دانلود پروژه رشته برق با موضوع كنترل الكترونیكی موتور دیزل – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

وضعیتی كه شانه در آن قرار گرفته در واقع تعیین كننده مقدار سوخت تزریقی است. روش‌های استاندارد تنظیم كه در گاورنرهای مكانیكی RQ و RQV متداول است، می‌تواند برای بهبود هدایت خودرو به كار برده شود. راننده گشتاور و یا دور مورد لزوم موتور را به وسیله‌ی یك پتانسیومتر تعیین می‌كند و با استفاده از آن، وضعیت پدال گاز تعیین می‌شود. با استفاده از اطلاعات نقشه‌های ذخیره شده و نیز كمیت‌های حقیقی كه از حس‌گرها دریافت می‌شود، ECU مقدار سوخت لازم، و یا به عبارت دیگر موقعیت لازم در حركت شانه را محاسبه می‌كند. این موقعیت محاسبه شده‌ی شانه، به عنوان یك متغیر مرجع برای انجام كنترل خودكار به كار می‌رود. ECU به عنوان یك كنترل كننده‌ی وضعیت عمل می‌كند و وضعیت واقعی شانه، در نتیجه، تغییرات سیستم كنترل را ثبت می‌كند. كنترل كننده‌ی وضعیت (ECU) این اطمینان را ایجاد می‌كند كه شانه به سرعت و به طور صحیح در وضعیت جدید خود قرار گرفته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دور آرام

دور آرام موتور برای یك مقدار از پیش تعیین شده، جدای از مقدار بار وارده، تنظیم می‌گردد. اگر لازم باشد، این تنظیم می‌تواند از طریق دستگاه كنترل سرعت خودرو (وسیله‌ای برای انتخاب سرعت دلخواه و تثبیت آن) واقع در روی پانل انجام شود.

دور متوسط

با فعال ساختن یك وسیله‌ی كنترل دور میانه، می‌توان قدرت اضافی لازم برای كاراندازی ماشین‌هائی مثل بالابرها را تامین كرد. این كنترل كننده، دور موتور را بدون توجه به بار وارده در حد معینی حفظ می‌كند. وسیله مزبور، وقتی موتور در جا كار می‌كند، توسط تنظیم كننده‌ی سرعت خودرو در پانل كنترل به كار می‌افتد. با به كارگیری یك كلید در پانل خودرو و با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، می‌توان دور موتور را در یك حدی به طور ثابت نگاه داشت. علاوه بر این، با استفاده از تنظیم كننده سرعت پیش‌روی خودرو،

می‌توان سرعت‌های دلخواه را از پیش انتخاب كرد.

شكل 4- نصب دستگاه كنترل الكترونیكی تزریق سوخت دیزل (EDC). (nact دور پمپ (حقیقی). nset دور پمپ (تعیین شده). (PL فشار هوای ورودی. (Sact حركت شانه (حقیقی). Sset ( حركت شانه (تعیین شده). Svset سیگنال حركت دهنده‌ی شانه. Tk ( درجه‌ی حرارت سوخت. (tL درجه حرارت هوا. (tm درجه حرارت موتور. (Vact سرعت خودرو (حقیقی). Vset ( سرعت خودرو (تعیین شده).

سرعت پیش‌روی خودرو

به منظور كنترل سرعت پیش‌روی، تنظیم كننده سرعت پیش‌روی خودرو سیگنال دریافتی از مسافت سنج و یا از حس‌گر سرعت را ارزیابی می‌كند. این سیگنال با سرعت از پیش تعیین شده مقایسه گشته، و برای محدود كردن دور موتور به كار می‌رود.

یك مجموعه چهار كلیدی در پانل كنترل جهت راه‌اندازی و یا از كار انداختن تنظیم كننده و ثبت كننده سرعت پیش‌روی خودرو به كار می‌رود:

1- افزایش سرعت و انتخاب (ذخیره)؛ وقتی كلید مربوطه زده می‌شود، خودرو شتاب بر می‌دارد. سرعت خودرو در لحظه‌ای كه كلید خاموش می‌شود به عنوان یك سرعت مرجع برای خودرو ذخیره می‌شود (سرعت انتخاب شده).

2- كاهش سرعت و انتخاب (ذخیره)؛ وقتی دكمه مربوطه زده شود، شتاب خودرو گرفته می‌شود. در این‌جا نیز سرعت خودرو در لحظه‌ای كه دكمه رها می‌شود به عنوان سرعت تعیین شده برای خودرو ذخیره می‌شود (سرعت انتخاب شده).

3- فعال نمودن دوباره؛ وقتی این دكمه رده می‌شود، سرعت خودرو با آخرین سرعتی كه انتخاب شده و در حافظه ذخیره گشته است مطابقت پیدا می‌كند.

4- دكمه خاموش؛ با زدن این دكمه دستگاه كنترل سرعت خودرو به طور كلی از كار می‌افتد.

دیگر وظایف

وظایف ترمز موتور (اگزوز)

وقتی ترمز موتور (یا ترمز اگزوز) به كار می‌افتد، مقدار سوخت تحویلی در حد صفر و یا در حد دور آرام می‌رسد. برای این كار ECU سیگنال دریافتی از دكمه مربوط به ترمز موتور را پردازش می كند.

حفاظت در مقابل داغ شدن

به محض آن‌كه درجه‌ی حرارت خنك كننده از حد تعیین شده تجاوز كند، حداكثر گشتاور موتور كاهش می‌یابد.

ممانعت از روشن شدن موتور در سرازیری

هنگامی كه EDC خاموش است، یك فنر برگشتی، شانه را در وضعیت خاموش قرار می‌دهد. این عمل مانع از روشن شدن ناخواسته‌ی موتور می‌گردد. به عنوان مثال، خودروی كه در جاده شیب‌دار متوقف شده و خود به خود حركت می‌كند.

خاموش كن كلیدی موتور

امروزه خاموش كردن موتور به وسیله كلید راه‌انداز، جایگزین خاموش كن مكانیكی كه قبلاً متداول بود، گشته است. كلید راه‌انداز جریان برق را از خاموش كن الكتریكی (ELAB) و نیز از عمل كننده سولنوئیدی شانه قطع كرده و با این عمل جریان سوخت را به موتور می‌بندد.

وسیله‌ ارتباطی

می‌توان به وسیله‌ی یك خط سیگنال مقادیر مربوط به EDC را (به عنوان مثال: مقدار سوخت تزریقی، موقعیت پدال گاز) به سایر سیستم‌های موجود در خودرو مثل تعویض دنده منتقل نمود. این سیستم‌ها می‌توانند به وسیله‌ی یك مدار جداگانه مقدار سوخت تزریقی را بین دور آرام و وضعیت تمام- بار تعیین كنند. سازگاری با TCS (كنترل كشش) امكان‌پذیر است.

سیستم ایمنی

خودآگاهی

با توجه به كنترل هوشمندانه‌ای كه ECU روی اجزاء خود مثل حس‌گرها، عمل كننده سولنوئیدی و ریزپردازنده‌ها دارد، سیستم ایمنی موجود، مفهوم بسیار وسیعی پیدا می‌كند. وقتی موتور خودرو روشن می‌باشد سیستم عیب‌یاب به وسیله‌ی چراغ خطر موجود در پانل، بخش‌های معیوب را نشان می‌دهد.

امكانات انتقال ماشین به تعمیرگاه (جایگزینی)

برای جایگزین نمودن یك قطعه سالم با قطعه معیوب (به صورت اضطراری و موقت)، امكانات پیشرفته‌ای در سیستم وجود دارد. به عنوان مثال اگر حس‌گر مربوط به دور پمپ از كار بیافتد، سیگنال خروجی از ترمینال W آلترناتور به عنوان یك جایگزین به كار می‌رود. اگر حس‌گر مهمی كار نكند این موضوع به وسیله‌ی چراغ خطر مربوط به آن نشان داده می‌شود.

وظیفه‌ی خاموش كردن

علاوه بر قطع سوخت كه هنگام قرار گرفتن شانه در وضعیت خاموش پیش می‌آید، سوپاپ سولنوئیدی موجود در مسیر سوخت نیز، وقتی انرژی خود را از دست می‌دهد، جریان سوخت را قطع می‌كند. هم چنین وقتی عمل كننده‌ی مقدار سوخت تزریقی از كار بیافتد، این وسیله‌ی خاموش كن الكتریكی (ELAB) موتور را خاموش می‌كند.

مزایا

– بررسی دقیق نقشه‌های مربوط به موتور، موجب كار مطلوب موتور در هر كدام از مراحل می‌گردد.

– كارهائی كه انجام می‌یابد به طور كامل از هم مجزا هستند، به عنوان مثال، در این سیستم مشخصات گاورنر و منحنی سوخت تزریقی وابستگی متقابل نشان نمی‌دهند. این امر در كاربردهای مهندسی موجب افزایش توان سازگاری می‌گردد.

– پردازش گسترده پارامترها، كه پیش‌تر به طور مكانیكی این امكان وجود نداشت (به عنوان مثال: جبران درجه‌ی حرارت سوخت، كنترل دور ارام مستقل از بار موتور).

– كاهش اثرات تولرانس‌ها موجب افزایش دقت در كنترل و یكنواختی كنترل در تمام طول عمر یك موتور می‌گردد.

– قابلیت و كیفیت رانندگی بهبود می‌یابد: ذخیره‌ی نقشه این امكان را می‌دهد كه پارامترها در یك گستره‌ی وسیع‌تری انتخاب شوند. بنابراین كل سیستم موتور/ خودرو بهبود می‌یابد.

– وجود یك دیدگاه گسترده عملی. در این راستا، وظایفی مثل تعیین و تثبیت سرعت پیش‌روی خودرو تنظیم دور میانه در موتور با صرف حداقل هزینه، قابل ذكر هستند.

– ادغام این سیستم با سیستم‌های الكترونیكی دیگر موجب خواهد شد كه در آینده خودروها، راحتر و اقتصادی‌تر باشند. هم چنین باعث سازگاری بهتر با محیط گشته، و ایمنی افزایش خواهد یافت (به عنوان مثال از طریق اهرم تعویض دنده و (TCS).

– با توجه به اینكه دیگر نیازی به اضافه كردن بعضی از واحدهای مكانیكی به پمپ انژكتور نیست، نیاز به فضا در زیر پمپ انژكتور به طور محسوسی كاهش می‌یابد.

– بنا به تقاضای مشتری، امكان تغییر در واحد كنترل الكترونیكی وجود دارد. تك تك نقشه‌ها و اطلاعات لازم در ECU، (ساخت كارخانه‌ی بوش) در هنگام خروج از خط تولید وارد می‌شوند و یا این كار توسط خود سازندگان موتور خودرو انجام می‌گیرد. بدین ترتیب، ECU می‌تواند در موتورها و خودروهای متنوعی به كار رود.

واكنش‌های ECU

نقص فنی اخطار مربوط به: واكنش چراغ خطر خروجی عیب‌یاب
حس‌گرهای اصلاح كننده گستره‌ی سیگنال كاهش مقدار سوخت تزریقی   =
حس‌گرهای سیستم گستره‌ی سیگنال جایگزینی یا كار انداختن یك بخش اضطراری (درجه‌بندی شده) = =
رایانه مدت اجرای برنامه (خودآزمونی) جایگزینی یا كارانداختن یك بخش اضطراری   =
عمل كننده‌ی مقدار سوخت تزریقی انحراف كنترل دائم خاموش شدن موتور = =

پمپ‌های انژكتور ردیفی با كنترل غلافی

كنترل شروع تزریق

در پمپ انژكتور ردیفی با غلاف كنترل، یك عمل كننده‌ی الكتریكی اضافی می‌تواند همراه با كنترل شروع تزریق به كار رود كه نه تنها مقدار سوخت تزریقی بلكه زمان شروع تزریق را نیز تنظیم می‌كند. این كار همراه با مزایای زیر می‌باشد:

– به حداقل رسیدن آلاینده‌های گاز اگزوز،

– بهبود مصرف سوخت در تمامی مراحل كار موتور،

– بهبود راه اندازی موتور به خصوص در مرحله‌ی گرم شدن.

– اجزاء به كار برده شده برای كنترل شروع تزریق به قرار زیر هستند:

– حس‌گر حركت سوزن،

– حس‌گر حركت دورانی،

– واحد كنترل الكترونیكی (ECU)،

– عمل كننده‌ی الكتریكی.

نحوه‌ی كنترل تحویل سوخت در پمپ‌های غلاف‌دار مشابه‌ی پمپ انژكتور ردیفی متداول با ECU می‌باشد. پیشرفت‌های حاصل از به كارگیری ECU در پمپ‌های غلاف‌دار، به طور عمده، نتیجه به كارگیری برنامه‌های تكمیلی توسعه یافته‌ی است.

ملحقات

حس‌گر سوزنی متحرك

یك مولد پالس القائی در یكی از افشانك‌های انژكتور (افشانك شاخص) نصب می‌شود. وقتی سوزن انژكتور باز و یا بسته می‌شود، مولد پالس یك پالس خارج می‌كند. هنگامی كه افشانك انژكتور باز می‌شود، سیگنال خروجی از «حس‌گر حركت سوزن» شروع تزریق را به ECU اطلاع می‌دهد. بدین معنی كه در یك كنترل مدار بسته، شروع تزریق می‌تواند برای وضعیت خاصی از كار موتور و به طور دقیق نسبت به كمیت از پیش تعیین شده اصلاح شود.

حس‌گر سرعت دورانی

یك حس‌گر القائی وضعیت چرخ‌دنده‌ی حلقوی مربوط به موتور را به طور دقیق بررسی نموده، چرخش و موقعیت میل لنگ را مشخص می‌كند. سیگنال خروجی این حس‌گر برای تعیین دور موتور و نیز همراه با سیگنال خروجی از حس‌گر حركت سوزن، جهت كالیبره نمودن زمان تزریق سوخت به كار می‌رود.

واحد كنترل الكترونیكی (ECU)

علاوه بر سیگنال‌های مورد نیاز برای تنظیم تحویل سوخت، ECU نیز سیگنال دریافتی از حركت سوزن را مورد پردازش قرار می‌دهد. به دنبال تضعیف و تقویت تداخل‌های ناخواسته، سیگنال خام دریافتی از حس‌گر در مدار خاص خود مورد پردازش قرار می‌گیرد تا یك سیگنال موج مربعی كه برای ارزیابی‌های دقیق ایده‌آل است حاصل شود. این سیگنال شروع تزریق را در سیلندر شاخص موتور نشان می‌دهد. سیگنال شاخص به ازاء هر دور كامل میل بادامك‌دار پمپ یك بار تولید می‌شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment