواهد گردید.

2- اگر یكی از سنسورها تحریك شده و جریان را وصل نماید، در اینصورت این سنسور تمام ولتاژ را از سنسور دیگر می رباید. نتیجه این خواهد بود كه سنسور بعدی حالت واقعی خود را نشان نخواهد داد و این امر باعث كاركرد غلط سنسور در مدار خواهد شد.

-4-9- اتصال موازی سنسورهای سه سیمه

اتصال موازی سنسورهای سه سیمه بدون مشكل قابل اجرا می باشد. اگر چه در این بین به نكات زیر باید توجه داشت:

  • اگر از سنسورهای با خروجی Opencollector استفاده شود. سنسورها هیچگونه تأثیرات متقابل روی همدیگر نخواهند داشت. در غیر اینصورت باید از دیودهای جداساز استفاده نمود.

سنسورهای سه سیمة DC كه جریان سكون بسیار ضعیفی دارند، می توانند بدون هیچگونه مشكلی موازی با یكدیگر در مدار متصل گردند، بطوریكه حتی تعداد 20 تا 30 عدد سنسور بطور موازی قابل وصل شدن به یكدیگر می باشند. همینطور استفادة تركیبی از كلیدهای مكانیكی و سنسورهای نزدكی ممكن می باشد.

موازی وصل كردن سنسورهای AC امكان پذیر نمی باشد چرا كه به نوسان در آمدن اسیلاتورها باعث كار غلط مدار خواهد شد.

3-4-9- سری وصل كردن سنسورهای دو سیمه

سنسورهای دو سیمه معمولاً نباید بصورت سری متصل گردند اگر جز این راه حل دیگری وجود نداشته باشد باید حداقل به نكات زیر توجه نمود:

– ولتاژ تغذیه بین هر یك از سنسورهای دو سیمه تقسیم خواهد شد. در صورت استفاده از سنسورهایی از یك نوع، می توان فرمول زیر را برای ولتاژی كه در روی هر سنسور افت می كند نوشت:

U sensor= U supply / n

n …………… تعداد سنسورها

– در حالت تحریك شده روی هر سنسور ولتاژی بین 7/0 تا 7/2 ولت افت می كند. در هنگام محاسبة بار باید توجه نمود كه ولتاژ مورد نیاز مصرف كننده برابر است با ولتاژ تغذیه منهای ولتاژی كه روی سنسورها افت می كند.

4-4-9- سری وصل كردن سنسورهای سه سیمه

اتصال سری سنسورهای سه سیمه بصورتی كه در شكل نشان داده شده است امكان دارد. در این بین به نكات زیر توجه نمود:

– علاوه بر جریانی كه از بار عبور می كند جریانهای مصرفی سنسورهای بعدی نیز از طریق خروجی سنسورهای قبلی تأمین می شود. این خروجیها باید قابلیت تحویل این مقدار جریان را داشته باشند.

– در حالت تحریك شده در روی هر سنسور یك افت ولتاژ بوجود می آید. بنابراین ولتاژی كه به بار می رسد كمتر از ولتاژ تغذیه خواهد شد.

– از آنجا كه در این روش ولتاژ تغذیة هر سنسور از خروجی سنسور قبلی تأمین می گردد باید توجه داشت كه تأخیرات زمانی آمادگی سنسورها با هم جمع می شوند و اگر اتفاقی در این فاصلة زمانی بوقوع بپیوندد توسط سنسور حس نخواهد گردید.

5-9- نكات مهم هنگام استفاده از سنسورها در میدانهای قوی الكترومغناطیسی

– هنگام كابل كشی باید دقت نمود كه كابلهای ارتباطی سنسورها جدا از كابلهای موتورهای برقی و بوبین شیرها كشیده شوند.

– باید توجه داشت كه اگر كابلهای سنسورها بصورت موازی در فاصله های طولانی و در كنار كابلهایی كه در آنها جریان متناوب جاری است كشیده شوند امكان مختل شدن كار سیستم به علت وجود noise در كابلهای سنسورها وجود دارد.

در صورتیكه مجبور به استفادة سنسورها در كنار سیگنالهای مزاحم (‌ماشینهای جوش، موتورهای الكتریكی، میدانهای مغناطیسی، … ) باشیم باید به نكات زیر دقت نمود:

– طول كابل سنسورها حتی الامكان كوتاه انتخاب گردد.

– كابل سنسورها باید در مقابل میدانهای الكترومغناطیس ایزوله باشند.

– در صورت امكان سیگنال مزاحم را در مبدأ خذف نمود.

– فیلترهای جذب كنندة سیگنالهای مزاحم در مدار تغذیه قرار دهیم.

6-9- اتصال بار (رله، سیستم كنترل نشاندهنده ها و …) به خروجی سنسورهای نزدیكی

اگر خروجی یك سنسور به یك بار وصل شده باشد، باید به نكات زیر توجه نمود:

– جریان مصرفی بار باید از ماكزیمم جریان مجاز سنسور تجاوز ننماید ( مقدار جریانهای معمول در حدود 50…500mA هستند.)

– برای اینكه در حالت تحریك سنسورها بتوانند وظیفة خود را بخوبی انجام دهند، باید بار، مقاومت بالایی نداشته باشد. تا مینیمم جریان مصرفی برقرار باشد.

– در صورتیكه در خروجی سنسور، یك رله قرار گرفته باشد باید توجه نمود كه پیكهای ( pick ) ولتاژ هنگام قطع رله توسط دیودهای برگشت از بین بروند.

– در صورتیكه در خروجی سنسور یك لامپ قرار داشته باشد باید توجه نمود كه جریان اولیه یك لامپ در حالتیكه فیلامان لامپ هنوز سرد است بسیار بالاتر از جریان كاری لامپ می باشد برای جلوگیری از عبور جریان بیش از حد مجاز از سنسور می توان فیلامان لامپ را توسط یك مقاومت گرمایی قبلاً گرم نمود تا در لحظه اولیه احتیاج به جریان بالایی نداشته باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment