دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهانی سازی و رابطة عملكرد دولتی – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

گزارش مجلس سنا, پرایس واترهاوس (UK) را برای ضعف در انجام تحقیقات جامع از ضررهای خزانه كه در سال 1985 معلوم گردید, برای ناتوانی به آگاه ساختن مقامات US یا پرایس واترهاوس آمریكا از نقض قوانین بانكی آمریكا توسط BCCI, و برای تصمیمشان به صدور گزارش مقبول در سال 1990 بعد از اینكه آنها به بانك انگلیس پیرامون عدم نظارت در BCCI خبر دادند مورد انتقاد قرار می‌دهد. علاوه بر الگوهای ضعیف حسابرسی, بررسیهای سنا این حس را ایجاد می كند كه حسابرسان, استقلال خود را با پذیرش وامهای 000/587 دلاری و 000/50 دلاری صورت گرفته از سوی BCCI به شركای پرایس واترهاوس در گاریبیان به خطر انداختند, پرداخت 000/100دلاری از سری وابستة BCCI به شریك پرایس واترهاوس كه قبلاً به حسابرس گراند گایمنز وابسته بود, و پذیرش منافع نسبی مورد ادعا و مسكن فراهم آمده از سوی BCCI در گراند گایمانز صورت گرفت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از تحقیق سناتورها با ناتوانی به دستیابی به اسناد و مدارك از پرایس واترهاوس ممانعت شد. در حالیكه پرایس واترهاوس همكاری كرده و تمام منابع دسترسی را فراهم می‌سازد, شناخت یا مسئولیت در قبال حسابرسی BCCI را كه ادعای داشتن  مسئولیت  در  قبال  پرایس واترهاوس  را  داشت  انكار  می كند.  گرچه  حسابرسی  BCCI با این بیان كه پرایس واترهاوس “به لحاظ جهانی یكپارچه و متحد است” را تضمین می كند در مواجهه با تحقیق اساسی, ادعاهای یكپارچگی و اتحاد جهانی منحل می‌شود. پرایس واترهاوس در جستجوی حفظ محققان آمریكایی با توجه به قصادش بعنوان مؤسسة حسابرسی ملی انگلیس است. پرایس واترهاوس (UK- انگلیس) اطاعت از احضاریه های سنای آمریكا برای بررسی كاربرگهای حسابرسی اش اقناع كرده و از شهادت دادن در حضور كمیتة فرعی سنا در زمینه هایی كه گزارش های حسابرسی از سوی حقوق بانكداری انگلیس مورد حمایت قرار گرفته و زمینه هایی كه شریك انگلیسی پرایس واترهاوس در ایالت متحده تجارت نكرده و نمی‌توانند از طریق احضاریه بدان برسند امتناع می ورزد. در یادداشت تاریخ 17 اكتبر, پرایس واترهاوس (آمریكا) توضیح می‌دهد كه الگوی بین المللی شركت برپایة توافق بدون انسجام در میان مؤسسات مستقل و آزاد تحت تابعیت صرف حقوق داخلی قرار داد :

26 مؤسسة پرایس واترهاوس مستقیماً یا از طریق شركتهای وابستة پرایس واترهاوس در بیش از 90 كشور در تمام جهان فعالیت می كنند. شركتهای پرایس واترهاوس مستقل بوده و واحدهای (مؤسسات) حقوقی مستقلی اند كه فعالیتشان منوط به حقوق و تعهدات كاری كشوری است كه در آن فعالیت می‌نمایند…

هیچ شریكی از PW-US شریك مؤسسة پرایس واترهاوس در انگلیس نیست, هر مؤسسه پارتنر (شریك) رده بالایش را خود انتخاب می كند, هیچ شركتی دیگر را كنترل نمی كند, هر مؤسسه ای كاركنان را بطور جداگانه استخدام كرده خدمت و كاركنان حرفه ای و اداریش را منقضی می كند… هر مؤسسه مشتریان خود را دارد, مؤسسات در درآمدها یا دارایی های خود شریك نبوده, و هركدام جداگانه دارایی سرپرستی و كنترل بر دفاتر و گزارشات شامل كاربرگهای حسابرسی را حفظ می كنند. رابطة مستقل و آزاد مشابهی میان PW-US و مؤسسات پرایس واترهاوس با فعالیت در لوكزامبورگ و گراند گایمان ایجاد می‌شود.

كمیتة فرعی سنا سرانجام قادر به تضمین ثبت حسابرسی قسمتهای پرایس واترهاوس از فدرال ری سرو (بانك مركزی) و سایر منابع شد. گرچه بانكداران اصلی در بانك مركزی هدف دستیابی به اطلاعات حسابرسی مطمئن داشتند, كمیتة نظارت مربوط به كنگره درمی یابد كه قدرتی برای مجبور كردن پرایس واترهاوس به انتقال تمام اطلاعات ندارد. در آخرین گزارش خود (Us senate 192b,p287) سناتور براون و سناتور كری متذكر میگردند كه :

یكی از مشكلات بزرگ در افشای كلاهبرداری BCCI در قبال ناظران و تحقیق كنندگان این حقیقت بوده است كه این كلاهبرداریها به طرق مختلف و اختیارات معمول رخ می‌دهد, در حالیكه فعالیتهایش با شركت های حسابداری داخلی حسابرسی می‌شود. در نتیجه آنها می پرسند :

آیا ساختار فعلی مؤسسات حسابداری بعنوان شركتهای حسابداری مستقل, با اختیار و توانایی محدود شده به مردم بصورتی كه به آنها اجازه داده می‌شود برای برخورد با ایرادهای مطرح شده از سوی یك بازار مالی بین المللی مناسب و كافیست.

كمیتة فرعی ساختار جدیدی را برای مؤسسات حسابداری بین المللی مورد تأكید قرار داده و سه روش را كه می‌تواند اتخاذ شود تعیین می كند. هریك از دو شركت بین المللی می‌توانند داوطلبانه توافق شراكتشان را برای فراهم ساختن اطلاعات مشترك با ناظران خارجی تغییر دهند, یا ایالت متحده (و احتمالاً كشورهای دیگر) می‌تواند بطور یك جانبه مؤسسات حسابداری را به دستیابی به چنین توافقهایی با شریك بین المللیشان بعنوان شرط مجوز ملزم سازد. روش سوم تصویب قانون برای منع نمایندگی كشور یا ناظران آن از تكیه بر گزارشات حسابرسی فراهم آمده از سوی هر شركت حسابداری كه در آمریكا مجوز ندارد است (سنای آمریكا, b 1992, صفحة 288). علی رغم نگرانی كمیتة فرعی در مورد ساختار فعالیتهای حسابرسی بین المللی, قانونی برای اجرای تمام این پیشنهادات ارائه شده است.

موضوع  مسئولیت  حسابرسان  برای  گزارش  كلاهبرداری  و تقلب از سوی قانون ارائه شده در آگوست 1991 مطرح می‌شود. Bill 1991 نیاز به حسابرسان آزاد برای گزارش تقلب به ناظران داشته و به SEC اختیار می‌دهد با حسابرسان مستقل مشتریان خود را بعنوان موردی لازم برای حمایت از سرمایه گذاران مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. (گزارش بین المللی نظارت بر اوراق بهادار, 12 آگوست 1991). این پیشنهاد در قانون بانكداری سال 1987 انگلیس الگو قرار گرفت كه بانك انگلیس را قادر به توجه پرایس واترهاوس به اجرای بررسی و تحقیق سنداستورم كه BCCI را به تعطیلی  كشاند  نموده  است. گرچه وزود Bill از طریق رسوایی BCCI بالا گرفت, این امر انعكاس دهندة نگرانی سابقه دار كنگره پیرامون گزارش تقلب حسابرس است.

در نتیجة رسوایی های پس انداز و وام, یكسری از پیشنهادات قانونی الزام آور برای گزارش تقلب به كنگره در آغاز نیمة دهة 1980 ارائه گردید. با انعكاس قدرت گروه فشار حسابداری, 1991 Bill با شكست مواجه شده و بیانیه تا انتقال قانون 1995 اصلاح دعوی قضایی اوراق بهادار خاص به تعویق می افتد.

مؤسسة حسابداران عمومی رسمی فشار زیادی بر قانون اصلاح دعوی قضایی اوراق بهادار خصوصی كه بدواً با محدود ساختن مسئولیت حسابرس ارتباط دارد وارد می‌سازد. در عوض برای حفظ مسئولیت, حسابرسی ماده ای از قانون را كه اختیار كمی را برای گزارش فعالیتهای غیرقانونی ناظران بوجود می آورد می پذیرد. حقوقدانان متذكر می‌شوند كه مادة باصطلاح Whistleblower قانون, وظیفة مسئولیت حسابرسان را نسبتاً سنگین باقی می گذارد, از اینرو این الزام به وضعیتهایی محدود می‌شود كه اعمال غیرقانونی تأثیر اساسی بر گزارشات مالی داشته (در رأی حسابرس) مدیران شركت از اتخاذ اعمال جبرانی مناسب ناتوان باشند. AICPA حوزة حقوقی را بسیار با موشكافی تفسیر می كند. مطابق با سخنگوی AICPA , قانون جدید صرفاً مسئولیت جاری حسابرس در قبال كشف تقلب اساسی و اعمال غیرقانونی دارای تأثیر مستقیم را وارد كرده و قالب زمانی یافته های حاصل از گزارش به SEC را در صورتیكه چنین گزارشی لازم باشد را كاهش می‌دهد.

گرچه بعداً معیار حسابرسی جدیدی پیرامون تقلب انتشار یافت و گزارش پیرامون معیار و استاندارد حسابرسی (SAS) شمارة 82 , صرفاً وضعیت پیشین صنعت را تكرار می كند كه :

افشای تقلب احتمالی برای افرادی غیر از مدیریت ارشد مراجع و انجمن حسابرسی اش معمولاً جزء مسئولیت حسابرس بحساب نیامده و بطور عادی با تعهدات قانونی و اخلاقی رازدار بودن حسابرس جلوی آن گرفته می‌شود.

استاندارد شمارة 82 (صفحة 28) صرفاً اظهار می‌دارد كه “وظیفة افشای خارج از واحد تجاری ممكنست با موارد حقوقی و الزامات خاصی منطبق باشد. یك مرجع زیرنویس برای قانون 1995 اصلاح دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی صورت گرفته است, اما مواد خاص بند Whilste blower توضیح داده نمی‌شود. با ارائة محدودیتهای قانون 1995 و تفسیر پائین صنعت حسابرسی گزارش آن, مؤسسات حسابرسی در حال فعالیت در آمریكا تحت تعهد گزارش دهی پائین تری برای دستكاری و تقلب به ناظران بانك نسبت به همتای انگلیسی اند. بعلاوه, استلزام رازداری AICPA از مؤسسات حسابداری US برای ارائة گزارشات تحقیقی از ناظران بانك مشابة گزارش سنداستورم كه به افشای تقلب در BCCI پرداخته و موجب تعطیلی آن می‌شود جلوگیری می كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment