دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تصدیق و بررسی مجدد یافته های هیأت مربوطه ، بعد از آن فرصتهای شغلی جدیدی را در آینده و بخشهای مرتبط با آن تعیین خواهد کرد بطوریکه ریسک پیشرفت و انتخاب گزینه ها را ارزیابی می کنند از این لحاظ ، این امکان وجود دارد که یک مدل مفهومی پایه از اقتصاد مرکزی منطقه ایجاد کرد (شکل 10) یک مدل مرکزی اما صنایع مربوطه دخیل هستند و اهداف مرسوم ، کلی امتداد یافته و مجموعه های متنوعی از بخشها را در بر می گیرند یک توجیه تصویری از گستردگی توان بالقوه و فرصتهای کاربردی در بخش ICT را می توانید در شکل 12 و در خدمات گردشگری شکل 13 مشاهده کنید استراتژیهای عمقی یا مفاهیم در ICT ، بودجه و گردشگری در شکل 14 ، 15 و 16 به ترتیب ارائه شده اند این تصاویر چگونگی و نوع اطلاعات کارشناسانه ای را که می توان در برنامه ریزی استراتژیکی و فرآیند مدیریت معرفی کرد نشان می دهند با مطرح کردن احتمالات ، اساس در یک مجموعه ثابت و سیاست مربوطه در رشد و گسترش سرمایه گذاری جهت یافته مطرح می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
پیش بینی نسبی وخطوط پایه با تولید ناخالص منطقه شمال ؟؟؟
5.3 پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : طراحی اقتصاد منطقه ای
در اوایل سال 1980 جفری هرینگز در لابراتور رشد و توسعه اقتصاد منطقه (REA1) یک مدل داده – بازده اقتصاد شیکاگو را که بعد از کاری که در اوایل (1990) Conway انتشار شد را طراحی کرده اند یک خصوصیت جالب توجه این مدل این بود که در محیط پنجره ها اجرا شده است و از آن می توان در ارزیابی سریع تأثیرات اقتصادی که بطور همزمان مداخله کرده اند استفاده کرده مثل تغییر چرخه ای ، مصائب و سرمایه گذاری درجه بالا مثل ساختمان استادیوم جدید با عناصر زیربنایی دیگر، هری کمبل و روگراسترا با کمک هرینگز ویتم REAL یک مدل مشابه از سرمایه گذاری ملی آمریکا را توسعه داده اند اقتصاد منطقه را NCREIM (مدل داده – بازده ، اقتصاد سرمایه گذاری ملی منطقه ) نامیدند و بعدها طرحهای دیگری از زیرمجموعه های منطقه مثل NVREIM در شمال ؟ را ارائه کردند کمبل و استرا (1997) با آزمایش طرح نامبرده با استفاده از زیرمجموعه های منطقه مثل NVREIM در شمال ؟ را ارائه کردند کمبل و استرا (1997) با آزمایش طرح نامبرده با استفاده از آن در بخشهای کنش و واکنش با گروههای صنایعی و امور جذاب دیگر در جایی که سناریوی اقتصادی منطقه نوشته می شد شروع کردند به منظور بحث و گفتگو ، یک سناریو توسط یکی از اعضای این گروه که کاهش 5 درصدی را مبنای کار خود در یک دوره سه ساله فرض کرده بود آغاز شد فدرال ، در حسابهای سرمایه گذاری منطقه بطور مستقیم بیش از 30 درصد SPP و دولت مربوط را در نظر گرفت که ابتدا یک مقداری غیرواقعی بنظر رسید.
این شکل از تحلیل سناریو مهم تلقی می شود چرا که یک گروه صنعتی ، سناریوی مذکور را طراحی و ساخته است این شکل برنامه ریزی شده ، یا عملکرد NCREIM و نتایج ارائه شده در شکل متفاوت ؟ ، همانطور که در شکل 17 و 18 در کمتر از 3 دقیقه طراحی شده اند را برنامه ریزی کرده است این روش طراحی فرضیه های مشروحه و مرتبط با این طرح را بسرعت فراهم آوری می کنند به سرعت حمایت ، ؟ و عملکرد آن بررسی می شود این طرح ممکن است کیفیت طراحی استراتژیکی و تصمیمات بهبود یافته از مدلهای پیشین را ارتقا دهد.

5.4 پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : فهرستهای انطباقی و پیشتاز:
یک سیستم اصلی و اقتصادی هماهنگ Indices طراحی شده است و توسط فولد در تغییر چرخه پیش بینی ، اقتصاد ؟ در سال 1990 توسعه یافته است بطوریکه در آن زمان نتایج تجربی ، همواره به روز شده و در مناطق مربوط به پایتخت آمریکا و پرتغال انتشار یافته است در مورد تسهیلات و امکانات سیستم مربوط ه توضیح داده خواهد شد فهرست راهنمای اقتصاد عهده واشنگتن تنها برآورد و ارزیابی یا پیش بینی اقتصاد واشنگتن و عملکرد آن را فراهم می آورد این اطلاعات در ابراز پیش بینی در سال 1977 شروع شده و بر عملیات متنوع مرکزی ؟ (بیش از 50 تا اشتغال یافته است ) دوره 24 ساله عدم رونق اقتصادی و رکود و دیگر کسادیها را ارزیابی می کند راهنمای اصلی و کلی همانند شاخص های جزئی را می توان از Car@ gmu.edu بدست آورد.
همانند گذشته ، فهرست اصلی کسادیهای اقتصادی 11 ماهه 2002-2000 را در نظر می گیرند از ژانویه 2000 به اوج خود رسیده و با یک میزان کلی 2.2 درصدی شروع شد از سپتامبر 2001 این راهنما در شکل گیری مجدد همانطور که بیش از این ظاهر شده بود درآمد : تأثیر اقتصاد منطقه ای حملات تروریستی 11 سپتامبر که در هر دو صورت Imdice های انطباقی و پیشتازی انعکاس یافته بود در حالیکه عملیات اقتصادی تا اکتبر همان سال ادامه یافت برای سومین ماه متوالی شاخص منفی بود و 7/10 درصد از نوامبر 200 پائین آمد با این وجود ، کاهش این مقدار در نوامبر 2001 تنها 12/0 درصد بود با در نظر گرفتن رشد شغلی و حفظ جبران ناپذیر مؤلفه ها می باشد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را به لحاظ اقتصادی و امنیتی مورد سؤال قرار داد.

این داستان بر این امر استوار است که سیستم راهنمای فولر ، Fuller تغییر در اقتصاد منطقه ای را چیزی در حدود 1 سال به همراه داشت تجارت ناحیه ای ، صنعتی و امور دولتی اهمیت قابل توجهی در تغییر و رشد اقتصادی داشتند این پیش بینی کاملاً موثق بود بطوریکه این احتمالات چیزی حدود 9 تا 12 ماه بهبود و جبران تغییر با رکودها را به دنبال داشتند در یک جمله با یک دهه تجربه ، ادارات محلی یاد گرفته اند که بطور فزاینده ای و هر چه بیشتر باید به این نتایج اطمینان پیدا کنند نباید این ، آنها اطلاعات بهتر و بیشتری از مناطق شهری که این سیستم شهری را ندارند بدست آوردند.
5-5 سیستم های اطلاعات ژئوگرافی :
این سیستم ها (GIS) این تعهد را داده اند که دانش و آگاهی الحاقی ، یک گام به سوی دانش و درک مسائل بردارد در اینجا ، یک تحلیل و بررسی از روابط میان صنعت ناحیه ای ، و عملیاتی در سه منطقه نزدیک پایتخت آمریکا جمع آوری شده است بطوریکه بصورت خلاصه می توانند از آنها بهره بگیرند چگونه GIS می تواند به فراهم آوری دانش کیفی بالا در سیاست استراتژیکی ، عملکردهای و مدیریت کمک کند تحلیل کلی آنرا می توانید در استرا 2002 مشاهده کنید.در این تحلیل ، 33 بخش تکنولوژیکی در جهاد سطح دیجیتالی ، بطوریکه به عنوان قلب اطلاعات در رابط تکنولوژیکی بخش صنعتی را تشخیص می دهد اینها را انتخاب کردیم ، چرا که آنها مؤلفه هایی از صنعت ICT هستند که داروی شاخص های اساسی و عمده تکنولوژی می باشند ( بالای میانگین کار مهندسی و سطوح مخارج R&D) .

تمامی سختیها در هر یک از بخشهای Ma,Dosron:Tx.Austin و واشنگتن دی سی ، نواحی اطراف پایتخت به لحاظ جغرافیایی در نقشه های به ترتیب 20، 21 و 22 قرار گرفته اند مرکزیت در هر یک ازتسهیلات 33 بخش صنعتی که محاسبه شده است در نقشه های نامبرده قرار گرفته است سپس ، فواصل میان مرکزیت ها محاسبه و در داده های ترتیبی از بخشهای متنوع پیروی کرده است .

ارتباط ساده میان تجاوزات این فواصل و جمع عددی داده ها معادل 008/0 – در Austin ، 7335/0 – و 3890/0- واشنگتن می باشند اهمیت این تحلیل و بررسی و یافته ها در آن به اندازه ای است که یک ارتباط قوی را میان مجموعه جغرافیایی و سطح غیرژئوگرافی یا تبادل کاری ایجاد می کند (سطح خرید و فروش به یکدیگر)

ارتباط میان مجموع کاری و فضایی در اقتصاد پیشرفته تر بولتون قویتر است و بارها تأکید می کند که یک استحکام فضایی مکانی میان بخشهایی که استقلال کاری دارند وجود دارد واشنگتن و ؟ بخشهای تکنولوژیکی جدیدتری دارند.
بنابراین استحکام کمتری دارد آژانسهای املاک حقیقی بازرگانی ، کارآفرینی می توانند به طور قابل قبولی از این دانش برای یافتن و بخشهای بازاری که محیط بهتری را ایجاد می کنند و در بخشهای صنعتی تقابلی تر بستگی دارند استفاده کنند سیاستها می توانند از بعد تصمیمات منطقه ای در صنایع وابسته در محیطهای شناخته شده تر تأیید و مورد تصدیق قرار بگیرند.
تحلیل میكانیكی و فضایی شركتهای تكنولوژی در واشنگتن D.C می باشد
مناطق پروکسیمال را می توان به لحاظ توسعه و پیشرفت تقابل کاری در نظر گرفت از اینرو می توان سطح بالقوه نظریات و تبادل دانش و آگاهی را گسترش داد (محیطهای خارجی مثبت ) در نهایت ، تحلیلهای جمعی جهت یابی یک قالب ارتباطی و قابل بررسی و ارزیابی میان انتقال سطحی و زیربنای فیزیکی دیگر ، مناطق تجاری و جمع بندی را فراهم می آوردند.
6- خلاصه و نتیجه گیری :
این مقاله ، کشف دلایلی را که بر رشد و سیاست اقتصاد منطقه ای تأکید دارد همچنین در شکل گیری و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته عمل می کند را تنظیم می کنند انقلاب تکنولوژیکی ICT و جهانی سازی پیوسته را قابل درک می سازد و اینکه تغییرات ایجاد شده را هماهنگ می سازد به دنبال این ابراز ارزیابی در شکل گیری سیاسی و تحویل برنامه ای را خلاصه بندی کرده ایم عدم راهنمایی مناسب در پیشرفت و یک ضرورت در اطلاعات کیفی تر که به تصویر کشیده است از اصول مهم و اساسی هستند یک تحلیل مفهومی از راهنمایی می تواند نقش کلیدی ای را در سیاست توسعه اقتصادی در سطوح منطقه ای و محلی را ایفا می کند با توجه به این اطلاعات ، دانش و آگاهی ، چندین مورد ارزیابی شده را در تصویر ارائه کرده است ، که می تواند کمک مؤثر راهبردی مفید دراین راستا باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment