دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تجارت آزاد آمریكای شمالی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در نتیجه مكزیك در چارچوب نفتا تضمین هایی به دست آورده كه می تواند این كشور را تا حدود زیادی در برابر بهانه جویی های آمریكا محافظت نماید. این در حالی است كه دیگر كشورهای جهان سوم فاقد چنین تضمین هایی بوده و در نتیجه برابر گروه های نفوذ تجاری و صنعتی امریكا كه بسیار متعدد و نیرومند نیز هستند، آسیب پذیر باقی خواهند ماند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

البته درخور ذكر است كه مقررات مربوط به اقدامات اضطراری در نفتا نیز چندان دقیق تنظیم نشده و حداقل مقامات دولت جدید كانادا موكداً معتقدند كه هنوز راه برای بهانه جویی های آمریكا كاملاً بسته نشده است. (گفتنی است كه متعاقب اصرار دولت جدید كانادا، مقامات آمریكایی پذیرفته اند مذاكراتی برای دقیق كردن اقدامات اضطراری انجام دهند).

با این حال امتیازی كه مكزیك از آن برخوردار شده امكان پذیر بودن توسط این كشور به «مكانیسم های حل اختلاف» است. مكزیك خواهد توانست از طریق پانل های پیش بینی شده در فصل مربوطه، در برابر محدودیت های تجاری احتمالی امریكا به نحوی مؤثر اقدام كند.

به این ترتیب در مجموع دستیابی مكزیك به ضوابطی برای حل اختلاف، همراه با برخورداری از برخی امتیازها در زمینه اقدامات اضطراری می تواند در افزایش دسترسی مكزیك به بازارهای آمریكا و كانادا و نیز جذاب تر شدن آن كشور برای سرمایه های خارجی كه در پی دسترسی راحت تر به بازارهای آمریكا هستند، مؤثر افتد.

4- موانع غیرتعرفه ای

موانع یا تدابیر غیرتعرفه ای مجموعه مقرراتی غیر از تعرفه های گمركی است كه توسط دولت ها با هدف جلوگیری از ورود یا محدود كردن شماری از كالاها به داخل كشورها وضع می شود. این مقررات می تواند با هدف محدودكردن واردات (مثل اعمال سهمیه برای واردات یا منع واردات بدون مجوز)، جلوگیری از لطمه خوردن به یك بخش اقتصادی (اعمال عوارض ضد سوبسید یا توسط به اقدامات اضطرای)، اجتناب از اشاعه بیماری ها یا آفات نباتی (مثل ممنوع كردن ورود برخی از محصولات كشاورزی از برخی كشورها)، حفظ محیط زیست (مثل منع ورود برخی اقلام كه تولید آنها به قیمت لطمه خوردن به محیط زیست (مثل ایجاد برخی محدودیت در ورود برخی اقلام هنری و ادبی) و… انجام گیرد.

در شرایطی كه بعد از جنگ دوم تعرفه های گمركی بین كشورها تدریجاً رو به كاهش نهاد، تعرف های غیرگمركی به عكس و با توجه به زمینه ها یا بهانه های جدید بیش از پیش اهمیت یافت و تدریجاً به موانع قابل ملاحظه ای در راه تجارت تبدیل شد. بخش اعظم این موانع غیرتعرفه ای در موافقتنامه نفتا مورد توجه قرار گرفته و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شده است. مطابق مفاد نفتا بخشی از این موانع بلافاصله یا به تدریج از میان برداشته خواهد شد و بخشی دیگر تابع مقررات نسبتاً روشنی قرار خواهد گرفت. نتیجه اینكه، از این نقطه نظر مكزیك می تواند در مقایسه با دیگر كشورهای جهان سوم در شرایط بهتری برای رقابت در بازار آمریكا و كانادا قرار گیرد.

5- سرمایه گذاری خارجی

موافقت نامه نفتا از لحاظ حمایت از سرمایه گذاری های خارجی كه توسط كمپانی های امریكای شمالی در منطقه صورت می گیرد از موافقت نامه دوجانبه تجارت آزاد آمریكا و كانادا بسیار فراتر رفته است. مطابق مفاد نفتا، مكزیك تنها برای سرمایه گذاران آمریكایی و كانادایی اقدام به كاهش قابل ملاحطه محدودیت های موجود در اغلب بخش ها از جمله صنایع، معادن، كشاورزی، ماهیگیری، خدمات مالی و حمل و نقل خواهد كرد.

به علاوه، سرمایه گذاری های كانادایی و آمریكایی از حمایت های بیشتری در برابر ضبط و مصادره برخوردار شده و از حق بازگرداندن سود حاصل به ارزهای قوی به طور كامل برخوردار خواهند شد. چنانچه قبلاً به تفضیل اشاره شد، حل اختلافات ناشی از مقررات منشأ خود می تواند بیشترین نقش را در جذب سرمایه ها به مكزیك (و تا حدودی كانادا) به ضرر دیگر كشورهای جهان سوم داشته باشد.

بدیهی است كه این قبیل پیش بینی ها در موافقتنامه نفتا خواهد توانست بر امتیازات مكزیك برای جذب سرمایه های آمریكایی و كانادایی بیفزاید. در حالی كه این امتیازات جذب سرمایه های آمریكایی و كانادایی به مكزیك را بیش از پیش تشویق می كند و بازگشت تولیدات حاصله به بازارهای آمریكا و كانادا را بدون مانع میسر می سازد، سرمایه های دیگر نقاط جهان (نظیر سرمایه های ژاپنی و اروپایی) نیز به خاطر دسترسی راحت تر مكزیك به بازارهای آمریكا، انگیزه مضاعفی برای استقرار در مكزیك می یابد. (درخور یادآوری است كه مكزیك هم اكنون از امتیازاتی چون نیروی كار ارزان و نزدیكی جغرافیایی به بازار آمریكا برخوردار است.)

در این میان نه تنها پیش بینی می شود كه سرمایه گذارانی از دیگر مناطق صنعتی جهان گرایش بیشتری به سرمایه گذاری در مكزیك پیدا كنند، بلكه حتی از هم اكنون نشانه‌هایی مبنی بر تمایل برخی از صاحبان صنایع در كشورهای جهان سوم نیز با توجه به اجرای مقررات منشأ، حذف كامل تعرفه ها و… به فكر انتقال بخشی از سرمایه های خود به مكزیك افتاده اند تا بتوانند حائز شرایط لازم برای دسترسی آسان به بازارهای آمریكا شوند13.

  • تمركز رشد اقتصادی و نوآوری های تكنولوژیك در شمال و افزایش جمعیت و عقب ماندگی اقتصادی در جنوب، موجب گرفتارآمدن جنوب به خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی است. چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت از جنوب به شمال می شود، بلكه مشكلات دیگری از جمله ناتوانی فزاینده جهان سوم برای خرید تولیدات كشورهای صنعتی در پی خواهد شد.
  • علاقه كشورهای پیشرفته صنعتی به افزایش سطح زندگی در كشورهای در حال توسعه، تا اندازه زیادی از منافع شمال در صدور كالای بیشتر، استفاده از امكانات جنوب مانند كارگر ارزان، و به طور كلی بهره گیری از مزایای تجارت آزاد در سطح جهانی سرچشمه می گیرد.

در مجموع به نظر می رسد كه نفتا بیشترین اثر را بر سرمایه گذاری در منطقه خواهد داشت. بیشترین انتظار مكزیك این است كه موافقت نامه نقش عمده ای در سوق دادن سرمایه های لازم برای رشد اقتصادی مؤثر به سوی این كشور ایفا نمایند.

ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم

1- منسوجات و پوشاك

منسوجات و پوشاك كالاهایی است كه ظاهراً بیش از هر كالای دیگر تحت تأثیر شرایط ناشی از اجرای نفتا خواهد گرفت. وضعیت آینده این اقلام در آمریكای شمالی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینكه این اقلام از اقلامی است كه كشورهای جهان سوم بیشترین رقابت را برای فروش آنها در بازارهای آمریكا و كانادا با یكدیگر دارند، و دوم اینكه بیش از هر كالای دیگر تحت تأثیر مقررات پیش بینی شده در نفتا قرا می‌گیرد.

درخور یادآوری است كه صنایع نساجی و پوشاك در آمریكا و كانادا از بخش هایی است كه از طریق مجموعه ای از عوامل نظیر تعرفه های بالا و محدودیت های صادراتی داوطلبانه از بیشترین حمایت برخوردار می شود. نیل به توافق در این زمینه از سخت‌ترین قسمت های مذاكرات نفتا بود و یكی از بیشترین نگرانی ها از حذف و فرار مشاغل در جامعه آمریكا از همین ناحیه است.

اجرای مقررات نفتا در مورد پوشاك و منسوجات، روند ادغام صنایع مربوطه در آمریكای شمالی را تسریع خواهد كرد. چنین روندی یعنی برقراری ارتباط بین صنایع نساجی آمریكا و مكزیك، پیش از گفتگوهای نفتا آغاز شده و از طریق انتقال منسوجات آمریكایی به مكزیك برای تبدیل به پوشاك و صدور مجدد آن به آمریكا تشدید شده است. این رویه خود عمدتاً ناشی از معافیت منسوجات تولید شده در آمریكا از عوارض گمركی هنگام بازگشت مجدد به آمریكا به شكل انواع پوشاك است14.

به هر صورت یكی از نتایج مقررات مربوط به پوشاك و منسوجات می تواند ایجاد مشكل برای صادرات پارچه، نخ تابیده و الیاف مصنوعی از دیگر مناطق جهان باشد. مطابق آمار، در سال1990، هنگ كنگ، كره جنوبی و تایوان2 میلیارد مترمربع پوشاك و 2/1 میلیارد متر مربع پارچه به آمریكا صادر كرده اند و صادرات همین اقلام در همان سال ازكشورهای عضو «آسه آن» به آمریكا به ترتیب954و491 میلیون متر مربع بوده است. این در حالی است كه صادرات پوشاك و پارچه از مكزیك به آمریكا در سال1990 به ترتیب از174و279 میلیون متر مربع تجاوز نمی كرده است. در همین حال آمار واردات آمریكا نشان می دهد كه طی سال های اخیر یعنی حتی قبل از به اجرا درآمدن نفتا و دستیابی مكزیك به امتیازات ویژه برای دسترسی به بازار آمریكا، واردات پارچه و پوشاك مكزیكی با سرعت خیلی زیادی در حال افزایش بوده است15.

به این ترتیب، به نظر می رسد كه مكزیك در شرایطی است كه می تواند بیشترین استفاده را از آزادسازی تجارت با آمریكا و كانادا برای توسعه صنایع نساجی و پوشاك خود بنماید. در این میان آندسته از كشورهای جهان سوم مانند اندونزی، چین، هند و پاكستان كه سرمایه گذاری های گسترده ای در این بخش انجام داده اند، در مقایسه با مكزیك در موقعیت ضعیف تری برای رقابت در آمریكای شمالی قرار خواهند گرفت.

چنین ضعفی به ویژه در صورت عدم توفیق مذاكرات دوراروگوئه می توانست بسیار جدی تر باشد. در حالی كه به نتیجه رسیدن این مذاكرات و حذف بخشی از عوارض گمركی بر واردات پوشاك و پارچه در سطح جهانی تا حدی می تواند برتری تولیدات مكزیك بر تولیدات دیگر مناطق جهان را تعدیل كند.

2- فولاد

آمریكا یكی از كشورهای عمده وارد كننده فولاد است. با این حال برخلاف منسوجات و پوشاك كه واردات آنها به آمریكا طی سال های اخیر به سرعت در حال افزایش بوده، واردات فولاد آمریكا در این سال ها تقریباً راكد بوده و از سال1984 میزان آن و سهم هر كشور صادركننده (شامل19 كشور علاوه بر جامعه اقتصادی اروپا) از طریق محدودیت‌‌های داوطلبانه مشخص شده است. سهم مكزیك از بازار فولاد آمریكا در سال1984 معادل44% درصد تعیین شد اما به تدریج افزایش یافت تا اینكه در سال1992 به1/1% رسید16.

از طرفی در سال های اخیر نوسازی صنایع فولاد مكزیك كه با یك وام400 میلیون دلاری از سوی بانك جهانی نیز حمایت شده، باعث افزایش قابل ملاحظه صادرات فولاد این كشور گردیده است. در چنین شرایطی برخوردار شدن مكزیك از رفتار ترجیحی در اثر نفتا به اضافه هزینه تولید پایین در مكزیك می تواند بهبود بیش از پیش قابلیت رقابت فولاد مكزیك در بازار آمریكا بیانجامد.

مشخصاً بیشترین امتیاز نفتا برای مكزیك در این زمینه معاف شدن این كشور از اقدامات اضطراری عمومی آمریكا باری حمایت از صنایع فولاد داخلی خواهد بود. توسط به این تدابیر تا كنون مهمترین حربه امركا برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی فولاد بوده است.

3- خودرو

مطابق مقررات نفتا5/62% از خودروهای سواری، وانت بارها و قطعات آنها باید در آمریكا شمالی ساخته شده باشد تا بتواند حین مبادله بین سه كشور از معافیت های مندرج در موافقتنامه استفاده كند. این رقم برای انواع وسایل نقلیه و قطعات آنها 60% خواهد بود.

این مقررات میتواند به اشكال زیربخش اتومبیل دردیگر كشورها را تحت‌تأثیرقراردهد17:

– مقررات مذكور می تواند باعث شود كه تولیدكنندگان انواع خودرو در آمریكای شمالی از خرید قطعات و لوازم خودرو از خارج از منطقه اجتناب كنند و در نتیجه ضررهایی متوجه كارخانه های تولید قطعات خودرو در پاره ای از كشورهای در حال توسعه شود. به عنوان مثال، دولت كانادا در بولتنی كه درباره نفتا انتشار داده، در مورد خودرو و قطعات آن چنین آرده است: «این مقررات باعث تشویق ساخت قطعات اتومبیل در كشورهای عضو نفتا خواهد شد و به سود صنایع ساخت قطعات خودرو در كانادا كه دو سم كل كارگران شاغل در این بخش را در استخدام دارد، تمام خواهد شد18

این صنایع تا كنون پیوسته از سوی صنایع مشابه با هزینه تولید پایین در آسیاب جنوب شرقی و برزیل تحت فشار بوده است.

  • تغییر مسیر تجارت و سرمایه گذاری به زیان كشورهای جهان سوم و به سود تجارت داخلی در منطقه «نفتا» به عواملی چون حجم تجارت كشورهای غیرعضو با آمریكای شمالی، شدت رقابت دیگر مناطق، میزان امتیازات داده شده به هر یك از محصولات و تولیدات منطقه، شاخص مشابهت و كشش جایگزینی بستگی پیدا می‌كند.
  • خاور دور، به خاطر حجم و تركیب صادراتش به امریكایشمالی، در رأس مناطقی است كه می تواند تحت تأثیر «نفتا» قرار گیرد. احساس عمومی در كشورهای خاور دور چنین است: 1- از این پس كالاهای مكزیكی می تواند رقیب جدی تری برای كالاهای آنها در بازارهای آمریكای شمالی باشد؛ 2- مكزیك در وضع بهتری برای جذب سرمایه های امریكایی و كانادایی و نیز سرمایه هایی كه در پی دسترسی آسان‌تر و مطمئن تر به بازارهای آمریكاست، قرار گرفته است.

– مكزیك به خاطر جمعیت نسبتاً بالا و افزایش سطح زندگی، بالقوه بازار خوبی برای تولید كنندگان خودرو به شمار می رود. صنایع خودرو سازی آمریكا و كانادا پس از اجرای نفتا خواهند توانست به ضرر دیگر كشورها دسترسی راحت تر و كم هزینه تری به بازار مكزیك داشته باشند.

4- نفت

نظر به اینكه بخش قابل توجهی از نفت وارداتی آمریكا از كشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه تأمین می شود. مفاد نفتا در مورد انرژی برای فروشندگان نفت به آمریكا حائز اهمیت است. آمریكا و كانادا، با وجود اصرار كمپانی‌های نفتی خود، ناچار از پذیرش مفاد قانون اساسی مكزیك مبنی بر ممنوعیت مشاركت خارجیان در صنایع نفتی و اكتشافات مربوطه در آن كشور شدند. بعلاوه، مكزیك توانست از سپردن تعهد دایر بر تضمین «تداوم عرضه تحت هر شرایطی» به نحوی كه كانادا در چارچوب موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد، خود را به آن مقید كرده است، شانه خالی كند.

به این ترتیب، صنایع نفتی مكزیك تا حد زیادی از مفاد نفتا مستثنی شده است. با این

حال در این زمینه نیز نفتا همچنان متضمن امتیازاتی برای آمریكاست.

نفتا همچنین امكان توسط به محدود كرن صادرات نفت و گاز و محصولات اصلی پتروشیمی را نیز به دلایل مرتبط با امنیت ملی بسیار محدود كرده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment