دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد- قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

-2- فعالیت بخش تجاری خیابان مسجد جامع یزد[1]

در خیابان مسجد جامع بخش های مختلف تجاری فعالیت دارند كه اكثریت ان ها ارائه كننده ی محصولاتی اند كه برای گردشگران بخصوص گردشگران خارجی جالب توجه است مثل منسوجات (ترمه)، صنایع دستی (كاسه های سفالین) و همچنین عتیقه جات و سایر سوغات یزدی كه به میزان بسیار زیاد در افزایش درآمد مغازه داران مؤثر بوده، اكثر توریست های خارجی كه از مغازه های خیابان مسجد جامع خرید كرده اند ازملیت های مختلف به ویژه از كره، اروپا، چین، استرالیا و فرانسه بوده اند. كه كیفیت كالاهای عرضه شده در حد زیاد برای آن ها مهم نبوده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

متوسط خرید هر توریسم 200 تومان تا پانصد هزار ریال بوده است. كه در این مبادلات بیشترین واحد پولی كه مبادله می شود دلار، ریال و بعد یورو بوده است در این آمار به طور تصادفی پوند و سایر پول ها مبادله نگردیده است و در ادامه جدول هایی كه بر شأن سؤالات موجود در پرسشنامه تنظیم گردیده است آورده می شود.

مثال درآمد آقای فاضلی از بخش نفر است.

تعداد توریست وارد شده به یزد از نوروز 85 تا نوروز 86 : 100000

توریست وارد شده در عید 86 تا كنون : 3500

هر نفر توریست 300000 تومان به چرخه اقتصادی یزد كمك می كند. و درآمد خالص آقای فاضلی از خرید توریست ها در عید 86 3 میلیون تومان بوده است.

4-2-1- جدول ها و نمودارها

نمودار شماره 1: سابقه فعالیت

گزینه تعداد درصد
الف 7 28
ب 3 12
ج 8 32
د 5 20
بی جواب 2 8

جدول شماره 1: با مطالعه ی این جدول در می یابیم كه سابقه ی فعالیت افراد در بخش تجاری خیابان مسجد جامع به این قرار بوده است:

2-1 سال: 28 درصد، 4-2 سال: 12 درصد، 6-4 سال: 32 درصد

ده سال به بالا 20 درصد و 2 درصد به این سؤال پاسخ ندادند كه بیشترین روند مربوط به گزینه ی 6-4 سال به میزان 32 درصد می باشد.

نمودار شماره 2: تعداد دفعات بازدید توریست ها از شهر یزد

گزینه تعداد درصد
الف 6 24
ب 3 12
ج 7 28
د 4 16
بی جواب 5 25
جمع كل 25 100

جدول شماره 2: این جدول بر اساس سؤال شماره دو كه توسط راهنمای توریست ها (لیدرها) جواب داده شده تنظیم گردیده و بیشترین سابقه ی فعالیت لیدرهایی كه به این سؤال جواب داده اند مربوط به گزینه ی ج یعنی 5-2سال (28%) بوده است.

نمودار شماره 3: نواحی توریست های خارجی

گزینه تعداد درصد
الف 11 37/20
ب 12 22/22
ت 10 51/18
ث 16 62/29
ج 2 70/3
د 1 88/1
بی جواب 2 70/3
جمع كل 25 100

  جدول شماره 3: هدف از تهیه ی این جدول پی بردن به این نكته بوده است بیشتر گردشگران خارجی از كدام ناحیه برای بازدید به مسجد جامع می آیند (بازار گردشگری این منطقه كدام ناحیه است).

كه از میان نواحی خاورمیانه و استرالیا اروپای شرقی و غربی، شبه قاره هند و غیره بیشترین مراجعه كننده مربوط به ناحیه ی اروپای شمالی و غربی بوده است.

نمودار شماره 4: اماكن و جاذبه های بازدید توریست ها  

گزینه تعداد درصد
الف 10 05/37
ب    
ت    
ث    
ج    
د    
بی جواب 1 70/3
جمع كل 25 100

 جدول شماره 4: كلیه ی عناصر باستانی شهر یزد برای گردشگران جالب و مورد توجه می باشد ولی در این میان مجموعه فهادان و به ویژه مسجد جامع (05/37) جذابیت بسیار زیادی دارد.

نمودار شماره 5: مبلغ بلیط یا ورودی

 گزینه

تعداد درصد
الف 25 100
ب
ج
د

نمودار شماره 6: میزان جذابیت خانه های سنتی و موزه های شخصی

گزینه تعداد درصد
الف 16 64
ب 7 28
ج
د
بی جواب 2 8
جمع كل 25 100

جدول شماره 6: از بررسی جدول شماره 6 این نكته برداشت می شود كه در كنار دیگر عناصر تاریخی و باستانی خانه های سنتی و موزه های شخصی نیز برای جهانگردان و گردشگران بسیار جالب است.

نمودار شماره 7: نوع كالا های خرید شده توسط توریست ها

گزینه تعداد درصد
الف 10 25
ب 14 35
ج 8 20
د 8 20
بی جواب
جمع كل 40 100

  جدول شماره 7: با توجه به این كه بیشترین درصد درآمد به دست آمده از جدول شماره 7 مربوط به گزینه ی ب یعنی صنایع دستی بوده است (35%) نشان دهنده ی این است كه گردشگران مخصوصاٌ گردشگران خارجی علاقه زیادی بهخرید صنایع دستی دارند ولی دیگر محصولات عرضه سده مثل منسوجات، عتیقه جات و دیگرسوغات یزدی نیز برای آنها جذاب است.

نمودار شماره 8: میزان افزایش درآمد توسط توریست ها

گزینه تعداد درصد
الف 14 56
ب 5 20
ج 5 20
د 1 4
بی جواب
جمع كل 25 100

  جدول شماره 8: نتایج بدست آمده از این جدول به این قرار است كه گزینه ی الف (خیلی زیاد) 56%، گزینه ی ب (زیاد) 20% و گزینه ی د (كم) 4% با توجه به درصدهایی كه در بالا آورده شده است نتیجه می گیریم كه خرید توریست ها از بخش تجاری مسجد جامع یزد به میزان بسیار زیاد در افزایش درآمد آنها نقش داشته است.

1- این قسمت بر اساس آمار و اطلاعات بدست امده از طریق پرسش نامه تنظیم شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment