دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهانی سازی و رابطة عملكرد دولتی – قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

بحث

در  فصل  آخر  مقاله  به  دو  سؤال برمی گردیم. آیا افراد تسلیم بی قدرتی جهانی سازی می‌شوند؟ آیا تجارت جهانی می‌تواند با تكیه بر حسابرسی خارجی كنترل شود؟ پاسخ به این سؤالات با مورد مطالعة ما در ارتباط با تعطیلی اجباری BCCI ارائه می‌شود.

مورد مطالعة ما نشان می‌دهد كه برای فعالیت در غرب, BCCI باید نظارت و تعهد محاسباتی غربی منطبق باشد. این امر پذیرش حسابرسی سالانه را از طریق مؤسسات بین المللی شامل می‌سازد. برغم بی میلی قابل توجه, كالج رگیولیترز (College of Regulators), BCCI را  كنترل  می كند.  از  طرف  UK,  بانك  انگلیس  بازیگر  اصلی در تصمیم گیری به بستن BCCI است. كشورهای غیر غربی (مثل آفریقا و شبه قارة هند) بسادگی انتظار پیگیری دعوی را دارند. تأثیر بستن BCCI مطابق با شرایط محلی جوامع مختلف متفاوتست. واكنش هر دولتی خواه در جهت حفظ بانك باشد یا سقوط آن, بستگی به شرایط منطقه ای دارد. هر دولتی گامهای متفاوتی برای تجزیه و تحلیل این مورد و آگاهی دادن به افراد برمی‌دارد. متعاقب رسم گستردگی بیشتر و بررسی عمومی, مقامات آمریكایی متعهد به رسیدگی های مقدماتی و بررسی جزئیات بستن BCCI می‌شود. برعكس در انگلیس این بررسی نسبتاً محدود است. گزارش بینگهام نتیجة  رسیدگی  گسترده  نبوده  و  اطاعت از آن شخص باقی می ماند. در حالیكه مقامات انگلیسی و آمریكایی در تصمیم گیری به بستن BCCI همكاری دارند, آنها به منافع داخلی هم حساس باقی می مانند. مقامات انگلیسی به ارائة كپی كاملتری از گزارش سنداستورم, (توفان شن) به مقامات آمریكایی تمایلی ندارند. سرانجام یك كپی بدست آمده و عموماً در آمریكا قابل دستیابی گردید. برعكس, انگلیس با نشست پنهان كاری اش از ارائه گزارش موجود برای بررسی كلی ناتوان می ماند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در انگلیس, غالباً موارد حسابرسی عامل بررسی مستقل نمی‌باشد. در بهترین حالت, بررسی از سوی انجمن حسابداران رسمی در انگلیس و والز و / یا سایر نهادهای حسابداری (مثل طرح مشترك نظارت) كه الزاماً مستقل از مورد حسابرسی نیستند صورت می‌گیرد. در آمریكا از تحقیقات كنگره پیرامون نقش حسابداران با امتناع پرایس واترهاوس انگلیس به اطاعت از احضاریة آمریكا پیرامون موارد قضایی جلوگیری می‌شود. در نتیجه محققان آمریكایی با یكسری از گزارشات محدود و گزارشات صابونی كه دلیل بر فعالیت مؤسسات حسابرسی است كار   می كنند.

حسابرسان و پرایس واترهاوس, تأكید می كنند كه آنها از سوی مدیریت BCCI ظرف یكدورة 19 ساله فریب خوردند. در دفاع از تصمیم خود به ادامة فعالیت بعنوان حسابرس و امضای صورتهای مالی سال 1989 BCCI, بعد از اینكه آنها به مقامات بانك خبر از تقلب مشكوك در سال 1990 را دادند, حسابرسان ادعا می كنند كه آنها به قولهای دولت ابوظبی برای ضمانت BCCI تكیه كرده و این حقیقت را كه نظرشان براساس چنین تعهدی بوده آشكار می كنند. برعكس, بررسیهای كنگره این نتیجه را داده كه حسابرسان از حمایت از سپرده گذاران و طلبكاران بی گناه BCCI در نتیجة الگوی قبلی در بانكی كه  حسابرسانش از سالها (از تقلب) آگاهی داشتند ناتوانست (براون و كری صفحة 4). بعلاوه مقامات آمریكایی اظهار می‌دارند  كه در انتشار گزارش حسابرسی صورتهای مالی 1989, حسابرسان با ناظران انگلیسی و صاحبان ابوظبی در برنامه ای برای مخفی نگهداشتن مشكلات BCCI در حالیكه برای تجدید سازمان تلاش می شد همكاری داشتند.

گرچه  مسئولیت  پرایس  واترهاوس  در قبال ضررهای تحمیل شده به سپرده گذاران BCCI جهت بحث مفتوح باقی می ماند, از قضیة BCCI پیرامون اثرات جهانی سازی بر رابطة حرفه ای- ملی و توان ارتباط ملی/حسابداری برای حفظ منافع اجتماعی در نظارت بر بانكهای جهانی نتایجی قابل رسم است. بسیاری از جنبه های قضیة BCCI, نگرانیهایی را پیرامون شیوه های حسابرسی كه یا در بافت داخلی یا بین المللی ظهور می یابد ایجاد می كند. مثلاً نگرانیها پیرامون استقلال حسابرس, خصوصاً در مواردیكه واحدهای حسابرسی همزمان بعنوان حسابرسان خارجی و مشاوران مدیریتی عمل می نمودند, هم برای حسابرسان داخلی و هم بین المللی مشترك است. بهمین ترتیب, مشكل تعیین مسئولیتهای اجتماعی حسابرس, وظیفة شان در قبال گروهایی (شامل سهامداران) كه به گزارششان تكیه می كنند و وظیفة شان به گزارش پیرامون تقلب به ناظران مدتها از موارد نگرانی كشورهای جویای الگوهای حسابرسی داخلی نظارت می‌باشد. با این وجود, جهانی سازی چند مشكل جدید را به مشكل تعیین مسئولیتهای كلی حسابرس می افزاید.

ظهور مجدد بازارهای مالی بین المللی یكپارچه بدین معناست كه بیشتر مردم در سراسر دنیا در مناطق به لحاظ جغرافیایی و قضایی گسترده تر ممكنست حسابرسی صادر شده از سوی حسابرسان خارجی تكیه كنند. توافقهای بین المللی در مورد كنترل بانكی و نظارت بر بانك ساختار نظارتی را ایجاد نموده كه توجه را بر حسابرسی گزارشهای مالی قرار داده است. توافق بیسل, سیستم نظارت داخلی تلفیقی را به اجرا می گذارند كه تصریح می كنند كه شعبات بانك فعالیت كننده در خارج از حوزة قضایی شان از طریق كشورشان نظارت می‌شوند. بنابراین چون نظارت با قابلیت دسترسی گزارش مالی تلفیقی حسابرسی شده امكانپذیر می‌شود, مؤسسات حسابرسی بین المللی ایفاگر نقش شبه نظارتی در كنترل بانك جهانی تلقی می‌شوند. در بسیاری از كشورها, نظیر انگلیس ناظران بانك شدیداً بر كار حسابرسان خارجی تكیه می كنند. حتی در كشورهایی كه حسابرسان رسمی بانك را بكار می گیرند, حدود قضایی مانع از فرستادن حسابرسان دولتی كشور به شعبات حسابرسی بانكهای فعال در خارج می‌شود. بنابراین, مقامات سیاسی دولت و ناظران بانك تكیة قابل توجهی بر گزارشات صادر شده از سوی شركتهای حسابرسی/ حسابداری چند ملیتی خصوصی كه ادعای داشتن ساختارهای نهادی لازم برای حسابرسی صورتهای تلفیقی بانكهای جهانی پرسرعت را دارند قرار داده است.

كار تعیین حوزة مسئولیت حسابرسان برای گروههای خارجی ای كه بر گزارششان تكیه می كنند, در زمینة بانكداری ای كه گروههایی غیر از سهامداران منافع زیادی در یكپارچه سازی حسابهای بانكی می برند, اهمیت خاصی دارد.

در اقتصاد امروز, گروههای بهره مند نه تنها سپرده گذاران بانك اند, بلكه افراد عادی ای هم هستند كه در نهایت به تضمین و حفظ بانكهای درمانده به لحاظ مالی با دلارهای مالیاتی یا حفظ نتایج اختلالات اقتصادی ایجاد شده از طریق ورشكستگی بانك نیازمندند. در وضعیت BCCI , سپرده گذاران و مقامات بانك در 73 كشور تكیه بر صورتهای مالی مشخص شده از طریق پرایس واترهاوس انگلیس دارد. معهذا, معمولاً حسابرسی مسئولیت اولیه اش را بعنوان وظیفه در قبال  سهامداران  بانك  (مثل  بانك  بعنوان فرد حقوقی و نه سهامداران خاص) بجای سپرده گذاران یا سایر گروههای ذی نفع تعریف می كند. این مشكل در بافت بین المللی, نه فقط به خاطر حوزة قضایی جغرافیایی متكی بر گزارش حسابرسان, بلكه بخاطر حدود قضایی شكل حادتری بخود می‌گیرد. گرچه كشورهای خاص وظایف محدود شده ای را بر حسابرسان داخلی اعمال می كنند, نظیر وظیفة تحمیل شده بر حسابرسان انگلیسی برای گزارش تقلب به مقامات بانكی انگلیس, چنین وظایفی از كشوری به كشور دیگر یكسان نبوده و به آنسوی مرزهای ملی كشیده نمی‌شوند. در مورد BCCI, حسابرسان انگلیسی تعهد قابل اجرایی برای سپرده گذاران, مقامات بانك یا واحدهای سیالی خارج از انگلیس ندارند. شگفت اینكه نه گزارش مجلس سنای آمریكا نه گزارش بیلنگهام انگلیسی سؤال عمده ای در ارتباط با انتصاب مؤسسات جهانی برای ناظران داخلی و بین المللی و تعهداتشان به افراد بطور گسترده مطرح نمی‌شود….

مورد BCCI نشان می‌دهد كه ساختار مؤسسات حسابداری/ حسابرسی بین المللی احتمالاً برای برآورده ساختن نیازهای بازارهای  مالی  بین المللی  منسجم در حال نظارت نا مناسب است. بیشتر مؤسسات حسابداری خود را بعنوان مؤسسات بین المللی و جهانی به بازار عرضه میكنند, اما چنین ادعاهایی در صورت بررسی دقیق از بین می رود. این مورد هم بیشتر ادعای جهانی بودن مؤسسه را زمانیكه عنوان می‌شود كه دفاتر شراكتی مختلف پرایس واترهاوس, آرایش كافی برای تقسیم اطلاعات حساس میان دفاتر یا با ناظران خارجی ندارند, ضعیف می كند. شركای هنگ كنگی پرایس واترهاوس صورتهای مالی 1990 BCCHK را بدون شناخت از اینكه پرایس واترهاوس – انگلیس برات گزارش سنداستورم دال بر تقلب كلان در گروه BCCI را كامل نموده داشته باشند امضاء می كند. بهمین ترتیب پرایس واتر انگلیسی, پرایس واتر آمریكا یا مقامات بانكی آمریكا را زمانیكه از تحصیل سهام آمریكایی غیر قانونی مطلع می‌شود, آگاه نمی‌سازد. در نتیجه پرایس واتر انگلیس از همكاری با تحقیق مربوط به كنگرة پناه گرفتن BCCI در قوانین پنهانی بانك انگلیس امتناع می ورزد. گرچه پرایس واتر آمریكا در انقیاد حوزة قضایی كنگره است, آنها خود را بعنوان مؤسسة مستقلی كه توافقهای شراكتی اش با پرایس واترهاوس انگلیس به آنها اختیار مجبور ساختن پرایس واترهاوس انگلیس به اطاعت از احضاریه های آمریكا را نمی‌دهد نشان می‌دهد.

در حالیكه این مشكلات نشان می‌دهد كه ساختارهای موجود برای نظارت بر فعالیتهای مؤسسات حسابداری بین المللی ناكافیست, نمی‌توانیم پی به حالت موجود فعالیتهایی كه افراد توانایی نظارت بر شركتهای حسابداری بین المللی ندارند ببریم. تمام دولتها توانایی تكنیكی و سیاسی برای كنترل مؤسسات حسابداری بین المللی یا از طریق توافقهای چند جانبه یا اقدامات دولتی یك جانبه را دارند.

اقدام نكردن پیرامون توصیه های كری و براون برای اصلاح ساختار الگوهای حسابرسی بین المللی درحال نظارت به جای هرگونه محدودیتهای تكنیكی بر توانایی دولتها به تنظیم سرمایه نشانِ محدودیتهای سیالی است. واقعیتهای ژئوپلیتیكی نشان می‌دهد كه یك توانی چند جانبه بر نظارت حسابرسی نیازمند حمایت مالی قدرتهایی نظیر آمریكا, اروپا و ژاپن است. بحث اینكه آیا این قدرت ما توافقهای چند جانبه برای پاسخگویی  مؤسسات  حسابرسی  داخلشیان  به  قدرتهای  سیالی در جوامع كوچكتر ایجاد كرده و تضمین نمایند, به جای اینكه عوامل تكنولوژی غیر شخصی یا بازارهای جهانی باشد, موضوعی ژئوپلیتیكی است.

اقدامات یك جانبه نظیر آنچه كه از طریق كمیتة فرعی كری و براون پیشنهاد شده, احتمالاً در مقایسه با توافقهای چند ملیتی اجرای ساده تری دارد. با این وجود, آنها هم در كشورهای غنی و هم ضعیف با مشكلات سیاسی مواجهه می‌شوند. بعنوان شرط بهره مندی از بازار حسابرسی خارجی تضمینی دولتی, ملتها می‌توانند تأكید ورزند كه مؤسسات حسابداری داخلی توافقهای مشترك بین المللیشان را اصلاح كرده و با ناظران بین المللی همكاری كنند. آنها می‌توانند قوانین بازدارندة مقامات بانك از تكیه بر گزارشات حسابرسان خارجی ای كه از گردن نهادن به قوانین ملی امتناع می ورزند وضع كنند. با این وجود كشورهای دارای قدرت كمتر, ممكنست تمایلی به به خطر انداختن سرمایه های خارجی جاری با حذف بانكهای خارجی ای كه حسابرسانشان از برسمیت شناختن قوانین داخلی امتناع می ورزند نداشته باشند.

در حدود كشورهای به لحاظ اقتصادی قدرتمند, چنین اقدامات یك جانبه ای احتمالاً با مخالفت سیاسی داخلی با حسابداری و بانكهای بین المللی مستقر در داخل (كشور) مواجه می‌شود. مثلاً در آمریكا, بانكهای چند ملیتی مستقر در آن معمولاً به هرگونه نظارت یك طرفة بانكهای خارجی كه ممكنست درخواست پاسخ متقابل از سوی دیگر كشورها كرده و منجر به اعمال محدودیتهایی بر عملیات بانكی آمریكا در دیگر كشورها شود اعتراض و مخالفت می كنند.

در حالیكه بستن بانك BCCI نشان می‌دهد كه مقامات بانكی غرب, با كمك حسابرسان, قادر به برقراری نظم در بانك جهانی هستند كه ظاهراً خارج از دسترس كشور و تنهایی عمل می كنند. تفاوتی باید میان توانائیهایی تكنیكی و سیاسی گروههای حسابداری – دولتی صورت بگیرد. در پاره ای موارد, قضیة BCCI, حكایت قضیة جوامع غربی و تأسیس بانك غربی گسترش دهندة منافعشان بر منافع كشورهای كوچكتر است.

خارج از شمال آمریكا و اروپا, تصمیم بانك انگلیس (Bank of England) به بستن BCCI در زمینه هایی كه مقامات بانكی غرب به بستن باك جهان سوم بسیار سریع عمل نمودند درحالیكه بانكهای مشكل دار دیگری كمك دولتی دریافت داشته و فرصت سرمایه گذاری مجدد و تجدید سازمان داشتند مورد انتقاد قرار گرفتند. با این وجود, اپیزود BCCI صرفاً قضیة شرق علیه جنوب نیست. این ایپزود, تأثیر سیاسی منافع طبقاتی را در جوامع مشخص می‌سازد. مثلاً, حمایت دولت از اقدام به تجدید سازمان, به جای بستن شعبات بانك BCCI, در پاكستان كه این بانك, بازار بانك را در سلطه داشته و كاملاً با مؤسسات سیاسی و اقتصادی مرتبط بوده شدید است.

در حالیكه در هنگ كنگ, كه BCC هنگ كنگ ابتداً تجار هندی و تاجران كوچك (خرده تجار) چینی را بكار گرفته و كاملاً با مؤسسه تجارت هماهنگ نبوده, دولت برای نجات بانك مداخله مؤثری انجام نمی‌دهد.

پس سؤال سیاسی مطرح شده از سوی BCCI نه تنها اینست كه آیا مؤسسات حسابرسی بین المللی می‌توانند مسئول حساب ملتها باشند بلكه اینست كه آیا الینس حسابداری دولتی می‌تواند باز مانده و به جوامع دموكراتیك حساس باشد یا نه. در مورد BCCI, فرآیندهای نظارتی منجر به تعطیلی BCCI بصورت سری بوده, با مؤسسة بانكداری غربی هماهنگ شده و كاملاً از سیاستهای دموكراتیك جدا می‌باشد, از اوال سال 1990, حسابرسان BCCI, مشكلات و موارد مشكوك را از سپرده گذاران و عموم, آنطور كه آنها پنهانی با بانك انگلیس برای بررسی میزان تقلب و عدم كنترل در گروه BCCI فعالیت می كنند, مخفی می كنند. احتمالاً, در ارتباط با شهرت شهر لندن (مثل منابع مالی), ناظران انگلیسی پشت حال و هوای بی طرفی, مستقل و بی عزمی تاحدی آرمانی حسابرسی خارجی پناه گرفته و افراد را به تجارت با BCCI تشویق می كند. تحت تأثیر معاملات خصوصی, مثل ضمانتهای دولت ابوظبی, حسابرسان لطف كرده و حسابهای 1989 BCCI را امضاء می‌نمایند.

بعضی ها ممكنست اظهار دارند كه چنین پنهان كاری برای جلوگیری از جریان  عجولانة  بانك  لازم  بوده  و  بعلاوه ممكنست اظهار دارند كه مسئولیت سابرسان بشرطی كه ناظران بانك از بی نظارتی خبردار شوند, از بین برود.       

تفسیر ممكن دیگر اینست كه پس از اوائل دهة 1980, دولت انگلیس فعالانه اقتصاد انگلیس را با تشویق افراد به باور داشتن حال و هوای بی طرفی, استقلال و بی عزمی حسابداری, تجدید ساختار می‌نماید. این امر در فرآیندهای مرتبط با خصوصی سازی مؤسسات دولتی, كارهای نظارتی, ارائة حسابداری انواع تكنولوژیها برای نظارت بخش دولتی (مثل بهداشت, آموزش) و اصلاح سیستم مالیاتی (مثل خود ارزیابی) كاملاً آشكار است. در این چنین مواقعی, سؤالات مفصل در مورد تخصص و استقلال حسابرسان BCCI, توان مشكل آفرینی برای اصلاحات دولتی را دارد. دولت بجای موضوعات و حفاظت از سپرده گذار ارزش گذاری بیشتر به سیاستهای آن را انتخاب می كند. دولت انگلیس هم مفاد گزارش سنداستورم را احتمالاً بعنوان راه حفظ اطمینان در بخشهای خدمات بانكی و مالی كه انتظار می رود مشاغل جدیدی را ایجاد كند مخفی می كند. برغم این توضیحات قابل قبول, چیزی وجود دارد كه عمیقاً (به حساسیتهای دموكراتیك) در فرض نگران كننده است, یعنی منافع اجتماعی بیشتر با سكوت و معاملات خصوصی, پنهان كاری و فریب خیرخواهانه از سوی دولتها, بانكداران عمده و حسابرسانشان انجام می پذیرد. این سكوت انگلیسی ها را به ادامة تجارت  با  BCCI  تشویق  كرده و در زمان عمل (اوائل  سال  1999), سپرده گذاران  هنوز  قادر به بهبود كامل پس انداز هایشان نیستند.

در مورد BCCI, افراد به حسابرسی های خارجی, نه بعنوان شاخص واقعی وضعیت مالی BCCI, بلكه بعنوان مكانیسمی برای حفظ اعتماد سپرده گذاران در یك بانك به لحاظ مالی آشفته تكیه كند. این استفادة سیالی / سمبولیك از حسابرسی, استفراماتی دارد كه آنسوی مورد BCCI گسترش می یابد.

در جامعة امروزی, حسابرسی های بانك نقش اساسی در تعیین پرداخت دیون و كارآیی بانك بازی می كند. نظر منفی حسابرسی می‌تواند ادامه فعالیت بانك را افزایش  داده و حتی یك مؤسسة به لحاظ مالی باثبات را به تعطیلی بكشاند. بهمین ترتیب, گزارش حسابرسی كامل می‌تواند یك بانك آشفته و با تقلب ادامة مسیر داده را با تشویق اطمینان سرمایه گذار و دادن فرصت تجدید سرمایه/ تجدید سازمان به بانك یا احتمالاً با ایجاد خسارتهای حتی بالاتر حفظ كند. با ارائة نتایج و عواقب انتشار گزارشات حسابرسی كامل و یا ناقص, حسابرسان به پناهگاه امن و قانونی در مطلع ساختن مقامات بانك پیرامون بی نظمی و عدم كنترل می رسند. این استفادة سیاسی بالقوه از حسابرسی بانك بخودی خود نقش اجتماعی بازیهای حسابداری/ حسابرسی را در اقتصاد و ضرورت نگرش به نظارت الگوی حسابدلی بین المللی را بعنوان مسئله ای سیالی بجای مسئله ای تكنیكی مورد تأكید قرار می‌دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment