دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق – قسمت اول

دانلود پایان نامه

– مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در ارتباط با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در ارتباط با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.

پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .

مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت ی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.

یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.

در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی که از طریق نوآوری و فعالیتهای کاملاً تکنولوژیکی به رقابت دست می یابند . یعنی اینکه در کجا و به چه لحاظ کشورهای توسعه یافته با حقوق بالا دارای امتیاز قیاسی می باشند.

بحث کلی در شکل 1 و2 جایی که تکنولوژی پیشروی می کند را به تصویر کشیده است (علی الخصوص ICT) بطوریکه برای سهیم شدن اولیه در جهت دستیابی به اطلاعات یا کاهش میزان آگاهی از محیط خارج دیده شده است قیمت فاکتور یا مابه التفاوت هزینه را منتج می شود و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهای توسعه یافته را افزایش می دهد .

 
تغییرات سیاسی و اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی و در آسیای جنوبی و شرقی (چین ، هند و ویتنام) خطر سرمایه گذاری در این نواحی را کاهش می دهد این روند باعث کاهش میانگین و به خصوص هزینه های عامل حاشیه ای در انواع بسیاری از تولیدات و ساختها می شود چرا که شمار گستردگی هزینه پائین و کارگران کارآزموده قابل دسترس می باشد بنابراین تعدد موضع گیریها افزایش می یابد و بیشتر کشورهای توسعه یافته تنها با دو استراتژی ناچیز باقی می مانند ساخت ماشین آلات داخلی سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد ، سرمایه در ایجاد درآمد بالا و صنایع کارمندی بیشتر نقش دارد در دومی استراتژیها مورد پیگیری قرار گرفته اند بررسی و تمرکز کلی در انتهای این مقاله می باشد.

رویارویی با دورنمای رقابتی که پیشتر بدان اشاره شده است مناطق در بخش وسیعی پذیرفته شده اند و سیاستهای یکپارچه شکل گرفته و توسعه یافته را تصویب می کنند تئوری (شام پیتر 1942، 1936 ، کرزنر 1973) و تجربه (؟ 1979) درباره مقوله اکثریت مشاغل جدید که در کمپانیهای کوچک و شروع خطر و ریسکهای مربوطه ایجاد شده اند به بحث می نشینند.

در حالیکه در این ارتباط ، مجادله و اختلاف نظرهایی وجود دارد (هریسون 1996) ، سخت است که برخلاف شواهدی که حاکی از میزان سرمایه بالا می باشندبه بحث نشست ، یعنی ، ریسک های جدید ، رشد و گسترش مشاغل در مناطق فوق العاده تکنولوژیکی وقتی اتفاق می افتد (آرمینگتون و آسهای 2002) که درصد بالایی از رشد و پیشرفت دیگری برای جلب توجه بیشتر را فراهم می آورد بطوریکه بر سیاستهای ریسک پذیر اتحاد و یکپارچگی تمرکز می کند.

3- تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی.

با وجود تأکید بر استراتژی کلی ثبات شکل گیری ، تنوع ابزارهای جدید سیاستی و روشهای دیگری را که در جهت تکمیل و انجام این امور تأیید شده اند یک روش برای خلاصه کردن این ابزار توسط اسیلر و ویکلین 1990) که اخیراً ضرورتهای در حال تغییر را تشخیص می دهند پیشنهاد شده است آنها این مجموعه از ابزار را بصورت یک تقسیم تناوبی پیوسته از عوامل زیربنایی تنظیم شده توصیف می کنند مطابق با ارزیابی بالا ، آنها درباره رشد و گسترش اقتصاد و نوآوری ای که حاصل پیشرفت روزافزون و تلاشهای مکرر اقتصادی تکنولوژیکی می باشد به بحث و گفتگو می پردازند دیدگاه آنها با یک فرضیه شروع می شود مبنی بر اینکه تکنولوژی ای که فعالیتهای اقتصادی را نشان کرده است واسطه ای و عمومیت یافته می باشد.

چهار عنصر اصلی از این مدلها وجود دارد :توانایی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و آگاهی( شکل 3) ، اینها هر کدام در مجموعه هایی از شرایط محیطی که در شکل 4 به تصویر کشیده شده اند بنا نهاده شده اند در عوض تحت فرضهای سیاسی عامه و خاص و ابزارهای دیگر (شکل 5) قابل دیدن می باشند این تقسیم به سختی در جهت عناصر زیربنایی و سیاستهایی که وابسته به پیشرفت و رشد فوق العاده صنایع می باشند قابل تحمل می باشند همینطور ، از مدلهای نامبرده می توان در جهت تشخیص گزینه های سیاسی در نوآوری عملیاتی و سرمایه گذاری و سیاستهای شکل گیری بهره گرفت و همچنین می توان از آنها در جهت ارزیابی و بررسی وقفه ایجاد شده در شرایط تولیدی استفاده کرد.

4- رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای :

تقریباً همیشه ضرورت ساخت و ایجاد سیاستهای استراتژیکی متفاوت و جدید پدید می آیند و این به علت بحرانهای سختی است که با رژیم سیاسی موجود به اندازه کافی عیاق نشده است این یک مورد مثال می باشد با سیاست امنیتی ای که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا اتفاق افتاد سیاستهای برای برقراری نظم و تعادل و حفاظ رشد و گسترش اقتصادی ، حفظ ثبات و هویت ملی و به طور خاص تر اقتصادهای منطقه ای بکار گرفته شد. هدایت و حمایت به منظور توسعه و تحقق سیاست منطقه به هنگام رویارویی با بحرانهایی که نمی توان آنها را با روش خاص در رژیم مربوطه حل و فصل کرد ضرورت دارد تحلیل و بررسی مذکور چنین معنا می شود که اقتصادهای توسعه یافته منطقه با بحرانهایی روبرو هستند که در تأثیر سیاستهای متفاوت تداعی می شوند (بررسی و تثبیت سیاستهای ریسک پذیر اتحاد) با وجود اینکه نیاز به حمایت و هدایت توسعه اقتصاد استراتژیکی منطقه بالا است اما نوشته ها و مکتوبات ناچیزی در ارتباط با نقش آنها در توسعه اقتصاد منطقه وجود دارد خلاصه ای از موارد اخیر فراهم شده است که دیدگاههایی را توصیه می کنند استرا(Stoujh ، 2001) و حتی همین اواخر ، دسانتیس و استرا 1999 از بررسی مکتوبات توسعه ، پیشرفت و حمایت دریافته اند که تمایلی در گروههای قابل تشخیص محلی (هدایت) برای ظهور و سازماندهی ، نفوذ و تأثیر در آینده اقتصاد منطقه ای اجتماع وجود دارد براساس این تحلیل و بررسی ، هدایت و رهبری را به صورت “میل یک اجتماع برای همکاری همه جانبه در یک حالت هدفمند ، تحفیظ شده در جهت رشد و پیشرفت عملکرد اقتصادی منطقه مربوطه ، تعریف کرده اند (استرا Stoujh 2001) و همزمان چنین برداشت شد که اجتماعات به لحاظ سطح منابع قابل دسترس متنوع هستند به بیان دیگر ، منطقه ای که به بهترین شکل حمایت شده باشد می بایست ؟ بهینه تر نیز داشته باشد اما این امر شامل تمامی منابع موجود و ارزشمند نمی باشد در واقع منابع بالنسبه اختیاری (انتخابی) و غیر فعال در دسترس و در حقیقت بحرانی هستند کایدت و مارج (1963) منابع غیرفعال و راکد را از بعد ثبات تعریف می کنند با عنوان تفاوت میان “منابع در دسترس (سازماندهی ) و ضرورت اصلی حفظ آن به منابع راکد فراوانی را متذکر می شوند این کثرت یا رکود منبع تسهیلات اختیاری در فعالیتهای شهری یا محلی به تلاشهای جمعی مردمی ، شخصی و بدون بهره متمرکز می شوند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment