دانلود پروژه رشته الکترونیک در مورد سیستم ترمز ضد قفل ABS – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

– وضعیت ثابت نگهداشتن فشار

وقتی فشار وارده بر سیلندر ترمز با كاهش و یا افزایش یافتن به مقدار مناسب خود رسید، سنسورهای سرعت سنج با فرستادن سیگنالهای مربوطه به ECU اعلام می نماید كه سرعت چرخ مناسب است و نیاز به تغییر ندارد، سپس ECU جریان 2 آمپری را به كویل سلونوئید جهت ثابت نگهداشتن فشار روغن می فرستد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

وقتی جریان 2 آمپری به كویل سلونوئید می رسد (توجه شود كه در حالت كاهش فشار، جریان 5 آمپری كه به كویل سلونوئید فرستاده می شود) شیر سه وضعیته توسط نیروی مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان 2 آمپری (كه از نیروی مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان 5 آمپری كمتر است) در وسط قرار گرفته و در نتیجه هر دو دریچه B,A بسته می شود.

 

نام قسمت عملكرد
شیر سلونوئیدی دریچه A بسته

دریچه B بسته

موتور پمپ كار می كند

  3- وضعیت افزایش فشار

وقتی فشار وارد بر سیلندر ترمز نیاز می شود كه افزایش یابد، ECU هیچ جریانی برای كوئل سلونوئید نمی فرستد. این كار باعث می شود كه دریچه A باز شده و دریچه B بسته بماند. در نتیجه روغن سیلندر اصلی از دریچه C عبور كرده و به سیلندر ترمز می رسد. میزان افزایش فشار هیدرولیك ترمز با تكرار عملیات كاهش فشار یا ثابت ماندن فشار قابل كنترل می باشد.

نام قسمت عملكرد
شیر سلونوئیدی دریچه A باز

دریچه B بسته

موتور پمپ كار می كند

فعال كننده ABS با شیر سلونوئیدی دو وضعیته

اگرچه شیر سلونوئیدی سه وضعیته در گذشته عموماً مورد استفاده قرار می گرفت، اما اخیراً از شیر سلونوئیدی دو وضعیته در بیشتر مدل خودروها استفاده می شود.

در شكل زیر یك فعال كننده ABS كه از 8 عدد شیر سلونوئیدی دو وضعیته استفاده می كند، نشان داده شده است. (شامل هشت شیر ثابت نگهدارنده فشار و هشت شیر كاهش فشار)

اصول كاركرد فعال كننده ABS همان است كه پیشتر توضیح داده شد. فقط شیر سلونوئیدی آنها متفاوت است.
وضعیت شیرها و موتور پمپ در یك فعال كننده با شیرسلونوئیدی دو وضعیته:

عملكرد شیر ثابت نگهدارنده شیر كاهش فشار موتور پمپ
در هنگام ترمز معمولی

(ABS غیرفعال)

دریچه A باز دریچه B بسته خاموش
در هنگام ترمز اضطراری

(ABS فعال)

كاهش فشار دریچه A بسته دریچه B باز روشن
فشار ثابت دریچه A بسته دریچه B بسته روشن
افزایش فشار دریچه A باز دریچه B بسته روشن

ABS ECU

براساس سیگنالهای ارسالی از طرف سنسورهای سرعت چرخها، ABS ECU سرعت دورانی چرخها و در نتیجه سرعت خودرو را دریافت می كند. هنگام ترمز گرفتن، اگرچه سرعت چرخها كاهش می یابد، اما مقدار شتاب منفی خودرو به سرعت چرخها در حین ترمزگیری و همچنین به وضعیت سطح جاده (خشك بودن، خیس بودن، یخی بودن و…) بستگی دارد. ECU براساس تغییرات سرعت چرخها، مقدار لغزش چرخها را بر روی سطح جاده تشخیص داده و مقدار فشار تقسیم شده فعال كننده را كنترل می نماید و به این طریق فشار بهینه روغن هیدرولیك بر ترمز چرخها وارد شده تا از قفل شدن چرخها جلوگیری شود.
كنترل سرعت چرخها

ECU به طور مداوم سرعت چهار چرخ را از سنسور سرعت چرخها به صورت سیگنال دریافت كرده و سرعت خودرو را نیز با استفاده از اختلاف سرعت چرخها و شتاب خودرو تخمین می زند.

وقتی پدال ترمز فشار داده می شود، فشار هیدرولیك وارد بر چرخ افزایش یافته و سرعت چرخ شروع به كاهش یافتن می كند. اگر هر كدام از چرخها شروع به قفل شدن نماید، فشار هیدرولیك وارد بر سیلندر چرخ مربوطه كاهش یافته و از قفل شدن چرخ جلوگیری می شود.
شیوه عملكرد یك سیستم ABS در شكل قبل نشان داده شده است. بخشهای مختلف شكل به شرح زیر است:

بخش A:

ECU شیر سه وضعیته را در وضعیت كاهش فشار قرار می دهد، این تصمیم گیری براساس كاهش سرعت و كاهش فشار (با توجه به شكل) انجام می شود. براین اساس فشار هیدرولیك چرخ نیز كاهش می یابد.

بعد از كاهش فشار، ECU شیر سه وضعیته را در وضعیت ثابت نگهداشتن فشار قرار می دهد، اگر ECU تشخیص دهد كه فشار هیدرولیك وارد بر سیلندر بیشتر باید كاهش یابد، این كار انجام شود.

بخش B:

وقتی فشار هیدرولیك مدار كاهش می یابد (بخش A)، فشار هیدرولیك وارد بر سیلندر چرخ نیز افت پیدا می كند. این كار باعث دور شدن وضعیت چرخ از حالت قفل شدگی می شود، به هر حال اگر كاهش فشار ادامه پیدا كند، نیروی لازم جهت ترمزگیری افت پیدا كرده به این جهت ECU اقدام به تغییر وضعیت شیر سه مرحله ای می نماید و آن را در وضعیت افزایش فشار و یا ثابت نگهداشتن فشار قرار می دهد. این وضعیت در حالتی ایجاد می شود كه چرخ از خطر قفل شدگی دور شده باشد.

بخش C:

وقتی فشار هیدرولیك به تدریج افزایش می یابد (بخش B) چرخ مربوطه تمایل به قفل شدن پیدا می كند. بنابراین ECU دوباره سلونوئید شیر سه وضعیته را در حالت كاهش فشار قرار داده تا فشار هیدرولیك وارد بر سیلندر كاهش یابد.

بخش D:

چون فشار هیدرولیك دوباره كاهش پیدا می كند، (بخش C)، ECU همانند بخش B اقدام به افزایش فشار هیدرولیك می نماید

توجه :

اگرچه ممكن است سیگنالهای ارسالی از ECU به شیر سلونوئیدی در مدلهای مختلف خودرو تفاوت داشته باشد، اما كنترل سرعت چرخها در تمامی مدلها مشابه مطالبی است كه در بالا توضیح داده شد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment