دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

فصل سوم:

مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق

مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق

  • مقاله بازاریابی مبنی بر انسان

اولین منبع:

مقاله ای كه در زمینه تاًثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا مطالعه شد مقاله ای با این عنوان بود ، مقاله بازار یابی مبنی بر انسان (ایجاد یك رسالت خدماتی)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در این مقاله مطالبی به این شرح ذكر شده بود :وقتی كه شركت خود را از طریق اینكه چگونه ارزش بیشتری به زندگی مردم اضافه می كند دوباره تعریف می كنید نیاز به آن است كه با ایجاد رسالت خدماتی ویژه مشخص كنید كه آنچه راكه شركت شما انجام می دهد هر روز بدون هیچ عیب و نقصی به منظور افزایش ارزش مورد نظر انجام خواهد شد ،رسالت خدماتی شركت می بایست دقیقاًبه جزئیات وچگونگی عملكرد و فعالیت شركت بپردازد به عنوان مثال یكی از آن ا می تواند مساًله تحویل حمل ونقل باشد ، بعضی از مشتریان از كندی تحویل كالاهای خریداری شده گله مند هستند و بسیاری از آنها عدم رضایت خود را ابراز نمی كنند اما در عوض دیگر به خرید خود از شركت ادامه نمی دهند و این منجر به كاهش فروش و در نتیجه كمتر شدن سود شركت خواهد شد كه برای جلوگیری از این وضعیت بهتر است یك استاندارد برای مدت زمان حمل ونقل و تحویل تعیین شود مثلاً :24 ساعت ،48 ساعت ،…… كه این هم بستگی به ماهیت كالا دارد .برای حمل محصولات می توان از طریق مجهز كردن ناوگان حمل ونقل اقدام كرد و یا با بهترین شركت های حمل كالا قرار داد بست تا در سریعترین زمان، حتی كمتر از آن چه گكه به مشتریان وعده داده شده ، كالا در دسترس مشتریان قرار گیرد. نتیجه گیری كلی كه در پایان این مقاله انجام شده بود حاوی این مطلب بود كه ،%50 فروش بیشتر می تواند %30 تا %40 سود بیشتر به همراه داشته باشد .امكانات سرویس دهی و ارتباطات با مشتریان كه از قبل به خوبی در حال اجرا باشد در كننار بهبود كل مجموعه حمل ونقل بهتر و سریعتر ،با بهتر كردن خدمات پس از فروش می توان 5 درصد فروش را بیشتر كرد وقتی خدمات پس از فروش (به همراه موارد دیگر كه ذكر شد)

به نحو احسن انجام بگیرد مشتریان وفاداری برای شركت و محصولات پیدا می شود، و شركت و محصولاتش به وسیله خریداران ارجعیت پیدا می كند كه در نتیجه شركت منتفع می شود.

2-3- كشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یك دلار در خدمات سرمایه گذاری می كنند

دومین منبع:

دومین مقاله ای كه مورد مطالعه قرار گرفت مقاله ای تحت این عنوان بود” كشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یك دلار در خدمات سرمایه گذاری می كنند ” .در این مقاله ذكر شده بود كه طبق آمار به دست آمده به دلیل بی توجهی به خدمات ، صنایع كشور ما(ایران) لطمات جبران ناپذیری را خورده اند ، به طوری كه دهه ی گذشته 70 میلیارد از سرمایه به مملكت به همراه بخشی از مردم كه به دنبال رفاه بیشتری بودند از كشور خارج شدند و این به دلیل بی توجهی به ارایه خدماتی بوده كه عده ای توان مالی دریافت آن را داشته اند ، ولی محلی برای خرید آن وجود نداشت .همچنین در این مقاله ذكر شده كه طبق تحقیقات به عمل آمده در شرایط كنونی ، شركت های معتبری نظیر “بنز” به ازای هر یك دلار سرمایه گذاری تولیدی ، یك دلار سرمایه گذاری در بخش خدمات انجام می دهند و این بیانگر اهمیت خدمات پس از فروش در جوامع پیشرفته است.

در كشورهای پیشرفته 65 درصد نیروی كار در بخش خدمات شاغل هستند و این آمار نشان می دهد با آنكه رشد صنعت ،رشد بیشتری یافته است . در كشور ما تنها 45 درصد شاغلین در بخش خدمات شاغل هستند كه این آمار در مقایسه با درصد افراد شاغل در بخش خدمات در كشورهای پیشرفته 20 درصد كمتر است ولی از لحاظ كیفیت خدمات و حفظ مشتری وقتی نمود پیدا می كند كه مشكلات كیفی تولیدات حل شود ،در این مرحله باید نمایندگی ها راضی باشند زیرا یك ماینده ناراضی قبه تاًمین رضایت مشتری نیست.

3-3- هفت كلید استراتژی خدمات

سومین منبع:

منبع سوم كتاب هفت كلید استراتژی خدمات نوشته پروفسور هورو تیز می باشد در این كتب ذكر شده :خدمات ،در جوامع صنعتی و فرا صنعتی بزرگترین بخش اقتصادی كشور ها می باشد .

سیر جوامع بشری گویا رشد تدریجی بخش خدمات در مقابل بخش كشاورزی و صنعت بوده و امروزه این بخش آن چنان اهمیت یافته است كه از جامعه مدرن به عنوان جامعه خدماتی نیز نام می برند و هر چقدر بر پیچیدگی فن آوری افزوده می شود ، جوامع نیز بیشتر خدماتی می شوند .

در جامعه ما نیز بخش خدمات از اهمیت به سزایی بر خوردار است هر چند كه تا رسیدن به مرز جوامع فرا صنعتی فاصله زیادی داریم یكی از معضلات جامعه ما عدم درك اهمیت خدمات است و بسیاری از نارسایی ها زاییده فقدان نگگرش علمی به خدمات می باشد .ترجمه این كتاب ساده و قابل فهم است. بهره برداری از مدل ها و الگو های علمی ،تشریح سیستماتیك خدمات و آغاز از مشتری و رسیدن به كیفیت و تحلیل شكایات مشتریان در فرآیند كار از ویژگی های مثبت كتاب است این كتاب در واقع نگاهی از زاویه ی بازاریابی به خدمات است و می تواند نه تنها در تدوین استراتژی خدمات بلكه در تدوین استراتژی های كلیه شركت های تولیدی و بازگانی مورد بهره برداری قرار گیرد.

4-3 بازاریابی مدیریت بازار

منبع چهارم:

منبع چهارم كتاب بازاریابی و مدیریت بازار ، نوشته مهندس محمد بلوریان تهرانی می باشد كه این كتاب از ده فصل عمده تشكیل شده است ك هر فصل آن خود داری چندین بخش جداگانه است . آنچه كه از این كتاب مورد نظر بوده و برای انجام این تحقیق مفید واقع شده است مطالبی مربوط به فصل دوم این كتاب می باشد .فصل دوم این كتاب كه مربوط به شناخت كالا است به زیر بخش هایی تقسیم می شود كه در بین این زیر بخش ها از قسمت خدمات حمل و نقل ،زمان تحویل نوشته شده ، وقتی كه تنگنا های تولید وجود دارد و تقاضا بیش از عر ضه است تولید كننده باید سعی كند شرایط تحویل را بهبود دهد و سعی كند زمان تحویل را كوتاهتر كند درمورد خدمات حمل ونقل ذكر شده كه یكی از راه های پیشبرد فروش ایجاد تسهیلات حمل ونقل رایگان برای كالاهایی است كه از نظر ابعاد، اندازه و وزن در وضعیتی هستند كه جا به جایی آ نها دشوار است .

در مورد خدمات پس از فروش نیز گفته شده كه امروز برای بسیاری از كالاهای بادوام ایجاد شبكه خدمات پس از فروش از ضروریات است.

در فصل 7 این كتاب پرسشنامه ای طراحی شده كه مورد توجه این جانب واقع گردید . در این كتاب پس از معرفی اصول و كلیات ، مباحث شناخت كالا تبلیغات و به پیشبرد فروش ،بسته بندی توزیع ،قیمت گذاری و هزینه یابی ،شركت در نمایشگا ها و بالاخره اشاره به بازاریابی استراتژیك ( هر كدام در یك فصل ) ارائه گردیده است.

5-3- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شركت های موفق ایرانی

منبع پنجم:

این منبع شامل مقاله ای است كه این مقاله چكیده ای از تحقیق به عمل آمده در خصوص “بررسی راهبرد های عناصر آمیخته بازار یابی (4P) شركت های موفق ایرانی (در امر تولید و فروش ) و ارایه مدل تحلیل بازار یابی می باشد .این تحقیق در شركت های موفق صادرات ایران در بازار های بین المللی توانسته اند جایگاه بالایی داشته باشند نشان می دهد كه توجه به بازار یابی در تمام ابعاد،رمز این موفقیت بوده مهمترین مسئله در این تحقیق سوٌال زیر بوده است .شركت های موفق ایران در تركیب عناصر آمیخته بازاریابی خود از چه راهبرهایی استفاد ه كرده اند؟

فرضیه این تحقیق :استفاده مناسب از راهبرد های آمیخته بازار یابی (4P) در بازار های بین المللی باعث موفقیت شركت های صادراتی ایران شده است.

روش آزمون فرضیه:

كه فرضیه H0،H1 تشكیل شده و از طریق آزمون z مقایسه شده (%50=p) در صورتی كه z محاسبه شده از zجدول بزرگتر باشد فرضH1پذیرفته می شود در این پژوهش محصول رتبه اول را از میان عناصر آمیخته بازار یابی به دست آورده كه بعداً ؟ زیر مجموعه محصول به ترتیب ذكر شده اند.

در رتبه های دوم و سوم و چهارم به ترتیب قیمت ،آمیخته های تشویقی و ترغیبی و كانال توزیع بدست آورده اند.

در این تحقیق محصول،قیمت، آمیخته تشویقی،و كانال توزیع متغیر مستقل و زیر مجموعه اینها متغیر مداخله گر هستند و موفقیت شركت های ایرانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده

جدول 2-1 زیر مجموعه های محصول با توجه به رتبه اهمیت

محصول –PRODUCT -كیفیت با توجه به نیاز مشتری 100%
  -وضع ظاهری محصول 100%
  – مدل های جدید و دلخواه 1/93%
  – ارایه ضمانت 1/93%
  -مرجودی ها یا بازگشتی ها 1/93%
  -خدمات 8/89%
  1-خدمات بعد از فروش 100%
  2- خدمات بدون فروش 100%
  3-خدمات قبل از فروش 6/89%
  -اندازه گیری محصول باتوجه به نیاز مشتری 1/93%
  -طراحی محصول با توجه به نیاز مشتری 7/89%
  -بسته بندی مناسب 7/89%
  – ویژگی اضافی محصول 2/86%
  -تنوع محصول %7/82

6-3 نتیجه

نتیجه ای كه می توان از مطالب این پنج منبع گرفت این است كه خدمات چه خدمات قبل از فروش چه خدمات بعد از فروش هر كدام دارای اهمیت خاص خود است و هر كدام از این ها دارای درصد بالایی از اهمیت خاص خود است و در هر كدام از این تحقیقات نیز به نوعی تاًكید به بكار گیری خدمات در تمام امور شده است و به كار گیری خدمات رمز موفقیت اعلام شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment